Page 36

36

Sommaren 2019 • Länstidningen Östergötland

PRENUMERATION

Bli prenumerant på Länstidningen Östergötland – veckotidningen om östgötar, för östgötar.

03 60 03 -560 41-5 0141 tel 01 oka på te n bok en ve äv kan ä Du ka en.se ingen idnin stid .la .lanst w w w n an a d i si s m em e h a i vi v ler el elle s nad kost tan ko år uta ingår en in ingen tidnin e-ti ven es! Äve Obs!

prenumerant! JJatack! atack! JJag ag vvill ill ggärna ärnaa bli pren numerant! Jag prenumererar på Länstidningen Östergötland i ett år (50 nummer) och betalar just nu endast 361 kr (ord pris 425 kr). Posta i ett kuvert! Portot är redan betalt!

Frankeras ej Länstiidningen betalar portot

LÄNSTIDNINGEN Svarspost 580003400

591 20 MOTALA

Profile for Jordbrukaren

Länstidningens sommartidning, 2019