Page 1

HIS Spirit Week Running Race Heats    Pre‐K 

Lane 1  Ian 

Lane 2  Andy 

Boys Heat  Lane 3  Lane 4  Wayne  Arnav 

Lane 5  Thomas 

Lane 6  Bryan 

Lane 2  Daphne 

Girls Heat  Lane 3  Lane 4  Freesia  Lucy 

Lane 5  Natasha 

Lane 6  Sim Ru 

Lane 2  Kristopher 

Boys Heat  Lane 3  Lane 4  Nathan  Duncan 

Lane 5  Triton 

Lane 6  William 

Lane 2   

Girls Heat  Lane 3  Lane 4  Tricia   

Lane 5  Beverly 

Lane 6   

Lane 5  Shunta 

Lane 6   

Lane 5  Ayden 

Lane 6   

Lane 5  Kisa 

Lane 6   

  Lane 1  Valerie       

Kindergarten  

Lane 1  Winston      Lane 1  Ashley     

Grade 1    Lane 1  Joey 

Lane 2  Shin 

Lane 1  Jin 

Lane 2  Jacob 

Boys Heat 1  Lane 3  Lane 4  Taichi  Alexander    Boys Heat 2  Lane 3  Lane 4  Wilbur  Keiji 

 

Lane 1  Veronica 

Lane 2  Mizuno 

Girls Heat  Lane 3  Lane 4  Abigail  Jessica 


Grade 2   

Lane 1   

Lane 2  Wilson 

Boys Heat 1  Lane 3  Lane 4  Adrien  Aoi 

Lane 2  Ee Heng 

Boys Heat 2  Lane 3  Lane 4  Richard  Ray 

Lane 5  Michael 

Lane 6   

Lane 5  Tom 

Lane 6   

Lane 5  Ayane 

Lane 6   

Lane 5  Angus 

Lane 6   

Lane 5  Ashley 

Lane 6   

Lane 1   

 

Lane 1   

Lane 2  Yvette 

Girls Heat  Lane 3  Lane 4  Mami  Victoria 

    Grade 3   

Lane 1  Jonah 

Lane 2   

Boys Heat  Lane 3  Lane 4  Johnson   

 

Lane 1  Michelle 

Lane 2  Elsa 

Girls Heat  Lane 3  Lane 4  Annie  Emily 

                     


Grade 4   

Lane 1   

Lane 2  Kevin 

Boys Heat 1  Lane 3  Lane 4  Alex  Tatsuya 

Lane 2  Leo 

Boys Heat 2  Lane 3  Lane 4  Jonathan  Shawn 

Lane 5  Johnson 

Lane 6   

Lane 5  Ryan 

Lane 6   

Lane 5  Sharon 

Lane 6   

Lane 5  Airi 

Lane 6   

Lane 5  Jack 

Lane 6   

Lane 5  Laurence 

Lane 6   

Lane 5  Amanda 

Lane 6   

Lane 5  Willa 

Lane 6   

Lane 1   

Lane 1  Tiffany 

Lane 2   

Girls Heat 1  Lane 3  Lane 4  Yehna   

Lane 1  Anita 

Lane 2  Reiko 

Girls Heat 2  Lane 3  Lane 4  Lucille  Teressa 

    Grade 5   

Lane 1  Bryan K 

Lane 2  Wilson 

Boys Heat 1  Lane 3  Lane 4  Adam  Yuta 

Lane 1  Timothy 

Lane 2  Kevin 

Boys Heat 2  Lane 3  Lane 4  Jonathan  Bryan Y 

 

Lane 1   

Lane 2  Ayumi 

Girls Heat 1  Lane 3  Lane 4  Alkmini  Haruka 

Lane 1  Selina 

Lane 2  Zoe 

Girls Heat 2  Lane 3  Lane 4  Ariel  Amanda 

   


Grade 6   

Lane 1  Daniel 

Lane 2  Shawn 

Boys Heat  Lane 3  Lane 4  Kuan  Philip 

Lane 5  Orfeas 

Lane 6  Timothy 

Lane 5  Sharon 

Lane 6  Eva 

Lane 5  Sydney 

Lane 6  Tina 

 

Lane 1  Mizuna 

Lane 2  Rino 

Girls Heat 1  Lane 3  Lane 4  Tushmitha  Alice 

Lane 1  Angel 

Lane 2  Michelle 

Girls Heat 2  Lane 3  Lane 4  Stella  Jenny 

*** Repeat Same Lane Assignments for 200m Race (Grades 4‐6 Only)*** 

  Students vs. Teachers 4x200 Challenge    Students 

Teachers

Philip Sydney  Angel  Tina 

? ?  ?  ? 

Spirit Week Race Heats  

Running races to be held on Wednesday March 14 starting at 1pm