Page 1

Faktablad: 30 september 2007

FÖRENTA NATIONERNAS FREDSB EVARANDE INSATSER FREDSBEVARANDE INSATSER Fredsbevarande insatser sedan 1948

63

Pågående insatser Pågående insatser som leds och stöds av DPKO - FN:s avdelning för fredsbevarande insatser:

17

PERSONAL Personal i uniform (trupper: 70 962, polis 9492 och militära obesrvatörer 2524) Antal länder som bidrar med militär personal. Internationell civil personal (31 juli 2007) Lokal civilpersonal (31 juli 2007) FN frivilliga Totala antalet personal som tjänstgör i de 17 fredsbevarande insatserna Totala antalet personal som tjänstgör i de 20 fredsinsater som leds av DPKO. Antal dödsoffer i fredsinsatser sedan 1948

20

82.978 * 119 4.860 * 11.211 * 1.912 * 100.961 102.926 ** 2.401 ***

FINANSIERING Budget för perioden 1.7 2007 till 30.6 2008. Uppskattade totala kostnader för insatser åren 1948 till 30.6 2007. Innestående bidrag till fredsbevarande insatser (31.7 2007)

ca. $5,29 mrd ca. $47,19 mrd ca. $2,80 mrd

* Siffrorna omfattar enbart 17 fredsbevarande insatser. Statsistik för tre politiska och/eller fredsbevarande insatser – UNAMA, UNIOSIL och BINUB – som leds och stöds av DPKO, finns tillgängliga på webbadressen: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/ppbm.pdf ** Dessa siffror omfattar det totala antalet uniformerad och civil personal som deltar i de 17 fredsbevarande insatserna och de tre politiska och /eller fredsbevarande insatserna som leds av DPKO *** Omfattar dödsfall i alla FN:s fredsbevarande insatser.


PÅGÅENDE FREDSBEVARANDE INSATSER Mission

Upprättad

UNTSO UNMOGIP UNFICYP UNDOF UNIFIL MINURSO UNOMIG UNMIK MONUC UNMEE

Maj 1948 Januari 1949 Mars 1964 Juni 1974 Mars 1978 April 1991 Augusti 1993 Juni 1999 November 1999 Juli 2000 September 2003 April 2004 Juni 2004 Mars 2005 Augusti 2006 Juli 2007 September 2007 Totalt:

UNMIL UNOCI MINUSTAH UNMIS UNMIT UNAMID * MINURCAT

0 0 853 1043 13 264 28 0 0 16 646 1464

MIlitära observatörer 151 44 0 0 0 189 130 40 751 222

13 924

201

1193

512

918

234

16 982

98

721.723.000

7871 7062 8807 0 -

188 0 607 37 -

1137 1774 652 1631 -

404 466 931 322 -

555 947 2538 916 -

288 184 249 117 54

10 443 10 433 13 784 3023 54

36 32 26 2 -

493.698.400 561.344.900 887.332.000 160.589.900 -

Truppstyrka

0 0 62 0 0 6 17 2029 991 0

Internationell civilpersonal 106 18 37 40 279 94 97 481 934 139

Lokal civlpersonal 116 48 105 95 452 139 181 1978 2018 205

FN frivilliga 0 0 0 0 0 23 1 138 564 60

Personal sammanlagt 373 110 1057 1178 13 995 479 426 4666 21 868 2090

Polis

Dödsoffer

Budget (US$ mill.)

48 11 176 42 267 15 11 48 113 20

62.270.500 (2006-7) 15.796.000 (2006-7) 48.847.500 41.586.600 748.204.600 46.471.700 36.708.200 220.897.200 1.166.721.000 118.988.700

-

3

-

-

-

-

-

-

-

70 962

2524

9492

4860

11 211

1 912

100 961

945

ca. $5,29 miljarder **

UNTSO – FN:s observatörsgrupp i Mellanöstern UNMOGIP – FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan UNFICYP – FN:s fredsbevarande styrka på Cypern UNDOF – FN:s observatörsgrupp för truppåtskillnad i Syrien/Israel UNIFIL - FN:s fredsbevarande styrka i Libanon MINURSO – FN:s operation för övervakning av folkval i Västsahara UNOMIG – FN:s observatörsgrupp i Georgien UNMIK – FN:s insats i Kosovo

MONUC – FN:s insats i Demokratiska Repubiken Kongo UNMEE – FN:s insats i Etiopien och Eritrea UNMIL – FN:s insats i Liberia UNOCI – FN:s insats på Elfenbenskusten MINUSTAH – FN:s stabiliseringsstyrka på Haiti UNMIS – FN:s insats i Sudan UNMIT – FN:s insats i Timor-Leste UNAMID * - Hybridstyrkan till Afrikanska Unionen och FN i Darfur MINURCAT – FN:s insats i Centralafrikanska republiken och Chad

* Inleds senast 31 december 2007. ** Inkluderar bidrag till stödkontot för fredsbevarande insatser och FN:s logistikbas i Brindisi (Italien) (Se dokument A/C.5/61/23). NOTERA: Kostnaderna för UNTSO och UNMOGIP finansieras av FN:s normala tvååriga budget. Kostnaderna för övriga pågående uppdrag finansieras från separata konton utgående från juridiskt bindande utvärderingar av alla medlemsländer. Budgeten för dessa insatser gäller för ett år (juli 2007-juli 2008) om ej annat uppges. För mera information om FN:s politiska uppdrag se: DPI/2166/Rev.51: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/ppbm.pdf. Utarbetat av freds och säkerhetssektionen på FN:s informationsavdelning i samarbete med avdelningen för fredsbevarande insatser, avdelningen för finansiering av fredsbevarande insatser på kontoret för programplanering, budget och redovisning samt med avdelning för politiska ärenden.— DPI/1634/Rev.76 — oktober 2007

http://www.unric.org/html/swedish/PDF/peacekeeping_swe  
http://www.unric.org/html/swedish/PDF/peacekeeping_swe  

http://www.unric.org/html/swedish/PDF/peacekeeping_swe.pdf

Advertisement