Page 4

4

SKOG

Nummer 17 • November 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Karl-Johan med lilla Sigrid i famnen, Erik, Stina och Magdalena är nöjda med att projektet är i hamn och kulturstigen invigd.

Gårdens grisar har en given plats i början av natur- och kulturstigen.

Djupviksbäcken slingrar sig fram genom ägorna.

Informationstavlorna har Magdalena målat och till bilderna finns texter över det vilda djurlivet.

Djupviks gård växer med stöd NORRKÖPING (LT) Väx med skogen ingår i regeringens satsning Skogsriket där syftet är att skapa förutsättningar för skogsrelaterade jobb. Väx med skogen-stöd ger medelstora och små företag möjligheter att få en ekonomisk tillväxt inom innovation och förädling eller upplevelser och rekreation som knyter an till skogen. År 2014 beviljade Skogsstyrelsen stöd till Djupviks gård i Kolmården som ägs och drivs av makarna Fredrik och Magdalena Svahn samt dottern Stina Sidwall och hennes sambo Karl-Johan Pettersson.

– När jag fick fick syn på ansökningen Väx med skogen väcktes vårt intresse och tillsammans med mina föräldrar har vi arbetat fram en idé där syftet är att främja tillgängligheten för skogsaktiviteter men även att skapa möjligheter för natur och kulturhistoria. Både för allmänheten men också för turism och gröna näringar. Det passar oss bra efter-

som mamma och pappa har jobbat med Grön rehabilitering. Vårt projekt är också riktat mot lantbruksföretagare genom att ge arbetsmöjligheter för att vi ska kunna leva av gården på lite olika sätt, berättar Stina. Gården är liten och arealen har inte förändrats på över etthundra år och idag går det inte att som förr leva två familjer av den.

Resultatet av arbetet med projektet är en tre kilometer lång natur- och kulturstig samt ett välordnat vindskydd med hela Bråviken som fond. Den 23 oktober invigdes stigen som börjar vid mangårdsbyggnaden och slutar ute vid vindskyddet. – Eftersom mamma är en duktig konstnär har hon målat skyltar som med text och bild illustrerar

djurlivet längst med stigen. Av Skogsstyrelsen har vi fått färdiga inplastade skyltar som hänger lite var stans bland träden där vandrarna kan läsa om träden de stöter på. Djupviksbäckens vatten ringlar sig fram genom gårdens marker. Bäcken har ett rikt bestånd av laxöring, flodnejöonögon och runt vattendraget finns spännande fågelarter som till exempel kungsfiskare och strömstare. I en slänt ner mot bäcken har grävlingar inrett sina gryt och det är ingen omöjlighet att det kan komma fram en och annan räv om turen är framme. Men redan vid början

av naturstigen träffar vandrarna på gårdens två grisar som glatt grymtande bökar runt och ivrigt förväntar sig att få en smakbit av något gott. Djupviks gård ligger precis nere vid en liten vik av Bråviken och på andra sidan viken sticker en hög udde ut i vattnet. Längst ut på uddens spets finns ett gammalt plomberat kanonvärn. Ingen har sett vad värnet innehåller men det kan dock tänkas att förutom en kanon kan värnet även ruva på någon hemlighet. Djupvik är omnämnd i historien sedan 1300-talet och har gamla anor med bland annat vikingabo-

Profile for Jordbrukaren

Jordbrukaren nr 17, 2016 VB  

Jordbrukaren nr 17, 2016 VB