Initiatiefmap Toerisme Waasland 2017

Page 1

TOERISTISCHE INITIATIEFMAP WAASLAND

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 1

21/11/16 11:31


16614_brochure_initiatiefmap_.indd 2

21/11/16 11:31


VOORAF

Beste ondernemer, Beste toeristische initiatiefnemer,

Deze toeristische initiatiefmap Waasland is een praktisch werkinstrument voor wie aan de slag wil met toeristen in het Waasland. Jij bent, als toeristische initiatiefnemer, meer en meer het eerste onthaalpunt voor de toerist. Zowel bij de toerist thuis wanneer hij een vakantie of uitstap plant, als bij aankomst op de bestemming. Deze eerste indruk is vaak bepalend want op dit moment maakt de toerist immers kennis met de troeven van het Waasland: een persoonlijk onthaal, kleinschaligheid en gastvrijheid. In de werkmap vind je een geografische voorstelling van de streek. Je maakt kennis met de service van de verschillende overheidsinstanties die actief zijn op vlak van toerisme. We geven je ook tips om (beter) in te spelen op de wensen en verwachtingen van de toerist. Kortom, deze map moet een leidraad zijn voor de toeristische initiatiefnemer die met toerisme in het Waasland aan de slag wil gaan. Het is een uitgebreide werkmap geworden. Het is niet de bedoeling om deze in een keer van voor naar achteren te lezen. Maar je kan ze eerder gebruiken om af en toe iets op te zoeken. Ze is ook bedoeld om in te bladeren en inspiratie op te doen. Maak er je eigen werkinstrument van. Wij geven je graag deze voorzet. Toerisme is een middel om de economie van plattelandsregio’s, zoals het Waasland, te versterken. Onze ervaring leert dat regionaal ‘groen’ toerisme niet enkel hotels en B&B’s ten goede komt, maar het volledige economische weefsel. Toerisme Waasland wil je helpen om ervoor te zorgen dat een deel van deze economische meerwaarde van toerisme ook bij jouw initiatief of onderneming terecht komt. Veel succes! Joris De Maere Voorzitter Toerisme Waasland vzw

www.toerismewaasland.be

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 1

21/11/16 11:31


16614_brochure_initiatiefmap_.indd 2

21/11/16 11:31


1

Onze sectorwebsite

2

Situering Waasland 2.1. Situering van het Waasland in Oost-Vlaanderen 2.2. Aangesloten gemeenten bij Toerisme Waasland 2.3. Enkele toeristische clusters

3

Wie doet wat? 3.1. Toerisme Vlaanderen 3.1.1. Gegevens 3.1.2. Wat kan Toerisme Vlaanderen voor je betekenen? 3.2. Toerisme Oost-Vlaanderen 3.2.1. Gegevens 3.2.2. Wat kan Toerisme Oost-Vlaanderen voor je betekenen? 3.2.3. Wat kan MeetinGent & Oost-Vlaanderen voor je betekenen? 3.3. Toerisme Waasland 3.3.1. Gegevens 3.3.2. Uitgangspunt en doelstelling 3.3.3. Marketing en communicatie 3.3.4. Sectorwerking 3.3.5. Toeristisch onthaal 3.3.6. Projecten Toerisme Waasland 3.4. Uw gemeente 3.5. Onthaalpunten 3.5.1. Centrale dienst 3.5.2. Infokantoren 3.5.3. Ook jij ‘onthaalt’ in het Waasland en in onze provincie!

4

Belangrijke toeristische producten 4.1. Fietsen 4.2. Wandelen 4.3. Langs en op het water 4.4. Autoroute 4.5. Ruiterroutes 4.6. Mountainbike

5

Info op maat van zowel sector als toerist 5.1. Hoe kan jij jouw gast informeren? 5.2. Hoe kunnen wij jou helpen?

6

Logies 6.1. Starters en advies bij Toerisme Oost-Vlaanderen 6.2. Labels 6.3. Subsidies en premies 6.4. Vakantieparticipatie 6.5. Mezelf als logies promoten 6.5.1. Eigen profilering en eigen website 6.5.2. Vzw Logeren in Vlaanderen 6.5.3. Online boekingsmodules en –sites

7

Groepsuitstappen 7.1. Promotie in je omgeving 7.2. Promotie door TOV 7.2.1. Groepsaanbod op de website 7.2.2. Nieuwsbrief voor groepen 7.2.3. Infodag voor groepen

8

Evenementen 8.1. UiTdatabank 8.2. Subsidies en premies

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 3

21/11/16 11:31


1

Onze sectorwebsite Op de sectorwebsite sector.tov.be krijg je een duidelijk overzicht van wat Toerisme Oost-Vlaanderen allemaal voor jou als toeristische initiatiefnemer kan betekenen. Heel concreet wordt deze informatie voortdurend bijgehouden. Homepage Nieuws, TOV in de pers en de Toolkit ‘Hoe kunnen wij jou helpen?’ met zes eenvoudige knoppen om logiesgegevens aan te passen, brochures te bestellen, een evenement te promoten, een product aan te melden, fotomateriaal te gebruiken en een routeprobleem te melden. Kenniscentrum Met antwoord op de vragen ‘Hoe ondernemen?’,‘Mezelf promoten’, ‘Hoe werkt TOV (Toerisme Oost-Vlaanderen)?’ en ‘Onderzoek en data’.

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 4

Netwerk & Contacten Met een voorstelling van het team Toerisme Oost-Vlaanderen, wie doet wat? Op de agenda Netwerkmomenten in Oost-Vlaanderen. Pers Wat verschijnt er over toerisme in Oost-Vlaanderen en hoe kan onze perswerking u helpen? Infobalk onderaan (steeds zichtbaar) Regiowerking, link met facebook en contactgegevens Toerisme Oost-Vlaanderen.

21/11/16 11:31


2

Situering Waasland 2.1. Situering van het Waasland in Oost-Vlaanderen Het Waasland is één van de vijf toeristische regio’s in Oost-Vlaanderen. De Leiestreek en Scheldeland zijn provinciegrensoverschrijdende regio’s. Verder zijn er ook de Vlaamse Ardennen en het Meetjesland. In het hart van Oost-Vlaanderen ligt de kunststad Gent. Het Waasland (ook wel Land van Waas genoemd) is een historische en geografische streek in het noordoosten van de provincie Oost-Vlaanderen. Het Waasland wordt in het noorden begrensd door Nederland, in het oosten door de Schelde, in het zuiden door de Schelde en de Durme, en in het westen door het kanaal Gent-Terneuzen. De regio is een lappendeken van bossen, polders en kreken, karaktervolle steden en stille dorpjes. Hier stromen Schelde, Durme en Moervaart zachtjes langs molens, forten en kastelen voorbij. 3.2. Aangesloten steden en gemeenten bij Toerisme Waasland 11 gemeenten: Beveren, Kruibeke, Lochristi, Lokeren, Moerbeke-Waas, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Wachtebeke.

Waasland toeristische initiatiemap

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 5

21/11/16 11:31


Situering van het Waasland in Oost-Vlaanderen

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 6

21/11/16 11:31


Aangesloten steden en gemeenten bij Toerisme Waasland

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 7

21/11/16 11:31


2.3. Enkele toeristische clusters In enkele Waaslandse gebieden is het toeristische aanbod gebundeld, of zijn er kansen om de verschillende attractiepunten op een toeristisch-recreatieve manier aan elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld: het ScheldeDurme-Moervaart complex (Beveren, Kruibeke, Temse, Waasmunster, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke); de Wase steden-as Lokeren, Sint-Niklaas en Beveren; de Noordelijke bossengordel (Moerbeke, Wachtebeke, Stekene en Sint-Gillis-Waas) en de sierteeltgemeenten (Lochristi, Lokeren, Moerbeke en Wachtebeke, Wetteren (SL), Destelbergen (SL), Laarne (SL)). SL = Scheldeland is ook een toeristische regio die grenst aan het Waasland.

Vanwaar ‘Waasland’? ‘Waas’ gaat etymologisch misschien terug op het Germaanse ‘wasu’, dat ‘drassige grond’ betekent, of op een oud Teutoons woord met de betekenis ‘slijk’. Een andere mogelijkheid is het Middelnederlandse woord ‘wastin(n)e’, wat ‘woeste grond, woestenij’ betekent.

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 8

21/11/16 11:31


3 Wie doet wat? Je staat er als toeristische ondernemer niet alleen voor. Heel wat organisaties en mensen werken, ieder op hun eigen manier, nauw samen om de toerist in jouw zaak te krijgen. Dit begint bij het promoten van Vlaanderen als een aantrekkelijke bestemming voor een vakantie in binnen- en buitenland tot bijvoorbeeld het uitwerken van een toeristische kaart in je gemeente. Hieronder geven we je een beknopt overzicht van de taken van ieder beleidsniveau rond toerisme. Je zult merken dat het is als een ui met vele lagen, met in de kern jouw zaak. Hoe hoger het niveau, hoe algemener de boodschap. Hoe dichter je bij jouw zaak komt, hoe specifieker de boodschap. 3.1. Toerisme Vlaanderen 3.1.1. Gegevens Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, T 02 504 03 00, www.toerismevlaanderen.be (sectorwebsite), www.visitflanders.com (toeristische informatie). 3.1.2. Wat kan Toerisme Vlaanderen voor je betekenen? Sinds begin 2015 werkt Toerisme Vlaanderen vanuit een nieuwe interne organisatiestructuur. De opdracht en dienstverlening van Toerisme Vlaanderen blijven daarbij ongewijzigd. Er zijn in totaal drie ondersteunende ‘offices’ die er voor zorgen dat onze twee centrale afdelingen (Bestemmingspromotie en Bestemmingsontwikkeling) en het Steunpunt Vakantieparticipatie zich samen volledig op toeristisch Vlaanderen kunnen focussen. Het geheel zorgt voor een meer gestroomlijnde werking en resultaatsgerichte samenwerking, zowel intern als extern.

regering. De cel Toerisme staat de minister ook bij in de aansturing en opvolging van de beleidsuitvoering, waar onder meer Toerisme Vlaanderen voor instaat. De dienst Toeristische Vergunningen levert de vergunningen af voor toeristische logies. Bij deze dienst kunnen uitbaters hun vergunning aanvragen of een logies aanmelden. De dienst controleert ook of de regelgeving in verband met het toeristisch logies (logiesdecreet) goed wordt nageleefd, dit is de zogenaamde ‘handhaving’. Toerisme Vlaanderen heeft zijn structurele relatie met de vele belanghebbenden in het toerisme vorm gegeven in een overlegmodel met twee niveaus. Het Raadgevend Comité (RaCo) treedt op als overkoepelend strategisch overleg- en adviesorgaan. De leden vertegenwoordigen belanghebbenden groepen uit de hele toeristische sector. De belanghebbenden waarmee Toerisme Vlaanderen via dit overlegmodel een relatie uitbouwt, laten zich in drie algemene groepen indelen:

1) De provincies, steden en gemeenten; 2) De ondernemingen, inclusief de nonprofitondernemers van Toerisme voor Allen; 3) Flankerende domeinen: in de eerste plaats organisaties actief op het vlak van mobiliteit, erfgoed, cultuur en onderwijs.

www.toerismevlaanderen.be •ondersteuning voor vakantiemakers

Toerisme Vlaanderen hecht veel belang aan overleg en samenwerking. Dat is in een diverse sector als toerisme onmisbaar om toeristen een kwaliteitsvolle bestemming aan te bieden. Behalve met de toeristische sector, onderhoudt Toerisme Vlaanderen ook nauwe contacten met het Departement Internationaal Vlaanderen. De cel Toerisme van het Departement Internationaal Vlaanderen ondersteunt de minister bij het uittekenen en evalueren van zijn beleid. Ze verricht beleidsvoorbereidend werk, zoals trends opvolgen, nieuwe regelgeving ontwerpen en beleidsadviezen uitbrengen aan de minister en de Waasland toeristische initiatiemap

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 9

21/11/16 11:31


3.2 . Toerisme Oost-Vlaanderen 3.2.1. Gegevens •Toerisme Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, T 09 267 70 70, toerisme@oost-vlaanderen.be, http://sector.tov.be (sectorwebsite), www.tov.be (toeristische informatie) •Toeristische informatie regio’s en Gent: Meetjesland (www.toerismemeetjesland.be), Scheldeland (www.scheldeland.be), Waasland (www.toerismewaasland.be), Vlaamse Ardennen (www.toerismevlaamseardennen.be), Leiestreek (www.toerisme-leiestreek.be) Gent (www.visitgent.be) •MeetinGent & Oost-Vlaanderen, Sint-Veerleplein 5, 9000 Gent, T 09 266 56 52, meetingov@gent.be, www.meetingov.be 3.2.2. Wat kan Toerisme Oost-Vlaanderen voor je betekenen? De provinciale koepelorganisatie Toerisme OostVlaanderen (TOV) staat in voor de ontwikkeling, ondersteuning en promotie van recreatie en toerisme in de provincie Oost-Vlaanderen. De provincie OostVlaanderen is opgedeeld in 5 toeristische regio’s: Waasland, Meetjesland, Vlaamse Ardennen en de provinciegrensoverschrijdende regio’s Leiestreek en Scheldeland. Toerisme Oost-Vlaanderen stelt in iedere regio minstens twee personeelsleden tewerk, met het oog op de toeristische en recreatieve ontwikkeling van die regio. Deze regiocoördinaties vormen de link tussen het provinciale niveau en het lokale niveau. Een belangrijke taak van Toerisme Oost-Vlaanderen is het begeleiden en uitvoeren van grote toeristische infrastructuurprojecten zoals de fiets- en wandelnetwerken. Na realisatie wordt gezorgd voor het onderhoud van deze netwerken. De bestaande wandel- en fietsroutes worden onderhouden en geactualiseerd. Er is een logiesconsulent voor de begeleiding van (startende) logies. De cel planning en onderzoek staat in voor de verwerking van cijfergegevens. Marketing en promotie is de tweede pijler van Toerisme Oost-Vlaanderen. De website www.tov.be en de regiosites, zoals www.toerismewaasland.be, en het fiets- en wandelmagazine StapAf ( 31.000 abonnees), nieuwsbrieven (60.000 abonnees) zijn hiervoor de belangrijkste instrumenten. Er worden mediacampagnes uitgewerkt. Dit gebeurt in nauw overleg met de regio’s. Er is speciale aandacht voor de promotie van groepsuitstappen. Toerisme Oost-Vlaanderen organiseert ook vormingsen ontmoetingsmomenten voor de toeristische sector en beleidsmakers in Oost-Vlaanderen.

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 10

21/11/16 11:31


Waasland toeristische initiatiemap

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 11

21/11/16 11:31


3.2.3. Wat kan MeetinGent & Oost-Vlaanderen voor je betekenen? MeetinGent & Oost-Vlaanderen is het officiële congresbureau voor Gent en Oost-Vlaanderen. Deze organisatie werkt nauw samen met de provinciale toeristische koepel Toerisme Oost-Vlaanderen. Beschik je over vergader- en seminariefaciliteiten of is zakentoerisme een belangrijke doelgroep van je onderneming, dan loont het de moeite om lid te worden. MeetinGent & Oost-Vlaanderen beschikt niet alleen over interessante promotie instrumenten naar bedrijven in binnen- en buitenland, maar bemiddelt ook bij concrete vragen van bedrijven voor de organisatie van seminaries en evenementen. Info? www.meetingov.be 3.3. Toerisme Waasland

3.3.3. Marketing en communicatie • Publicaties: Toeristische gids (18.000 ex), Voor de andere publicaties verwijzen we naar de harde kaft achteraan. • Online: Facebook, Twitter, Pinterest, websites, (toerismewaasland.be, ontdekhetwaasland.be, mini-websites voor gerichte projecten en campagnes), facebookpagina Waasland met veel interactie en betalende advertenties, Twitter, Instagram, digitale nieuwsbrieven (4.800 geabonneerden voor consumentennieuwsbrief Waasland, 60.000 geabonneerden op consumentennieuwsbrief Oost-Vlaanderen, 300 Waaslandse sectorcontacten, zo’n 2.500 contacten voor heel Oost-Vlaanderen én een groepsnieuwsbrief naar 5.000 verantwoordelijken van groepsuitstappen in Vlaanderen en Nederland)

toerisme waasland

3.3.1. Gegevens Toerisme Waasland, Lange Rekstraat 30, 9100 SintNiklaas, 03 776 31 38 , info@toerisme-waasland.be, www.toerismewaasland.be. Voor projecten en advies: els.maes@toerisme-waasland.be, heidi.schaght@toerisme-waasland.be.

• Beurzen: fiets- en wandelbeurs Utrecht. • Perswerking: actieve betrokkenheid van de pers op regionaal, Vlaams en internationaal niveau. Ondersteuning persvoorstellingen nieuwe toeristische producten.

De verschillende gemeenten zijn geen toeristische bestemming op zich, maar het Waasland als regio binnen de provincie geldt wel als toeristische bestemming. Het Waasland wordt als dusdanig ook erkend en meegenomen op provinciaal, Vlaams en internationaal niveau.

• Specifieke promotie-acties: enkele voorbeelden: -Zomercampagne Oeverlopen; -Campagne rond de Fictiereeks ‘Den Elfde van den Elfde’; -Fiets-en wandelkalender. Brochure en online promotie; -Plan Bier: beleving van bier in het Waasland; -Samenwerking met TV Oost: Ellen fietst; -Kortingsbonnen bij horeca en attractiepunten in de toeristische gids Waasland.

De streekkoepel Toerisme Waasland zorgt voor de regionale strategische planning, de promotie en profilering van de streek als toeristische regio, toeristische productontwikkeling, ondersteuning van toeristische ondernemers, stimulering van samenwerking tussen ondernemers en informatieverstrekking.

• Samenwerking met andere koepelorganisaties: enkele voorbeelden: -Pasar Zomert (maandagavond wandelingen); -Fietszoektochten van toeristische of recreatieve verenigingen; -Zomerzoektochten van verenigingen of media.

3.3.2. Uitgangspunt en doelstelling

Toerisme Waasland vertrekt van het economische potentieel van de regio en streeft naar degelijke recreatieve mogelijkheden voor de inwoners in nauwe samenwerking met de gemeenten. Toerisme Waasland is als organisatie nauw verweven met de provinciale koepelorganisatie Toerisme Oost-Vlaanderen. Er werken 2 personeelsleden gefinancierd door de provincie, voor professionele ondersteuning, adviesverlening en het opzetten van gezamenlijke acties. Er werkt ook één personeelslid van Toerisme Waasland vzw als administratief bediende.

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 12

21/11/16 11:31


3.3.4. Sectorwerking • Begeleiding en vorming van toeristische ondernemers met vormings- en inspiratiesessies, overlegplatformen (diensten voor toerisme overleg, Horeca Waasland,…), studietrips, ‘Toeristische Initiatiefmap’, netwerkweek Waasland, andere sectormomenten bv. rond Schelde, … • Individuele begeleiding en promotie van ondernemers. • Betrekken van de ondernemers bij projecten en acties. 3.3.5. Toeristisch Onthaal • Begeleiding lokale infopunten, attractiepunten en ondernemers in onthaal en toeristische producten. • Distributie van brochures. 3.3.6. Projecten Toerisme Waasland Een overzicht van de lopende of net afgewerkte projecten op moment van verschijning van deze initiatiefmap (2017) bij wijze van voorbeeld voor wat mogelijk is.

Eigen projecten vzw Toerisme Waasland: • Responsive website ‘Ontdek het Waasland’ (www.ontdekhetwaasland.be); • Ambachtelijk Weekend (www.ambachtelijkweekend.be); • Reynaertmysterie; • Geocache; • 11 kleine tussenstops; •… Projecten Toerisme Oost-Vlaanderen met regiocoördinatie Waasland in adviserende rol: • B(l)oeiend Oost-Vlaanderen; • Oeverlopen; • Havenland fietslussen; • Wandelnetwerk in het noorden van het Waasland: voorbereiding en opvolging; • Fietsnetwerk: opvolging, promotie, voorbereiden nieuwe editie.

Waasland toeristische initiatiemap

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 13

21/11/16 11:31


3.4. Uw gemeente Een efficiënt toerismebeleid start vaak met gemeentelijke aandacht voor toerisme & recreatie, voor cultuurontwikkeling, voor natuurprojecten, voor de ontsluiting van degelijke fiets- en wandelinfrastructuur maar ook voor de promotie van de eigen troeven. De gemeente is een belangrijke schakel in het proces, niet in het minst voor de link met de sectoren ‘lokale economie’ en ‘erfgoed en cultuur’. Belangrijk is dat dit vanuit het gemeentelijk beleid gestimuleerd en gestuurd wordt.

Dat betekent vaak voor Toerisme Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen de eerste belangrijke stap naar een mooi project, naar een attractie waarvoor men uit heel Vlaanderen of Nederland naar uw gemeente willen komen. Op dat moment spreken we over toerisme en zitten wij als toeristische verantwoordelijken graag, geflankeerd door de bevoegde gemeentelijke ambtenaar en/of schepen met u aan tafel.

3.5. Onthaalpunten 3.5.1. Centrale dienst (alleen voor sector) Toerisme Oost-Vlaanderen Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, T 09 267 70 70, toerisme@oost-vlaanderen.be, www.tov.be

Toerisme Moerbeke-Waas Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke, T 09 346 80 05, toerisme@moerbeke.be, www.moerbeke.be

Toerisme Waasland Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas, 03 776 31 38 , info@toerisme-waasland.be, www.toerismewaasland.be

Toerisme Sint-Gillis-Waas Stationsstraat 201 bus 1, 9170 Sint-Gillis-Waas, T 03 229 02 00, deroute@sint-gillis-waas.be, www.sint-gillis-waas.be

Voor projecten en advies: els.maes@toerisme-waasland.be, heidi.schaght@toerisme-waasland.be

Toerisme Sint-Niklaas Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas, T 03 778 35 00, toerisme@sint-niklaas.be, www.sint-niklaas.be

3.5.2 Infokantoren

Toerisme Stekene Dorpsstraat 3, 9190 Stekene, T 03 790 03 67, gemeente@stekene.be, www.stekene.be

Toerisme Beveren Grote Markt 2, 9120 Beveren, T 03 750 15 80, toerisme@beveren.be, www.beveren.be Toerisme Kruibeke Tijdens de zomer: Nederstraat 2, 9150 Rupelmonde, T 03 740 02 17, toerisme@kruibeke.be, www.kruibeke.be O.L.Vrouwplein 18, 9150 Kruibeke, T 03 740 02 17, toerisme@kruibeke.be, www.kruibeke.be Toerisme Lochristi Dorp-West 52, 9080 Lochristi, T 09 326 88 27, toerisme@lochristi.be, www.lochristi.be

Toerisme Temse Gemeentehuis, Markt, 9140 Temse, T 03 771 51 31, toerisme@temse.be, www.temse.be Toerisme Waasmunster Vierschaar 1, 9250 Waasmunster, T 052 46 95 27, toerisme@waasmunster.be, www.waasmunster.be Toerisme Wachtebeke Dr. J. Persynplein 6, 9185 Wachtebeke, T 09 337 77 36, carine.devleesschauwer@wachtebeke.be, www.wachtebeke.be

Infopunt Toerisme Lokeren Markt 2, 9160 Lokeren, T 09 340 94 74, toerisme@lokeren.be, www.lokeren.be/toerisme

3.5.3. Ook jij ‘onthaalt’ in het Waasland en in onze provincie! Door eenvoudigweg partner te worden van Toerisme Oost-Vlaanderen op sector.tov.be beschik je na bestelling ook over de gratis informatie en betalende informatie die

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 14

je aan de klanten kunt aanbieden. Ook jij ‘onthaalt’ in het Waasland en in de provincie. Jij bent onze ambassadeur. Als partner geniet je ook van korting op de betalende routebrochures.

21/11/16 11:31


4

Belangrijke toeristische producten Fietsen en wandelen zijn het belangrijkste toeristische product voor Toerisme Oost-Vlaanderen en de groene regio’s in Oost-Vlaanderen (Waasland, Scheldeland, Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Leiestreek). Sinds 2006 creëert Toerisme Oost-Vlaanderen fietsnetwerken in de hele provincie, naadloos over de provincie- en landsgrenzen heen. Ondertussen werkt de provinciale koepel ook aan wandelnetwerken in de hele provincie, in de mooiste stilte- en natuurgebieden. Het fietsaanbod in het Waasland: • Havenland Polderroute - Beveren - 32 km • Ecoroute 1, lus 1 - Beveren - 29 km • Ecoroute 1, lus 2 - Beveren - 23 km • Tibeertroute - Beveren - 50 km • Havenland Linieroute - Beveren - 31 km • Havenland Havenroute - Beveren - 48 km • Plan Bier, Dwars door de Polders - Beveren - 55 km • Canteclaerroute - Stekene - 46 km • Floraliëntocht 1 - Lochristi - 34 km • Ledebeekroute - Lochristi - 46 km • De Ronde van Urbanus - Lokeren - 30 km • Grimbeertroute - Lokeren - 43 km • Langs natuur en dorpscafé’s routes - Lokeren - 32 km • Plan Bier, Wase kronkels - Lokeren - 42 km • Nobelroute - Sint-Gillis-Waas - 50 km • StapAf langs forten en kastelenroute - Temse - 41 km • Plan Bier, Langs slikken en schorren - Temse - 47 km • Plan Bier, De Belseelse Bierroute - Sint-Niklaas - 33 km

Ook voor mensen met een beperking zijn er fietsroutes met een plus. Meer info op www.toerismewaasland.be/fietsroutes

4.1. Fietsen • In het vlakke Waasland ligt sinds 2006 het fijnmazige Fietsnetwerk Waasland met knooppunten – goed voor 700 km fietsplezier. • Naast het fietsnetwerk biedt Toerisme Oost-Vlaanderen ook ommetjes (gratis suggesties op het netwerk), fietskaarten en uitgewerkte thematische fietsproducten. • Bovendien kan je in het Oost-Vlaamse fietsmagazine StapAf ook een routeboekje met fiets-en wandelsuggesties vinden. Van het Waasland staat er altijd minstens ééntje in. • Onze fiets- en wandelrouteplanners (knooppunten) op www.tov.be en www.toerismewaasland.be zijn handig én bovendien gratis. Je drukt je traject meteen af of je gebruikt de gps-coördinaten. • Op www.toerismewaasland.be/fietsen kan je van de meeste routes een plannetje en gpx-bestand voor een gps downloaden. • Onderzoek leert ons dat een fietser een gemiddelde besteding van €14,50 in de regio doet waarvan €12,50 in de horeca wordt besteed. • Elektrisch fietsen? Check www.fietsoplaadpunten.be of www.oplaadpunten.org Waasland toeristische initiatiemap

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 15

21/11/16 11:31


Fietsverhuur Toeristen en recreanten kunnen terecht bij volgende erkende fietsverhuurcentra: Camping Gerstekot – Durmeland Vinkenlaan 30, 9250 Waasmunster, T 03 772 34 24, mlyssens@gmail.com, www.gerstekot.be Fietshandel Erik D’Eer Nieuwe Baan 187, 9150 Bazel (Kruibeke), T 03 774 13 50 of M 0477 20 87 11, erik.deer@telenet.be, www.erikdeer.be Fietsenhandel Franky D’Eer Vrijheidstraat 26-28, 9140 Temse, T 03 771 30 63 of M 0473 23 94 11, frankydeer@hotmail.com, www.frankydeer.be Fietshandel Van Landeghem Herenstraat 71, 9170 Sint-Gillis-Waas, T 03 770 62 55 Fietspunt De Versnelling (ook blue-Bike-fietsen) Leopold II-laan 2, 9100 Sint-Niklaas, T 03 760 05 78 of M 0493 51 64 76, jan.ryckaert@vzwdenazalee.be, www.vzwdenazalee.be Provinciaal domein Puyenbroeck Puyenbrug 1A, 9185 Wachtebeke, T 09 342 42 42, puyenbroeck@oost-vlaanderen.be, www.puyenbroeck.be Fietspunt Lokeren (ook Blue-bike-fietsen) Stationsplein 28, 9160 Lokeren, T 09 349 15 68 of M 0495 83 31 18, fietspunt@mo-clean.be, www.mo-clean.be Mobibikes Lokeren Groendreef 53, 9160 Lokeren, info@mobibikes.be, www.mobibikes.be Fietspaleis Nieuwstraat 8, 9100 Sint-Niklaas, T 03 776 16 45 of M 0473 31 44 42, gert@fietspaleis.be, www.fietspaleis.be

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 16

21/11/16 11:31


De routedokter. Toerisme Oost-Vlaanderen staat in voor de promotie, realisatie en het onderhoud van de provinciale fiets- en wandelroutes. Routes en trajecten worden regelmatig onderhouden en gecontroleerd. Maar de toeristische initiatiefnemer en de toerist zelf kunnen ons hierbij helpen. Als een bordje of wegwijzer verdwenen is, als bewegwijzering onleesbaar is geworden, er is een fout of vandalisme vastgesteld, dan kan je best zo snel mogelijk een formulier invullen voor de routedokter op onze website www.tov.be/routedokter. Een melding aan onze routedokter garandeert immers dat het probleem correct wordt opgevolgd en zo snel mogelijk wordt verholpen.

Om de vier jaar past Toerisme Oost-Vlaanderen de netwerken aan. Na de laatste aanpassing van Fietsnetwerk Waasland zal in 2020 de fietskaart opnieuw herzien worden. Telkens om de vier jaar wordt die herziening per fietsnetwerk ingepland. Ook voor Meetjesland en Leiestreek is de volgende herziening te verwachten in 2020. Scheldeland en Vlaamse Ardennen worden gewijzigd in 2018 en die kaarten zullen dan actueel blijven tot 2022. Alleen de fietskaart ‘Gent & Omgeving’ wordt om de twee jaar herzien, dat is een uitzondering omdat daar delen van alle fietsnetwerken op staan. Waasland toeristische initiatiemap

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 17

21/11/16 11:31


4.2. Wandelen Het Kloosterbos en Heidebos in Wachtebeke en Moerbeke, Het Stropersbos in Sint-Gillis-Waas, de stiltewandeling door de Fondatie van Boudelo,…bieden uitstekende mogelijkheden voor wandelaars. Het wandelaanbod in het Waasland: • Molsbroek-Buylaersroute - Lokeren - 12 km • Liniewegelroute - Lokeren - 8 km • Groene Puttenroute - Stekene - 7 km • Stropersbosroute, lus 1 - Stekene - 4 km • Stropersbosroute, lus 2 - Sint-Gillis-Waas - 4 km • Tweelandenroute - Sint-Gillis-Waas - 9 km • Roomackerroute - Temse - 9 km • Sombeke-Oude Durmeroute, lus 1 - Waasmunster - 8 km • Sombeke-Oude Durmeroute, lus 2 - Waasmunster - 7 km • Roosenbergroute (rood) - Waasmunster - 6.6 km • Roosenbergroute (blauw) - Waasmunster - 7.3 km • Steendorproute - Kruibeke, Temse - 3.3 km • Plan Bier, Pereboomsgatroute: de Polderlus Moerbeke-Waas - 15 km • Plan Bier, Fondatie van Baudeloroute: het Baudeloloopje - Sint-Niklaas - 6.5 km • Plan Bier, De Kroegentocht - Sint-Niklaas - 3 km • Siesmeers en Zuidlederoute, lus 1 - Wachtebeke - 7 km • Siesmeers en Zuidlederoute, lus 2 - Wachtebeke - 8 km • Siesmeers en Zuidlederoute, lus 3 - Wachtebeke - 4 km

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 18

Ook voor mensen met een beperking zijn er wandelroutes met een plus. Meer info op www.toerismewaasland.be/wandelen 4.3. Langs en op het water Een tocht op de Schelde, Durme, Moervaart of Zuidlede is mogelijk in het Waasland: Met de boot meevaren - Rivertours Temse: www.rivertours.be - Boottochten Jan Plezier: www.janplezier.be Zelf met de boot varen - Bootverhuur Meersland: www.meersland.be Varen met veren = gratis Veerdienst Tielrode-Hamme over de Durme • van 1 april tot 30 september van 07u00 tot 21u00 • van 1 oktober tot 31 maart van 08u00 tot 18u00 • overzet op het uur en het halfuur, maar niet om 12u30 Veerdienst Bazel-Hemiksem en veerdienst KruibekeHoboken over de Schelde • op weekdagen van 05u00 tot 23u30 • op zaterdag, zondag en feestdagen van 05u00 tot 22u00 • overzet op het uur en het halfuur • www.welkombijvloot.be/m/veerdiensten, T 05 956 63 11

21/11/16 11:31


Veerdienst Rupelmonde-Hingene over de Schelde • in april, mei, juni en september op zaterdag, zondag en feestdagen van 07u00 tot 21u00 • in juli en augustus dagelijks van 07u00 tot 21u00 • overzet op het uur en het halfuur • www.wenz.be, T 03 771 52 27

ruiterpaden te verbeteren, werd het project ‘OostVlaanderen in Galop’ opgestart. Ook de paardensector (LRV, VLP en het Vlaams Paardenloket) verleent hieraan haar medewerking. http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/ sport/ruiter/

Met de kano

4.6. Mountainbike

- Kano & Kajakcenter: www.kajakcenter.be - Kajakcompany: www.kajakcompany.be

De provincie Oost-Vlaanderen wil hét paradijs voor mountainbikers zijn. Ze beschikt met haar 41 permanente routes en 6 grote netwerken over de meeste mountainbikeroutes in Vlaanderen, samen goed voor 2.300 km bewegwijzerde tracks. http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/ sport/mountainbike/

4.4. Autoroutes Tegen de zomer van 2017 zal er een vernieuwde ‘Reynaertautoroute’ voor mensen met een beperking aangeboden worden. 4.5. Ruiterroutes De provincies kregen van de Vlaamse regering de opdracht om de relatie tussen natuur, sport, recreatie en ruimtelijke ordening te coördineren. In het verleden ontwikkelde de provinciale sportdienst Oost-Vlaanderen in dit kader al heel wat mountainbikenetwerken en loopomlopen. Sinds 2014 ligt de focus van de Provincie Oost-Vlaanderen ook sterk op ruiteren en mennen. Met als doelstelling nieuwe ruiterroutes te ontwikkelen en bestaande

Waasland toeristische initiatiemap

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 19

21/11/16 11:31


5

Info op maat van zowel sector als toerist 5.1. Hoe kan jij jouw gast informeren? WORD PARTNER EN VERDEEL ONZE INFO. Op sector.tov.be kan je eenvoudig partner worden en de betalende en/of gratis documentatie aanvragen die jij nuttig acht om mee te geven aan jouw gast. • Toeristische infogids: jaarlijkse pocket van ongeveer 100 blz. over de regio met info over fietsen en wandelen, de trekpleisters, erfgoed & cultuur, overnachtingsmogelijkheden,…. Gericht op een breed publiek, heel Vlaanderen en Nederland. Oplage 18.000 exemplaren. • www.toerismewaasland.be

fietsnetwerk en reportages. StapAf heeft ondertussen ruim 60.000 lezers in Vlaanderen en Nederland. Neem een gratis abonnement door een mailtje te sturen naar toerisme@oost-vlaanderen.be. Om Stapaf te verdelen kan je partner worden van Toerisme Oost-Vlaanderen op sector.tov.be • Fiets - en wandelnetwerken: Altijd handig een upto-date exemplaar van de fiets- en wandelnetwerken in uw directe buurt te hebben. Zo stuur je uw gasten probleemloos op wandel- of fietstocht. • Anderstalige toeristische info: Op de toeristische website van Toerisme Oost-Vlaanderen, www.tov.be, en alle regio’s kan je alle info in Frans, Engels en Duits vinden.

• www.ontdekhetwaasland.be • Fiets-en wandelkalender: deze brochure bundelt heel wat activiteiten die de toeristische diensten in het Waasland uitzochten. • Groepsuitstappen Waasland: deze brochure biedt een overzicht van het groepsaanbod van alle steden en gemeenten van het Waasland. • StapAf: StapAf is het gratis fiets- en wandelmagazine van Toerisme Oost-Vlaanderen. Het magazine verschijnt tweemaal per jaar (januari en juni). Je vindt er allerhande tips voor uitstapjes, uitneembare fietsroutes op het

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 20

21/11/16 11:32


5.2. Hoe kunnen wij jou helpen? INFORMEER ONS. Het gebeurt vaak dat wij als toeristische diensten iets niet weten en achteraf ons de vraag stellen ‘hoe komt het toch dat we daar niets mee gedaan hebben?’ Vaak kunnen wij veel meer voor jouw aanbod betekenen, dan je zelf denkt! • Onze publicaties: Indien relevant en indien uw attractie/ product/aanbod voldoet aan de doelstelling van de brochure, nemen wij jou graag mee in ons geschreven informatie-aanbod. Dit wordt uiteindelijk redactioneel vastgelegd binnen de toeristische regio en/of binnen Toerisme Oost-Vlaanderen.

• Sociale Media, nieuwsbrieven en perscontacten Toerisme Oost-Vlaanderen: Maandelijks komen alle toeristische regio’s van Oost-Vlaanderen, Toerisme Gent en de communicatiedienst van Toerisme Oost-Vlaanderen samen om de inhoud te bepalen van o.a. StapAf en alle sociale media die binnen de dienst beheerd en gevoed worden. Meld uw product aan bij sector.tov.be. Toerisme Oost-Vlaanderen stuurt naar de sector een nieuwsbrief ter promotie van het groepsaanbod in Oost-Vlaanderen. • Ivm anderstalige toeristische info: Op de toeristische website van Toerisme Oost-Vlaanderen, www.tov.be, en alle regio’s kan je voortaan ook alle info in Frans, Engels en Duits vinden.

• Sociale Media Waasland: Facebook pagina van Toerisme Waasland en de Twitter account @HetWaasland. Bezorg relevante info aan info@toerisme-waasland.be en wij posten het! • Nieuwsbrieven Waasland: Toerisme Waasland heeft een consumentennieuwsbrief en een sectornieuwsbrief.

Waasland toeristische initiatiemap

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 21

21/11/16 11:32


6

Logies De gastheer of –vrouw van een B&B, hotel of vakantiewoning is vaak het eerste onthaalpunt van een toerist in de regio, zowel thuis bij de reservatie als bij aankomst in de regio. Het is dan ook belangrijk om de toerist goed te kunnen informeren en doorverwijzen naar andere zaken, zoals attracties, restaurants, mooie fietsroutes, monumenten en bezienswaardigheden, wellness, …

6.2. Labels Als logieshouder kan je een erkenning aanvragen bij Toerisme Vlaanderen voor volgende labels:

6.1. Starters en advies bij Toerisme Oost-Vlaanderen

Toegankelijk Reizen (toegankelijkheid voor mensen met een beperking),

Toerisme Oost-Vlaanderen begeleidt starters binnen de dienst ‘Sectorwerking & Logies’. De logiesconsulent begeleidt, ondersteunt en adviseert starters. U kunt persoonlijk contact vragen met de logiesconsulent maar er zijn ook maandelijkse consultrondes voor kleinere groepen waarbij verschillende logieshouders geadviseerd en begeleid worden naar een vlotte opstart. U kunt voor dergelijke consultrondes inschrijven bij de logiesconsulent.

De Groene Sleutel (internationaal label milieuvriendelijk toeristisch bedrijf),

Fietsvriendelijk Logies

Kampeerautovriendelijk logies Info? sector.tov.be

Ook voor ontwikkelingen inzake logiesdecreet en de opleiding ‘uitbater kleinschalig logies’ kunt u zich best tot de logiesconsulent richten. Logiesconsulent: Deborah Ongena, deborah.ongena@oost-vlaanderen.be, T 09 267 70 51 sector.tov.be

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 22

21/11/16 11:32


6.3. Subsidies en premies Als toeristische ondernemer is het interessant de mogelijke subsidies en premies te kennen. Op onze sectorwebsite krijg je hiervan een duidelijk overzicht. Lees altijd eerst goed het subsidiereglement en stop geen werk in een dossier dat niet in aanmerking komt. Belangrijk voor logieshouders zijn de logiessubsidies van Toerisme Vlaanderen maar ook binnen het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland en andere Europese programma’s (LEADER) zijn er misschien mogelijkheden voor jouw onderneming. Meer info? sector.tov.be/premies-subsidies 6.4. Vakantieparticipatie

openluchtrecreatieve terreinen en vakantielogies. Zij promoten jaarlijks een logiesaanbod van meer dan 650 vergunde logies in Vlaanderen. Een interessante piste om uw logies in de kijker te zetten, met zichtbare resultaten! De vzw Logeren in Vlaanderen is een publiek-private samenwerking tussen de 5 provinciale toeristische organisaties (Westtoer, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme VlaamsBrabant en Toerisme Limburg) en de private logiessector (Horeca Vlaanderen en de Vlaamse Federatie voor Hoeveen Plattelandstoerisme vzw). De vzw werd opgericht op 30 juni 2004 onder de naam ‘Plattelandstoerisme in Vlaanderen’. In 2011 werd de naam gewijzigd naar ‘Logeren in Vlaanderen’. Vzw Logeren in Vlaanderen, Diestsevest 40, 3000 Leuven, T 016 28 60 35, info@logereninvlaanderen.be

Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen en heeft als doel vakantie toegankelijk te maken voor mensen met een laag inkomen. Als logies of attractie kan je je inschrijven op dit aanbod en mensen met een beperkt inkomen tegen een extra voordelig tarief van vakantie laten genieten. Al meer dan 500 toeristische attracties, logiesuitbaters en vakantieaanbieders zijn aangesloten bij het steunpunt voor vakantieparticipatie. De aanbieders krijgen hiervoor extra promotie. www.vakantieparticipatie.be 6.5. Mezelf als logies promoten Kies verschillende kanalen om je logies bekend te maken. Deze kanalen werken aanvullend. Maak er een gewoonte van je klanten te vragen op welke manier ze bij jou terecht zijn gekomen. Aan de hand van deze gegevens kan je via een eenvoudige formule uitrekenen hoeveel de promotie per boeking kost. De totale kostprijs promotie gedeeld door het aantal boekingen die via deze promotie in je logies terecht kwamen, geeft als resultaat de effectieve promotieprijs per boeking. Logiesconsulent: Deborah Ongena, deborah.ongena@oost-vlaanderen.be, T 09 267 70 51 sector.tov.be 6.5.1. Eigen profilering en eigen website Tot welke doelgroep richt uw logies zich? Dat is belangrijk voor alle belangrijke beslissingen die je neemt. Waarom moet men bij jou komen logeren? Wat maakt jouw logies bijzonder? Zet je sterke punten ‘in de etalage’. Hou zwakke punten in de gaten en bekijk hoe je ze kunt ombuigen tot een sterk punt. Een enquêteformulier bezorgt je gouden informatie. Een consumentvriendelijke en attractieve website is zeer belangrijk en staat centraal in uw businessmodel, samen met een uitstekende dienstverlening en een persoonlijke aanpak. 6.5.2. Vzw Logeren in Vlaanderen De vzw Logeren in Vlaanderen staat, naast zijn ondersteunende taak als ledenorganisatie voor 400 logieshouders in Vlaanderen, in voor promotie in Vlaanderen van vergunde logiesbedrijven binnen volgende categorieën: hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, Waasland toeristische initiatiemap

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 23

21/11/16 11:32


6.5.3. Online boekingsmodules en –sites Veel klanten boeken hun verblijf via online boekingssites. De huidige commissiebedragen starten van 3% (Airbnb) tot 12 à 15% (Booking.com) per boeking en varieert van site tot site (check goed hun voorwaarden vooraleer in te tekenen!). Logies die aansluiten bij een boekingssite merken al op korte termijn een omzetstijging. Het verplicht uzelf wel de kwaliteit zeer hoog te houden want je weet ook meteen hoe de gast zijn verblijf heeft ervaren. Werk je samen met verschillende boekingssites, dan kan het interessant zijn om te werken met een channelmanager, een softwarepakket waarmee je alle kanalen tegelijkertijd kunt beheren. Zo vermijd je tijdverlies en overboekingen. Een boekingsmodule kun je zelf (laten) uitwerken op jouw eigen website. Of je kunt bestaande modules van boekingssites gebruiken op de eigen website. Bij het zoeken naar een logies wil de klant meer en meer onmiddellijk online kunnen boeken. Dit kan via zo’n boekingsmodule. Logiesconsulent: Deborah Ongena, deborah.ongena@oost-vlaanderen.be, T 09 267 70 51, sector.tov.be

GEEN EIGEN BOOKING ENGINE

BOOKING ENGINE

COST PER CLICK (CPC) COMMISSIE

EENMALIGE KOST

VASTE KOST GRATIS

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 24

21/11/16 11:32


7

Groepsuitstappen 7.1. Promotie in je omgeving De gemeentelijke toeristische diensten van de streek (zie punt 3.5.1) staan paraat om groepen van aankomst tot vertrek in de watten te laten leggen. Voor een groepsuitstap naar onze streek kan je bij hen terecht. 7.2. Promotie door TOV Toerisme Oost-Vlaanderen promoot het groepsaanbod via de dienst ‘Sectorwerking & Logies’ en je vindt de consulent sectorwerking op sector.tov.be. Toerisme OostVlaanderen beschikt over drie belangrijke instrumenten om het groepsaanbod te ondersteunen. 7.2.1. Groepsaanbod op de website Raadpleeg de pagina’s met groepsaanbod op de websites www.tov.be en www.toerismewaasland.be. Je kunt zoeken via thema’s (sportief, educatief of culinair) of via types (schooluitstappen, begeleide uitstappen, teambuilding, bedrijfsbezoeken).

scholen, … Iedere nieuwsbrief bundelt tips voor groepsuitstappen in de Oost-Vlaamse toeristische regio’s. 7.2.3. Infodag voor groepen • Toerisme Oost-Vlaanderen organiseert jaarlijks een infodag voor groepen. Op deze dag worden verantwoordelijken van groepen en verenigingen uit heel Vlaanderen uitgenodigd om kennis te maken met het nieuwe groepsaanbod in de Oost-Vlaamse toeristische regio’s. De infodag voor groepen werd in een nieuw jasje gestopt. De beurs zal de hele dag toegankelijk zijn, het aantal standhouders neemt toe, prospectietochten zijn mogelijk in zowel de voor- als de namiddag en er kunnen meer bezoekers deelnemen. Meer info bij de consulent sectorwerking Jo Petrus, jo.petrus@oost-vlaanderen.be

Staat je aanbod voor groepen nog niet op de site, stuur dan een mail naar de consulent sectorwerking Jo Petrus, jo.petrus@oost-vlaanderen.be 7.2.2.Nieuwsbrief voor groepen Om de twee maanden verstuurt Toerisme Oost-Vlaanderen een digitale nieuwsbrief naar 8.800 verantwoordelijken van groepen, socio-culturele verenigingen, autocaristen, Waasland toeristische initiatiemap

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 25

21/11/16 11:32


8

Evenementen De regio Waasland heeft een breed aanbod aan evenementen en activiteiten. Dat gaat van Crammerock in Stekene tot de Lokerse Feesten. Van de Ballonfeesten en De Sint in Sint-Niklaas tot Temse in de wolken. Te veel om op te noemen… 8.1. UiTdatabank De UiTdatabank is een verzameling van activiteiten en vrijetijdsaanbod uit heel Vlaanderen. Wat? Cultuur, vrije tijd, monumenten en landschappen, uitgaan, recreatie, toerisme, sport, jeugd, buitenschoolse opleidingen en cursussen. Permanent aanbod én evenementen. Je hoeft maar één keer in te voeren en je activiteiten kan op meer dan 270 kanalen online, mobiel en zelfs gedrukt verschijnen. Voor een toeristisch relevant evenement op de websites van Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland geef je de tag ‘Toerisme’ aan je evenement. Voor UiT in het Waasland voeg je de tag ‘UitinMijnRegio’ toe! Het label ‘Vlieg’ is dan weer een belangrijke aanduiding op UiTdatabank voor het cultuur- en vrijetijdsaanbod gericht op gezinnen en kinderen (-12 jaar). Je kan het label gratis gebruiken.

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 26

21/11/16 11:32


8.2. Subsidies en premies? Op de sectorwebsite kan je als evenementenorganisator eens een kijkje nemen of er geen subsidies kunnen gegeven worden voor jouw evenement. Wat wellicht interessant kan zijn, is het ‘Reglement betoelaging toeristische publicaties’ van Toerisme Oost-Vlaanderen. Bij de dienst economie van de provincie is er het ‘Reglement voor de ondersteuning van toeristische evenementen’ voor identiteits- en reputatieversterkende evenementen. Ook interessant is eventueel het ‘Reglement voor de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten’. Wij raden aan om bij het invullen van uw dossier steeds het reglement in kwestie vooraf heel goed door te nemen en conform het reglement uw aanvraag te doen. Steek geen tijd in dossiers die het toch niet zullen halen. De regiocoördinatie Waasland van Toerisme Oost-Vlaanderen denkt graag met u mee. Meer info? sector.tov.be/premies-subsidies

Waasland toeristische initiatiemap

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 27

21/11/16 11:32


NOTITIES

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 28

21/11/16 11:32


NOTITIES

Waasland toeristische initiatiemap

16614_brochure_initiatiefmap_.indd 29

21/11/16 11:32


16614_brochure_initiatiefmap_.indd 30

21/11/16 11:32