Page 1


Voorwoord, het Ichthus College te Driehuis is een school met een christelijke grondslag. De voorheen middelbare school voor VMBO tot en met gymnasium gaat zich opsplitsen en onder twee verschillende organisaties verder. Het Ichthus Lyceum is geboren. Een nieuwe naam, nieuwe organisatie en dus...., nieuwe indentiteit.

2.


Inhoudsopgave. Voorwoord- pagina 2, inhoudsopgavepagina 3, mindmaps- pagina 4,5 en 6, inspiraties- pagina 7,8,9 en 10, het logo full colour- pagina 11 en 12, het logo zwart/wit- pagina 13, uitlijning logo- pagina 14, motivatie- pagina 15,16,17 en 18, kleur informatiepagina 19, 20, 21, 22 en 23, typografie- pagina 24, 25, 26, 27 en 28, visite kaartje- pagina 29, briefpapierenpagina 30, 31, 32 en 33, enveloppen- pagina 34 en 35, rapporten- pagina 36 en 37, PTA lijst- pagina 38, contact kaart- pagina 39, vlag- pagina 40, notitiespagina 41, contact gegevens- pagina 42. 3.


Een mindmap, (grafisch schema) vertrekt van een centraal onderwerp en daaraan bijzaken en verwante concepten linkt. Een mindmap kan bij het studeren helpen details van hoofdzaken te onderscheiden en informatie logisch te ordenen in het geheugen. Er zijn geen formele restricties voor het soort van linken dat je gebruikt, maar vaak hanteert men kleuren, woorden en lijnen. 4.


5.


6.


IdeeĂŤn (Grieks: idea of eidos) zijn volgens Plato de eeuwige, onveranderlijke en alleen geestelijk te ervaren oerbeelden van de dingen die zich bevinden in de hogere ideeĂŤnwereld. De idee is ook wel abstract te noemen, het idee concreet.

7.


8.


9.


10.


Een logo (of beeldmerk) is een teken of symbool dat een woord vertegenwoordigt. Het is een grafische uiting die bijvoorbeeld met een bedrijfs- of productnaam geassocieerd wordt. Een logo kan bestaan uit een tekening, een duidelijk of juist een nietszeggend symbool.

11.


12.


13.


14.


Motivatie, Ichthus is het Griekse woord voor “vis�. Ichthus is het symbool van de christelijke kerk en staat voor de kern van de bijbelse boodschap. Dit symbool vormt een belangrijke overeenkomst met het huidige Ichthus Lyceum. Ik heb dit symbool geabstraheerd en verwerkt in het logo.

Abstract Ichthus symbool. 15.


Het zwemmen van vissen in scholen is een voorbeeld van zelforganisatie. Een individu probeert steeds op dezelfde afstand te blijven van diegenen rondom hem. Enkel structuur en leiderschap zijn toegevoegd. De vorm is afkomstig van de zwemlijn van een school vissen. Kernwoorden: School en vissen (Ichthus)

Vorm van een school vissen. 16.


De vorm staat symbool voor het verloop en de ontwikkeling van een leerling in de jaren dat deze op het Ichthus lyceum zit. De stijgende lijn visualiseert de vanzelfsprekende groei en de positieve omgang. De vloeiende vorm is afkomstig van de streek van de pen. Deze versterkt de schoolse uitstraling.

Vorm van een penstreek. 17.


De fonts visualiseren luxe en exclusiviteit. Deze komt voort uit het traditionele vakkenpakket in een moderne omgeving. De fonts zijn dusdanig aangepast om de luxe het beste uit te stralen. De kleuren versterken dit door een rustige en zakelijke grijs tegenover een moderne en frisse cyaan.

Klassieke fonts. 18.


Kleur is een eigenschap van licht die wordt bepaald door de samenstelling van de verschillende golflengtes waaruit dat licht bestaat. Mensen nemen licht waar wanneer elektromagnetische straling met een golflengte tussen 750 en 400 nanometer het oog bereikt. De samenstelling van golflengtes wordt het spectrum genoemd.De kleur van een oppervlak wordt bepaald door het deel van het licht dat door dat oppervlak wordt weerkaatst. 19.


DEEP CYAN Cyan

:

100 %

Magenta

:

0

%

Ye l l o w

:

12

%

Black

:

43

%

Red

:

0

%

Green

:

114 %

Blue

:

143 %

CMYK alleen te gebruiken bij print documenten.

RGB alleen gebruiken bij scherm gerelateerde voorzieningen.

PMS

PMS

:

315 C

alleen te gebruiken bij offset print en drukwerk.

G R AY S C A L E

Gray

:

74,32 %

alleen gebruiken wanneer er geen kleur mogelijk is. 20.


LIGHT GRAY Cyan

:

0

%

Magenta

:

0

%

Ye l l o w

:

0

%

Black

:

50

%

Red

:

147 %

Green

:

149 %

Blue

:

152 %

CMYK alleen te gebruiken bij print documenten.

RGB alleen gebruiken bij scherm gerelateerde voorzieningen.

PMS

PMS

:

325-5 C

alleen te gebruiken bij offset print en drukwerk.

G R AY S C A L E

Gray

:

72,2 %

alleen gebruiken wanneer er geen kleur mogelijk is. 21.


DARK GRAY Cyan

:

0

%

Magenta

:

0

%

Ye l l o w

:

15

%

Black

:

82

%

Red

:

84

%

Green

:

83

%

Blue

:

74

%

CMYK alleen te gebruiken bij print documenten.

RGB alleen gebruiken bij scherm gerelateerde voorzieningen.

PMS

PMS

:

BLACK 7 C

alleen te gebruiken bij offset print en drukwerk.

G R AY S C A L E

Gray

:

83,65 %

alleen gebruiken wanneer er geen kleur mogelijk is. 22.


LET OP!: GEEN KLEUREN “PICKEN”, MAAR WAARDES INVOEREN!

LIGHT GRAY

DEEP CYAN

DARK GRAY

Cyan

:

0

%

Cyan

:

100 %

Cyan

:

0

%

Magenta

:

0

%

Magenta

:

0

%

Magenta

:

0

%

Ye l l o w

:

0

%

Ye l l o w

:

12

%

Ye l l o w

:

15

%

Black

:

50

%

Black

:

43

%

Black

:

82

%

Red

:

147 %

Red

:

0

%

Red

:

84

%

Green

:

149 %

Green

:

114 %

Green

:

83

%

Blue

:

152 %

Blue

:

143 %

Blue

:

74

%

CMYK alleen te gebruiken bij print documenten.

RGB alleen gebruiken bij scherm gerelateerde voorzieningen.

PMS

PMS

:

325-5 C

PMS

:

315 C

PMS

:

BLACK 7 C

Gray

:

72,2 %

Gray

:

74,32 %

Gray

:

83,65 %

alleen te gebruiken bij offset print en drukwerk.

G R AY S C A L E alleen gebruiken wanneer er geen kleur mogelijk is.

23.


Typografie, van het Griekse τύπος (tupos: slag, vorm, afdruk) en γράφειν (graphein: schrijven), behelst het zetten, drukken en vormgeven van teksten, zowel voor functionele als esthetische doeleinden.Om deze doeleinden te verwezenlijken speelt de opmaak van tekstblokken, de bladspiegel alsook de keuze van lettertypen, vette en cursieve varianten, witruimte en interpunctie een belangrijke rol. 24


Helvetica Neue - Regular

Helvetica Neue - Italic

a A

b B

c C

d D

e E

a A

b B

c C

d D

e E

f D

g G

h H

i I

j J

f D

g G

h H

i I

j J

k K

l L

m M

n N

o O

k K

l L

m M

n N

o O

p P

q Q

r R

s S

t T

p P

q Q

r R

s S

t T

u U

v V

w W

x X

y Y

u U

v V

w W

x X

y Y

z Z

1

0

z Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

0

25.


Baskerville - Regular

Baskerville - Italic

a A

b B

c C

d D

e E

a A

b B

c C

d D

e E

f D

g G

h H

i I

j J

f D

g G

h H

i I

j J

k K

l L

m M

n N

o O

k K

l L

m M

n N

o O

p P

q Q

r R

s S

t T

p P

q Q

r R

s S

t T

u U

v V

w W

x X

y Y

u U

v V

w W

x X

y Y

z Z

1

0

z Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

0

26.


Book Antiqua - Regular

Book Antiqua - Italic

a A

b B

c C

d D

e E

a A

b B

c C

d D

e E

f D

g G

h H

i I

j J

f D

g G

h H

i I

j J

k K

l L

m M

n N

o O

k K

l L

m M

n N

o O

p P

q Q

r R

s S

t T

p P

q Q

r R

s S

t T

u U

v V

w W

x X

y Y

u U

v V

w W

x X

y Y

z Z

1

0

z Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

0

27.


28.


Visite kaartje Voorkant

Achterkant

ir. D.A. Volmer rector

Wolff en Dekenlaan 1

www.ichthuslyceum.nl

1985 HP, Driehuis

tel. 0255 - 54 64 00

a.volmer@ichthuslyceum.nl

fax. 0255 - 54 64 39

29.


Voorkant

Briefpapier (versie 1 op 50%) Versie 1 gebruiken wanneer er geen tweede pagina is.

30.


Voorkant

Briefpapier (versie 2 op 50%) Versie 2 gebruiken enkel als tweede pagina.

31.


Voorkant

Briefpapier (versie 3 op 50%) Versie 3 gebruiken wanneer er een tweede pagina is.

32.


Achterkant

Briefpapier (op 50%)

33.


Voorkant

Envelop (A4 staand op 50%)

Wolff en Dekenlaan 1 1985 HP Driehuis

34.


Envelop (A5 liggend op 75%) Voorkant

Wolff en Dekenlaan 1 1985 HP Driehuis

35.


Rapport (A4 liggend op 50%) Voorkant

36.


Voorkant

Rapport (A4 staand op 50%)

37.


PTA Lijst (A4 liggend op 50%) Voorkant

38.


Contact kaart (op 75%) Voorkant

39.


Vlag (op 4%)

Voorkant

Achterkant

40.


Notities

41.


Contact gegevens. Opdrachtgever Ichthus Lyceum, Wolff en Dekenlaan 1 1985 HP, Driehuis. Tel. (0255) 546400, www.ichthuslyceum.nl. Uitvoering, JK Design, Jop van der Kroef. Bickerlaan 48 2071 DC, Santpoort-Noord. Tel. (023) 5381920, Mobiel 06 242 343 69. www.presents-jk.nl , jopkroef@planet.nl

JK Design voor Ichthus Lyceum. 42.


Ichthus Lyceum  

Huisstijlboek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you