Page 1

Anvisningar till ansökan Nationellt stöd för mjölkproduktion – företag med leveranskvot A. Person- och adressuppgifter Här ska du fylla i dina personuppgifter. Fyll också i ditt kund- och produktionsplatsnummer. Tänk på att det är viktigt att person/organisationsnumret är detsamma i samtliga ansökningar om EU-stöd och nationella stöd.

B. Konto för insättning av EU-stöd och nationellt stöd Fyll i ditt bankkonto- eller bankgironummer. Tänk på att alla EU-stöd och nationella stöd inom jordbruket betalas ut till det bankkonto eller bankgiro som finns registrerat vid Jordbruksverket. Du kan inte ha olika bankkonton eller bankgiron registrerade för olika stöd. Ändring av bankkonto eller bankgiro gör du skriftligen till: Jordbruksverket Registerenheten 551 82 Jönköping eller länsstyrelsen Saknas bankkonto eller bankgiro vid utbetalningstillfället kommer stöden att betalas ut kontant med utbetalningsavi.

C. Ansökan Fyll i det mejeri-id och leverantörs-id som gäller för ditt företag.

D. Övriga upplysningar Här kan du lämna övriga upplysningar i samband med ansökan om stöd.

E. Försäkran och underskrift Läs noga igenom de villkor som gäller för stödet innan du skriver under ansökan. Underteckna och skicka ansökningsblanketten till Jordbruksverket. Behåll gärna en kopia för dig själv. Om sökanden är ett bolag eller liknande ska behörig firmatecknare underteckna ansökan. Behörigheten ska styrkas med intyg från Bolagsverket. Skicka ansökan till: Jordbruksverket Utbetalningsenheten 551 82 Jönköping Kom ihåg att underteckna ansökan.

Ytterligare information För ytterligare information eller för beställning av blanketter kontakta Utbetalningsenheten vid Jordbruksverket, tfn 036-15 50 00 eller vår webbplats www.jordbruksverket.se

Stöd för mjölkproduktion


Jordbruksverket 551 82 Jönköping Tfn 0771-223 223 (kundtjänst) Tfn 036-15 50 00 (vx) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se Tryckt i juni 2011 JSA82:4

JSA82_4  

This is the description