Page 1

Motie1 Â

Onderwerp: Plannen Megamall Ressen Overwegende dat: 1) het consumenten vertrouwen nog altijd op een dieptepunt zit, 2) Het land nog altijd in een recessie zit, 3) Dit ook voelbaar is en steeds meer wordt bij het MKB in het algemeen en de detailhandel in het bijzonder, 4) De bouw van de zogeheten Megamall Ressen langs A325 te Lent ontegenzeggelijk van grote invloed zal zijn op het winkelhart van de gemeente Overbetuwe, 5) Er nu al, zonder Megamall Ressen, leegstand ontstaat en het moeilijker wordt winkelruimte in het centrum van Elst te verhuren, 6) Er op korte termijn winkelruimte bijgebouwd zal gaan worden

Concludeert de Raad van de gemeente Overbetuwe dat realisering van een Megamall te Ressen een grote negatieve invloed zal hebben op het winkelhart van de gemeente Overbetuwe.

Verzoekt de Raad het college om:

1) de grote zorgen die de Raad heeft over te brengen aan de provincie, 2) de grote zorgen die de Raad heeft over te brengen aan de gemeente Nijmegen, 3) De provincie en de gemeente Nijmegen te laten weten dat de vestiging van Megamall Ressen bij de gemeente Overbetuwe op grote bezwaren stuit, 4) Er bij provincie en gemeente Nijmegen op aan te dringen deze plannen te laten varen.

Ondertekening en naam: Gemeentebelangen Overbetuwe MichaĂŤl van den Boogaart TOELICHTING:

motie-megamall-ressen  
motie-megamall-ressen  
Advertisement