Page 1


Hallo wereld, welkom in het digitale tijdperk. Misschien een ietwat late verwelkoming want de tijd van brieven sturen en LP’s beluisteren ligt al enige tijd achter ons. Misschien dat je de opkomst van de computers en het internet nog net bewust hebt meegemaakt maar de meeste van jullie zullen niet beter weten dan dat er een computer in huis aanwezig is. Tegenwoordig spelen we de meest prachtige games, onderhouden we onze relaties via Facebook, bellen en internetten we mobiel en bekijken we films in stereoscopisch 3D met de meest fantastische special effects. Wat hebben al deze dingen met elkaar gemeen? Het antwoord: Een beeldscherm! Hoe groot of klein dan ook, wil je de digitale wereld induiken dan ontkom je er niet aan een beeldscherm voor je snuffert te hebben. Een beeldscherm die de echte wereld om je heen inruilt voor de virtuele wereld. Is dit een probleem? Als je het mij vraagt niet. Ik werk, speel en leef in de digitale wereld. Maar toch heb ik eens in de zoveel tijd een momentje dat ik even over de rand van mijn beeldscherm, door het raam naar buiten kijk. Even aarzel en daarna snel mijn laptop dichtklap, de hondenriem pak en lekker met mijn hond het bos opzoek. Na een uurtje wandelen verlaten we weer het bos en staat er inmiddels op Facebook al een nieuwe statusupdate van mij. Met mijn smartphone heb ik even snel foto’s gemaakt van Bobby die dolle pret heeft in het bos . Och ja, ik ben in ieder geval even buiten geweest.

Iedereen is zich er denk ik wel van bewust dat we vandaag de dag niet meer zonder ‘de door ons zelf gecreëerde digitale wereld’ kunnen. Maar in hoeverre zijn we er ons van bewust dat we ook niet zonder de wereld kunnen die al bestond?

#Hello world Twitter.com/joost85designer Facebook.com/joostderaef Use hashtag: #helloworld www.perspectivedesign.nl


Inhoudsopgave

4

Behind the scenes: Bij internet-gigant Google. Iedereen kent Google en ook haast iedereen gebruikt het om zijn weg te vinden op het internet. De minimalistisch vormgegeven witte pagina zou je niet doen vermoeden dat er een monster-systeem achter schuilt wat ervoor zorgt dat jij je zoekresultaten ontvangt. Hello world geeft je een exclusief kijkje achter de schermen bij Google.

8

Serious: Het wereldprobleem overbevolking. In deze editie van ons magazine willen we graag het licht werpen op een wereldprobleem waar je niet zo veel over hoort. Honger en oorlogen passeren elke dag weleens de revu maar over het wereldprobleem overbevolking hoor je gek genoeg bijna nooit iets.

12

Nature: De Maldiven Hello world reisde voor een hele week af naar een van de mooitste plekjes op aarde. Je moet het eigenlijk met eigen ogen gezien hebben maar we gaan proberen onze belevingen op de Maldiven met jullie te delen.

14

Retro: De opkomst van de computer

16

Gaming: Deus Ex: Human revolution

Vandaag de dag zijn we verwend. Hoe verwend zie je in onze rubriek Retro.

Deus Ex: Human revolution is een van de beste games van 2011. De game schotelt je een wereld voor waarin keuzevrijheid en een subliem verhaal de show stelen.


004 004

BEHIND THE SCENES GAMEREVIEW


Behind the scenes: bij Google. Het is zo kinderlijk eenvoudig. Je typt iets in en binnen een paar seconde heb je ontelbare pagina’s met resultaten. Google helpt je bij alles wat je zoekt op het web en is de zoekmachine die de wereld domineert. Het is de meest bezochte website ter wereld en de term ‘googlen’ is vandaag de dag ingeburgerd als werkwoord. Om al dat dataverkeer te verwerken en om alles snel en upto-date te houden schuilt er achter google een gigantisch serverpark. Of beter gezegd: Meerdere gigantische data centers, verspreid over de hele wereld. Google doet nogal geheimzinnig over deze data centers, maar Hello World geeft je een exclusief kijkje achter de schermen bij Google.

005


BEHIND THE SCENES

40 miljard keer per maand wordt er bij Google

de zoveelste keer iets opzoekt via Google, is

systemen staan in zogenaamde ‘datacenters’

aan de deur geklopt. Mensen over de hele

wat er allemaal voor nodig is om de resultaten

verspreid over de hele wereld. Deze datacenters

wereld gebruiken Google zeer intensief om hun

van de zoekopdracht bij jou te bezorgen. Naar

zien er van de buitenkant uit als kantoorpan-

weg te vinden op het web.

schatting kost het invullen van een zoekterm

den maar verbruiken vaak nog meer energie als

Tegenwoordig is Google niet alleen meer een

bij Google evenveel energie als een spaarlamp

een fabriek.

zoekmachine maar doet het veel meer. Google

een uur lang laten branden.

De datacenters van Google moet je dan ook

Earth geeft je sattelietfoto’s van de hele wereld

Als de groei van het internet zo door blijft gaan

zien als enorme hallen waarin grote containers

en met Google Maps kan je overal op de wereld

dan is de verwachting dat er in 2030 net zoveel

staan met daarin de servers.

de weg vinden, zelfs via je telefoon. Sinds kort

energie nodig is voor het internet als wat we

Google heeft naar schatting 40 van deze data-

mengt Google zich ook in de social media

nu wereldwijd verbruiken met al onze andere

centers verspreid over de hele wereld. Op het

wereld en gaat het met Google+ de strijd aan

benodigdheden. Het internet zou dan dus de

moment is Google druk bezig met de bouw

met Facebook.

helft van onze wereldwijde energiecapaciteit

van 3 reusachtige datacenters in de Verenigde

nodig hebben.

Staten. Een van deze heeft zelfs een opperv-

Spaarlamp

lakte van 300.000 m3.

Toch is en blijft Google vooral bekend als die

Datacenters

De meeste van de datacenters worden gekoeld

zoekmachine waarmee je alles kan vinden.

Naar schatting bestaat Google’s serverpark uit

door een water-systeem. Hiermee zorgt Google

Waar je misschien niet bij stil staat als je voor

450.000 aan elkaar gekoppelde systemen. Deze

ervoor dat de datacenters zo milieuvriendelijk

006


Scan de QR-code voor een rondleiding bij Google.

zijn als mogelijk is. Google streeft altijd naar

er rijdt nou 1 bezorger meerdere klanten af in

jouw dorp dan is de kans erg groot dat je deze

het verbeteren van de milieuvriendelijkheid van

plaats van dat we allemaal individueel naar de

informatie ontvangt via de Verenigde Staten.

zijn datacenters en nieuwe technieken worden

winkel rijden. Toch moet je je ervan bewust zijn

Het is vanzelfsprekend dat hier ook nog ver-

dan ook regelmatig gebruikt.

dat bij alles wat je doet op het internet ervoor

betering in doorgevoerd kan worden waardoor

Zoals in België. Onze zuiderburen hebben een

zorgt dat er ergens rook uit een schoorsteen

het internet efficiënter gaat en misschien zelfs

datacenter waarbij de minder stroom verbruik-

komt. Dus ook bij het invoeren van een simpele

sneller kan gaan werken.

ende verdampingskoeling wordt toegepast.

zoekopdracht bij Google.

Het besef groeit dat het internet voor een crisis

Toch ligt de schuld van het enorme energiev-

staat. De Amerikaanse overheid riep een aantal

erbruik niet geheel bij de Datacenters en bij

Omweg

jaren terug al de chipfabrikanten bijeen om

Google. Het zo milieuvriendelijk maken van de

Voordat er na een zoekopdracht iets gebeurt

een oplossing te zoeken voor het steeds toen-

”Het internet zal in 2030 naar verwachting de helft van onze wereldwijde energiecapaciteit nodig hebben” datacenters is niet het enigste wat er nog moet

op de servers bij Google moet die zoekopdracht

emende energieverbruik van het internet.

gaan gebeuren om een zoekopdracht milieuvr-

daar eerst nog terecht komen en de resultaten

Het is op het moment dweilen met de kraan

iendelijker te maken.

terug bezorgd worden via het internet. Hier-

open. Processoren worden steeds zuininger

door is het exacte energieverbruik van een

maar dan stoppen ze weer meer processoren

Het ‘schone’ internet

zoekopdracht niet precies te achterhalen want

in een systeem.

Het internet heeft een milieuvriendelijk imago

de weg naar de Google-server is niet precies

De kans bestaat dat het hosten van een website

en deels is dit terecht. Nieuws wat we op het

bekend.

de komende jaren steeds duurder gaat worden.

internet lezen hoeft bijvoorbeeld niet gedrukt

Ook al hebben we Google data centers in

Klanten betalen nu per vierkante meter maar

en getransporteerd te worden zoals bij een

Nederland dan wil dit nog niet zeggen dat een

sommige hostingpartijen stappen nu al over op

papieren krant het geval is. Internetbankieren

zoekopdracht binnen Nederland word verwerkt.

een model waarbij energieverbruik

zorgt ervoor dat we minder snel in de auto

90 tot 95 procent van al het internet-verkeer

prijsbepalend is.

hoeven te stappen wat brandstof bespaart. Net

loopt via de Verenigde Staten. Zelfs als je de

zoals online shoppen brandstof bespaart want

website bezoekt van de bakker op de hoek in

007


008 008

SERIOUS GAMEREVIEW


Het wereldprobleem:

OVERBEVOLKING Zoals Hans Teeuwen het ooit zei in een van zijn cabaret-voorstellingen: “Ik zag al die honger en ellende op TV en ik vond het heus wel erg. Maar een half uur later wilde ik een boterham smeren en de boter was op.. Nou dat vond ik toch wel een stuk erger!“ Wij leven op een mooie wereld. Dit geldt denk ik wel voor het overgrote deel dat dit blad leest. Toch zijn er wereldproblemen aan de gang die wij niet in ons dagelijks leven opmerken. Of toch wel? Hello world werpt een blik op het wereldprobleem overbevolking.

009


SERIOUS

Maandag, 27 Oktober 2011 werd naar schat-

Dat is 1 op de 7 mensen wereldwijd. Dit per-

Ook de vooruitgang op medisch gebied heeft

ting de 7 miljardste wereldbewoner geboren.

centage zal alleen maar groeien aangezien de

op negatieve manier invloed op de overbevolk-

De kans is het grootst dat deze 7 miljardste

grootste bevolkingsgroei juist plaatsvindt in de

ing. Mensen leven steeds langer en problemen

persoon op onze wereld werd geboren in een

arme landen. Naar schatting zullen we daarom

om zwanger te worden of die zich voor doen

ontwikkelingsland. Ook is de kans erg groot

in 2050 ruim 70% meer voedsel moeten ver-

tijdens de zwangerschap kunnen tegenwoordig

dat dit kind niet gewenst geboren is geworden.

bouwen.

verholpen worden. Ook epidemieĂŤn zoals de

Omdat het ongewenst is, krijgt het minder

pest die in de 14e eeuw nog tientallen pro-

voedsel, minder medische zorg en minder

In eigen land

centen van de wereldbevolking

onderwijs. Zijn of haar kansen in de wereld zijn

Hoe komt het dat de bevolkingsgroei zo enorm

maakte zullen vandaag de dag bestreden kun-

daarom meteen al minimaal.

hard gaat? Laten we als eerste kijken naar de

nen worden.

slachtoffer

situatie in ons eigen land.

De bevolkingsgroei

Zo kijken Nederlandse gezinnen vaak alleen

De 3e wereld

Tussen 1900 en 2000 is de wereldbevolking ge-

maar naar hun eigen situatie. Dit klinkt heel

Toch ligt de grootste oorzaak van de overbevol-

groeid van 1,6 miljard naar 6 miljard mensen.

hard en egoĂŻstisch maar is simpelweg een feit.

king in de 3e wereldlanden. Door het ontbreken

In 2050 zijn we met ruim 9 miljard mensen op

Als mensen 2 of meer kinderen willen dan is

van kennis (scholing) en anticonceptie middelen

de wereld. In het jaar 2100 mogelijk met 15

er niemand die ze hiervan weerhoudt. Er wordt

stijgt het aantal mensen daar enorm. De bev-

miljard. Ruimtegebrek is niet het enige prob-

nooit gekeken naar het grotere geheel, hoe de

olkingsgroei in de Verenigde Staten en Europa

leem waar we dadelijk mee te maken krijgen.

mensheid buiten proporties groeit. Het is in het

valt daarom in het niet bij de bevolkingsgroei

Hoe moeten we dadelijk bijvoorbeeld al deze

dagelijks leven ook niet direct op te merken. Ja

in Afrika. Ook al kunnen ouders in arme landen

mensen van voedsel voorzien als we daar nu al

de files worden langer en de rijen bij de kassa

hun kinderen niet voeden.

niet toe in staat zijn?

misschien ook wel maar dit merk je niet van

Een directe oplossing om de bevolkingsgroei

1 miljard mensen lijden vandaag de dag honger.

dag op dag.

tegen te gaan is er eigenlijk niet of je moet met

0010


digheidswerk op vaccins. Dit doet hij niet alleen omdat dit directe resultaten oplevert in de vorm van minder sterfgevallen. Vaccins zorgen er ook voor dat de hersenen van kinderen minder beschadigd raken zodat ze zich beter kunnen gaan scholen en op eigen kracht kunnen ontwikkelen. De bevolkingsgroei zal hierdoor afnemen omdat de mensen dan meer kennis hebben over voortplanting en maatregelen kunnen nemen tegen ongewenste zwangerschappen. Bovendien hebben gezonde kinderen grotere kans zelf ook gezonde kinderen te krijgen wat er voor zorgt dat de nadruk in de toekomst minder komt te liggen op directe noodhulp in de vorm van bijvoorbeeld voedsel, maar meer op scholing en anticonceptie middelen.

”Vaccinaties zullen op langere termijn de bevolkingsgroei minderen.” zeer drastische maatregelen komen.

vergevorderde status van ontwikkeling wat het

Maatregelen die regeringen wereldwijd nooit

aantal sterfgevallen tot 60% moet

door zullen voeren of die in strijd zijn met

terugdringen. Ook zijn er vaccins in ontwikkel-

geloofsovertuigingen. Toch zijn er zeker

ing die zelfs efficiëntie van 98% zouden heb-

mensen die zich er wel bewust van zijn. En de

ben. Bill gates legt de nadruk van zijn liefda-

snelle bevolkingsgroei willen indammen, ook al is dit op een indirecte manier.

De rijkste man ter wereld Bill gates is sinds 2008 gestopt met zijn huidige functie binnen Microsoft. Vandaag de dag is hij de drijvende kracht achter de Giving-pledge campagne. Deze campagne roept miljardairs op om onder het motte ‘we hebben toch genoeg geld’ minstens een helft van hun vermogen af te staan aan goede doelen. Ook is hij oprichter van de ‘Bill gates foundation’. Wat Bill gates tot nu toe al heeft gerealiseerd is op zijn zachtst gezegd indrukwekkend te noemen. Zo heeft hij het aantal kinderen wat aan polio lijdt van 300.000 vermindert naar 3.000. Het volgende doel is Malaria uitroeien. Er is een vaccin in

0011


De Maldiven PARADIJS OP AARDE Soms is het leven van een redacteur bij Hello world zwaar. Van afspraak naar afspraak over de hele wereld en keiharde deadlines bezorgen je dan hoofdpijn en jetlags. Toen mij tijdens een vergadering ten oor viel dat een van ons helemaal moest afreizen naar de Maldiven om er een artikel over te schrijven bood ik me vrijwillig aan. Onder het motto ‘iemand moet het doen‘ pakte ik mijn koffers voor een weekje Maldiven. De Maldiven is een eilandengroep in de Indis-

school treft van honderden dolfijnen bij elkaar.

goedkoop is. Ook al boek je de meest scherpe

che Oceaan en bestaat uit zo een 1190 kleine

Wat wil je nog meer?

aanbieding naar de Maldiven dan is de prijs

NATURE

koraaleilanden. De maldiven staat bekend om

nog steeds aanzienlijk. Hier krijg je dan wel een

zijn fonkelwitte stranden en azuurblauwe

Accomodatie

water. Als je op zoek bent naar de ultieme

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen.

zon, zee, strand en rust vakantie dan zijn de

Een vakantie op de Maldiven is niet goedkoop.

Maldiven misschien wel het meest ultieme wat

De kosten voor de accomodaties op een van de

De opwarming van de aarde

er te vinden is op onze aardbol.

eilanden zijn al aardig aan de prijs. Hiervoor

De tijd raakt op voor de Maldiven. Door de

krijg je dan wel een eigen prive-huisje aan of

opwarming van de aarde dreigt het paradijs

Onder water

zelfs op de zee. Er zijn op de Maldiven enorme

op aarde onder water te lopen.

Als je in het bezit bent van een duikbrevet dan

steigers aangelegd die ver de zee op lopen met

De maldiven bevinden zich voor het overgrote

is het genieten op de Maldiven. De onderwa-

daaraan allemaal vakantiehuisjes. Je zit dan

deel maar net boven het wateroppervlakte

terwereld is zo mooi en vol leven, je kijkt er je

daadwerkelijk op de zee en kan vanaf je balkon

en het hoogste punt steekt er slechts 2 meter

ogen uit. Toch hoef je niet te kunnen duiken

voetje baden en het water induiken.

bovenuit. Elke centimeter die het water stijgt

om al het moois met eigen ogen te kunnen

Je hebt groot kans dat het eiland waarop je

komt op de Maldiven hard aan. Ze bevinden

zien. De zee is na honderden meters van het

beland geheel eigendom is van het park waar

zich aan de frontlinie van de oorlog tegen het

strand nog steeds erg ondiep en uitgerust met

je je op bevind. Deze eilanden hebben hun ei-

broeikaseffect. De Maldiven spenderen elk jaar

slechts een duikbril en snorkel is het ook een

gen restaurants, winkeltjes en barren die allen

miljarden aan het ophogen van de eilanden.

hele belevenis.

eigendom zijn van het park. Ze kunnen daarom

Met bulldozers worden buiten het toeristen

De meest uiteenlopende vissoorten zwemmen

vragen wat ze willen en hierdoor kan je vakan-

seizoen de stranden aangevuld met het

ook in het ondiepe water tot aan het strand.

tie aardig in de kosten lopen. Verstanding is dan

fonkelwitte zand.

Vissen in alle kleuren en maten die je je maar

ook om volpension of all-inclusive te boeken.

Laten we met zijn allen hopen dat er snel een

kan voorstellen. Zelfs roggen en kleine haaitjes

Dit is misschien bij het boeken wel wat duurder

oplossing komt voor het broeikaseffect zodat

kan je zien terwijl je met je voeten nog droog

maar zorgt ervoor dat je aan het einde van je

we nog vele jaren kunnen genieten van de

op het strand staat. Ook dolfijnen zijn volop

vakantie onverwachte kosten hebt gemaakt. Dit

wondere wereld die de Maldiven heet.

aanwezig op de Maldiven en als je een rond-

zou ik je ten sterkste willen aanbeleven omdat

vaart gaat maken is de kans groot dat je een

een vakantie op de Maldiven sowieso al niet

0012

onvergetelijk ervaring voor terug.


0013


1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

de opkomst van de computer de eerste computer werd in 1938 gebouwd in duitsland door de fysicus konrad zuse.

RETRO

IBM bracht in 1981 de allereerste personal computer op de markt.

in 1985 bracht de japanse ontwikkelaar nintendo super mario bros op de markt. deze game wordt vaak gezien als de game die het videogames tijdperk begon.

In de jaren 80 en 90 was schijfruimte nog duur... heel erg duur....

0014


0016

GAMING


DEUS EX

HUMAN REVOLUTION Games ontwikkelen kost tegenwoordig jaren en een enorm vermogen. Niet gek dus dat ontwikkelaars op safe spelen en weinig risico’s meer durven nemen. 2011 brengt ons 1 van de weinige games die dit wel durft en ons een nieuwe en unieke ervaring bied. Het is het jaar 2027 en je naam is Adam Jensen. Je leeft in tijden van chaos en conspiracy en aan jou de taak om de organisatie neer te halen die verantwoordelijk is voor de dood van jouw vriendin. Welkom in de wereld van Deus Ex: Human revolution.

0017


GAMING

DEUS EX HUMAN REVOLUTION Deus Ex: Human revolution (DEHR) is een van

omdat een augmented persoon betere prestat-

Het verhaal in deze game zit zo goed in elkaar

de beste games die is uitgekomen afgelopen

ies levert in hun functie.

dat het een echte drijfveer is om te blijven

jaar en doet een aantal dingen verschrikkelijk

Adam Jensen werkt tegen zijn zin als beveiliger

spelen.

goed. Een van die dingen is het verhaal.

bij Sarif Industries waar zijn vriendin onder-

Het script zou zich goed lenen voor een

DEHR schotelt je namelijk een unieke ‘blade

zoeker is. Door een aanval op het hoofdkwartier

volwaarige bioscoop-film.

runner achtige wereld’ voor.

van Sarif Industries word zijn vriendin gedood en raakt Adam zwaargewond.

Augmentations

Keuzevrijheid

Zijn leven word gered tegen zijn wil in door het

Na het zien van de screenshots en beelden zou

In 2027 is de wereld in de ban van de organisatie

implementeren van augmentations. Eenmaal

je misschien een standaard sci-fi actie shooter

genaamd ‘Sarif Industries’. Deze organisatie

weer bij bewustzijn gaat hij achter de terror-

verwachten maar niets is minder waar. Op

is revolutionair en omstreden omdat ze door

istische organisatie aan en ontvouwt zicht een

gameplay gebied onderscheid DEHR zich door

zogenaamde ‘augmentations’ het menselijk

complex verhaal vol plottwisten en conspiracy.

enorme keuzevrijheid.

lichaam kunnen verbeteren. Mensen worden hierdoor slimmer, sneller of sterker door het implementeren van deze Cyborg-achtige onderdelen. Het gevolg is een politiek conflict dat uit de hand dreigt te lopen. Aan de ene kant zijn de voordelen van de augmentations groot en zorgen deze er bijvoorbeeld voor dat mensen met een handicap weer kunnen functioneren. Aan de andere kant overtreffen de mensen met augmentations in sommige gevallen nu de gewone mens. Mensen raken hun baan kwijt

0018


Keuzes maak je door de hele game heen. Hoe

geheel aan jou en iedereen die de game speelt

weinig minpunten kent. De

jij een bepaald doel bereikt is bijvoorbeeld

zal een ander avontuur beleven.

lange laadtijden moeten wel even

helemaal aan jou. Bij het infiltreren van een

genoemd

worden

gebouw kan je ervoor kiezen om domweg alle

Nog meer keuzes...

maar verbleken bij al het

guards buiten een kogel te laten koppen. Een

Hier blijft het niet bij qua keuzes maken. Deus

moois wat je in deze game

vuurgevecht volgt tot dat er geen een meer

Ex kent een overkoepelende open wereld

gaat meemaken.

”Een game met een topverhaal en enorme keuzevrijheid.” overeind staat en jij via de voordeur naar

waarin jij beslist wat je wel en niet doet. Hierin

binnen kan wandelen. Op deze manier ervaar

kom je side-missies tegen die niet direct iets te

je de game meer als een recht toe recht aan

maken hebben met het verhaal en die je wel of

actiegame.

niet kan uitvoeren. Deze keuzes kennen ook

Een andere en misschien wel slimmere keuze

een morale kwestie die invloed hebben op het

is om te sneaken. Je kan guards van achter

verdere verloop van de game.

besluipen en uitschakelen. Met daarin nog de

Door de game heen verzamel je XP die je kan

keuze of je ze bewusteloos of dood achter-

gebruiken om nieuwe augmentations aan te

laat. Op deze manier kan je alsnog alle guards

schaffen. Hierin kan je weer kiezen om Adam

uitschakelen met minder risico om dood te

beter te laten sneaken of hem bijvoorbeeld

gaan en alvast kogels te besparen.

sterker te maken in combat. Met dit alles bij

Een 3e keuze is om alle guards simpelweg met

elkaar creëer je onderhand je eigen game en

rust te laten en te zoeken naar een ingang

je hebt door het hele spel heen dan ook het

elders.

gevoel dat jij de touwtjes in handen hebt. Dit

Door de omgeving te verkennen vind je altijd

versterkt het gevoel dat je je in een echte

wel een geheime ingang in de vorm van een

wereld bevind.

ventilatieschacht. Hoe je het aanpakt is dus

DEHR is een unieke game die maar

0019


Hello world magazine  
Hello world magazine  

Mijn magazine ontwerp voor (RE)DESIGN. Studie Media Vormgeving & Communicatie (HAN)

Advertisement