Page 1

Udviklingsmål 5 – Forbedre sundhed for mødre Mål: Reducere barselsdødeligheden med tre fjerdedele i perioden 1990 til 2015 Baseret på kvalificerede skøn for 1995 er barselsdødeligheden langt højere i alle udviklingsområder sammenlignet med de udviklede områder, og halvtreds gange højere i Afrika syd for Sahara. SKØN OVER BARSELSDØDELIGHED

Kilde: Generalsekretærens rapport om implementeringen af Millenniumerklæringen. Data er baseret på beretninger fra UNICEF og WHO.

Udviklingsmål 6 – Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme Mål: Inden 2015, at have standset og reduceret spredningen af HIV/AIDS Tal for udbredelsen af HIV er stadig stigende for mænd og kvinder i udviklingslande. Udbredelsen blandt kvinder er syv gange større i udviklingslande sammenlignet med de udviklede lande og næsten tre gange så høj for mænd. PROCENTDEL AF UNGE MENNESKER DER LEVER MED HIV/AIDS

Kilde: Generalsekretærens rapport om implementeringen af Millenniumerklæringen. Data baseret på Rapporten om den globale HIV/AIDS epidemi 2002, UNAIDS. United Nations Information Centre for the Nordic Countries Internet: www.un.dk - E-mail: unic@un.dk

http://www.unric.org/html/danish/MDG/MDG-Graph4  

http://www.unric.org/html/danish/MDG/MDG-Graph4.pdf

Advertisement