Page 19

Nummer 16 • Oktober-november 2016

19

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

AKTUELLT

Nära läsning för dig som bor på landsbygden, eller önskar att du gjorde.

n a d å l v e r b i r e m m Ko ! a k c e v e j var

I Länstidningen Östergötland hittar du varje vecka • • • •

Minst en sida från varje kommun i länet En gård till salu Evenemangstips från varje kommun Privatannonsmarknad, gratis för prenumeranter • Följetong • Korsord, serier och horoskop • TV-program, TV-artiklar och mycket mer

Betala gärna med autogiro, bara 36 kronor i månaden!

Bestorps byala för att orten framgångsrikt och vara en bra ska utvecklas och verka på. plats att leva

da Växtkrafttar ivi Kin pulsen på Kin-

mycket En kyrka för r, finns två kyrko

i Bestorp Byalagetg arbet ar aktivt och

lort I Åtvids centra från 1400-talet Gamla kyrkan n, från 1885. och Stora kyrka för mycket. Det är en kyrka

9

n Den här vecka full av växtda, en kommun klättrat rejält kraft och som slivs ranking. i Svenskt näring

17

19

Temaa

KSidin19d-26

En av de

allra bä sta

Kommun är nöjd chefen i Kinda en i kammed den fina , Anders Lind, pla Kvalitets pen om att bli ceringkommu Sveriges n 2011 .

Horton omens höst

Njut av tonomendin trädgård åre egen täp Sara Furenh t runt. I horeds äpplen pa lyser paradi och sto rmhatt supp.

8

2013 Fredag 26 april

Kor triv s

23

17 götland • Vecka idningen Öster götland • Länst gen för hela Öster • Enda tidnin • Årgång 65

Årets Nö tkö

i Tjurto rp

ttsföreta götland gar Göran Jonheter Greger e i Österoch 160 dik sson. Hos dem or och deras kal trivs var.

18

Fredag

2 decem

ber 20

11 • Årgång

63 • Enda tid

ningen

för hela

Östergö

tland •

Länstidn

ingen

Östergö

tland nr

46

Hampa skörda s i Öst ergötla nd.

Här doppade

Hampa framtidsär en gröda

Ellen Key tårna.

JORD BR förutsättn UK. Hamp a energig ingar att bli har goda röd en är hög a i Sverige. Avken viktig litet och , bekämpnings astningform av grödan kan utnbehovet biogasråv såväl fastbrä yttjas i nsl hampan ara. Fältförsök e som s ofta till produktion av visar att andra eneoch med är övebiomassa nordeurop rgigrödor som rlägsen a. odlas i SIDAN 28

Utsikt från Ellens Strand

Ellen Key är beÖDESHÖG. är om inte römd, men frågan mer känd. ännu hennes bostad är den mest omI varje fall är det i Ödeshögs en skrivna bostad kommit en det har kommun. Nu s Strand. Dess ny bok om henne Jansson har föreståndare Hedda Ellen Key där gjort en bok om är huvudperinte n arinna författ SIDAN 18 son.

Riktigt drag i Asbyhalla

var på lörYDRE. Asby kyrkby ade bilar parker dagen fylld av , st utanför skolan och bara närma Asbyhalla, gick den nuvarande . drygt 50 fordon det att räkna något alldeockså det Men så var Svenska mäsles extra på gång. individuellt mp terskapet i dragka avgjordes. DK, impoJoel Lägermo, Ydrejuniorrekord två nerade och satte seniorernas tungoch blev trea i viktsklass. SIDAN 16

bland annat

och kreativ tapetserare

ra andra, att coach. Att inspire

Nu ska alla pendla med tåg

våga släppa

PRENUMERERA NU!

fter. s stora drivkra är en av henne

n det projekt. För är hos Mia Thorée hon en annan ration till egna vill, så är det att t får nytt liv letade kligad NMia Thoré ur tilln att skapa och våhon I mars förver n Outside Inside i något at Glömt och göm var små butike inspirera andra en läke serare. När barnen ping. dröm, loppis- och a. r kreativ varare har varit med utanför Norrkö gast öping, där den ssad SIDAN 12 KÖPING. Hon på drömboendet både guldkorn sedan dess Norrk

Ring 0141-560 03 eller sänd in kupongen nedan!

Nu finn att nat s medicinska uren är bevis viktig på för häl san.

NORR ta till filmen Fanny På gården Evalund har Mia i hennes för och gjort rekvisi ateljé, navet Hon har jobbat sin verkstad och och Alexander. ingholmsteatern, verksamhet. Operan och Drottn olm som tapet- kreativa Stockh och drivit eget i

hitta antikroade kan mängder av inspitill hemmet och

SALU GÅRD TILL

A TEMA KIND HOLMERTZ

loss kreativiteten,

piratör En kreativ ins

Mia Thorén är

Kinda kanals vänner firar 50 år

425:-

Sidan 22

Sidan 2

Ja, tack!

Jag vill läsa i tolv månader!

Livskvalité vid s sångsvanarna sjö Tysslingen Sidan 28

e själar

Biosal ongen var

vid gra

tisvisn SKOG ingarn . a fylld tionera Att ha möjlighet till sis ta plats. i lövskog, en fridfull nat att moHär stå r Sven gens stre är mycket viktigtur, gärna Olof Sjö berg i Matilda ssade människo för damaski nrumm r. An Det har nersted et som sin avh t kon varit han and bruksuniv ling vid Sve staterat i s arbets riges lan plats i ning från ersitet, SLU. t50 år. Åte en virtuel stress blev me rhämtr kvitter l skogsmiljö meeffektiv i me BOXH omhusmil d mera än i en d fågelOLM. Me skic lug jö utan d klighet naturljud. n inhar Jan känsla och at, inte bara ång G Franzén stor sina vik historia fångbåten Box ar och öar SIDAN , 26 en gån skildrin han ger även en holm II:s Men framför g av hur en hyllnin allt är den g kom till. sjön Sommycket fin 100 år fort här film g till de gen men me en d till om åren med människor som låta sina farande är i traf pas sin att S/S ik Boxhol a insatser sett löst uppleva sagerare när och kan riga a nog ljud m II efte r mer än liga omgiv Sommen och - fun medhjälpare had dess här nit Utan sinaningar. - Sve s någon Bo e det knappa n Olof skeppare, Sjöbergs xholm II ida st eldare och star öv- sjön kt präglas av arbetsliv kom g. båten och att . livet SIDAN på 27

Ja, tack!

Film m ed

ångan uppe

Fin skild ring om Sommen oc h eldsjä Namn: larna kr ing

Jag vill prenumerera i ett HALVÅR för 230:-

Ja, tack! Jag vill prenumerera i TRE MÅNADER för 125:-

Kryssa i rätt alternativ innan du skickar in talongen!

Adress:

Boxholm II

Frankeras ej

betalar portot

Postort:

Telefon:

Svarspost 580003400

591 20 MOTALA

Profile for Jordbrukaren

Jordbrukaren nr 16, 2016  

Jordbrukaren nr 16, 2016