Page 1

ERASMUSATHENEUM DEINZE

Kwalitatief Neutraal Secundair Onderwijs ASO - TSO - BSO 1ste , 2de en 3de Graad

9/12

N

f 1/0 a n a v w ieu

de ook op d a a r g 1ste ingslaan d r a h l o V campus derwijs n o g i l a Tweet Spaans


Beroepsvoorbereidend jaar

Tweede Leerjaar

Elektriciteit - Elektronica Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Economie - Wiskunde Humane Wetenschappen Latijn - Moderne Talen Latijn - Wetenschappen Latijn - Wiskunde Wetenschappen - Wiskunde Moderne Talen - Wetenschappen

(3 of 5 u Wiskunde)

Economie - Moderne Talen Elektriciteit - Elektronica Boekhouden - Informatica Sociale enTechnische Wetenschappen Toerisme

Vijfde en Zesde Leerjaar ASO TSO

Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen

Derde en Vierde Leerjaar ASO TSO

Latijn Moderne Wetenschappen Handel Mechanica - Elektriciteit Sociale en Technische Vorming

Houtbewerking Technisch administratief bediende Werktuigmachines

Zevende Leerjaar BSO

Houtbewerking Kantoor & Logistiek Werktuigmachines

Vijfde en Zesde Leerjaar BSO

Hout Kantoor

Derde en Vierde Leerjaar BSO

Hout - Metaal Kantoor en Verkoop & Mode

Eerste Leerjaar B

Latijn Moderne Technische

Eerste Leerjaar A


   


A-stroom 1 Moderne Wetenschappen (1) (2)

1 Technische (1)

2 5 4 2 1 2

2 5 4 2 1 2

5 1

5 1 2 1 1 3 3

5 1

1*

1*

1 B (1)

1 Latijn (1) (2) 2 5 4 2 1 2

1e graad 1e leerjaar

campus Peter Benoit (1) campus Volhardingslaan (2)

B- Stroom

Vakken Levensbeschouwelijk vak Nederlands Frans Engels Geschiedenis Aardrijkskunde PAV Wiskunde Natuurwetenschappen Wetenschappelijke Werk NW Plastische Opvoeding Muzikale Opvoeding Lichamelijke Opvoeding Techniek Latijn CLIL Frans-wetenschappen CLIL Frans-wiskunde-wetenschappen Uren per week (* EXTRA uur)

1 1 2 2 4 1*

1 1 3 5

2 2 2

9 2

2 1 4 8 1

32

32

32

33

In 1B bestaat Techniek (8u) uit: elektriciteit informatie- en communicatietechniek voeding schilder- en grafische technieken hout bouw

1 2 1 1 2 1


Mechanica Elektriciteit

Sociale en Technische Vorming

A- Stroom

Handel

2de leerjaar

Latijn

1e graad Peter Benoit

Moderne Wetenschappen

Studierichtingen

2 5 3 2 2 2 4 2

2 5 3 2 2 1 4 2

2 5 3 2 2 1 4 2

1 2 2

1 2 2

1 2 2

Vakken Levensbeschouwelijk vak Nederlands Frans Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Wetenschappelijk Werk Natuurwetenschappen Plastische Opvoeding Lichamelijke Opvoeding Techniek Latijn Economie Handel AV Muzikale Opvoeding AV Plastische Opvoeding TV Gezinstechnieken PV Prak. Oef. Gezinstechnieken TV Mechanica TV Elektriciteit PV Prak. Oef. Mechnica PV Prak. Oef. Elektriciteit TV Dactylografie *=EXTRA uur Totaal aantal uren per week

2 5 3 2 2 1 4 2 2 1 2 2 4

2 5 3 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2

4 1 1 2 4

1*

1

1

2 1 3 2 1*

32

32

32

34

1* 34


2de leerjaar

Hout + Metaal

1e graad

2BVL (beroeps voorbereidend leerjaar)

Kantoor en Verkoop + Mode

Studierichtingen

Vakken Levensbeschouwelijk vak Aardrijkskunde Frans Geschiedenis Lichamelijke Opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Plastische opvoeding Wiskunde TV Mechanica Praktijk oef. mechanica TV Hout Praktijk oefeningen hout TV Mode PV Prakt. oefeningen mode AV Nederlands TV Handel TV Dactylografie Totaal aantal uren per week

2 1 2 1 3 1 3 1 2 2 7 2 7

34

2 1 2 1 3 1 3 1 2

2 7 1 5 3 34


2 1 1 1 4 4 1 2 2 4 4

2 1 1 2 3 3 2 2 2 4 5

2 1 1 1 4 4 1 2 2 4 4

1

1 4

1 4

Wetenschappen

Latijn B

2 1 1 1 4 4 1 2 2 4 4 4 1

Latijn A

2 1 1 2 3 3 2 2 2 4 5 4 1

1e / 2e leerjaar

Humane wetenschappe

ASO

Economie B

2e graad

Economie A

Studierichtingen

Vakken Levensbeschouwelijk vak Aardrijkskunde Biologie Chemie Engels Frans Fysica Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Nederlands Wiskunde Economie Informatica Latijn Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen Duits Wetenschappelijk werk bio Seminarie (leren leren,‌) Totaal aantal uren per week *=EXTRA uur

0/1 1*/0 32

1/0 32

2 2 0/1 1/0 32

0/1 1*/0 32

1/0 32

2 1 2 2 3 3 2 2 2 4 5 2 1

0/1 1/0 32


Moderne Talen Wetenschappen

Wetenschappen-Wiskunde

4

Latijn-Wiskunde

2 4

Latijn-Wetenschappen

2 1 1 1 2 3 1 2 2 4 8*

Latijn - Moderne Talen

2 1 1 1 3 4 1 2 2 4 3

Humane wetenschappe

1e / 2e leerjaar

Economie-Wiskunde

ASO

Economie-Mod. Talen B

3e graad

Economie-Mod. Talen A

Studierichtingen

2 1 1 1 2 3 1 2 2 4 3 3/4

2 1 1 1 3 4 1 2 2 4 3

2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 5

2 1 1 2 2 3 2 2 2 4 8

2 2 2 2 3 4 2 2 2 4 4

2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 8*

Vakken Levensbeschouwelijk vak 2 Aardrijkskunde 1 Biologie 1 Chemie 1 Engels 3 Frans 4 Fysica 1 Geschiedenis 2 Lichamelijke opvoeding 2 Nederlands 4 Wiskunde 5 Cultuurwetenschappen Duits 2 Economie 4 Gedragswetenschappen Latijn Bedrijfsbeheer 0/1* Filosofie Spaans Toegepaste informatica Z.W. Chemie Z.W. Fysica Totaal aantal uren per week 32 * = EXTRA uur

2

2

4/3 4 0/1*

4

4

0/1 2

2

2 1/0

32

32

1

32

1

32

32

32

32

1 1 32


2 1

2 1

2 2

3 3

1 2 1 4 4 4 3/2 3/4 2 1 1

1 2 1 4 3

1e / 2e leerjaar

Sociale en Technische Wetenschappen

TSO

Handel

2e graad

Elektriciteit Elektronica

Studierichtingen

Vakken Levensbeschouwelijk vak Aardrijkskunde Biologie Chemie Engels Frans Fysica Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Wiskunde Elektriciteit Elektriciteit/Elektronica (TT) Elektronica Praktijk elektriciteit Wiskunde Informatica Dactylo/toegep. informatica Kantoortechnieken Toegepaste economie Verkoop Toegepaste informatica Muzikale opvoeding Opvoedkunde Plastische opvoeding Huishoudkunde Praktijk huishoudkunde Toegepaste biologie Toegepaste chemie Toegepaste fysica Totaal aantal uren per week

32

2 1 1 1 3 3 1 1 2 4 3

1 2 1 7 1

32

1 1 2 1 2 3 1 1 1 35


Erasmusatheneum Deinze Uit respect ...... ..... voor uw kind


Jongeren zijn nieuwsgierig! Op zoek naar kennis, op zoek naar zichzelf... Daarom volgen we samen met de ouder(s) de weg die elke jongere kiest. Misschien een rechtstreekse weg, misschien een weg met omleidingen. In elk geval respecteren we de keuze van de jongere en de ouder(s) en zullen we die actief ondersteunen. Aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling vormt immers een belangrijke troef van het ERASMUSATHENEUM DEINZE.... De verscheidenheid in het studieaanbod alsook de creativiteit van onze leerlingen en leerkrachten zijn eveneens een meerwaarde in de schoolloopbaanbegeleiding van onze jongeren. Twijfel zeker niet aan de kwaliteit van ons onderwijs, want de resultaten die we vanuit de onafhankelijke wetenschappen- en wiskunde olympiades kunnen voorleggen, zijn uniek voor Deinze en omstreken. Nog niet overtuigd? Twijfel dan zeker niet om contact met ons op te nemen!!! Meer info: www.erasmusatheneum.be


Neutrale school Kwalitatieve school (jarenlange uitzonderlijke resultaten op

wetenschappen- & wiskundeolympiades

Creatieve school Groene schoolomgeving Samenwerking met bedrijven Bereikbare school Leesbuddy’s VCA - Attest Maasmechelen Bedrijfsbezoeken

Olympiades

Skireis Kennismakingsdagen

Minionderneming

Parijs

Wetenschapsweek

Open Monumentendag Straatsburg

Sport op & na school

Proeftuinproject Toerisme Rijbewijs op school

Rome

Ieper

Fitclass Schooltoneel Rheinbach SamenwerkingVDAB


VAKKEN BASISVORMING Levensbeschouwelijk vak Aardrijkskunde Engels Frans Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Nederlands Wiskunde Boekhouding Economie Stage of toegepaste informatica Toegepaste economie Toegepaste informatica Elektriciteit Elektronica Stage elektriciteit/elektronica Huishoudkunde Muzikale opvoeding Opvoedkunde Plastische opvoeding Praktijk huishoudkunde Stage huishoudkunde Toegepaste biologie Toegepaste chemie Toegepaste fysica Toeristische aardrijkskunde Bedrijfsbeheer IT en toeristische kantoortechnieken Taalpraktijk (Frans, Engels, Spaans) Toeristische bestemmingenkennis Spaans Stage/werkplekleren toerisme Toeristische organisatie Totaal aantal uren per week

Toerisme

1e / 2e leerjaar

Sociale en Technische Wetenschappen

TSO

Elektriciteit Elektronica

3e graad

Boekhouden infomatica

Studierichtingen

17

18

15

15

2 1 2 2 1 2 3 4 5/4 0/2 0/2 6/3 4

2 1 2 2 1 2 3 5

2 1 2 2 1 2 3 2

2 1 3 3 1 2 3 2

2 2 6 8/6 0/2 3 2/0 2 0/2 4/2 0/2 2 3 1

32

34

34

2 1 1 3 2 2 8 2 36


Studierichtingen

Kantoor

BSO

Hout

2e graad

1e / 2e leerjaar Vakken Levensbeschouwelijk vak Lichamelijke opvoeding Project algemene vakken Dactylo/toegep. informatica Engels Frans Nederlands Kantoortechnieken Toegepaste economie Toegepaste informatica Hout Praktijk hout Verkoop Totaal aantal uren per week

2 2 6 2/0

2 2 6 3 2 3 2 3 5 2

6 16 34/32

2 32


1e / 2e leerjaar

2 2 4 2

2 2 4 2

Kantoor

BSO

Houtbewerking

3e graad

Werktuigmachines

Studierichtingen

Vakken Levensbeschouwelijk vak Lichamelijke opvoeding Project algemene vakken Engels Boekhouding Dactylo/toegep. informatica Frans Nederlands Kantoortechnieken Stage kantoortechnieken Toegepaste economie Toegepaste informatica Hout Praktijk hout Stage hout (blokstage) Mechanica Praktijk mechanica Stage mechanica (blokstage) Bedrijfsbeheer deel 1 Praktijk mechanica Praktijk hout Totaal aantal uren per week

2 2 4 2/3 2/4 4 3 1 4/2 4/8 2/0 2/0

7 14 (4) 8 12 (4) 0/2 2/0 32

0/2 2/0 33

32/33


3e leerjaar

Kantoor administratief bediende

BSO

7e Houtbewerking (naamloos jaar)

3e graad

7e Mechanica (naamloos jaar)

Studierichtingen

Vakken Levensbeschouwelijk vak Lichamelijke opvoeding Project algemene vakken Engels Frans Nederlands Virtueel kantoor Stage kantoortechnieken Toegepaste informatica Hout Praktijk hout Stage hout Mechanica Praktijk mechanica Stage mechanica Bedrijfsbeheer deel 2 Totaal aantal uren per week

2 2 8

2 2 8

2 2 8 2 2 2 4 8 2

2 4 14 2 4 14 2 34

2 34

32


  

-

-

-

-

-


Tot slot bieden we ook “zorg op maat” indien dit nuttig is voor leerling, leerkrachten en ouders. Centrale doelstelling blijft het vermeerderen van de zelfredzaamheid met respect voor de eigen mogelijkheden van de jongere. Binnen onze school bestaan duidelijke afspraken met betrekking tot de begeleiding van jongeren met een leer- of ontwikkelingsstoornis. Jongeren met studie- en/of gedragsproblemen, maar ook jongeren met socio-emotionele moeilijkheden worden zo goed als mogelijk opgevangen en begeleid door het schoolteam, indien nodig met ondersteuning van interne leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers en/of externe hulpverleners.

   


Lesuur 3 op woensdag:: 10u20 – 11u10 Lesuur 4 op woensdag: 11u10 - 12u00
 $OJHUXLPHWLMGEHVFKLNW.$(UDVPXVRYHUHHQ)LW&ODVVGLHGH OHHUOLQJHQWRHODDWRPWLMGHQVGHOHVVHQOLFKDPHOLMNHRSYRHGLQJRI WLMGHQVVSULQJXUHQRSHHQHIILFLsQWHHQJH]RQGHPDQLHUDDQKXQ FRQGLWLHWHZHUNHQ

'H)LW&ODVVLVHHQVDPHQZHUNLQJYDQ.$(UDVPXVHQ9=: )LW&ODVV'HVFKRROVWHOWGHUXLPWHWHUEHVFKLNNLQJHQLQ UXLOPRJHQGHOHHUOLQJHQWLMGHQVGHVFKRROXUHQ*5$7,6 GHWRHVWHOOHQHQDSSDUDWXXUYDQ)LW&ODVVJHEUXLNHQ  0DDU)LW&ODVVLVHURRNYRRUMRXQDGHVFKRROXUHQ :LOMHJUDDJDDQMHFRQGLWLHZHUNHQDIVODQNHQMH ILWWHUYRHOHQJHZLFKWYHUOLH]HQRQWVWUHVVHQ«:LM KHOSHQMHGDDUELM

:DWLV)LW&ODVV" )LW&ODVVLVHUYRRULHGHUHHQGLHRS]RHNLVQDDUHHQHIILFLsQWHOHXNHHQYHUDQWZRRUGHYRUP YDQEHZHJLQJ 'HEHODQJULMNVWHYRRUGHOHQYDQGH)LW&ODVVWUDLQLQJHQ  -HVWDUWPHWHHQFRQGLWLHWHVWKLHUXLWYHUNULMJHQZHMHWUDLQLQJVKDUWVODJZDDUGHQ  'HWUDLQLQJHQ]HOI • LQNOHLQHJURHS • RQGHUEHJHOHLGLQJ • RSDIVSUDDN • ]RZHOFRQGLWLHDOVNUDFKWWUDLQLQJ • RSPX]LHNLQHHQFLUFXLWV\VWHHP • WLMGVHIILFLsQWXSHUWUDLQLQJ  +HUWHVWRPGHZHNHQ  (HQJHJDUDQGHHUGUHVXOWDDW   9RRUPHHULQIRUPDWLHZZZILWFODVVEHRIPDDNYULMEOLMYHQGHHQDIVSUDDNYRRUHHQJUDWLV

NHQQLVPDNLQJYLDRIGHLQ]H#ILWFODVVEH  

 


Erasmusatheneum Deinze Hoe kan je ons bereiken?

(A) Campus Peter Benoitlaan

(B) Campus Volhardingslaan

Peter Benoitlaan 10 - 9800 Deinze Tel: 09/381.55.00 Fax: 09/381.55.02 @: ms.deinze@g-o.be

Volhardingslaan 11 - 9800 Deinze Tel: 09/381.56.00 Fax: 09/381.56.02 @: ka.deinze@g-o.be

Onze school wordt ondersteund door het CLB Meer info: 09/386.29.37. www.clbeeklo.sgr24.gemeenschapsonderwijs.be


Voor alle info:

www.erasmusatheneum.be Tel: 09/381.55.00. en 09/381.56.00. e-mail: ms.deinze@g-o.be & ka.deinze@g-o.be

V* 2012-2013 - LCP

Algemene Brochure Erasmusatheneum 2012-2013  

Brochure van onze school

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you