Page 1

maart 2011

LOOPR E D N E L A K GEHELE REGIO ZO-BRABANT

MENTAAL STERK & LICHAMELIJK FIT de zomer door!

GEEF KLEUR EN STIJL aan je sportkleding Kan ‘intelligente’ schoen

BLESSURELEED VOORKOMEN? SPORTVOEDING Hoe bepaal ik mijn

TRAININGZONES?

NEEM MEE!

GRATIS MAGAZINE


VOORWOORD

INHOUD

Het is voor mij een eer om na Joost Helms een

PAGINA 7

voorwoord te schrijven voor het hardloop-

GVAC: 50 jaar atletiek in Veldhoven

magazine Runnersplaza. Dat dit magazine

EET-HOEKBANK W 2227.-

een succes is blijkt al uit de verdubbeling van

PAGINA 8

de tweede oplage naar 10.000 exemplaren.

Mentaal sterk & lichamelijk fit de zomer door!

Als Sportambassadeur had ik weinig met hardlopen

PAGINA 12 Stabiliteit van de romp

te maken. Mijn roots lagen bij het hockey, waar ik nog

HOEKBANK AANBIEDING W 2098.-

steeds actief ben.

GRATIS TEMPUR BED + OMBOUW*

PAGINA 14

Sport en bewegen staan in Eindhoven hoog in het vaandel. In de winterstop bij het hockey vond ik dat er iets moest gebeuren om de conditie op peil te houden. Hier-

PAGINA 19

uit ontstond de inmiddels bekend geworden ‘Gennerparkenloop’ (Nieuwjaarsloop).

Op naar de 50e De Hypotheker-Beekloop

De eerste keer hadden we 1150 personen en de tweede maal 1400 personen. Ook werd aan deze loop een goed doel gekoppeld. Jammer genoeg kon de loop de

PAGINA 21

laatste 2 jaar niet doorgaan wegens de slechte weersomstandigheden. Ik had nooit

Geef kleur en stijl aan je sportkleding

beseft dat hardlopen zo’n geweldige impuls heeft. Recreanten - toppers - kinderen - families, alles in beweging.

goede samenwerking en communicatie is ontstaan. Ik wens dan ook hardloopmagazine Runnersplaza veel succes toe!

WANDKAST COMPLEET W 2215.-

TAPIJT KARPETTEN

GORDIJNEN ZONWERING

PAGINA 22 Preventie en behandeling van peesblessures

Inmiddels is er een goed initiatief gestart ‘loopstad-Eindhoven’, waardoor er een

*INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN

Loopkalender regio Zo-Brabant

PAGINA 27 Loperspaspoort: Stefan Raap

PAGINA 28

Joop Veelenturf

Voeding bij hardlopen

Sportambassadeur Eindhoven

PAGINA 38

Ere voorzitter hockeyclub Oranje Zwart

Tonnie Dirks 50 jaar: ‘Niet lullen, maar lopen’

PAGINA 40 maart 20 11 r 2010 novembe

LOOPKALENDER

NEEM MEE!

GRATISE DA AGEN CHE IS KEMCRPOSSETITIE

aan je sp

hove

in Eind

HART MEN PROBLE ters

TEN VB ATLE R OTWAA R K C LU .

schrijft..

EHA SPORTB ? NODIG

MEUBELEN SLAPEN STOFFERING

PAGINA 46

or!

GEEF K LE EN STIJ UR L

UR TIME YO G TRAININ n!

6000 m2 TOPMERKEN

Sfeer en prestatie centraal bij Tilburg Ten Miles

MENTA AL STER & LICH K AMELIJ K FIT de zom er do

COMP

bij spor

PAGINA 43

GEHELE REGIO ZO-BRABANT

MAGAZIN

ng

gente’ scho

BLESSU R VOORK ELEED OMEN? VOEDIN G

SPORT Hoe be

paal ik

TRAININ

Genneper Parken hart CTO Eindhoven

ortkledi

Kan ‘in telli

en

NEEM

GRATMIEE! S MAGA ZINE

mijn

GZONES

NNING

n hardlope s blessure zonder

M�ER �N�O��A�IE OVER ���NE����A�A

WWW.PROFITA.NL

GESTELSESTRAAT 59 AALST-WAALRE TEL. 040-2213922

PAGINA 49 Kan ‘intelligente’ schoen blessureleed voorkomen?

?

CHIRU

ACTIE

Stichting Zevenheuvelenloop en duurzaamheid

OF �A����P�N �N R���O �O-B����NT:

��W.���NE����A�A.�L

PAGINA 51 Hoe bepaal ik mijn trainingzones?

PAGINA 53 Timothy Karanu loopt de marathon van zijn leven

PAGINA 58 Eindhoven Atletiek: “Van wastobbe naar cruiseschip”

3


EVEN VOORSTE

E N N U R . . . N E L L

uurs op Br o J , n Duurse , Jeroen van v.l.n.r. Joop Broeders

Beste lopers en loopsters van alle leeftijden

A L R SP

! A Z

Me� d� �� a�� ���� ������� �i��r�, a ������ r��r�, ��ksts�� �����r� �� �e�� ���� ��� a�� R����r ��l�z� ��e��� ��k� �� ��!

De 3 J’s van Runnersplaza Het idee om een runners-magazine uit te brengen zat al langer in onze hoofden. Omdat we alle drie nogal actief zijn met diverse werkzaamheden, is het idee een tijd op de plank blijven liggen. Medio vorig jaar achtten we de tijd rijp en zijn we voortvarend aan de slag gegaan. Dat betekent schrijvers van artikelen benaderen, informatie over wedstrijden/trimlopen in de regio verzamelen, vormgeven aan het blad en uiteraard ook adverteerders vinden. De insteek was namelijk een GRATIS magazine aan te bieden aan de lopers in de regio. Net voor de marathon van Eindhoven van vorig jaar kwam de eerste versie uit en was Runnersplaza geboren. Geen slechte timing, want dan is de halve regio bezig met de voorbereidingen op de tweede zondag van oktober. We zijn zeer verheugd dat het magazine goed ontvangen is en blijkbaar voorziet in een behoefte. Runnersplaza richt zich zowel op de recreatieve als op de wedstrijdgerichte hardloper. Verder bieden we graag de regiovereniging/ trimgroepen een podium om hun wedstrijden en activiteiten te promoten. Het doel van de artikelen is om u van voor lopers nuttige informatie te voorzien. Zie het resultaat in deze 2e editie van Runnersplaza!

Het magazine Runnersplaza is een uitgave van Joop Broeders, Joop Bruurs en Jeroen van Duursen en wordt sinds oktober 2010 uitgegeven. Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook (kopieën of afdrukken daarvan) worden verveelvoudigd of overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever e.a. andere auteursrechthebbenden. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaarden auteurs, redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarna aanbevolen.

De volgende Runnersplaza verschijnt in oktober 2011. Inleveren kopij voor deze uitgave kan t/m 1 september 2011 per post of mail naar ons correspondentieadres. Accountmanagement en vormgeving loopt via JB-Advertising. Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de voorwaarden van Runnersplaza. Voor het plaatsen van redactieartikelen of advertenties neem contact met ons op, zie correspondentieadres rechts. Runnersplaza thuis in de bus ontvangen? De abonnementsprijs bedraagt €7,- per jaar. (voor twee nummers). Voor het buitenland gelden speciale posttoeslagen. Deze zijn opvraagbaar bij Runnersplaza. Een abonnement kan bij iedere

editie ingaan en wordt afgesloten voor minimaal twee edities. Prijzen Nederland 2011 (twee edities) totaalprijs € 8,- Oude exemplaren kunnen worden toegezonden voor € 4,50 per exemplaar voor porto- en administratiekosten. Oplage van deze uitgave is 10.000 stuks. Tekstschrijvers deze uitgave: Linda Derksen, Joop Broeders, Elise Bruurs, Monique Bogaards, Schoonspringstichting Zuid Nederland, Wilfred van Mill en Jan Jansen. Fotografie deze uitgave: Joop Bruurs, Michele Peeters, Paul Roelen.

COLOFON Correspondentie adres: Gulberg 31 5674 TE Nuenen. Tel. 040-7370040 Fax 040-2837641 E-mail magazine@runnersplaza.nl

5


GVAC: 50 jaar atletiek

in Veldhoven

door Henri van Limpt, voorzitter atletiekvereniging GVAC

Opgericht op 23 november 1961, beschikt de GROOT VELDHOVENSE ATLETIEK CLUB (GVAC) sinds 2007 over een gloednieuwe kunststofbaan en vele deskundige trainers en begeleiders. De vereniging heeft zo’n 700 leden, welke in leeftijd

Voor de wedstrijdatletiek wordt er hecht samengewerkt met de

variëren van 6 tot 80+.

regioverenigingen. Het opzetten van een baancircuit door de regio 14 verenigingen met een kunststofbaan is daar een goed voorbeeld van. Door sponsors en geldprijzen hopen we het

GVAC is vooral een gezellige vereniging, waar alle facetten van

niveau en de deelname aan wedstrijden te vergroten. Komend

de atletieksport op alle niveaus kan worden beoefend, zodat je je

jaar zijn deze wedstrijden bij GM Best op 12 april, Eindhoven

hele leven in de hechte GVAC familie kunt vertoeven. Dat kan op

Atletiek 17 mei, AVV Valkenswaard 31 mei en GVAC op 29 juni.

de volgende manieren:

Met een gevarieerd schema hopen we alle atletiekonderdelen

Wedstrijdatletiek

aan bod te laten komen.

Recreatief Lopen, een tiental groepen naar afstand en

• •

DEUXBLEUS Fotografie Bent u op zoek naar een professionele fotograaf voor uw website, brochure, personeelsblad of advertentie? Wilt u een mooi portret, een leuke groeps/ familie/bedrijfsfoto of een zakelijke portretfoto voor bijv. visitekaartjes, CV, website, Linkedin, Twitter laten maken? Deuxbleus.nl (fotografe Michelle Peeters) denkt graag met u mee om de juiste beelden te maken, die aansluiten op uw doelstelling. Portfolio: reportages, portretten, bedrijven, evenementen, concerten, produkt. Een zeer persoonlijke benadering van al uw fotowensen. Organiseert en geeft ook fotografie-workshops in het buitenland (Nepal, Turkije, Zwitserland)

Deuxbleus fotografie | Alsacelaan 36 | 5627 CC Eindhoven | Tel: +31644548759 | E-mail: info@deuxbleus.nl | www.deuxbleus.nl 6

snelheid verdeeld.

Door de beschikbaarheid van een sporthal naast de atletiekbaan

Wandelen, enkele keren per week in een ander

wordt het clubkampioenschap Indoor gezamenlijk door GM Best,

natuurgebied.

AVV Valkenswaard en GVAC in Veldhoven georganiseerd. In de

Sportief Wandelen, onder begeleiding bewegen

winter wordt door 10 Kempenverenigingen samen het Sport-

t.b.v. herstel na ziekte.

plein Eindhoven Kempisch Cross Crosscircuit georganiseerd.

Nordic Walking, actief in natuur met gebruik van poles. GVAC bestaat dit jaar dus 50 jaar, wat met allerlei activiteiten

Mede door de ligging op de Kempencampus is er ook een inten-

gepaard zal gaan. De meest in het oog springende daarbij zijn

sieve samenwerking met het Sondervick college. De Veldhovense

het Nederlands Kampioenschap Kogelslingeren en Gewichtwer-

basisscholen worden diverse malen per jaar ondersteund in het

pen voor masters op 21 mei en het Nederlands Kampioenschap

organiseren van sportdagen op de atletiekbaan. Zelf organiseert

Werpvijfkamp voor masters op 22 mei.

GVAC in het eerste weekend van oktober een Schoolatletiekdag, voor de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs.

Op 27 augustus zal in de sporthal een groot feest voor alle leden en oud-leden georganiseerd worden. Dit moet het klapstuk van

Grotere evenementen die jaarlijks terugkeren zijn de Intersport

de festiviteiten worden. Ga naar de website voor info en om je

Halve Marathon in maart en de Campuscross in november. Daar-

aan te melden www.gvac.nl

naast worden er allerlei nevenactiviteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse jeugdkampen voor pupillen en C/D junioren, een fiets-

Ik denk dat we met recht trots mogen zijn op deze bloeiende

tocht, een dropping en een oliebollenloop. Ieder jaar worden de

vereniging en vooral de plaats die we de afgelopen 50 jaar in

vrijwilligers bedankt met een groots feest.

Veldhoven en omstreken hebben bereikt.

GVAC probeert vooral de spin in het web te zijn voor het aanbieden van beweging, voor iedereen! 7


Mentaal sterk & lichamelijk fit de zomer door!

gezien je ervaring haalbaar is. Vervolgens bekijk je zelfstandig of

de pijn door een verandering in de training, de rust en herstel-

samen met je trainer hoe de weg naar je doel eruit ziet. Wat zijn

momenten te vermeerderen kan verdwijnen. Deze atleet zal kijken

de trainingen die je gaat doen, hoe vaak ga je ze doen, hoe hard ga

of er misschien te hard getraind is, of de houding/techniek nog wel

je ze doen.

goed is, of er te weinig ontspanning is, enz. Deze atleet zal leren

Hier houdt het maken van vaak een planning vaak op. Hier begint

van het signaal. Mogelijk hiermee ook een blessure voorkomen.

de blessure of de vormcrisis, en dus ook de fitheid of mentale kracht. Op dit moment hoor je jezelf te realiseren dat het belang-

Deze mentaal sterke atleet heeft zo goed geluisterd naar zijn lijf

rijkste bij het stellen van een resultaat als doel het proces is. Het

dat hij er op tijd wat aan kan veranderen. Deze atleet is niet bang

proces zijn de trainingen, je fysieke gevoel, je emoties over wat je

om een doel niet te halen. De atleet wil het doel juist wel beha-

doet, je gedachten over wat je doet, de balans van de trainingen en

len. En handelt daar ook naar. Deze atleet realiseert zich dat het

de vermoeidheid t.o.v. je andere activiteiten.

doel niet ‘het resultaat is’ maar juist het proces behoort te zijn. Je richten op het proces, je richten op steeds ‘ dit moment’, heeft

Body sensing of evalueren

als beloning of logisch gevolg uiteindelijk de prestatie, het resul-

Voorwaarde voor een goede opbouw is luisteren naar je lichaam.

taat. Deze atleet met zelfvertrouwen ziet resultaat als een logisch

fysiek. Toch is er een logisch en direct verband. Lichamelijk

Of zoals ik eens heb horen zeggen: ‘ leren luisteren naar het fluis-

gevolg, niet als doel! Deze atleet heeft geleerd dat presteren op een

fit als loper wil zeggen dat je in staat bent de doelen die je

teren van je lijf’ . Trainen is pijn lijden, of pijn is fijn, no pain no

hoger niveau vooral ‘bereid zijn te leren’ is. Deze atleet wordt niet

gain, je kent vast wel zo’n uitspraak. Ditzijn allemaal uitspraken

boos om een blessure. Deze atleet is niet bang voor de blessure,

die uitgaan van een sterke wil die in staat moet zijn de pijn, die een

deze atleet zal overigens minder vlug geblesseerd zijn. Deze atleet

fit wil voor atleten zeggen “ de vorm voelen groeien”.

logisch gevolg van trainen zou zijn, te weerstaan. Dat moet dan

respecteert de mogelijkheden van het moment en bouwt steeds

De vorm groeit, je lichaam wordt sterker, je zelfver-

ook, want zonder die pijn geen verbetering. Dat klopt niet.

van daaruit uit.

Pijn is een signaal van je lijf, een signaal waarmee je lijf zegt dat je

In een dergelijk proces is er zeker sprake van af en toe een dal. Dat

iets fout doet. Veel atleten rennen bij pijn naar een fysiotherapeut,

dalletje zal echter nooit een nieuwe start hoeven te betekenen. In

podotherapeut, arts, enz. . Weinig mensen vragen zich af wat ze

een goede planning houd je rekening met dergelijke dalletjes, een

zelf fout doen, en dus zelf aan de blessure zouden kunnen doen

pas op de plaats of een (tijdelijke) verandering van het accent van

door wat te veranderen. ( Vergelijk het met een werknemer die het

de trainingen. Vandaar: Mentaal sterk is lichamelijk fit de

altijd druk heeft. “ De baas doet het fout, collega’s doen het fout”.

zomer door!

Voor veel mensen twee verschillende grootheden, mentaal en

jezelf gesteld hebt te kunnen gaan behalen. Lichamelijk

trouwen groeit. Of je nu een recreant bent die een afstand wil lopen bij de halve marathon van Nuenen of je bent een baanatleet en je wilt je PR aan gaan vallen op de 1500 mtr, je hebt allebei te maken met een lichaam dat je aan het trainen bent. Vaak wordt het presteren, in vorm zijn en het niet geblesseerd zijn als toeval of geluk bestempeld. Omgekeerd betekent dat dan ook dat een blessure als pech en een vormcrisis als overmacht gezien wordt. Niets is minder waar, een blessure veroorzaak je helaas (ik ook) vaak zelf! Blessure: 100% mentaal Veel lopers/atleten richten zich op een doel, voor dat doel moet alles wijken. De halve marathon onder de 1u45, of 1u10. De 1500 mtr onder de 4 minuten of onder de 4miDa v i

nuut30. Het doel, het gewenste resultaat bepaalt hoe hard er getraind gaat worden.

an dv

Dat is dom. De oorzaak van blessures zit in het feit dat een doel wat gesteld is zich

de

rL

ind

slechts richt op een resultaat op een ideaal pad. Een doel kan ook gewoon te scherp geen

steld zijn gezien de omstandig-heden waar je tegen aan loopt. Een doel is een richting waar je van af mag wijken.Veel atleten wijken hier niet van af omdat ze bang zijn het

De werknemer zal het pas niet meer druk hebben als hij zelf ziet dat hij iets ook op een andere manier zou kunnen doen of zelf iets fout doet wat erg onhandig is.

BLAREN HOREN TOT HET VERLEDEN! Voel je tijdens het lopen dat er een blaar gaat komen? Kun je niet meer zo’n goede prestatie leveren? Plak Reskin preventief en blaren behoren tot het verleden!

Iemand met zelfvertrouwen weet dat hij of zij kan presteren, die persoon weet dat er een grens aan die prestatie zit en dat je die grens kunt verleggen met geduld en aandacht voor details. Iemand met zelfvertrouwen weet dat hij niet alles weet en ziet signalen als een kans om iets (nieuws) te leren. Leren en beter presteren in plaats van bang en blesseren! Pijn is een signaal waarmee je lijf iets zegt. Een atleet die weet dat hij zijn lijf nodig heeft en dus dient te respecteren (en dankbaar mag zijn) zal het lijf ‘vragen’ wat er speelt. Zal vragen hoe mogelijk

wEBwiNkEL: www.reskin-xl.nl • • • • • • •

Bi-elastisch Ademend en zweetdoorlatend Huidvriendelijk Pijnloos verwijderbaar Herbruikbaar Uitwasbaar Makkelijk te knippen

beoogde resultaat niet te halen, bang zijn trainingen te missen of zich aan te stellen.

Meer informatie?

Ben je zo’n atleet of loper? Luister je niet naar je lichaam, waarmee wil je dan

Kijk op www.leren-presteren.nl

presteren? Neem je signalen van je lichaam, gevoel en gedachten niet serieus, wat

logo/huisstijl ontwerp flyers

is belangrijker? Maakt je de taak of je doel belangrijker dan de mogelijkheden die

David is RET psycho-sociaal therapeut, KNAU docent ‘mentale aspecten’ en atletiek trainer, chirunning trainer, runningtherapeut maar bovenal hard-

je hebt op dat moment. Ooit een olifant een boek zien lezen? De mentale oorzaak?

posters

Je bent onzeker, je vindt dat je beter moet, je vindt dat je beter kan, je vindt dat je

brochures

beter verdient, je vindt jezelf slap, enzovoort. Allemaal blessure veroorzakers met een

advertenties

mentale oorzaak!

loper en overtuigd van het gegeven dat

Resultaat, prestatie of procesdoel?

een gezonde geest een fit en gezond lijf

Een resultaat of prestatiedoel kan prima werken als richtingbepaler. De richting van

nodig heeft!

mijn trainingen is dan; een halve marathon lopen onder de 1.20 of een 1500 mtr onder de 4.10 Je kent je voorgeschiedenis, je vertrekpunt, ik ga er van uit dat de tijd

8

drukwerkbegeleiding

Professionele grafische ontwerpen voor een betaalbare prijs!

websites ontwerp & beheer

Gulberg 31 | 5674 TE Nuenen | t 040 737 00 40 | www.jb-advertising.nl | info@jb-advertising.nl

fotografie

banners

9


“Groen” bamboeparket

met de vlam in de pijp scheur ik door met lange pas vandaag ben ik echt geen diesel ver van huis maar in mijn sas met de vlam in de pijp in de benen zit nog macht en dan moet ik even denken dat de finish al op me wacht

B

ij het lezen van deze 2de uitgave van Runnersplaza is de kans groot dat de zomer 2011 al een eind in zicht is. De eerste zomerse maanden vormen voor de mannen en vrouwen van de

lange adem een tussenseizoen. Een periode waarin zij al herstelt zijn van een voorjaarsmarathon en nog niet veel trainingsomvang afleggen in voorbereiding op een najaarsmarathon. Als je kijkt

naar het grotere plaatje van een jaarplanning, dan is eind mei tot half augustus heel geschikt om voor kortere afstanden te kiezen. (Voor marathonlopers is een 10 kilometer zoiets als een sprintnummer). Als je even op zoek gaat zul je op de loopkalender zien dat er nu wekelijks ergens een mooie 10 kilometer te vinden is, vaak georganiseerd op de zaterdagavond. Ook als het overdag warm LUC KROTWAAR Zijn 1e succes boekte hij in 1985 bij de Nederlandse jeugdkampioenschappen veldlopen. Zijn echte doorbraak was in 1994 door het winnen van de 3000 m bij de Nederlandse indoorkampioenschappen en een zilveren medaille bij het NK veldlopen. Later dat jaar

is, is na 19.00 uur een 10 kilometer goed te doen. En voor de echte diesels onder ons zijn dit afstanden waarbij het heerlijk is om zonder de gebruikelijke handrem, er vanaf het startschot onbevangen in te vliegen. Er is nog een ander voordeel van zo’n korte intensieve loop op de zaterdag. Je kunt van een weekend dan een superset maken. Een superset is een combinatie trainingsblok over 3 dagen; •

hydraat- dan je vet-verbranding aanspreekt. •

Nederlandse kampioenschappen atletiek. In 1997 begon hij zich toe te leggen op de marathon. Hij werd 7 maal Nederlands kampioen op de marathon en 2 maal op de halve marathon. Ook was hij vijfmaal de snelste

Groener, duurzamer en milieuvriendelijker kan het niet!

Nederlander op de marathon van Eindhoven. Zijn persoonlijk record op de marathon liep hij in 2:10.13 op de marathon van

Oersterk, onverslijtbaar en buitengewoon fraai.

Fukuoka in 2003.

DAG 2 doe je dan een lange rustig duurloop (vetverbrandingsloop), liefst op de nuchtere maag en met eventueel water onderweg.

pakte hij een gouden medaille op de 10.000 m tijdens de

DAG 1 doe je een intensieve inspanning waarin je veel meer je kool-

(maar geen energierepen, gels- of drankjes.) •

DAG 3 is een volledige rustdag. Deze dag vormt ook een belangrijk deel van de superset.

Zo’n superset geeft je een enorme aerobe boost. Daarnaast stimuleert het een efficiënte vetverbranding waardoor je na verloop van tijd langer met de altijd maar beperkte koolhydraatvoorraad doet. Één keer per 3 of 4 weken kun je dit rustig doen. Niet wekelijks want het hakt er toch wel behoorlijk in. Stel; je scheurt op zaterdag volle bak over het asfalt, dieselt op zondag door het bos en brengt de maandagavond door op de bank met de benen omhoog. Dan kom je ijzer-sterk de zomer door. Ben je een beetje creatief dan kun je tijdens de zomervakantie supersets ook prima in de bergen en aan het strand uitvoeren. Loop ze,

Tegenwoordig is Luc marathon-

www.osbe.nl www.Elastilon.com

coach bij Eindhoven Atletiek. www.luckrotwaar.nl

11


Efficiënt voor het hardlopen en verlaagt de kans op blessures

Stabiliteit van de romp

Foto 1

Even voorstellen: Hardlopen en andere atletiekonderdelen waren mijn passie vanaf 7-jarige leeftijd. Ik heb dan ook jaren deelgenomen aan wedstrijden. Helaas is die passie als wedstrijdatlete, sinds de start van mijn carrière als fysiotherapeut (2006), afgezwakt. Echter vind ik het hardlopen nog steeds erg leuk en is het een goed middel om mijn conditie op peil te houden. Zo kan ik van mijn nieuwe passie ‘de bergsport’ volop genieten. Gezien ik graag test waartoe ik daadwerkelijk in staat ben probeer ik zo nu en dan aan een 1/8e triathlon mee te doen. Sinds 2009 ben ik naast fysiotherapeut ook bewegingswetenschapper. Vanuit beide interessegebieden is mij gevraagd om een artikel in dit blad te schrijven. Na kort nadenken wil ik het hebben over een ‘hot’, maar vaak nog onderbelicht item namelijk de ‘core stability’.

(SPORT)FYSIOTHERAPIE OEDEEMTHERAPIE www.fysiotherapiekempsmaas.com

Het Fysiopunt Laarbeek Een ander voorbeeld waarbij vooral de bekken-, bil- en bovenbeenspieren getraind worden is het maken van een bruggetje, waarbij je in ruglig met de voeten op de ondergrond de billen omhoog tilt. Deze oefening kun je verzwaren door één been uit te strekken (zie foto 2).

www.hetfysiopuntlaarbeek.nl

De laatste basisoefening voor de romp die ik graag wil beschrijven is een oefening die ook wel eens ‘Superman’ genoemd wordt. Hierbij wordt een kruiphouding aangenomen, waarbij de schouders zich net boven de handen bevinden en de heupen boven de knieën. De rug moet zo recht mogelijk gehouden worden (middenstand tussen hol en bol). Stel je voor dat je een dienblad met koffiekopjes op je rug krijgt, die wil je er natuurlijk niet vanaf laten glijden. Probeer nu rustig één arm naar voren uit te strekken, wissel dit af met de andere arm en voer het ook uit met één been. De variant die deze oefening tot Superman omtovert is het gelijktijdig uitstrekken van één arm en het tegengestelde been (zie foto 3). De laatste fase voor het trainen van de stabiliteit van de romp staat in het teken van functionele oefeningen. Hierbij worden ook mobiliserende spieren ingeschakeld, een derde spiergroep die van belang is voor de stabiliteit. Spieren van deze groep worden actief bij het maken van grote bewegingen. Deze spieren zijn groot en liggen oppervlakkig. Trainingsvormen die in deze fase uitgevoerd kunnen worden zijn hardloopvormen. En nu zelf aan de slag De basis van de stabiliteittraining is nu besproken. Dit is niet alleen voor het hardlopen zeer nuttig maar ook belangrijk in het dagelijks leven. Bij het goed uitvoeren van deze oefeningen mag je absoluut geen problematiek ondervinden aan één van de ledematen. Indien dit wel het geval is raadpleeg dan een (sport)fysiotherapeut. Op internet zijn veel oefeningen te vinden om de stabiliteit te trainen. Vraag anders uw trainer, coach of lokale sportschool om tips, of voer onder hun deskundige begeleiding de oefeningen uit.

uu

Br

12

Fase 2 kenmerkt zich door het inzetten van het geleerde uit fase 1, waar de aanspanning van de lokale stabilisatoren wordt meegenomen in een beweging. Hierbij komen de globale stabilisatoren om de hoek kijken. Deze spieren liggen minder diep en hebben als doel om spierbeweging af te remmen. Eenieder

KEMPS & MAAS

se

De rompstabiliteit waarover verder in dit artikel gesproken wordt, betreft de spierbalans en controle in het gebied van de romp. Rompstabiliteit is een basisvoorwaarde voor elke sporter en niet sporter om het lichaam goed te laten functioneren. Want alleen als de romp goed functioneert, dan kunnen andere lichaamsdelen dat ook.

Het trainen van de rompstabiliteit Om de rompspieren te trainen dienen de spieren van de bil, buik, rug, borst en schouder aangesproken te worden. De training bestaat uit drie fases. Voordat we fase één gaan bespreken dienen we eerst bewust te zijn van het feit dat de actieve pilaar nog verder onderverdeeld wordt. Te weten in het lokale spiersysteem en het globale spiersysteem. Het lokale systeem geeft de directe stabiliteit aan het lichaam. Dit zijn diepliggende spieren die ook wel de binnenring genoemd worden. Hiermee start trainingsfase één. Eerst dient er gewerkt te worden aan de selectieve aanspanning van de lokale spieren in ruglig, zijlig, kruiphouding of zit. In deze fase probeer je bewust te worden van het aanspannen van de diepe dwarse buikspier zonder samenspannen van andere spieren, terwijl de wervelkolom zijn stand behoudt. Om dat te bewerkstelligen trek je de navel een beetje in en omhoog. Deze fase doet een beroep op de concentratie en behoeft weinig kracht.

is bekend met het maken van crunches voor het trainen van de buikspieren. Hierbij worden steeds de buikspieren samengespannen en weer (bijna) ontspannen. Om de rechtopstaande houding goed vol te kunnen houden is het juist de bedoeling dat de buikspieren voor langere tijd aangespannen blijven. Om dat te bewerkstelligen dien je dus de spieren minimaal 30 seconden in dezelfde positie aan te spannen. Voor de buikspieren geldt dan dat je bijvoorbeeld op je rug gaat liggen, (zie hierboven: foto 1) de knieën optrekt en de buikspieren aanspant. Waarna je de voeten naar de grond beweegt tot daar waar je nog net kan voorkomen dat de rug los komt van de ondergrond. Houdt deze stand 30 seconden vast. Hiermee worden de benen gebruikt om te trachten de buikspieren uit balans te brengen.

Foto 3

E li

Wat is Core Stability? Core stability is de engelse term voor stabiliteit van de romp. In een rechtopstaande positie moet de romp altijd in balans zijn. De romp vormt een belangrijk onderdeel in het overbrengen van krachten van het ene lichaamsdeel naar het andere, waardoor het lichaam in beweging komt (bijvoorbeeld hardlopen) of juist voorwerpen in bewegingen komen (een bal die weggegooid wordt). Als je over stabiliteit praat dan heb je het altijd over 3 pilaren. Pilaar één is het actieve systeem, dit betreffen de spieren. De volgende pilaar kenmerkt het passieve systeem. Hieronder vallen de beenderen, de banden die het gewricht overbruggen en het kapsel van het gewricht. De laatste pilaar bestaat uit het neuraal systeem, dit is het aansturingsysteem (de zenuwen) van de spieren. Het is belangrijk dat deze drie pilaren goed samenwerken, zodat het gebouw (het lichaam) niet ineen stort.

Foto 2

rs

Geregistreerd fysiotherapeut - algemeen practicus Bewegingswetenschapper MSc ( Master of Science) 13


VERENIGING

MEER INFO

DATUM EVENEMENT

WAAR

VERENIGING

MEER INFO

Sint-Oedenrode

SV Fortuna `67

www.fortuna67.nl

02-04-’11 Stratenloop wegwedstrijd

Reusel

AV Reusel `69

www.avr69.nl

10-04-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

02-06-’11 De Burgh Hemelvaartloop

Eindhoven

Eindhoven Atletiek

www.eindhovenatletiek.nl

19-04-’11 John Vermeulen trimloopcyclus

Geldrop

LOGO

www.logogeldrop.nl

05-06-’11 KEMPEN RUN powered by Venco Groep

Hapert

No-Limits

www.kempenrun.nl

24-04-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

11-06-’11 De Meeuw Oirschotse Stoelloop

Oirschot

AV Oirschot

www.avoirschot.nl

25-04-’11 No-Limits "Kroonven Estafette"

Bladel

No-Limits

www.no-limitsbladel.nl

13-06-’11 Vendomatic Pinksterloop

Eersel

DES

www.dse.nl

27-04-’11 De Hypotheker Beekloop

Eindhoven

Eindhoven Atletiek

www.beekloop.nl

19-06-’11 Vaderdaglopen ‘11

Sint-Oedenrode

SV Fortuna `67

www.fortuna67.nl

08-05-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

20-08-’11 Runnersworld Ronde van Naestenbest

Best

AV Generaal Michaelis

www.avgm.nl

17-05-’11 John Vermeulen trimloopcyclus

Geldrop

LOGO

www.logogeldrop.nl

04-09-’11 Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles

Tilburg

Stichting Tilburg Ten Miles

www.tilburgtenmiles.nl

22-05-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

09-10-’11 Marathon Eindhoven

Eindhoven

Stichting Marathon Eindhoven

www.marathoneindhoven.nl

29-05-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

12-06-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

21-06-’11 John Vermeulen trimloopcyclus

Geldrop

LOGO

www.logogeldrop.nl

26-06-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

10-07-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

20-07-’11 Vakantietrimloop

Eersel

DES

www.dse.nl

24-07-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

27-07-’11 Vakantietrimloop

Eersel

DES

www.dse.nl

31-07-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

01-08-’11 Stratenloop Duizel

Duizel

DES

www.dse.nl

03-08-’11 Vakantietrimloop

Eersel

DES

10-08-’11 Vakantietrimloop

Eersel

14-08-’11 GVAC trimloop 24-08-’11 Get Running Wolfsvenloop

WEDSTRIJDLOPEN

WAAR

03-04-’11 Scholierenloop ‘11

06-11-’11 No Limits Najaarscross

Bladel

No Limits

www.no-limitsbladel.nl

13-11-’11 Holapress Valkenloop

Valkenswaard

AV Valkenswaard

www.avv-online.nl

20-11-’11 Runnersworld cross- en trimcompetitie

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

04-12-’11 Sportmax Karpencross

Eindhoven

Eindhoven Atletiek

www.eindhovenatletiek.nl

11-12-’11 L'Avant Sylvestreloop

Reusel

AVR 69

www.avr69.nl

30-12-’11 De Meeuw Auwjaorscross

Oirschot

AV Oirschot

www.avoirschot.nl

29-10-’11 Indoorwedstrijd Pupillen en D Junioren

Reusel

AV Reusel `69

www.avr69.nl

12-11-’11 Indoor Pupillen en junioren D

Eersel

DES

www.dse.nl

20-11-’11 ABN AMRO Zevenheuvelenloop

Nijmegen

Stichting Zevenheuvelenloop

www.zevenheuvelenloop.nl

21-01-’12 Indoor pupillen/junCD

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

www.dse.nl

11-02-’12 Winterwerpwedstrijd

Eindhoven

Eindhoven Atletiek

www.eindhovenatletiek.nl

DES

www.dse.nl

25-02-’12 Indoor Clubkampioenschap AVV/GM/GVAC

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

Geldrop-Mierlo

Geldrop Runners

www.geldroprunners.nl

28-08-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

DATUM EVENEMENT

WAAR

VERENIGING

AFSTANDEN

30-08-’11 John Vermeulen Strabrechtse Heideloop

Heeze

LOGO

www.logogeldrop.nl

09-04-’11 Pupillen wedstrijd

Eersel

DES

Pupillen

31-08-’11 De Hypotheker Beekloop

Eindhoven

Eindhoven Atletiek

www.beekloop.nl

12-04-’11 Circuit 14 avondwedstrijd

Best

AV Generaal Michaelis

Jun A/B/C, Senioren, Masters

11-09-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

16-04-’11 Pupillen competitie

Veldhoven

GVAC

Pupillen

25-09-’11 Open Rooise Trimcompetitie

Sint-Oedenrode

SV Fortuna `67

www.fortuna67.nl

25-09-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

23-10-’11 Open Rooise Trimcompetitie

Sint-Oedenrode

SV Fortuna `67

www.fortuna67.nl

23-10-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

30-10-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

13-11-’11 Rond d’n Toren Duathlon

Reusel

AV Reusel `69

www.avr69.nl

13-11-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

27-11-’11 Open Rooise Trimcompetitie

Sint-Oedenrode

SV Fortuna `67

www.fortuna67.nl

27-11-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

11-12-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

25-12-’11 GVAC trimloop

Veldhoven

GVAC

www.gvac.nl

BAANWEDSTRIJDEN

TRIMLOPEN

AGENDA 14

DATUM EVENEMENT

16-04-’11 Werpvijfkamp

Eindhoven

Eindhoven Atletiek

Masters

01-05-’11 Baanwedstrijd

Reusel

AV Reusel `69

Pupillen, Jun C/D

14-05-’11 Competitie junioren C/D poule 521

Best

AV Generaal Michaelis

Jun C/D

17-05-’11 Circuit 14 avondwedstrijd

Eindhoven

Eindhoven Atletiek

Jun A/B/C, Senioren, Masters

20-05-’11 NSK meerkamp

Eindhoven

ESAV Asterix

Senioren

31-05-’11 Circuit 14 avondwedstrijd en Scarabee 10 km

Valkenswaard

AV Valkenswaard

Jun A/B/C/D, Senioren, Masters

13-06-’11 Brabantse Kampioenschappen

Best

AV Generaal Michaelis

Jun A/B/C

19-06-’11 Competitie junioren A poule 13

Best

AV Generaal Michaelis

Jun A

26-06-’11 Competitie senioren 3e divisie poule 37

Valkenswaard

AV Valkenswaard

Senioren

29-06-’11 Circuit 14 avondwedstrijd

Veldhoven

GVAC

Jun A/B/C, Senioren, Masters

02-07-’11 Kermismeerkampen

Best

AV Generaal Michaelis

Jun A/B/C/D, Senioren, Masters

02-07-’11 Internationale stedenontmoeting jeugd

Eindhoven

Eindhoven Atletiek

Pupillen, Jun C/D

03-07-’11 Kermismeerkampen

Best

AV Generaal Michaelis

Jun A/B/C/D, Senioren, Masters

10-07-’11 Open Eindhovense

Eindhoven

Eindhoven Atletiek

Senioren

11-09-’11 Open Eindhovense

Eindhoven

Eindhoven Atletiek

Pupillen, Jun C/D

24-09-’11 Clubkampioenschappen

Eindhoven

Eindhoven Atletiek

Jun A/B/C/D, Senioren, Masters

25-09-’11 Clubkampioenschappen

Best

AV Generaal Michaelis

Pup, Jun A/B/C/D, Sen, Masters, VB atleten

01-10-’11 Clubbaankampioenschappen

Valkenswaard

AV Valkenswaard

Jun A/B/C/D, Senioren, Masters

29-10-’11 Indoorwedstrijd Pupillen en D Junioren

Reusel

AV Reusel `69

Pupillen, Jun D

12-11-’11 Indoor Pupillen en junioren D

Eersel

DES

Pupillen, Jun D

21-01-’12 Indoor pupillen/junCD

Veldhoven

GVAC

Pupillen, Jun C/D

11-02-’12 Winterwerpwedstrijd

Eindhoven

Eindhoven Atletiek

Jun A/B, Senioren, Masters

25-02-’12 Indoor Clubkampioenschap AVV/GM/GVAC

Veldhoven

GVAC

Pupillen, Jun A/B/C/D, Senioren, Masters

15


VOOR IN DE AGENDA!

REUSELSE STRATENLOOP ZATERDAG 2 APRIL 2011 Locatie:

Snel parcours gelegen aan het sportpark

Start:

17.35 uur start Young Runners Competition 19.00 uur start wedstrijd en trimloop

Deelnemers:

Leeftijd vanaf 5 jaar, voor alle niveaus: van recreant tot wedstrijdatleet

Inschrijven:

www.inschrijven.nl

Informatie:

www.avr69.nl of stuur een e-mail naar m.jansen2@inter.nl.net

HÉT ADRES

VOOR IN DE AGENDA!

VOOR AL UW HARDLOOPBENODIGDHEDEN!

SACRABEE 10K DINSDAG 31 MEI 2011

Ons team staat garant voor een deskundig advies op het gebied van hardloopschoenen, kleding, hartslagmeters, sportvoeding en accessoires.

Op vertoon van deze advertentie ontvangt u

EEN GRATIS LOOPANALYSE bij aanschaf van een paar hardloopschoenen en

10% KORTING OP AL UW AANKOPEN!

O� �� b a�� ��� ��� �eds��� j��� �l� at���n��� ��� ��e ������ vo�� C�r ��i�14

Locatie:

Sportpark Den Dries, Pastoor Heerkensdreef 8, Valkenswaard

Deelnemers:

Voor iedereen, van wedstrijdloper tot recreatieve hardloper

Start:

20.00 uur op de atletiekbaan

Inschrijven:

Via www.inschrijven.nl en na-inschrijving tot 30 minuten voor aanvang

Informatie:

www.avv-online.nl of www.scarabee-sports.nl

Ontspannen trainen: de beste basis voor succes! Geldrop Runners is een vereniging die traint volgens de souplessemethode. Geldrop Runners biedt prestatielopers, recreanten en beginnende lopers de gelegenheid om te trainen in verschillende niveaugroepen. Geldrop

Deze loopanalyse bestaat uit:

runners is lid van de atletiekunie wat betekent goed opgeleide trainers en

• Lopen op de lopende band waarvan een video-opname wordt gemaakt.

goede verzekeringen.

• Meten van de drukpunten van de voet op een voetspiegel. • Bestuderen slijtpatroon van de oude hardloopschoenen indien aanwezig.

De trainingen zijn iedere dinsdag- en donderdagavond om 19.00 uur en zondagochtend

• Visuele beoordeling van de afwikkeling van de loopschoenen tijdens een looptest buiten.

om 9.00 uur vanaf onze thuisbasis bij Hockey Geldrop, Sportpark Bronzenwei, Gijzen-

We zien u graag verschijnen in onze winkel aan de Willemstraat!

Vrijblijvend kunnen enkele trainingen bijgewoond worden want zich thuisvoelen bij

rooiseweg 3, 5661 AM, Geldrop. geldrop runners is een voorwaarde voor plezier in het hardlopen! Voor meer informatie kijk op www.geldroprunners.nl of stuur een e-mail naar info@geldroprunners.nl

�rt�r�e��� V���n������� �p � �e��! n���n� �e� ��� Jo�� Br�e��r� l�n��r� & R�l�n� H��

Willemstraat 2 (bij de Witte Dame) • 5611 HD Eindhoven • 040 2372337 • www.runnersworld.nl

17


Op naar de 50e De Hypotheker-Beekloop

VOOR IN DE AGENDA!

DE BURGH HEMELVAARTLOOP DONDERDAG 2 JUNI 2011  HEMELVAARTSDAG Locatie:

Op de atletiekbaan aan de Oude Bossche Baan 7 bij het speelplein van “Op Noord”

Deelnemers:

10 km wegwedstrijd, 10 km en halve marathon voor recreanten, jeugdloop voor scholieren

Start:

11.00 uur

Inschrijven:

Alleen voorinschrijving via www.inschrijven.nl, geen na-inschrijving op de dag zelf

Informatie:

www.eindhovenatletiek.nl of Jan Jansen (tel 06-23744052 of e-mail jan.jansen@eindhovenatletiek.nl)

VOOR IN DE AGENDA!

DE MEEUW OIRSCHOTSE STOELLOOP ZATERDAG 11 JUNI 2011 CATEGORIE

AFSTANDEN

INSCHRIJFGELD

Atletiekuniewedstrijd

10 km (3 ronden)

€ 5,00 (voor) € 2,50 (ledenkorting) € 6,50 (na)

Recreatieloop

Keuze uit 1, 2 of 3 ronden

€ 5,00 (voor) € 2,50 (ledenkorting) € 6,50 (na)

Jeugd van 16-18 jaar

3 km (1 ronde)

€ 2,50 (voor) € 1,50 (ledenkorting) € 3,50 (na)

* leden van AV Oirschot krijgen alleen korting bij voorinschrijving

Locatie:

Parcours vanuit het centrum van Oirschot door het buitengebied.

Start:

19.00 uur in de Rijkesluis-straat bij de “Grote Stoel”, finish op de Markt.

Deelnemers:

Voor iedereen, van wedstrijdloper tot recreatieve hardloper

Inschrijven:

Online inschrijven via www.inschrijven.nl t/m zondag 5 juni.

Na-inschrijven:

17.30 - 18.30 uur in Gasterij ‘De Beurs’ bij de Markt

Prijzen:

Geldprijzen voor de nr 1, 2 en 3 in de categorieën: mannen Senioren, M35+, M45+, M55+ en vrouwen Senioren+, V45+ Herinnering voor alle deelnemers. Extra premies €50,- voor verbetering van het parcoursrecord bij de mannen en de vrouwen

Informatie:

www.avoirschot.nl of Nellie van Beers (tel 0499-573634)

��M R�� N�N �N �P���G� N �P DE �A�KT! Sp�� �� ���� 18.� 0 u��: E�� ����l� �ro�r��m � �� ��ug� �� 16 ja�� � �n�i� �� la��� m� ��� �e� a��e���� . Ins������ �� ��e� n o�i�. D���n�� � �ra�i�!

Circuit 14: vier avondbaanwedstrijden in de Kempen De atletiekverenigingen AVV, Eindhoven Atletiek, GVAC en Generaal Michaëlis hebben twee seizoenen geleden de handen ineen geslagen om de baanatleten van vooral de Kempische Clubs vier maal de gelegenheid te bieden om op vertrouwd terrein goede prestaties neer te zetten. Gepoogd wordt bij elke wedstrijd een gevarieerd programma aan te bieden waarin sprinters, springers, werpers en middellange afstandlopers zich

12 april

General Michaëlis, Best

kunnen meten.

17 mei

Eindhoven Atletiek, Eindhoven

Gezien de stijgende belangstelling is men daarin dan ook zeker geslaagd en ook voor

31 mei

AVV, Valkenswaard

2011 zijn de verwachtingen weer hoog. Zowel kwalitatief (veel Circuitrecords in 2010),

29 juni

GVAC, Veldhoven

als kwantitatief (flink wat meer deelname dan in 2009) zit Circuit 14 dus in de lift en we hopen dat dit zich, ook door deelname van buiten de regio, zich dit haar voortzet”, aldus Ben Saris, voorzitter van het samenwerkingsverband.

Voor uitgebreide info kunt u terecht op de website www.circuit14.nl 18

DE WEDSTRIJDEN DIT JAAR:

door Joop Broeders Namens de organisatie van de Hypotheker-Beekloop

De Beekloop is al jaren een fenomeen waar heel veel recreanten graag aan deelnemen. Menigeen vraagt zich af hoe het mogelijk is dat dit evenement zo groot geworden is. Een simpel trimloopje zonder uitslagen en dan toch zo druk! Waar ligt het “geheim” dan van de Beekloop? Het geheim zit waarschijnlijk in het laagdrempelige karakter. Niets moet en heel veel mag. Wil je een rondje meer of minder lopen, dan is dat geen enkel probleem, want een uitslag wordt toch niet opgemaakt. Omdat er geen uitslag wordt opgemaakt, maakt een minuutje meer of minder ook niet uit. Voor degenen die wel gaan tot het bekende gaatje is er uiteraard wel een wedstrijdklok aanwezig zodat je de tijd wel zelf kunt zien. Verder is de omgeving van GGzE locatie de Grote Beek heel mooi. Een schitterende natuur met veel groen en de nodige beesten (daar komen we later nog op terug!) en heel mooie oude gebouwen. Omdat we de laatste jaren hebben gekozen voor de bredere paden en twee verschillende starts hebben, is er nog prima te lopen. Wel gezellig druk maar niet te druk, zodat er nog ruimte is om te lopen. Het is altijd heel mooi om te zien hoe er binnen de kortste tijd een gesloten lint van hardlopers, over de volle lengte van het parcours van 4 kilometer, ontstaat. Ik denk dat we er in zijn geslaagd om het karakter van de Beekloop te behouden maar een en ander wel professioneler hebben georganiseerd. Dat kan ook niet anders met deze groei van het aantal deelnemers. Het bewaren van het karakter was ook een van de voorwaarden bij het overgaan van de organisatie van de loop van Triotters naar Eindhoven Atletiek (toen nog PSV-Atletiek) Op 27 april staat de 49e versie op de kalender waar we wederom het bekende loopfeest van zullen gaan maken. De inschrijving via www.inschrijven.nl is geopend, er is een limiet van 1500 deelnemers en er is geen na-inschrijving. De jubileum-editie van 31 augustus vraagt uiteraard om extra feestelijkheden, waar we ons op dit moment over aan het beraden zijn. De organisator van de 1e Beekloop Arie Adams woont in Frankrijk maar komt speciaal over om de jubileum-editie bij te wonen. In de volgende editie van Runnersplaza zullen we uitgebreid stil staan bij het jubileum en verschillende aspecten van de historie van de Beekloop belichten. Zonder alle geheimen nu al prijs te geven zullen we verslag doen van de eerste editie en de manier waarop toen alles door één man werd gedaan. Verder zullen we de mooiste gedichten van de huisdichter van de Beekloop (pseudonym ROSA) opnemen en wordt er een speciaal jubileumgedicht opgenomen. Verhalen van deelnemers uit het verleden zijn zeer welkom, dus als je wat interessants weet, vernemen we dit erg graag. Op de beesten op het terrein van de Grote Beek zouden we ook nog terugkomen. De najaarsversie van 2006 is een historische geworden door de massale aanval van grote wespen genaamd Hoornaars. Het is gebleken dat een simpel nest wespen een evenement binnen 10 minuten lam kan leggen. De ambulances reden af en aan en zelfs een traumahelikopter werd ingezet. Ik heb begrepen dat het niets gescheeld heeft of de allerhoogste fase van alarm was afgekondigd. Uiteindelijk zijn 12 mensen opgenomen geweest in het ziekenhuis en we zijn erg blij dat het niet nog ernstiger is afgelopen. De Beekloop heeft met deze versie wel de gehele landelijke pers gehaald en ook in het buitenland is aandacht besteed aan “onze” Beekloop.

Vriendelijke groeten en graag tot ziens op 27 april of bij het jubileum van 31 augustus! 19


Sportcomplex Eindhoven-Noord Hemelvaartsloop

Geef kleur en stijl aan je sportkleding

door Monique Bogaards

kleding Get Running Eindhoven

De zomer komt eraan! We zitten momenteel nog in een tussenseizoen, maar haal gerust alvast je vrolijke frisse zomerkleuren uit je kast. Op de sportvelden zien we vaak meer kleur dan op de werkvloer. Een kijkje in de nieuwe collecties van de bekende merken vertelt ons dat geel, roze en paars volop verkrijgbaar zijn. Blauw, zwart en grijs zijn ieder jaar wel te koop.

Welke kleuren passen bij me? Bij de kleurenanalyse maken we o.a. een verdeling tussen koele en warme kleuren. Zomer- of wintertypes hebben asblond tot heel donkerbruin of zwart haar. De kleuren roze, fuchsia, hemelsblauw en geelgroen staan goed bij zomer- en wintertypes.

Multifunctioneel joggingpak

Lente- of herfsttypes hebben vaak geelblond of warm, midden

Bij aanschaf van een joggingpak is het verstandig om goed te

tot donkerbruin haar, maar ook roodblonde mensen horen tot dit

kijken of de kleur je flatteert. Het joggingpak kan ook als huispak

kleurtype. Kleuren zoals oranje, oranjerood, aquamarijn en appel-

dienen of op de camping als je ’s morgens lekker voor je caravan

tjesgroen staan deze mensen goed.

wilt ontbijten, maar nog niet onder de douche bent geweest. Staat toch weer gekleder dan een oude trui met flodderbroek. Het is

Heldere frisse kleuren

tenslotte vakantie; je croissantje oppeuzelen in een leuke comfor-

Kies frisse heldere kleuren voor je tanktops, t-shirts of trainings-

tabele outfit lijkt me heerlijk!

jacks. Heldere kleuren zijn zuiver, dus niet gemengd met wit of

b Inschrijven en informatie: www.inschrijven.nl

Zuiver geel knalt. Deze kleur geel wordt in Nederland het minst verkocht. Meng je geel, dan kan deze kleur veranderen in bijvoorbeeld mosterd. Mosterd is een gedempte tint. Met fluorescerende kleuren val je goed op met slecht weer of als je in de bossen loopt. Op de atletiekbaan staan heldere kleuren energiek.

kleur, vaak zwart. Een frisse knalkleur is makkelijk te combineren

eB

u

Trainingsbroeken en tights zijn over het algemeen donker van

niq

Atletiekmode 2011

Mo

b Donderdag 2 juni 2011 b Loopafstanden: 10 en 21 km b Jeugdloop: korte afstand b Officiële hardloopwedstrijd

HARDLOOPDIVA´S

zwart. Pastels zijn lichter gemaakt, denk bijvoorbeeld aan zalmroze.

o ga

ards

met een zwarte broek. Er zijn ook leuke kleuraccenten terug te vinden op trainingsbroeken of tights. Adidas heeft trainingsbroeken met verschillende gekleurde strepen. Asics verkoopt tights met blauwe of roze ingezette stukken.

AANBIEDING YEBBA Kleurenanalyse incl. lunch en fotoshoot

Om je look compleet te maken, draag je sokken en een zweet-

in samenwerking met JB-Advertising

bandje in dezelfde kleur. In een handige sporttas (donkerblauw,

(met minimaal 3 vriendinnen)

donkergroen, fel roze of helder rood) neem je je bidon mee en een

NU VOOR MAAR € 75, P.P.

handdoek om je na de training op te kunnen frissen. 21


Preventie en behandeling van peesblessures bij hardlopers Elke tak van sport heeft ‘eigen’ blessures. Zo ook hardlopen. De meest voorkomende

onderzoek waarbij we een analyse maken van het houdings-

Peesblessures voorkomen is beter dan genezen.

blessures bij hardlopers zijn peesblessures zoals een blessure aan de achillespees, shin

en bewegingsapparaat om zo de belastbaarheid in kaart te

Daarom adviseren wij hoe je het beste kunt trainen om je belast-

splints, hielspoor en kniepees. Bijna elke loper, zowel recreatief als professioneel, heeft

brengen. Hiermee kunnen we een specifiek trainingsschema

baarheid op te voeren. Ben je geïnteresseerd in adviezen en

maken om je belastbaarheid te trainen en de kans op blessures

specifieke trainingen waarmee je jou belastbaarheid op kunt

te verkleinen.

voeren? Bel dan onderstaand nummer, meldt je aan voor een

weleens te maken gehad met één (of meerdere) peesblessure(s). Er wordt dan vaak gesproken van ‘overbelasting’. Is in veel gevallen een verlaagde belastbaarheid van het houdings- en beweegapparaat niet de oorzaak van deze klachten?

afspraak bij SportpleinEindhoven en vraag naar Ruud Berkers. Fysiotherapie bij SportpleinEindhoven

Fysiotherapie is zonder verwijzing van een arts toegankelijk

In de fysiotherapiepraktijk hebben we veel te maken met pees-

en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed als u aan-

blessures. Bij de behandeling van deze klachten bekijken we

vullend verzekerd bent.

wat de oorzaak kan zijn van het ontstaan van de klacht. PeesMet verlaagde belastbaarheid bedoelen we bijvoorbeeld een

sterker worden van pezen zijn vormen van adaptatie na een

blessures zijn onder te verdelen in blessures in de overgang

verminderde stabiliteit van de knie door een oude blessure,

training. Je hebt zelf invloed op de belastbaarheid van je hou-

tussen spier en pees (tendomyogene overgang), in de pees zelf,

verminderde kracht in de strekspier van de knie, of een vermin-

dings- en beweegapparaat. Het is daarom erg belangrijk dat

of in de overgang tussen pees- en botweefsel (tendo-ossale

derde beweeglijkheid van de heup. Maar ook als je een periode

je je lichaam een goede trainingsprikkel geeft zodat het op de

overgang). Vaak is er een beperking in mobiliteit van bijvoor-

van griep doormaakt heb je een verlaagde belastbaarheid.

juiste manier adapteert.

beeld lage rug, heup, knie of enkel, stabiliteit van genoemde regio’s of in verminderde spierkracht te vinden waardoor klach-

Adaptatie

Preventie blessures

Deze verlaagde belastbaarheid heeft alles te maken met adapta-

De meest uitgevoerde maatregel om blessures te voorkomen, is

tie. Adaptatie betekent dat het menselijk lichaam zich aanpast,

het uitvoeren van een warming-up met rekoefeningen voor een

We benaderen deze klachten actief en maken hierbij gebruik

fysiotherapeuten, sportmasseurs, podotherapeuten,

aan de omstandigheden waaraan het blootgesteld wordt. Ben

training of wedstrijd. Daarnaast wordt veel aandacht besteed

van trainingsleer volgens het PRT-principe. Het is erg belang-

haptonomen, looptrainers, dietiste, osteopaten en

je bijvoorbeeld veel in de zon, dan wordt je bruin (of

aan goede schoenen en looptechniek. Dit zijn maatregelen die

rijk dat oefeningen op een goede manier uitgevoerd worden.

(sport)psychologen die hun krachten bundelen om

krijg je sproeten). Het houdings- en beweeg-

je neemt om de kans op blessures te verkleinen. In veel geval-

Daarbij moet je denken aan de inhoud, omvang, duur, inten-

mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zowel

apparaat past zich ook aan. In sommige

len zijn eigenschappen in het houdings- en beweegapparaat als

siteit en tempo van je training. De oefenzaal van Sportplein-

preventief als curatief. De fysiotherapeuten maken

gevallen hebben we daar zelf geen

mobiliteit, stabiliteit en kracht niet voldoende of asymmetrisch

Eindhoven is ingericht met een leg press, pulley, 2 squat racks,

gebruik van manuele therapie, sportfysiotherapie,

invloed op. Een voorbeeld hiervan

aanwezig. Om de looptechniek te kunnen verbeteren, moeten

een bankje en losse gewichten. We maken gebruik van losse

medical taping, dry needling en doen tevens spiro-

deze eigenschappen eerst geoptimaliseerd worden.

gewichten omdat dit dé manier is om specifiek te trainen en

metrietesten.

het houdings- en beweegapparaat is het opzwellen van een gewricht

ten mogelijk te verklaren zijn. SportpleinEindhoven is een samenwerking tussen

niet alleen één spiergroep te belasten. Een ander voordeel hier-

of pees na een trauma. Na een

Een groot deel van de loopblessures kan voorkomen worden

van is dat je bij een bovenbeenoefening ook meteen de spieren

Ruud Berkers

(specifieke)

reageert

door voorlichting, adviezen en een trainingsprogramma met

in je kuiten en rug traint. Daarnaast doe je een beroep op de

(sport) fysiotherapeut bij SportpleinEindhoven

je lichaam met adaptatie. In dit

daarin specifieke coördinatie-, stabiliteits- en krachtoefeningen

stabiliteit in je voeten, enkels, knieën, heupen en wervelkolom.

J.C. Dirkxpad 7

geval zorg je zelf voor adaptatie.

voor de hardloper. Toch zijn er weinig lopers die specifieke

Kortom: je verhoogd met oefeningen met vrije gewichten je

5631 BZ Eindhoven

Versterking van spieren, verbe-

training doen om de belastbaarheid van spieren en pezen te

belastbaarheid en wordt niet door een apparaat gedwongen een

tel. 040 7600090

tering van stabiliteit in de knie en

vergroten. Bij SportpleinEindhoven doen we een screening en

bepaalde beweging te maken.

training

23


Je kriJgt mAAr één keer de kAnS Om een eerSte indruk te mAken! Als sporter ben je bewust bezig met je lichaam, je verzorgt het goed. Versterk je uitstraling door je kleding en lichaamsvorm in balans te brengen. gun jezelf een kleur- en of stijladvies. miskopen zijn verleden tijd!

Schuurt je hartslagmeter? Een hartslagmeter kan irritatie geven. Plak op de irritatieplek een stuk Reskin en je hebt nergens meer last van. Ook pijnlijke tepels en blaren behoren tot het verleden. Reskin is een preventieve herbruikbare huidvriendelijke pleister van textiel die de huid beschermt tegen irritatie door wrijving. Uniek, omdat het niet vergelijkbaar is met bestaande pleisters. Gebruikers zijn razend enthousiast en hebben het altijd bij zich. Het voorkomt wrijving van huid op huid, of stof op huid. Deze wrijving kan jeuk, schrijnende plekken en blaren veroorzaken. Het beschermt de huid tegen de gevolgen van wrijving. Het gaat blaren maar ook schaafwonden en smetten van de huid tegen. Bijv. op de tenen, hielen, onder de voeten, in huidplooien (zoals onder de borsten), op de tepels (bij lange afstandlopers). Voor professionele en recreatieve sporters zoals: lange afstand lopers, wandelaars, fietsers, wielrenners maar ook paardrijders.

Yebba Styling adviseert mannen en vrouwen op het gebied van kleur, kleding en stijl.

Reskin is een geperforeerde lycra en dus zeer rekbaar en ademend. De klevende huidvriendelijke medische gel op siliconenbasis, laat geen plaksporen na en is pijnloos te verwijderen. Extra voordee:l Reskin is herbruikbaar en wasbaar onder de kraan of douche. Reskin voelt aan als een tweede huid en is zowel preventief als bij een licht beschadigde huid te gebruiken. Reskin te verkrijgen via de webwinkel www.reskin-xl.nl

Firmamentlaan 18 | 5632 AB Eindhoven | t 040 8417001 | t 06 39492719 | www.yebba.nl

v���n� �� �� z�� ���� �� � Re���� ��ko�h� �� h� n� E� �� � �r z���� O� �� �� ��� ����l� �� ���� � l���� las� v�� � �e n� �� ��j � H� . ��l��� �� �� �� v���� ���� b�rs�ha ��� �v�n� v�� �� s� ��r n� N� �. M�ra�h�� ���r����r u�� vo�� �� 1/2 ��� ��� �is �� �� �� ���� �e��n�� ����� �����j��� �� . G��� las� v�� �l lt�a� ma� �� ���� �� �e � �e �� � �h � �e��� a�n���ra � ����� . M�e� � �� ���is��r� ���� ������ �� �� �l� ��� �� � ������� � K. N��������) � �r�n�������. (do� da� �� �l��j� ���i

VOOR IN DE AGENDA!

VOOR LICHTE BEDRIJFSWAGENS, GESPECIALISEERD IN MERCEDES,

ZOWEL NIEUW ALS DOORLOPEND

VENCO GROEP PINKSTERLOOP

EEN UITGEBREID AANBOD IN GEBRUIKTE BEDRIJFSWAGENS.

MAANDAG 13 JUNI 2011  2e PINKSTERDAG

ONDERHOUD/REPARATIE/LEASING CATEGORIE

WIJ ALS MERKONAFHANKELIJK AUTOBEDRIJF EN BOVAG-LID STAAN VOOR KWALITEIT

24

INSCHRIJFGELD

Diverse afstanden

vanaf 10.30 uur

€ 1,50

Trimmers

5 km

11.00 uur

€ 5,00*

Trimmers / Wedstrijd

10 km

11.00 uur

€ 6,00*

De Vest 47, 5555 XP VALKENSWAARD www.bwrijkers.nl • E-mail:info@bwrijkers.nl

START

Jeugd

Locatie: TEL 040.2013783 • FAX 040.2046511

AFSTANDEN

* bij voorinschrijven € 1,korting via inschrijven.nl

Nieuw parcours door het gezellige centrum van Eersel (verharde wegen en fietspaden) met start en finish op de markt.

Inschrijven:

Via inschrijven.nl t/m zaterdag 11 juni

Na-inschrijven:

tot 15 minuten voor de start op de markt in Eersel

Informatie:

www.avdes.dse.nl 25


N D E- B N AS EU MRE LDA EOD N E S PAY S R E D A Y K J I / R S R D K N A NIN THERL

O M RO RTT K O KINGDO SO RPT / O A P E P S PA S PA S S P EIT NATIONALIT

OF

ands NLD Nederl AM ACHTERNA

Raap

THE

NE

BEROEP

er

ntant/partn

u Registeracco

ountants Van Zelst Acc & t ch e n k n Joa

WERKZAAM

BIJ

HOBBY EN VOORNAM

Skiën

Stefan LEEFTIJD

35 jaar

GESLACHT S

WOONPLAAT

Best

M

T R O O P S A P LOPERS HARDLOPEN IS VOOR MIJ een manier om mijn hoofd lekker leeg

MIJN MOTIVATIE om te winnen is enorm, zeker zodra ik mijn sport-

te maken, energie op te maken, maar juist ook op te doen en is een

kleren aantrek. Er komt bij mij dan een ongekend fanatisme naar

uitstekende manier om fit te blijven.

boven, waarbij ik er alles aan zal doen om het maximale uit mezelf te halen en niet onder te doen voor anderen.

IK BEGON TOEN ik heel jong was, ik denk zo’n jaar of 7. Als lid van atletiekvereniging De Springbokken in Son en Breugel was ik een echte

IK REN MET MUZIEK VAN Tiesto, of een van zijn dance-vriendjes

meerkamper, maar ontdekte al snel mijn voorkeur voor de langere

als ik mezelf eens in een korte tijd wil afmatten. Ik loop toch het risico

afstanden. Dat ging van 1000 meter, via 1500 meter, naar 3 en 5

om mijn loopritme aan te passen aan het ritme van de muziek. Voor

kilometer om via 10 kilometer uiteindelijk op een halve marathon uit

een duurloopje is de muziek weer heel verschillend, maar wel rustiger;

te komen.

van Coldplay, via Alain Clark naar Kane.

MIJN EERSTE WEDSTRIJD WAS een donderdagavondwedstrijd,

MIJN BESTE HARDLOOP GADGET IS mijn Polar horloge met

waarbij ik als aspirant-lid direct een clubrecord op de 1000 meter liep.

hartslagmeter. Hoewel ik de hartslagmeter lang niet altijd gebruik.

Mijn eerste echte beproeving was op mijn 18 , toen ik mijn eerste e

halve marathon liep, die van Eindhoven.

IK RAAD IEDEREEN DIE OOK AAN HARDLOPEN DOET AAN OM vooral goed materiaal te gebruiken. Bespaar zeker niet op je schoenen

PER WEEK LOOP IK niet zo veel als dat ik zou willen. Mijn drukke

en zorg dat je goede, passende, vochtregulerende en ventilerende

agenda en interesses in andere sporten maken dat het hardlopen er

kleding draagt. En bouw daarnaast je trainingsinspanning op en gun

nog al eens bij in schiet. Gelukkig heb ik een fanatieke vriend die mij

jezelf ook rust. Dat voorkomt blessures. Lopen in een loopgroep kan je

vaak weet te motiveren om mee te gaan. Nu blijft de teller vaak steken

ook helpen om de lol erin te houden en jezelf te ontwikkelen. Want het

op 1 keer per week, maar vanaf de lente gaat dat toch weer naar 2 tot

vaste rondje rond de kerk gaat snel vervelen en leidt vaak ook niet tot

3 keer per week.

verbetering van je prestaties.

VROEGER OP SCHOOL was mijn leukste onderdeel toch echt de

MIJN FAVORIETE HARDLOOPROUTE IS de ronde vertrekkend

gymles. Zelfs daar zat de drive er al in om vol voor de winst van

vanuit Best (Heivelden), via het fietspad langs het spoor richting

elke sport te gaan. Ik geloof niet dat dat ooit echt is verdwenen

Boxtel, over het landgoed Heerenbeek met het

bij me, of ooit zal verdwijnen.

fantastische kasteel, om via de landerijen van Aarle weer terug in Best te komen.

MIJN ANDERE HOBBY’S/SPORTEN ZIJN vooral gericht op sportiviteit. Ik sta met regelmaat op de

Een ronde van zo’n 13 kilometer die alles wat een hardloper wenst in zich

tennisbaan, zit ook graag op m’n mountainbike

heeft, rustige wegen, geen al te lange

of wielrenfiets, maar kan ook genieten van een

rechte stukken, maar ook weer niet

rondje golfen. Niet alles hoeft overigens energie

te bochtig, maar ook mooie natuur.

te kosten, want er is bijna niks mooiers dan

Ik loop ‘m graag.

met mijn hond de hei op te gaan. 26

27


Voedingsadviezen

Gezonde voeding is voor iedereen van belang, maar zeker om goed te kunnen hardlopen. Helaas haalt nog geen 2% van de bevolking de Richtlijn Gezonde

• De laatste maaltijd 3 tot 4 uur voor de inspanning gebruiken.

Voeding. De meeste hardlopers dus ook niet. Voeding speelt een grote rol bij het

• Bij gevoeligheid van maagdarmproblemen de laatste

ontstaan van maag -en darmproblemen tijdens het hardlopen. Daarnaast is

maaltijd licht verteerbaar voedsel gebruiken; vezels, vetten en eiwitten beperken.

een vochttekort vaak de snelst beperkende prestatiefactor. Voldoende redenen

• 5 minuten voor inspanning 7 ml vocht per kilo lichaams-

om voeding als hardloper serieus te nemen.

gewicht gebruiken. Bij voorkeur isotone dorstlesser. • Wanneer een inspanning langer dan 1 uur duurt, vocht

Brandstoffen

Vetten

gegaan, is eenvoudig na te gaan door vlak voor en meteen na de inspanning het

Met hardlopen wordt energie verbruikt. En alles wat aan energie wordt

Vetten zijn van belang als energiebron voor het lichaam. Vetten bevatten

lichaamsgewicht te meten. Iedere kilo gewichtsverlies staat gelijk aan een liter

verbruikt, moet eerst aan voeding binnen komen. De belangrijkste energie-

ook onmisbare vetzuren die een rol spelen bij de verschillende lichaams-

water. Om het totale waterverlies tijdens de inspanning te weten moet men hierbij

bronnen voor het menselijk lichaam zijn koolhydraten, eiwitten en vetten.

functies. Echter vormen vetten vaak onterecht de sluitpost van de energie-

natuurlijk de hoeveelheid vocht optellen die tijdens inspanning is gedronken. Na de

Het lichaam heeft voor brandstof de keus uit koolhydraten en vetten.

inname. Als hardloper heb je voldoende vetten nodig in de voeding om de

inspanning is het advies om anderhalf maal de hoeveelheid vocht die tijdens inspan-

Eiwitten worden bij een koolhydraattekort ook als brandstof gebruikt.

minimale hoeveelheid aan essentiële vetzuren, die het lichaam niet zelf

ning verloren is gegaan aan te vullen. Het lichaam kan niet wennen om prestaties

Naarmate de intensiteit van de inspanning hoger is, zullen meer koolhydra-

kan aanmaken, te garanderen en in verband met de opname van de in vet

te leveren bij een geringe vochtvoorziening. Een hardloper kan wel leren voldoende

ten en minder vetten als brandstof worden gebruikt. Bij inspanning met een

oplosbare vitaminen.

te drinken tijdens inspanning.

lage intensiteit zal de vetverbranding hoog en de koolhydraatverbranding

Vet vormt een langzame brandstof. Het lichaam kan deze brandstof

lager zijn. Wanneer de voeding van de hardloper voldoende koolhydraten

onbeperkt opslaan. Indien de glycogeenvoorraad uitgeput is en het lichaam

Dorst treedt pas op als het verlies aan vocht 2% is van het lichaamsgewicht. Op het

bevat, is er altijd sprake van koolhydraat- en vetverbranding.

alleen nog maar gebruik kan maken van vet en eiwit voor verbranding is

moment dat dorst ontstaat, is het eigenlijk al te laat. Tijdens het hardlopen is het

bekend dat hierbij nog maar 50% van het maximale vermogen bereikt kan

zaak dat het vocht zo snel mogelijk door het lichaam wordt opgenomen, vooral wat

Koolhydraten

worden. Echter is het zo dat een goed getrainde hardloper beter in staat is

betreft lange duurlopen. Een isotone dorstlesser wordt het snelste door de darm-

Koolhydraten vormen de basisvoedsel voor een hardloper. Ze dienen als

vet te verbranden tijdens inspanning. Goed trainen dus!

wand opgenomen. De concentratie van deze drank komt overeen met de concentratie

brandstof. Het lichaam heeft de voorkeur om energie uit de koolhydraten

minuten kan 2 tot 3 ml per kilo lichaamsgewicht gebruikt worden. Drink grote slokken in één keer, hierdoor zal de maaglediging sneller verlopen. • Bij lange duurinspanning voldoende en tijdig koolhydraten aanvullen in zowel vloeibare als vaste vorm. • Het gebruik van eiwit-, vet-, en vezelrijk voedsel en dranken met hoge osmolaliteit tijdens inspanning vermijden. • Vochtinname dient geoefend te worden tijdens trainingen. • Probeer alles rondom trainingen uit. • Voedingspatroon niet op wedstrijddagen veranderen.

aan stoffen in het bloed. Hierdoor vindt er een snelle uitwisseling aan de darmwand plaats. Water is een hypotone oplossing. Hierdoor verloopt de maagpassage van

Eiwitten spelen in principe geen belangrijke rol als zijnde brandstof voor

water snel, maar de uitwisseling van vocht in de darmwand verloopt echter trager.

snel beschikbaar. De voorraad glycogeen in de spieren neemt tijdens het

het hardlopen. De belangrijkste functie van eiwitten is bouwstof. Voor

Herkenbaar aan het klotsende gevoel tijdens het hardlopen. Energiedrankjes zijn

hardlopen af. Deze voorraad is beperkt tot ongeveer 60 minuten intensief

opbouw en herstel van spieren, organen, zenuwstelsel en bloed. Wanneer

vaak te geconcentreerd wat betekent dat het drankje in de darmwand extra water

hardlopen. Het lichaam moet altijd een basishoeveelheid suiker, de suiker-

de glycogeenvoorraad laag is, worden eiwitten wel in grotere hoeveelheden

onttrekt aan de darmwand en vanuit de maag om de concentratie te verminderen om

spiegel, hebben in het bloed om goed te functioneren. Het op peil hebben

gebruikt voor de levering van energie. Het is belangrijk om eiwitten op het

vervolgens uitwisseling te laten plaats vinden. Dit kan klachten veroorzaken in de

van de glycogeenvoorraad voorafgaand aan het hardlopen is belangrijk.

juiste moment te gebruiken. Direct na de inspanning zorgen ze voor een

darmen. Let dus goed op welk drankje er gedronken wordt. Vooral op evenementen.

Tijdens langere duurlopen is het verstandig om tussen de 30-60 gram kool-

beter en sneller herstel.

Ga niet ineens een ander merk proberen. Probeer alles tijdens trainingen uit.

hydraten per uur aan te vullen. De precieze hoeveelheid is afhankelijk van

Een gezonde voeding bestaat voor 55 procent uit koolhydraten. Voor de

de intensiteit en omvang van de training. Het soort koolhydraat kan

recreatieve hardloper is dit een prima basis. Voor een fanatieke hardloper

Maag- en darmklachten

afhankelijk zijn van de individu. Na het hardlopen moet de

(altijd meer dan drie maal per week) zou de voeding voor 60 procent uit

Een grote groep hardlopers blijkt last te hebben van maag- en darmproblemen.

glycogeenvoorraad in de spieren aangevuld worden

koolhydraten moeten bestaan. Gezonde koolhydraatrijke voedingsmiddelen

Voeding blijkt een belangrijke rol te spelen zowel bij het ontstaan als bij het voor-

door direct na de inspanning een koolhydraat-

zijn onder meer: brood, rijst, deegwaren zoals pasta en aardappelen, maar

komen van problemen. Vooral de mechanische schokbeweging tijdens het hardlopen

en eiwitrijk voedsel te eten. Dat is nodig voor

ook groenten en fruit. Hierdoor wordt de voeding van een hardloper vrij

draagt bij aan de problemen. Daarnaast neemt de doorbloeding van het maag- en

volumineus.

darmkanaal af tijdens inspanning. Door deze verminderde doorbloeding van het

sk a

Eiwitten

glycogeen opgeslagen in de spieren en de lever. Glycogeen is als brandstof

beschikbaar. Dit kan leiden tot een verminderde functie waardoor klachten optreden.

Eén van de belangrijkste zorgen van hardlopers om een prestatievermin-

n va

maag-darmkanaal is er minder zuurstof en energie voor het maag-darmkanaal Vocht

A nou

te halen. Deze worden in het lichaam omgezet in glucose en in de vorm van

een goed herstel van de spieren.

aanvullen in de vorm van een isotone dorstlesser. Per 20

de

Diëtiste bij

rZ

ee

Gezondheidsplein Deurne Diëtistenpraktijk Van der Zee Fabriekstraat 24, 5753 AH Deurne

dering bij lange duurloop tegen te gaan is de vochtbalans van het lichaam

Onvoldoende maaglediging door het gebruik van vetten en eiwitten of een te hoge

zo goed mogelijk te handhaven. Een vochtverlies van meer dan 2% van het

concentratie aan koolhydraten is ook een veel voorkomend probleem. Een onvolle-

lichaamsgewicht geeft een prestatievermindering van 10%. Bij een verlies

dige maaglediging kan niet alleen maag-darmklachten veroorzaken maar ook leiden

van 3% zijn de eerste tekenen van uitputting waarneembaar: concentra-

tot een onvoldoende toevoer van voedingsstoffen en dus energie. Ook voedingsvezels

SportpleinEindhoven

tieverlies en vermoeidheid. Bovendien kan een vochttekort leiden tot

kunnen een invloed hebben op het ontstaan van klachten. Vooral als deze worden

J.C. Dirkxpad 7, 5631 BZ Eindhoven

maagdarmproblemen. Hoeveel vocht tijdens de inspanning verloren is

ingenomen voor het hardlopen.

www.voedjesport.nl

29


Marathon Eindhoven: ambitieus en laagdrempelig tegelijk

Verreweg de meeste deelnemers zijn recreatieve lopers. Ze hebben doorgaans maanden of nog langer getraind om op die ene dag een resultaat neer te zetten op de hele of halve marathon, waarmee ze voor de dag kunnen komen. Hun trots wordt vaak gedeeld met familie, vrienden en collega’s op het werk. Dat resultaat is dan tevens een stimulans om het jaar erop te proberen het eigen persoonlijk record te verbeteren. Zo gaat het nu en zo zal het altijd blijven gaan.

Marathon Eindhoven is het grootste loopevenement van ZuidoostBrabant. Tijdens de laatste editie op 10 oktober 2010 kwamen in hartje binnenstad niet minder dan 18.000 lopers aan de start. De afstanden variëren van drie tot 42,195 kilometer. En wat zeker zo indrukwekkend is, is het talrijke publiek. In oktober stonden niet minder dan 180.000 mensen langs het parcours.

De 18.000 deelnemers van 2010 moeten er over enkele jaren zo’n 25.000 zijn. Dat is het streven; Sterker nog, dat is de ambitie van het bestuur van de stichting Marathon Eindhoven. Deze marathon moet een topmerk worden. Dat kan alleen door de internationale uitstraling verder te vergroten. Vorig jaar liepen er 2.000 buitenlanders mee. Dat moeten er in snel tempo veel meer worden. Bovendien moet het huidige parcoursrecord van 2.07.01 uur op korte termijn met minimaal een minuut verbeterd worden en als het even kan met twee minuten tot 2.05.00 uur. Dit alles uitsluitend en alleen om bij de top-10 van de marathons van de wereld te behoren!

lopen. En als ze dat eenmaal hebben gedaan, als ze eenmaal de ‘Alpe d’Huez’ op het Stratumseind hebben beleefd, dat komen ze het jaar erop weer terug. De sfeer is ongekend, mede door de vele randactiviteiten. Marathon Eindhoven is een professionele organisatie. Na jarenlang in het sportcentrum van de universiteit te hebben gezeten, huizen de medewerkers sinds kort in een modern gebouw aan de rand van atletiekstadion De Hondsheuvels. Op de dag van de marathon zelf worden ze bijgestaan door ruim 1.100 vrijwilligers, van wie er overigens 150 het hele jaar door betrokken zijn bij de organisatie van dit grootse loopevenement. In het nieuwe Marathonbureau worden sinds kort weer de inschrijvingen voor de marathon van 9 oktober 2011 geregistreerd. U kunt daarbij zijn. Ga daarvoor naar de inschrijfmodule op www.marathoneindhoven.nl/nl/deelnemers. Wij wensen u op 9 | 10 | ’11 in ieder geval heel veel succes!

Het blijft in Eindhoven niet alleen bij deze internationale ambitie. De hele organisatie is er namelijk op gericht om ook het regionale lopersveld flink uit te breiden. Laagdrempeligheid is daarbij het sleutelwoord. Natuurlijk trekt Marathon Eindhoven al vele duizenden deelnemers uit de stad en omgeving, maar we weten dat er veel meer atleten en recreanten in de Kempen, de Peel en de Meijerij zijn, die een keer in Eindhoven willen

31


BRABANTS DAGBLAD

VOOR IN DE AGENDA!

DRIEO HALVE MARATHON

TILBURG TEN MILES

ZONDAG 19 JUNI 2011  VADERDAG Locatie:

Start en finish op de Zwembadweg van Sint-Oedenrode.

Start:

11.00 uur

Deelnemers:

Wedstrijdatleten en recreanten

Inschrijfgeld:

Voorinschijven € 7,50 Na-inschrijving € 8,50

Prijzen:

Extra geldprijs voor de overall-winnaar en geldprijzen voor de eerste 3 aankomenden voor de Atletiek Unie categorieën: Mannen Senioren, M35, M45, M55, Vrouwen Senioren en V35.

VOOR IN DE AGENDA!

GET RUNNING 10 KM ZONDAG 19 JUNI 2011  VADERDAG Locatie:

Start en finish op de Zwembadweg van Sint-Oedenrode.

Start:

11.10 uur

Deelnemers:

Wedstrijdatleten en recreanten

Inschrijfgeld:

Voorinschijven € 4,50 Na-inschrijving € 5,50

Prijzen:

Ereprijzen en waardebonnen voor de eerste 3 aankomenden in de Atletiek Unie- categorieën: Mannen Senioren, M35, M45, M55, Vrouwen Senioren en V35.

VOOR IN DE AGENDA!

BOUWBEDRIJF VAN SINTEN 5 KM ZONDAG 19 JUNI 2011  VADERDAG Locatie:

Start en finish op de Zwembadweg van Sint-Oedenrode.

Start:

11.10 uur

Deelnemers:

Wedstrijdatleten en recreanten

Inschrijfgeld:

Voorinschijven € 2,50 Na-inschrijving € 3,50

Prijzen:

Ereprijzen voor de eerste 3 mannen en eerste 3 vrouwen. Voor alle lopers is er een herinnering

VOOR IN DE AGENDA!

/ FOTOGRAFIE: PIX4PROFS - JAN STADS

alle informatie en inschrijven: www.tilburgtenmiles.nl

ZONDAG 19 JUNI 2011  VADERDAG

ONTWERP:

ZONDAG 4 SEPTEMBER 2011

TEMMINK JEUGDLOOP Locatie:

Start en finish op de Zwembadweg van Sint-Oedenrode.

Start:

10.30 uur

Deelnemers:

Recreanten, Jongens en meisjes t/m 10 jaar (1000 mtr), Jongens en meisjes 11 t/m 15 jaar (2000 mtr)

Inschrijfgeld:

Voorinschijven € 2,- Na-inschrijving € 2,50

Prijzen:

Ereprijzen voor de eerste 3 aankomenden per categorie, herinnering voor elke deelnemer

Kijk voor meer info over de wedstrijden van S.V. Fortuna ‘67 uit Sint-Oedenrode op www.fortuna67.nl 33


Topatletiek op “Open Eindhovense” In 1918 organiseerde PSV Atletiek voor het eerst

Maak kennis met

de Open Eindhovense, destijds nog onder de naam

TOTAL FIT

een naamsverandering plaatsgevonden naar Philips

Open Eindhovense Kampioenschappen. Later heeft

Games, en daarna naar Open Eindhovense. De Open Eindhovense maakt deel uit van het Nationaal Baancircuit. Dit is een serie van zes topwedstrijden verspreid over Nederland, die gehouden worden gedurende

en ervaar dé perfecte pasvorm.

de maanden mei t/m september. In rangorde worden deze

ZON DAG 1

0 JULI 2011

wedstrijden door de Atletiekunie geplaatst direct achter de Fanny Blankers-Koen-Games (internationale wedstrijd van wereldniveau) en de Nederlandse Kampioenschappen. De hele wedstrijd is gratis toegankelijk. Wij nodigen u van

Het streven van de Open Eindhovense is om onze nationale en regionale (sub-)toppers in eigen land, en dus voor eigen publiek, de competitie te laten aangaan tegen buitenlandse atleten van gelijk niveau. Daardoor zijn het ook ideale wedstrijden om op jacht te gaan naar limieten voor wedstrijden

harte uit om de Open Eindhovense te bezoeken op zondag 10 juli op onze accommodatie: Sportpark De Hondsheuvels: J.C. Dirkxpad 7, 5631 BZ Eindhoven Uitgebreide informatie kunt u vanaf mei vinden op de site van Eindhoven Atletiek: www.eindhovenatletiek.nl

als Europese en wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen. Dit jaar staan de limietpogingen bij de Open Eindhovense in het teken van de EK junioren in Tallinn en de WK voor senioren in Daegu. Het programma omvat in totaal 25 onderdelen, voor het merendeel samengepakt in een programma tussen 14.30 en 18.00 uur. Vanaf dit jaar zal zeker het polsstokhoogspringen mooi te volgen zijn vanaf de tribune op de eerste etage van onze nieuwe accommodatie. Uiteraard hebt u van daar uit ook mooi uitzicht op de overige wedstrijdonderdelen. Wilt u een onderdeel van dichter bij zien dan hebt u daar op de begane grond volop gelegenheid voor. De hele buitenzijde van de baan is vrij toegankelijk.

1080 herenmodel

New Balance weet als geen ander dat schoenen die beter passen, beter presteren. De Total Fit-technologie, of beter nog -filosofie, gaat echter veel verder. Runningschoenen met Total Fit passen op maar liefst 88 specifieke punten. Tijdens het ontwerpen is rekening gehouden met elke hoek van de voet. Van hiel tot teen, van zool tot veter en alles daar tussenin. Een verschil dat je voelt. Elke stap weer.

VERKRIJGBAAR BIJ RUNNERSWORLD EINDHOVEN, WILLEMSTRAAT 2, 5611 HD EINDHOVEN, T. 040 - 2372337

Voorkomen is beter dan genezen De unieke vondst tegen blaren en andere huidproblemen Reskin de herbruikbare huidvriendelijke pleister

webwinkel: www.reskin-xl.nl • • • • • • •

Bi-elastisch Ademend en zweetdoorlatend Huidvriendelijk Pijnloos verwijderbaar Herbruikbaar Uitwasbaar Makkelijk te knippen

Presteert imMENS Ergon biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om te groeien door werk. De medewerkers van Ergon zijn van verrassend veel markten thuis. Ergon kan opdrachtgevers van dienst zijn met een uitgebreide variëteit aan werkzaamheden.

www.ergon.NU 35


Lekker raggen over de Oirschotse hei…

VOOR IN DE AGENDA!

RONDE VAN NAASTENBEST

Atletiekvereniging Oirschot biedt je de mogelijkheid tot hardlopen onder leiding

ZATERDAG 20 AUGUSTUS 2011

van deskundige begeleiders door een van de mooiste natuurgebieden van Brabant. Kennis maken met de loopsport… Om de clubsfeer eens te proeven is er voor niet-leden de mogelijkheid tegen een kleine

Locatie:

Start en finish op de atletiekbaan aan de Constantijnlaan in Best.

Start:

19.30 uur

Deelnemers:

Voor iedereen, van wedstrijdloper tot recreatieve hardloper; afstanden 1,5 km / 3,6 km / 6,8 km / 10 km

Inschrijven:

Mogelijk vanaf 6 juni 2011. Inschrijfgeld is € 1,50 voor 1,5 km en € 3,00 voor 3,6 km / 6,8 km / 10 km

Informatie:

www.avgm.nl

vergoeding deel te nemen aan de recreantentrainingen op zondagmorgen en woensdagavond.

Wedstrijdprogramma 2011:

Er wordt getraind in 4 niveaugroepen, van rustig tot pittig: 1, 2, 3 en 4. Als iemand niet mee

Zaterdag 11 juni:

kan past de groep zich aan. Aanmelden hoeft niet, een euro in het potje en lopen maar.

De Meeuw Oirschotse Stoelloop

Door het jaar zijn er dan nog verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan speciale

De inschrijving is geopend,

trainingen, b.v. de hardloopcursus en de trainingen voor de halve marathon Eindhoven.

zie onze website.

VOOR IN DE AGENDA!

Maandag 26 december:

GET RUNNING WOLFSVENLOOP

Bij AV Oirschot kun je bijna elke dag van de week trainen, zelfs op zondag. We organiseren

De Meeuw Auwjaorscross

elk jaar 2 open wedstrijden. De Oirschotse Stoelloop in juni is een 10 km wegwedstrijd vanuit

Onderdeel van de Sportplein

het centrum door het buitengebied. Tussen Kerst en oudjaar hebben we de Auwjaorscross,

EindhovenCrosscompetitie

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2011

onderdeel van de Sportplein Eindhoven crosscompetitie. In onze jubileumjaren 2005 en

Locatie:

Bospark Wolfsven, Patrijslaan 4, 5731 XN Mierlo

2010 organiseerden we een prachtig evenement: de Oirschotse Heidemarathon. Door het

Deelnemers:

Recreranten (trimloop 3,3 km / 6,6 km / 10 km) jongens en meisjes t/m 12 jaar (800 mtr / 1500 mtr)

jaar heen organiseren we nog een aantal interne clubwedstrijden zoals de cyclopathon, de clubcross, de interne loopcompetitie, avondwedstrijden baan

Start:

19.30 uur trimloop, 19.00 uur jeugd 800 mtr, 19.10 uur 1500 mtr

en de clubkampioenschappen meerkamp.

Inschrijven:

Via www.inschrijven.nl t/m 19 augustus of ter plaatse tot 15 minuten voor aanvang

Prijzen:

Waardebonnen voor de eerste 3 in alle categorieën man en vrouw

Informatie:

www.geldroprunners.nl

Naast de trainingen wordt door een aantal AV Oirschot-leden in clubverband bijna wekelijks deelgenomen aan grote en kleine loopwedstrijden in binnen- en buitenland, waarbij

Druk programma voor Generaal Michaëlis

het vervoer onderling geregeld wordt. Kijk op de website www.avoirschot.nl Daar vind je het clubnieuws, prikbordmede-

De Bestse atletiekvereniging GeneraalMichaëlis heeft

delingen, foto’s, de uitslagen van onze

weer een indrukwekkend aantal evenementen op de

wedstrijdlopers, het trainingsprogramma,

zomerkalender staan.

de activiteitenagenda en nog veel meer. Ook

Op 12 april begint men met de eerste wedstrijd in het

ons clubblad SPIKE kun je er downloaden.

Circuit 14 baanwedstrijdencircuit van de Kempen en op 28 augustus eindigt men met de Clubkampioenschappen. Daartussenin zitten nog een 10-tal interne en externe

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2011

GET RUNNING WOLFSVENLOOP INFO:

www.geldroprunners.nl

evenementen met als hoogtepunten het twee-daagse evenement de Kermismeerkampen die jaarlijks zo’n 250 meerkampers uit heel Nederland naar Best trekken, de Brabantse Kampioenschappen voor AB en C junioren en de Runnersworld Ronde van Naastenbest; veelal de eerste wegwedstrijd in de regio na de vakantie. Voorwaar een pittig programma , maar de ervaren Wedstrijd Organisatie Commissie van GM met haar jurykorps en wat hulp van buitenaf, staat borg voor

gramma: o r p e ig d e ll o v Het 31 maart 12 april 14 mei 23 mei 25 mei 29 mei 13 juni 16 jun

36

Michaëlis dat veel atleten en recreanten gebruik zullen

H.Eikloop pioenschappen Brabantse Kam

Baanatletiek Atletiek Unie * D jun. en Pup CD AB pupillen* Loopevenement* ABC junioren Loopevenement* Atletiek Unie

Ekiden A competitie BaanatletieK 19 juni n pe am Kermismeerk Loopevenement 2 en 3 juli van Naastenbest e nd Ro ld or CD* sw Runner D jun. En Pup. 20 augustus jd Avondwedstri Pup. AB* 12 september jd ri st ed Avondw Baanatletiek* 14 september n pe ap ch ns Clubkampioe 25 september

gesmeerde organisaties. Uiteraard hopen ze bij Generaal

SPONSOREN:

ginners rdlopen voor be Start cursus ha Circuit14 edstrijd CD competitiew Avondwedstrijd Avondwedstrijd

en recreante n GEEN atleten dstrijden waaraa

n van buiten GM

en

kunnen deelnem

* we

maken van de startmogelijkheden die GM hen biedt. 37


Tonnie Dirks 50 jaar:

VOOR IN DE AGENDA!

11e RONDE VAN WAALRE

‘Niet lullen, maar lopen’

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2011 Locatie:

Door het mooie buitengebied van Waalre, start en finish op de markt

Ter gelegenheid van de 50 verjaardag van Tonnie Dirks op 12 februari

Deelnemers:

5, 10 of 15 km

2011 verschijnt het boek ‘Niet lullen, maar lopen’. Het boek beschrijft

Start:

18.00 uur op de Markt

het leven van de atleet, die excelleerde op de cross met 7 nationale

Inschrijven:

Voorinschijven via www.uitslagen.nl tot 6 september 2011, € 4,-

e

titels en een 29e plaats op de WK Cross. Het boek beschrijft het leven

Na-inschrijving vanaf 16.45 uur tot 17.45 uur in de Wolderse Wever op de markt, € 5,-

van Dirks, waarbij uiteraard wordt ingezoomd op zijn sportieve prestaties die ook buiten het veldlopen van hoog niveau waren. Zo vierde de atleet uit het Brabantse plaatsje Zeeland successen bij de Zeven-

Prijzen:

3 prijzen voor de dames als de heren op de 15 km

Informatie:

www.loopgroepwaalre.nl of Piet van Erp (tel 040-2246755) en Wil van Gerwen (tel 040-2214548)

heuvelenloop en op de marathon met als hoogtepunten zijn 16e plaats op de WK in Tokyo 1991 en deelname aan de Olympische Spelen. Trainingsvisie Na zijn actieve hardloopcarrière stortte atletiekliefhebber Dirks zich op het trainingsvak. Ook hierbij is de Zeelander uitermate succesvol, met verschillende nationale titels en deelname aan EKs en WKs voor zijn atleten. Omdat Dirks

NIEUW

VOOR IN DE AGENDA!

WSB JEUGDLOOP ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2011

de uitdrukkelijke wens had dat dit boek niet alleen over zijn historie zou gaan,

Locatie:

Start en finish op de markt,

geeft hij ook een kijkje in zijn keuken als coach en licht hij zijn trainingsvisie toe

Deelnemers:

Voor jeugd onder de twaalf jaar, ronde van 475 mtr, keuze uit 1 t/m 5 rondes

Start:

17.30 uur op de Markt

Inschrijven:

Voorinschijven via www.uitslagen.nl of via de school in Waalre, € 1,-

aan de hand van zijn succesvolste atleten. Hoe belangrijk de aanpak van een trainer ook is, de titel van het boek bevat de belangrijke les die Tonnie al zijn lopers heeft meegegeven: ‘Niet lullen, maar lopen.

Na-inschrijving tot 17.15 uur in de Wolderse Wever op de markt, € 1,50 Prijzen:

Informatie en bestellen

Een verfrissing, een mooie medaille, omgehangen door een leerkracht en een herinnering

Meer informatie is te vinden op www.tonniedirks.nl en via twitter @tonnie-

Vijf mooie bekers (door Cor Versmissen beschikbaar gesteld) voor de school met de procentueel meeste

dirks is al het nieuws over Tonnie Dirks, zijn boek en zijn atleten te volgen. Op

deelnemertjes de winnende school krijgt natuurlijk de grootste beker.

de website staan ook enkele voorpublicaties. Bestellen kan via het formulier op

Informatie:

www.tonniedirks.nl en daar zijn ook de verkooplocaties vermeld. Preview: de jonge Tonnie Tonnie helpt wel met het melken van de koeien en vindt dat ook leuk om te doen. Vaak staat hij al om 6.30 uur zijn vader te helpen met de beesten, om daarna dertien kilometer naar de lagere agrarische school in Beers te fietsen. Ondanks het zware fysieke werk blijft hij echter klein en iel voor zijn leeftijd. Tijdens zijn lagere schooltijd moet hij van zijn moeder rauwe, geklopte eieren drinken, in de hoop dat hij dan een brede en sterke boer zal worden. Het dieet blijkt niet te werken. De kleding die Tonnie bij zijn eerste Heilige Communie op zevenjarige leeftijd krijgt, kan hij namelijk vijf jaar later bij het Heilig Vormsel nog steeds aan. De kleding is op de groei gekocht, maar zelfs op twaalfjarige leeftijd zijn ze nog

Zijn ouders zijn echt bezorgd en twijfelen aan zijn fysieke capaciteiten. Hij kan de kinderen uit zijn klas niet bijhouden op de fiets, die lachen hem uit. Daarom krijgt hij van zijn ouders een racefiets. Hij moet dan nog steeds hard doortrappen,

Titel

‘Niet lullen, maar lopen

maar kan wel met de rest meefietsen zonder uitgeput op school te verschijnen.

Auteur

Miranda Boonstra

Hopelijk wordt hij nu ook wat minder gepest. Helaas, het helpt niet veel. De

Pagina´s 224

kinderen wachten vaak niet op hem, of rijden stiekem een andere route.

Formaat 17 x 24 cm

Als je niet mee doet met roken, drinken en uitgaan hoor je er niet bij, en Tonnie

Prijs

heeft geen zin om zich aan te passen aan zijn klasgenoten. Hij laat het allemaal maar gebeuren en zegt er verder weinig van, verlegen als hij is.

€17,50, excl. verzendkosten Optionele dvd + € 2,50

Bestellen www.tonniedirks.nl

BOEK

steeds te groot voor hem.

38

D� 15-j� �i�� lo�p�r�� � Wa��� � ��e� �e������ h������� ���k�� �� ���� ������i�� r�n��!

39

www.loopgroepwaalre.nl of Piet van Erp (tel 040-2246755) en Wil van Gerwen (tel 040-2214548)


Stichting Zevenheuvelenloop en duurzaamheid De Stichting Zevenheuvelenloop is in 1984 in Nijmegen opgericht en heeft als doelstelling het promoten en bevorderen van de loopsport. Om dit te realiseren organiseert de stichting jaarlijks de op de derde zondag van november de ABN AMRO Zevenheuvelenloop en de op de derde zondag van mei de Marikenloop. Hiernaast is het talententeam Seven Hills Running Team en het businessteam Seven Hills Runners Club door de stichting opgericht. Zowel de ABN AMRO Zevenheuvelenloop, met meer dan 32.000 inschrijvers en het wereldrecord 15km bij de mannen en de vrouwen, als de Marikenloop, met 10.000 inschijfsters, is een begrip in Nederland. Met de uitvinding van de ChampionChip en diverse andere vooruitstrevende vernieuwingen is de stichting een voorloper op het gebied van de innovaties binnen de organisatie van hardloopevenementen. Naast de hoge kwaliteit en de vernieuwingen staat de stichting vooral bekend om het duurzame karakter van de georganiseerde evenementen. In 2004 is door de Stichting Louis d’Eco een eerste quick-scan gericht op duurzaamheid bij zowel de Marikenloop als de Zevenheuvelenloop uitgevoerd. In 2008 heeft de Stichting Zevenheuvelenloop samen met sponsoren en partners dit nogmaals laten uitvoeren en heeft ze in de jubileum editie van de Zevenheuvelenloop fors geïnvesteerd in duurzaamheid. Als inspiratiebron hiervoor is het ‘Cradle to Cradle’ gedachtegoed van McDonough & Braungart gebruikt. Elk aspect van het evenement is onder het vergrootglas gelegd en er is bekeken of het duurzaam is. Met de genomen maatregelen wil de organisatie voorop lopen als het gaat om het organiseren van duurzame evenementen. Alle bevindingen worden zo breed mogelijk verspreid, zodat de aanpak maximale navolging kan krijgen en duurzaamheid de standaard kan worden bij zowel het hardlopen als bij andere takken van sport. De Stichting Zevenheuvelenloop beseft dat de weg naar duurzaamheid niet over één nacht ijs gaat. Wat makkelijk en snel kan, is opgepakt. Sommige oplossingen staan

Tweede editie van Meerhoven24: jong loopevenement in Eindhoven “Zou het niet leuk zijn als we een eigen loopevenement hebben???” Zo werd in december 2009, tijdens het ‘rondje Hertgang’, bij de passage van de Casper de Haanbrug de basis gelegd van een nieuw loopevenement. Met de vooraf gestelde voorwaarden, dat de lopers als gasten behandeld dienden te worden én er een leuk evenement voor de wijk zou komen, werd begonnen met de voorbereidingen. Door de hulp van diverse bedrijven, de belangeloze medewerking van diverse artiesten en vrijwilligers werd op 11 en 12 september 2010 de eerste editie gehouden van Meerhoven24. Tijdens dit weekend liepen 5 teams gedurende 24 uur in estafettevorm non-stop rond het nieuw te bouwen winkelcentrum in deze wijk. Met een 12 kilometerloop konden ook andere lopers hun uitdaging zoeken. Vooraf waren de deelnemers uitgedaagd om zich te laten sponsoren voor de Doe Een Wensstichting. Deze organisatie, die de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte in vervulling brengt om hun zodoende kracht te geven weer kind te zijn, was vooraf uitgekozen om te voldoen aan een van de andere voorwaarden. De hele opbrengst zou (en zal in de toekomst) naar een goed doel gaan. Deze eerste editie leverde een sfeervol weekend op met 2 lopen op zaterdag, waaraan de toplopers Carla Beurskens en Luc Krotwaar deelnamen. Daarnaast was er op zondag een Kidzrun en verschillende kinderactiviteiten en kon de organisatie trots een symbolische cheque van € 9500,- overhandigen aan de directeur van de Doe Een Wensstichting Nederland.

nog op een wensenlijst en zullen overleg en nader onderzoek vereisen. Daarbij weet de organisatie zich gesteund door het enthousiasme en de bereidwilligheid van haar sponsors en partners. Inmiddels zijn bij de ABN AMRO Zevenheuvelenloop de volgende groene ingrepen gerealiseerd: •

ca. 15.000 lopers en supporters komen per trein;

de papieren brochure (oplage 180.000) is geschrapt;

milieuvriendelijke vervoersmiddelen tijdens de wedstrijd;

de goodiebag (25.000) na afloop is geschrapt;

de eco-tax wordt geïnvesteerd in windenergie;

50.000 papieren/plastic bekers zijn vervangen door 100 % composteerbare ‘plastic’ bekers, gemaakt van maïszetmeel;

Meer informatie is te vinden op www.abnamrozevenheuvelenloop.nl en www.marikenloop.nl

de catering voor ca. 7.000 bedrijvenlopers, vrijwilligers en genodigden is vrijwel geheel biologisch;

medaille naar keuze (besparing 50% zink);

de deelnemers T-shirts zijn gemaakt van gerecycled materiaal;

de kleding die deelnemers achterlaten en de plastic flesjes die bij de finish worden uitgedeeld, worden apart ingezameld en vervolgens gerecycled.

40

Met alle positieve energie en de opbouwende opmerkingen van de lopers zal op 10 en 11 september 2011 de tweede editie plaats vinden. Plaats van handeling zal weer het park rond de Hangar in Meerhoven zijn. Vanaf 1 maart is de nieuwe website actief en kunnen lopers zich door inschrijving verzekeren van deelname. Ook dit jaar zal de opbrengst naar de Doe Een Wensstichting gaan; veel lopers en sponsoren hebben laten merken zich met deze stichting verbonden te voelen.

Hoofdevenement zal weer de 24-uursloop zijn en de verwachting is dat, gekeken naar de reacties en vraag wanneer de inschrijving start, er beduidend meer teams deel zullen nemen. Om de lopers als gasten te kunnen blijven benaderen, zal er een limiet zijn van 25 teams. Zij zullen op alle gebieden weer prima verzorgd worden. Zo zal er medische ondersteuning en massage zijn, maar ook de gelegenheid om te rusten, slapen en douchen in de sporthal. Op het gebied van voeding heeft de eigenaar van de PLUSMarkt in Meerhoven al weer toegezegd voor een prima pastamaaltijd te gaan zorgen. Run2Day laat zijn betrokkenheid op diverse manieren merken en samen met de Gemeente/ De Karpen is de basis gelegd voor een mooi loopweekend. Dit jaar zullen er enkele uitbreidingen zijn. Deze richten zich op meerdere groepen. Voor de startende en getrainde lopers zijn er drie afstanden toegevoegd, namelijk 4,4 km, 8,8, en 13,2 kilometer. Mogelijk dat er nog andere afstanden aan het evenement toegevoegd worden Informatie hierover zal op korte termijn op de website verschijnen. In de aanloop naar het evenement zullen een aantal lezingen of clinics gegeven worden, die de loopsport van een andere kant zullen belichten. Op de website zal informatie te vinden zijn wanneer deze plaats vinden en wat het thema is. Op zondag kunnen kinderen, evt. samen met hun ouders, weer deelnemen aan de Kidzrun. Scholen in Eindhoven en omgeving worden uitgenodigd om de leerlingen te motiveren deel te nemen. Voor de klas met het hoogste sponsor-bedrag zijn mooie prijzen beschikbaar, als ook voor de leerling met het persoonlijk hoogst gesponsorde bedrag. Een juniorambassadeur van Doe Een Wens zal speciaal aanwezig zijn om te vertellen wat het vervullen van een wens met kinderen doet. Er zal weer een podium zijn waar op zaterdag een aantal bands optreden en is er live muziek langs het parcours. Voor meer informatie en inschrijving: www.meerhoven24.nl Er is in deze wijk ook een actieve loopgroep met momenteel ongeveer 75 leden. Iedere woensdagavond wordt, onder de bezielende leiding van Hanneke Hilferink, training gegeven van 20.00 uur tot 21.00 uur. Voor meer informatie: www.loopgroepmeerhoven.nl 41


Sfeer en prestatie centraal bij Tilburg Ten Miles

GERARD TER BEEK´S MARATHONREIZEN www.gtbmarathon.nl Wij organiseren al 25 jaar marathonreizen naar alle grote (halve) marathons in Europa! Dit jaar is Eindhoven opstapplaats voor de marathon naar Berlijn

Op zondag 4 september vindt in Tilburg de 24e editie plaats van de Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles, een mengeling van wegatletiek op

ADVERTEREN?

het hoogste niveau en presteren in een buitengewoon sfeervolle ambiance. Een Brabants topevenement!

In dit magazine of een banner op www.runnersplaza.nl

Start en finish in centrum

E-mail magazine@runnersplaza.nl of bel 040-7370040

De Tilburg Ten Miles is een van de grote hardloopwedstrijden in Nederland met circa 10.000 deelnemers, tienduizenden toeschouwers, tientallen orkestjes, versierde straten, toptijden en volop aandacht voor de recreatieve deelnemer. Start en finish van het evenement zijn in het centrum van Tilburg nabij het historische Paleis-Raadhuis. Koningsplein, Paleisring, Willemsplein en Schouwburgring zijn de centrale locaties op loopafstand van het station. De Tilburg Ten Miles kent onderdelen van 400 meter (de unieke minirun voor de allerkleinsten) tot het hoofdnummer over 10 Engelse Mijlen (=16,1 km). Onder de naam Fujifilm Businessrun zijn er bedrijvenlopen met als afstanden 3 km, 10 km of 10 EM waarbij bedrijven en hun deelnemers tal van extra’s ontvangen ASICS NK 10 km op de weg Op wedstrijdniveau heeft Tilburg opnieuw het ASICS NK 10 km op de weg. Koen Raymaekers en Lornah Kiplagat zijn de titelhouders. In Tilburg lopen de mannen en vrouwen in de titelstrijd in aparte wedstrijden! De mannen doen dat om 11.30 uur samen met de trimmers en de bedrijvenloop over 10 km. De vrouwen nemen om 12.45 uur deel aan de internationale Tilburg Ladies Run over 10 km, een van Westeuropa’s sterkste bezette vrouwenwedstrijden. Met 30.59 heeft Lornah Kiplagat het parcoursrecord in handen. Internationale en nationale top, maar ook deelnemers aan de businessrun en recreanten kunnen aan deze speciale 10 km deelnemen. Voor de jeugd is er met de Rooi Pannen Cityrun een wedstrijdloop over exact 3 km (indeling in twee groepen: t/m 13 jaar en 14/15 jaar, zowel jongens als meisjes). Er kan ook recreatief aan de 3 km worden deelgenomen, OOK door volwassenen! Volksfeest De 10 mijl, qua deelname het hoofdnummer, is zowel een wedstrijd met internationale deelname als een trimloop. Het parcours van dit onderdeel

LAST VAN PIJNLIJKE TEPELS? Vooral mannen kennen dit fenomeen. Een shirtje dat langs de tepels schuurt. Soms tot bloedens toe. Reskin voorkomt dit probleem. Plak het op voor je gaat lopen en je merkt het verschil. Ook een hartslagmeter kan irritatie geven. Plak op de irritatieplek een stuk Reskin en je hebt nergens meer last van.

wEbwINKEL: www.reskin-xl.nl • • • • • •

42

Een bi-elastische pleister, rekbaar in de lengte en breedte dus sluit perfect op het lichaam aan Ontwikkeld om wrijving, irritatie en blaren te voorkomen Een ademende pleister en laat zweet goed door. De pleister blijft op die manier perfect op zijn plaats zitten Huidvriendelijk, gemakkelijk en pijnloos te verwijderen Meerdere malen te gebruiken door uit te wassen en vervolgens te laten drogen op een gladde ondergrond Met een scherpe schaar in elke gewenste vorm te knippen

voert dwars door de stad merendeels over geasfalteerde wegen met onder-

RUNNERSPLAZA AANBIEDING:

weg een unieke ontvangst in diverse woonwijken. Het parcoursrecord op dit

NU 10% koRtING

onderdeel is tevens het WERELDRECORD en is in 2005 gevestigd door Haile

bij aankoop RUNNINGSEt

Gebrselassie (Ethiopië) die slechts 44.24 nodig had voor de afstand. Met 46.44

81-qxh5 kortingscode voor bestellen via www.reskin-xl.nl (geldig tot 30 juni 2011)

Op zaterdag 3 september bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de Thebe Extra TTM wandeltocht over 5 of 10 Engelse Mijlen met start en finish op de Heuvel en een route door het fraaie oostelijke bos- en vennengebied.

was Kamiel Maase in 2007 de snelste Nederlander ooit. In de ochtenduren is er naast de minirun de mogelijkheid om mee te doen aan de Interpolis Familyrun over circa 1 km of 1 mijl. Inschrijven voor het evenement Dat kan vanaf medio april via www.tilburgtenmiles.nl Daar is ook nadere informatie te bekijken. Iedereen die tijdig inschrijft, ontvangt zijn of haar startnummer, voorzien van naam en desgewenst foto, met een deelnemersbrochure thuisgestuurd. 43


opEn EindhovEnsE

zondag 10 juli 2011

Er zijn mensen die zich voortbewegen en er zijn mensen die echt kunnen lopen...

De ‘Open Eindhovense’ maakt deel uit van het nationaal Baancircuit en vindt plaats op de atletiekbaan van sportpark ‘De Hondsheuvels’ aan de Orpheuslaan te Eindhoven. De wedstrijd staat open voor senioren en junioren A/B.

Details

H

et mag misschien wat futiel klinken, maar lopen (en vooral hardlopen) zit hem in de details. We zijn op de wereld gezet met twee benen, maar de mensheid loopt nog maar

relatief kort. Te kort om een perfecte evolutionaire volmaaktheid terug te vinden in ons lichaam. Resultaat: pijnlijke knieën, doorgezakte voeten, versleten heupen, pijn in de onderrug enzovoorts. Wie geen oog heeft voor het detail, zal deze opsomming bekend in de oren klinken. Het lopen heeft de laatste jaren een behoorlijke vlucht genomen. Het is ook de effectiefste methode

inschrijven voor 29 juni 2011 voor inschrijven zie: www.eindhovenatletiek.nl algemene info: leon Classen, Tel. 06 137 93 930 Email: leon.classen@eindhovenatletiek.nl

om overtollig lichaamsgewicht kwijt te raken. Het is ook meteen de agressiefste manier. Het doet mij goed te zien dat veel mensen de moeite nemen om een paar sportschoenen te kopen en zich in een sportief tenue te hijsen om uit het belang van een goede gezondheid een verstandige daad te

(Eindhoven, 7 aug 1962)

• bonussysteem met prijzengeld naar prestatie • prijzen voor de beste drie prestaties per onderdeel • extra geldprijs voor beste dagprestatie M/V • bonussen voor verbetering baanrecords Eindhoven Atletiek

voormalig meerkamper. Hij is meervoudig Nederlands kampioen op de tienkamp, zevenkamp, hordeloop en polsstokhoogspringen. Tevens is hij sinds 1981 nationaal recordhouder op de tienkamp, welk record hij sindsdien zelf 6 maal verbeterde. Hij is ook de eerste

MAnnEn

• 100 m • 200 m • 400 m • 1500 m • 5000 m • 110 m horden • hoogspringen • verspringen • hinkstapspringen • kogelstoten • discuswerpen • kogelslingeren • polshoog

Nederlander die de barrière van

vrouwEn

8000 punten overschreed. De

• 100 m • 200 m • 400 m • 1500 m • 3000 m • 100 m horden • hoogspringen • verspringen • hinkstapspringen • kogelstoten • discuswerpen • kogelslingeren

Wit vertegenwoordigde Nederland tweemaal op de Olympische Spelen, waarbij de eerste keer in 1988. Op de Olympische Spelen van Seoel in 1988 werd hij in de finale 8e met 8189 punten. Vier jaar later werd hij in Barcelona 10e met 8109 punten. Ook nam De Wit deel aan de

aanvang: 14.30 uur (kogelslingeren 12.00 uur)

Olympische Winterspelen 1994 in het Noorse Lillehammer als lid van het bobsleeteam en behaalde een 24e plaats met de tweemansbob in een tijd van 3.35,07.

De Hypotheker

doen. Ik ken het, omdat ik er ook zo een ben. Onderweg op mijn vaste route kom ik regelmatig hardlopers/joggers tegen. Ik probeer wel even de andere kant op te kijken als ze in de buurt komen, omdat de meesten nooit enige vorm van scholing hebben gehad. Mijn instinct zegt dat ik ze zou moeten helpen, maar mijn mond zegt alleen even “Hey” of “Goedemorgen” als ik zelf nog de adem heb om wat langere zinnen te formuleren. En wie ben ik nu om deze mensen hun plezier te misgunnen en ze op hun niveau lekker te laten voortbewegen? Daar moet ik wel onderscheid in maken. Er zijn mensen die zich voortbewegen en er zijn mensen die echt kunnen lopen. Wie echter let op de details, zal langer van het hardlopen kunnen genieten. Om in deze column nu alle details op te lepelen heeft geen zin, omdat het een hele lijst is en het vaak niet mogelijk is om jezelf te zien lopen. Gelukkig kan ik wel een tip geven. Blessures komen veelal voor in spieren, pezen en banden. Het oplappen van deze blessures heeft niet zoveel zin, omdat de oorzaak van de blessure meestal niet op de plek zit waar de pijn zich openbaart. Uit mijn ervaring wordt dit soort blessures veelal veroorzaakt door futiele onachtzaamheden, maar je moet wel weten waar je moet zoeken. Het eerste waar ik aan denk zijn de gewrichten. Je moet je ten eerste afvragen waardoor een blessure ontstaat. Ha, die weet ik wel, da’s simpel: overbelasting. Oké, dat is goed geantwoord. Maar hoe kun je nu geblesseerd raken van dat ene uurtje waarvoor je jezelf een paar keer in de week in een sporttenue hijst? Dat kan toch geen overbelasting zijn? Nou nou, ook dat klopt weer. Er zijn veel mensen die niet eens dat uurtje nodig hebben om een blessure op te lopen. “Na tien minuten lijkt het wel of er een mes in mijn kuit wordt gestoken.” De uitleg is simpel: je spieren krijgen geen rust op het moment dat ze niets te doen hebben. Ik begon mijn verhaal met een stukje evolutietheorie; ook hier speelt deze theorie een prominente rol. Als een gewricht niet goed functioneert, om wat voor reden dan ook, zal het spierstelsel om dit gewricht, in plaats van te ontspannen, juist aanspannen. Je onbewuste zenuwstelsel wil het gewricht zoveel mogelijk stabiliseren door omliggende spieren aan te spannen. Gevolg: spieren om dit gewricht blijven ook in rust gespannen. En de theorie is dat gespannen spieren niet herstellen. Goede trainers en therapeuten kunnen dit herkennen. It’s all in the details.

COLUMN

ROBERT DE WIT

45


Genneper Parken hart CTO Eindhoven

enthousiaste ouders van de afdeling schoonspringen van PSV

natuurlijk ook enige gevaren aan vast. Als je wat fout doet

zwemmen & waterpolo. De stichting werd opgericht op het

het water terechtkomen. De uitdaging van mijn sport is om steeds moeilijkere sprongen te perfectioneren. Bij synchroon

Het van oudsher sportieve Eindhoven wil tevens de stad zijn waar talentvolle jongeren zich op allerlei gebieden kunnen ontplooien. In dat kader is het logisch dat Eindhoven één van de vier Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Nederland is. Door centralisatie van faciliteiten, kennis, onderzoek en innovatie worden

opgericht in Eindhoven, op 25 februari 1998, door vier

sprong maakt geeft dat een bepaalde adrenalinekick. Er zitten kun je de harde plank raken. Dat is gevaarlijker dan plat in

Door Linda Derksen

D

e stichting Schoonspringen Zuid Nederland is officieel

moment dat Philips stopte met sponsoring van verenigingen.

komt er de kunst bij om alles gelijk te doen. En als jij het

De stichting heeft zich ten doel gesteld, om de toekomst van

verknalt dan moet de ander daar ook voor boeten.”

schoonspringen in Zuid Nederland veilig stellen, het schoonspringen verder te ontwikkelen en betaalbaar te houden voor

Olympische Spelen In februari 2008 mocht De Bruijn een eerste keer proeven aan het echte werk. Hij deed in China mee aan een World Cup in het Olympische bad. “Dat vond ik nog specialer dan de EK in Eindhoven. In China was

de leden van PSV. De stichting subsidieert daarom zoveel mogelijk de aanschaf van noodzakelijke materialen en deelname aan toernooien door sporters zowel in Nederland als in het buitenland.

de beste randvoorwaarden voor topsportprestaties gecreëerd. Zo beschikt

de complete wereldtop aanwezig om zich te plaatsen

CTO Eindhoven over topvoorzieningen - Genneper Parken, Sportbedrijf De

voor de Olympische Spelen.” Peking kwamen nog

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren zijn wij drin-

Karpen en Sportcomplex Eindhoven Noord – en samenwerkingsverbanden

te vroeg voor De Bruijn, maar in 2012 wil hij van de partij zijn. “Een finaleplaats in Londen is geen

gend op zoek naar sponsors om deze doelstellingen waar

op gebieden als onderwijs, medische begeleiding en woonvoorziening.

onmogelijk doel. Deze zomer wil ik bij de WK in

te kunnen maken en willen graag in contact komen met

Shanghai laten zien dat ik kans maak op de Spelen.

bedrijven en/of organisaties die een affiniteit met de jeugd

Met limieten ben ik niet bezig. Bij wedstrijden focus

en sport in het algemeen of met schoonspringen hebben en

ik me van sprong tot sprong en dan zie ik achteraf wel

financiële steun willen verlenen. Deze financiële steun is

wat ik gewonnen heb.” Mocht De Bruijn zich kwalificeren,

essentieel voor de verdere ontwikkeling en het voortbestaan

Een achter het raam van een rijtjeshuis in Oud-Strijp geplakt

voor je dertigste presteren.

affiche van de Eindhovense Diving Cup geeft aan dat er schoon-

Zo zat De Bruijn als kleuter in

springers gehuisvest zijn. Leden van de nationale selectie wonen

een gymklasje en begon hij als zes-

dan wil hij dat zichtbaar maken door zijn lichaam te versieren

er op fietsafstand van hun thuisbasis Genneper Parken. Één van

jarige met trampolinespringen. “Dat heb

met de onder olympiagangers populaire afbeelding van de

hen is meervoudig Nederlands kampioen plankspringen Yorick

ik tot mijn twaalfde gedaan. Een ouder van een

vijf ringen. Op zijn rechterschouder prijkt al een tatoeage als

de Bruijn. Vier jaar geleden verhuisde de 24-jarige De Bruijn van

andere turner werkte in het zwembad en dacht dat plankspringen

beloning voor het behalen van zijn mavodiploma. En wat als

Een van de vaste bronnen van inkomsten is de jaarlijkse

Almere naar Eindhoven om fulltime onder bondscoach Balázs

wel iets voor mij was”, herinnert De Bruijn zich. “Bij beide sporten

hij die tweede tattoo niet weet te verdienen? De Bruijn: “Mijn

organisatie van de Eindhoven Diving Cup. Dit toernooi heeft

Ligart te gaan trainen. Sindsdien is hij zo’n 28 uur per week in het

maak je gebruik van de vering en spring je in een bepaald ritme.

motto is ‘Whatever you love doing, keep doing it.’ Het belang-

al 12 jaar een vaste plaats op de kalender van de Europese

Pieter van den Hoogenband Zwemstadion te vinden. Zijn topsport-

Bij trampolinespringen land je echter op je voeten en nu moest ik

rijkste is dat ik de vrijheid en de mogelijkheid heb om lekker

carrière kreeg hierdoor een impuls die het anders waarschijnlijk

ineens gaan duiken. Daardoor zijn de technieken voor de schroe-

te sporten.”

zwembond L.E.N. (Ligue Europienne de Natation) en is voor

nooit gekregen had. “Mij is altijd verteld dat als je echt goed wilt

ven en salto’s precies omgekeerd. Voor een schoonspringer ben ik

worden, je naar een college in Amerika moet gaan. Noem het gemak-

behoorlijk stijf, maar ik pik de bewegingen wel snel op.”

zucht, maar ik heb nooit echt de intentie gehad om naar de VS te verhuizen”, aldus De Bruijn die de mbo-opleiding verpleegkunde

Adrenalinekick

volgde totdat de combinatie van school en topsport te zwaar werd.

Met Ramon de Meijer behaalde De Bruijn een achtste plaats in de

“In Eindhoven werd een project opgezet waardoor ik de kans kreeg

EK-finale synchroonspringen van de 3-meter plank. “Als schoon-

om fulltime te gaan springen. Ik wilde kijken of het hier ook moge-

springduo ben je zo sterk als de zwakste schakel. In Nederland zijn

lijk is om de top te halen.”

echter niet veel topspringers. Het scheelt heel veel als je ongeveer dezelfde techniek en lichaamsbouw hebt.” Zowel synchroon als

Trainen in de Tongelreep

individueel heeft voor De Bruijn zijn charme. “Als je een geslaagde

van deze sport.

Nederland het grootste evenement met internationaal veel aanzien. De KNZB, veel regionale bedrijven en de plaatselijk autoriteiten en andere bedrijven sponsoren de Eindhoven Diving Cup. In 2006 heeft de gemeente Eindhoven een groot internationaal zwembad geopend. Dit is het enige bad in Nederland die aan specificaties van de FINA voldoet om een EK of WK te mogen organiseren. Het nieuwe bad heeft een 10 meter to-

In Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep, één van de 12 top-

ren. Alle 1 meter en 3 meter planken zijn dubbel uitgevoerd

accommodaties van Genneper Parken, kan een talent als De Bruijn

zodat er ook synchroonwedstrijden mogelijk zijn.

dagelijks gebruik maken van uitstekende trainingsfaciliteiten. “Behalve trainingen in het bad doen we ook veel in de droogspring-

Schoonspringer Yorick de Bruijn:

Momenteel is het Pieter van de Hoogenband zwemstadion in

daaronder een blokkenbak. Voor onze acrobatische kracht ma-

‘Mijn uitdaging is om steeds moeilijkere

de race voor organisatie van het EK schoonspringen 2013.

ken we er koprollen, handstanden en salto’s. Via het CTO hebben

sprongen te perfectioneren’

ruimte. We werken met een trampoline en een droogplank met

we sinds eind vorig seizoen ook een krachttrainer tot onze beschikking.” Met schoonspringen moet je jong beginnen en het liefst 46

47


Kan ‘intelligente’ schoen blessureleed voorkomen?

door Ingrid Magilsen

EIAG 2011

EIAG 2011 staat voor Eindhoven International Athletic Games 2011. Dit is een internationale stedenontmoeting voor A pupillen en C/D junioren met deelnemers uit diverse Europese landen dat eens in de 2 jaar plaatsvindt. Dit jaar komen de deelnemende ploegen uit Duitsland (Dortmund), Belgie (Leuven), Polen (Rydultowy), Hongarije (Boedapest) en

Te veel landen op de hak, of een overpronatie naar rechts of links,

Nederland (Eindhoven en regioploeg de Kempen). Dit jaar vindt de

kan tot vervelende en langdurige blessures aan de achilles of tot

5e editie van de wedstrijd op zaterdag 2 juli plaats op Sportpark de

knieproblemen leiden. Dat hebben al vele beginnende en gevorderde

Hondsheuvels in Eindhoven.

hardlopers tot hun grote spijt mogen ondervinden. Maar hoe weet De wedstrijd zelf is een uitvloeisel van de jaarlijkse stedenont-

je nu of je je voeten op een gezonde manier neerzet en afwikkelt?

moeting in Dortmund. Hier betreft een indoorwedstrijd, dit jaar vond de 15e editie van het evenement in Dortmund plaats. De

Andy Statham PhD, ontwikkelaar op het gebied van Personal

afgelopen jaren is het zo gegroeid dat Dortmund de indoorwedstrijd

monitoring in Medical and Sports bij TNO in Eindhoven komt met

organiseert en Eindhoven Atletiek de outdoorwedstrijd. Naast het

een handige oplossing: een intelligent inlegzooltje, de ‘Runalyzer’.

wedstrijdgedeelte is er voor de atleten ook een cultureel programma opgesteld. De zaterdagavond wordt zoals ieder jaar afgesloten met een feestavond voor de kinderen. De voorgaande wedstrijden is steeds voor de atleten een groot succes gebleken en Eindhoven Atletiek hoopt dat dit ook voor dit jaar weer zal lukken! Voor meer info zie www.eiag.nl

Danny Dreyer, de bedenker van de ChiRunning methode, raadt aan

kan je laten zien of je jouw strategie ook goed uitvoert of dat je nog

om met je blote voeten op het strand of in de zandbak te lopen. Aan de

moet bijstellen,’ aldus Statham.

sporen in het zand zie je dan hoe je je voeten neerzet. Maar het strand ligt niet voor iedereen naast de deur. En hoe zie je nu hoe je loopt als je

Ook bij revalidatie

je schoenen aanhebt of er geen hardlooptrainer achter je aanloopt om

Een andere toepassing buiten het preventieve sportvlak van deze

je aanwijzingen te geven over je looptechniek?

inlegzooltjes, is het gebruik ervan op het curatieve vlak, dus in de gezondheidszorg. De informatie die de zooltjes geven over de manier

EEn COMFORTABELE MAniER OM uw huid TE BEsChERMEn De unieke vondst tegen blaren, schuren, irritatie, wrijving en andere huidproblemen. Voorkomen is beter dan genezen. Reskin: de herbruikbare huidvriendelijke pleister!

RUNNERSPLAZA AANBIEDING:

NU 10% koRtING bij aankoop RUNNINGSEt

81-qxh5 kortingscode voor bestellen via www.reskin-xl.nl (geldig tot 30 juni 2011)

Runalyzer

waarop je je voeten neerzet en afwikkelt, kan ook heel informatief zijn

‘Je voetafdrukken in het zand bekijken, is eigenlijk een natuurlijke

voor fysiotherapeuten, specialisten en revalidatieartsen. En het kan

variant voor de Runanalyzer’, aldus Statham. Sensoren in een inleg-

ook heel goed gebruikt worden, om in de gaten te houden of je de voet

zooltje geven informatie door aan een chip aan je hardloopschoen en

niet verkeerd of te veel belast om zo bijvoorbeeld eerder af te komen

die ‘Runanalyzer’ zet het om naar een duidelijk animatiefilmpje waarop

van die vervelende achillesblessure.

je ziet hoe je je voet neerzet en afwikkelt en met welke druk en snelheid je dit doet. Dit filmpje kun je in real time zien op een iPhone

Monitoring middelen

app. Deze gegevens kunnen ook worden omgezet naar een persoonlijk

De laatste jaren zijn er steeds meer middelen op de markt gekomen

advies van een automatische coach die je bijvoorbeeld vertelt dat je

die je kunnen helpen met monitoring tijdens het hardlopen. Je hebt

meer naar voren moet hellen of dat je je hiel meer moet optillen om

de meer fysiologische instrumenten zoals de hartslagmeters onder

tot je optimale looptechniek te komen.

meer van Polar en Suunto, polscomputers en monitoring in de schoen zoals de Runcoach van Nike en Ipod met Adidas. De Runalyzer is in

Optimale looptechniek

vergelijking met die middelen meer gericht op je looptechniek dan op

En wat die optimale looptechniek is, daar verschillen de meningen

fysiologische informatie.

over. Vertrouw je op de elastische sprongkracht van je spieren om

wEBwinkEL: www.reskin-xl.nl • Een bi-elastische pleister, rekbaar in de lengte en breedte dus sluit perfect op het lichaam aan • Ontwikkeld om wrijving, irritatie en blaren te voorkomen • Een ademende pleister en laat zweet goed door. De pleister blijft op die manier perfect op zijn plaats zitten

zo hoog en daarmee zo ver mogelijk te komen zoals de BK methode

Personal trainer

van Frans Bosch en Ronald Klomp, of wil je juist zoveel mogelijk in

De Runalyzer en de bijbehorende iPhone app. zijn nog niet op de

een horizontale lijn gaan om je krachten te sparen en blessures aan je

markt. Statham: ‘Eerst moet zich een geschikte producent zich aan-

gewrichten en spieren te voorkomen zoals de Pose methode van de

dienen. Daarna zal het naar verwachting een jaar duren voor iedere

Russische onderzoeker Romanov adviseert.

hardloper kan beschikken over zo’n persoonlijke hardlooptrainer die

Die verschillende inzichten zijn enigszins vergelijkbaar met het ver-

je vanaf de basis coacht: je voeten.’

schil tussen power running en ChiRunning. Powerrunning waar je zorgt voor sterke spieren die je meer kracht geven om te lopen, leiden

Meer informatie over verschillende hardloop-

• Huidvriendelijk, gemakkelijk en pijnloos te verwijderen

volgens de bedenker van ChiRunning tot meer blessures. Iets waar je

• Meerdere malen te gebruiken door uit te wassen en vervolgens te laten

bij ChiRunning geen last van zou hebben, omdat je gebruik maakt van

methoden vind je op www.posetech.com

de zwaartekracht en weerstand. Bovendien laat je alle kracht uit het

BK methode: www.runningdvd.com (Bosch & Klomp)

centrum van je lichaam komen, je buik en ontspan je je benen en je

Chi running: www.chirunning.nl

drogen op een gladde ondergrond • Met een scherpe schaar in elke gewenste vorm te knippen

armen, vergelijkbaar met Pilates. ‘Hoe je ook wil lopen, de Runalyzer, 48

49


Hoe bepaal ik mijn trainingzones? Sneller Herstel door Compressie

Vaak willen mensen weten op welke hartslag ze het beste

Optimale afvoer van afvalstoffen

kunnen lopen. Dit is sterk afhankelijk van het doel dat je

De Sport Compressiekous levert een relatief hoge druk en heeft een afnemend drukverloop vanaf enkel tot knie. Dit zorgt ervoor dat de bloedstroom vanuit het haarvatennetwerk richting het hart wordt geoptimaliseerd. Hierdoor worden de afvalstoffen van het verbrandingsproces sneller afgevoerd.

voor ogen hebt. De één loopt hard om een toptijd te lopen op de marathon en de ander om wat extra kilo’s kwijt te raken. Trainingszones aan de hand van hartslag kunnen je helpen om de intensiteit van je training te bepalen en monitoren.

Preventief & Helend Bij kuitklachten, spierverrekkingen en verkrampingen werken de kousen preventief en helpen bij de genezing. De kousen verminderen de schokbelasting waardoor spierschade wordt voorkomen.

ZONE

NAAM

OMSCHRIJVING

1

Herstel

Voor actief herstel. Heel rustig joggen of eventueel fietsen.

2 (D1)

Extensieve duurtraining

Lange en rustige duurtraining; kun je lang volhouden. Rustig hardlopen.

3 (D2)

Intensieve duurtraining (tempo)

Intensieve duurtraining; een gesprek voeren is lastig, de ademhaling is dieper. Tempo lopen.

4 (D3)

Omslagpunt

Intensieve intervaltraining. Lopen tegen de grens van verzuring.

5

VO2 max

Maximale korte intervallen. Training van de maximale zuurstofopname (VO2max).

Er zijn veel verschillende manieren om je trainingen te verdelen in de

betere manier om dit te doen is middels een inspanningstest bij een

Vermindering Schokbelasting

verschillende trainingszones. Belangrijk is je hierbij steeds te realise-

Sportmedisch Adviescentrum (SMA) waarbij geleidelijk aan in 10-

ren welk effect je met een bepaalde intensiteit bereikt. De intensiteit

12 minuten de intensiteit steeds verder wordt opgevoerd tot je niet

Bij kramp ten gevolge van zware inspanning en-/of schokbelasting, worden de wondranden als een hechtpleister goed bijeengehouden. Hierdoor ontstaat minder littekenweefsel en wordt de kans op herhaling geringer.

waarmee je moet trainen om in een bepaalde trainingszone te komen

meer verder kunt. Met de maximale hartfrequentie die hierbij wordt

is vrij goed te doseren met de hartfrequentie.

bepaald kunnen je trainingszones worden berekend. Het omslagpunt, oftewel anaerobe drempel wordt hierbij vrij redelijk geschat (zone 4).

De hartfrequenties die bij de verschillende zones passen worden vaak

Minder last van:

■ kramp en stijve kuiten ■ scheenbeenvlies ontsteking ■ achillespeesproblemen

Een nog nauwkeuriger methode om de trainingszones te bepalen is

is onder andere afhankelijk van leeftijd, maar tussen leeftijdsgenoten

met een soortgelijke inspanningstest waarbij de zuurstofopname (VO-

kan er ook nog aardig wat verschil zitten in de maximale hartslag. Het

2max) wordt gemeten. Dit wordt gedaan tijdens een spiro-ergometrie

is dus belangrijk je persoonlijke maximale hartslag te weten om je trai-

test. Hierbij wordt het omslagpunt zeer nauwkeurig gemeten en kan

ningszones te kunnen bepalen.

tevens een uitspraak worden gedaan over de trainingsstatus met een bijpassend trainingsadvies. Tijdens beide testen wordt ook een hart-

Nu is het mogelijk om zelf je maximale hartslag te meten in een in-

film gemaakt om te bekijken of het hart

tensieve training, maar de kans op blessures of onwel worden neemt

de inspanning ook goed aankan.

enorm toe als je niet gewend bent op hoge intensiteit te trainen. Een

Samenwerking tussen Vlaamse Atletiekliga & Herzog Medical

Wil je meer informatie over gezond hardlopen en beter presteren? Kom dan naar het hardloopsymposium van SportMáx en Marathon

Belgische topatleten profiteren nu van de HERZOG Sport Compressiekousen.

info@herzogsport.com

bepaald aan de hand van de maximale hartslag. De maximale hartslag

Eindhoven. Houd de Marathon-nieuwsbrief in de gaten! Meld je daarvoor aan via www.marathoneindhoven.nl (kijk onder ‘Nieuws / Pers’)

WWW.HERZOGSPORT.COM

http://twitter.com/HerzogSport


logo/huisstijl ontwerp flyers

Sociale werkvoorziening Ergon richt zich onder meer op het re-integreren van gekwalificeerde arbeidskrachten. Meestal gaat het daarbij om alledaagse beroepen als conciërge, beveiligings-

posters brochures

beambte of chauffeur. Voor Timothy Karanu werd eind 2009 echter een zeer bijzonder re-integratietraject gestart. Nadat hij door de

advertenties drukwerkbegeleiding

websites ontwerp & beheer banners

gemeente Eindhoven bij Ergon was aangemeld om als elektromonteur opnieuw de arbeidsmarkt te betreden, bleek de geboren Keniaan ook als marathonloper over het nodige talent te beschikken. Ergon herkende de gave en besloot Karanu alle medewerking te verlenen om van lopen zijn beroep te maken.

fotografie

Gulberg 31 | 5674 TE Nuenen | t 040 737 00 40 | www.jb-advertising.nl | info@jb-advertising.nl

NUTZ Interactive

Nu tijdelijk

Voor al uw Website design / promotie en beheer Nieuwsbrief applicaties Webshops Beeldbank applicaties Interactieve media presentaties Web applicaties

25% korting als kennismaking

Nutz Interactive | www.nutzinteractive.nl | T: +31 (0)6 46 22 02 92

Ti Erg mo on i thy nitie K ar e r t b i j z o nder re-in anu tegratietraject loopt de marath on van zijn leven tekst Escrito Tekstcreaties (Chris Elbers)

Elf jaar geleden zette Timothy Karanu voet op Nederlandse bodem. Na

Krotwaar en Van Duursen Osteopathie) eind 2009 boekte hij verschil-

deel te hebben genomen aan een atletiekwedstrijd in Groningen besloot

lende eindzeges tijdens nationale atletiekwedstrijden. Momenteel zijn de

hij te blijven. Eerst nog illegaal, later verkreeg hij via de generaalpardon-

pijlen gericht op de Marathon van Eindhoven in september dit jaar. “Hij

regeling een Nederlands paspoort. Daarmee was de poort naar een vast

moet werken aan zijn erelijst, daarop ligt nu de focus”, aldus Franssen.

en legitiem verblijf in ons land geopend. Intussen had hij het noorden

“Maar de toekomst blijft net zo belangrijk. Vandaar dat hij parallel aan

verruild voor de warmte van het zuiden. In Eindhoven maakte Karanu

de trainingen en wedstrijden een pittige studie tot atletiektrainer door-

samen met zijn vriendin een nieuwe start en kwam hij in aanmerking voor

loopt. Daarnaast loopt Timothy stage bij Luc Krotwaar. De kennis en

een re-integratietraject bij Ergon. “Al snel bleek zijn passie en aanleg voor

ervaring die hij daarbij opdoet, komen hem zowel tijdens de wedstrijden

de hardloopsport”, blikt marketingmanager Thijs Franssen terug. “We

als in zijn toekomstige beroep van pas.”

zijn toen gaan kijken of Timothy daarmee niet zijn toekomst zou kunnen

.nl

vitamine voor de hardloper

binnenkort via internet te verkrijgen! 52

invullen. In eerste instantie geven we hem de mogelijkheid en middelen

Loopproject

om als loper aan de weg te timmeren. Na zijn actieve carrière is het de

Terwijl Franssen zijn verhaal doet, komt de goedlachse Timothy binnen-

bedoeling dat hij over voldoende bagage beschikt om als atletiektrainer

gewandeld. Het feit dat hij al rennend naar de afspraak is gekomen, tekent

aan de slag te gaan en programma’s voor bedrijfsfitness en sportclinics

zijn enorme gedrevenheid en enthousiasme. “De hele dynamiek rondom

te verzorgen. Het geval van Timothy is niet alledaags. Maar net als bij

dit bijzondere traject heeft geresulteerd in een prachtige spin-off ”, aldus

de overige mensen die via Ergon te werk worden gesteld blijft het doel

Karanu. “Luc Krotwaar, zijn collega Peter Simon en mijn persoontje zijn

hetzelfde: uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.”

onder de naam ‘Loop Je Mee’ met een loopproject gestart binnen Ergon. Daarbij is het de bedoeling dat we zo veel mogelijk medewerkers in

Toekomst

beweging krijgen en hen uiteindelijk klaarstomen voor de estafetteloop

De intensieve trainingsarbeid van Timothy heeft intussen al tot de nodige

tijdens de Eindhovense marathon. Er hebben zich tot nu toe al zo’n

sportieve resultaten geleid. Sinds de start van het traject (een samen-

75 looplustigen gemeld. Een prima score. Zo zie je maar waartoe een en

werkingsverband van Ergon, de gemeente Eindhoven, marathonloper Luc

ander kan leiden.” 53


Ik weet nog dat ik zelf niet heel goed in vorm was. Eigenlijk was ik toen al aan het afbouwen. In 1999 had ik nog voor Giant gereden en een jaar later bij TML waren de ambities al wat

Asterix Studentenatletiek

minder. Het was een koers in de stromende regen. We kwamen met een man of 7, 8 voorop en zo’n tien tot twaalf rondes voor het einde ben ik weggereden. Met een typische Elfrinkdemarrage.’ En dat betekende destijds gewoon snoeihard rijden op de grote plaat. En als de

Asterix is de studentenatletiekvereniging uit Eindhoven. Elke maandag

gewezen nationaal kampioen bij de cyclosportieven die eenmaal op gang had gekregen, dan

en woensdag wordt er door studenten hard getraind op de

was er voor de concurrentie weinig eer meer te behalen.

atletiekbaan van de Hondsheuvels onder begeleiding Zie hier het wedstrijdverslag van de (wieler)Ronde van Valkenswaard in 2000.

van twee professionele trainers.

Rik was voor zijn loopcarrière een verdienstelijk wielrenner. Momenteel werkt hij als journalist voor het Eindhovens Dagblad.

Bij Asterix trainen atleten van internationaal topniveau, beginnende atleten en alles wat daar tussenin zit. Buiten de baan is de vereniging ook

Ik stop ermee!

actief. Zo organiseert Asterix voor haar leden borrels, een kerstdiner, een trainingsweekend en diverse andere activiteiten zoals schaatsen, bowlen,

D

een cocktailparty of urban golf. Daarnaast organiseert Asterix verschillende wedstrijden die voor iedereen toegankelijk zijn. Elk najaar vindt de Asterix cross plaats. In het voorjaar worden op de campus van de TU/e de Trappenloop en de Dommelloop gehouden en in de zomer organiseert Asterix haar eigen baanwedstrijd. Ook wordt er elk jaar geprobeerd om één of meerdere Nederlandse Studenten Kampioenschappen naar Eindhoven te halen (zo-

at waren mijn woorden voordat ik de marathon van

Op de halve marathon was de ontwikkeling precies dezelfde.

Amsterdam ging voorbereiden. Nog een keer knallen en

Mijn eerste halve was in Eindhoven, in oktober 2002, waar ik een

dan is het mooi geweest. Het persoonlijk record op de marathon

kwartier voor de start aankwam. Dat heb ik geweten, moest bijna

moest er nog aan, daarmee zou mijn missie volbracht zijn. Vier

7000 mensen inhalen. Als ik ze geteld had, was ik nu waarschijn-

maanden verder weet ik hoe zwaar die drie eerste woordjes zijn

lijk nog bezig. Ik geloof dat ik die dag in plaats van 21,1 wel 22,5

geweest. Stoppen met hardlopen is echt zwaar. Nee, ik heb niet

kilometer heb gelopen om alle achterblijvers te omzeilen. De

meer de tijd om op topniveau te lopen. Maar het lijf wil nog zo

eindtijd van 1 uur en 29 minuten was dan ook minder slecht dan

graag. En als je het gevoel hebt dat je nog beter kunt, is het moei-

de klok deed vermoeden.

lijk om te accepteren dat je nooit meer je beste tijden gaat halen.

als het NSK-meerkamp, NSK-teams of NSK-baan). Asterix is de atletiekvereniging voor elke student in Eindhoven! Voor meer informatie, kijk op www.asterixatletiek.nl

Het is net of je afscheid neemt van een grote liefde, terwijl je het

In de jaren daarna zou het allemaal goedkomen. Begin 2006 liep

gevoel hebt dat er nog veel te genieten viel.

ik een voor mij prettig persoonlijk record van 1 uur en 11 minuten

De gezonDheiD van uw werknemers bepaalt De gezonDheiD van uw afDeling en beDrijf! 1 2 feel fit is een energieke speler binnen de commerciële dienstverlening. Wij verzorgen business-to-business hardloop- en gezondheidsbegeleiding. Via een uitgebreid optiepakket, waaronder lezingen, trainingen en paramedische begeleiding, wordt sporten ingezet als als middel om resultaten te bereiken; • vitaliteit voor uw medewerkers en daarmee terugdringen van ziekteverzuim • samen een prestatie volbrengen en daarmee verbetering van onderlinge werksfeer, teamspirit en productiviteit • het versterken van het imago van een organisatie die haar medewerkers ziet als bron van investering.

een pr ben gekomen, sterkt mij in de gedachte dat het welletjes is

maar weer duidelijk hoe mooi hardlopen is. Ik heb het ruim acht

geweest. De marathon van Amsterdam is voor mij een bekroning

jaar op redelijk niveau mogen doen, na een lange wielercarrière.

van dik acht jaar fantastische sport geworden. De cijfers staan in

Achteraf had ik er eerder aan moeten beginnen. Ik weet nog hoe

mijn geheugen gegrift: 2:35:37. Eindelijk korte metten gemaakt

trots mijn vader was toen ik hem er als dertienjarige met gemak

met de afgang van 2006, toen ik voor het thuispubliek ook de

afliep. “Daar moet je wat mee doen, jongen, met dat hardlopen.”

marathon wilde doen in 2 uur en 35 minuten. Ik wist dat ik het

Ik dacht toen dat het niks bijzonders was om als jong jochie

kon, maar faalde destijds omdat ik gewoon te hard getraind had.

zonder enige training 5 kilometer in 22 minuten te lopen.

Nu weet ik hoe ik een marathon moet opbouwen.

Voetballen en wielrennen, daar ging de belangstelling naar uit.

Is het niet zonde om dan te stoppen? Nee, het is echt mooi

Na een paar rotschoppen had ik het in de voetballerij wel gezien,

geweest. In het leven tellen meer dingen dan hardlopen alleen.

de tweewieler kon mij ondanks vele valpartijen wel vijftien jaar

Kinderen en maatschappelijke interesses eisen veel tijd op.

bekoren. Nu weet ik beter, ik had echt eerder met hardlopen moe-

Natuurlijk had ik nog kunnen proberen om de marathon nog twee

ten beginnen. Vooral met kortere afstanden, waarin je nog meer

of drie minuten sneller te lopen. Maar is dat een leven met een

natuurlijke snelheid kunt ontwikkelen. Zo hard lopen, is blijkbaar

strakke planning waard? Honderd kilometer per week lopen, een

redelijk bijzonder. Pas als je in de kracht van je leven komt, gaat

baan van zestig uur per week goed invullen en een gezin met drie

het echt hard en doe je die 5 kilometer ineens in tijden rond het

kinderen draaiende houden? Onmogelijk, is mij gebleken. Daarom

kwartier. Niks vergeleken bij de Afrikaanse toplopers, maar het

valt hardlopen op topniveau, met pijn in het hart, af.

vaartje van 18 a 19 kilometer per uur voelt heel professioneel. Dat wil niet zeggen dat u mij nooit meer ziet. Ik zal af en toe

Luc Krotwaar en Peter Simon staan namens 1 2 feel fit garant voor expertise en meetbare resultaten. Kijk op www.12feelfit.nl voor de volgende begeleidingsvormen; • Hardloopclinics • Exclusieve businessrun trajecten • Incompany gezondheidsbegeleiding Wij kunnen alles verzorgen, van all-in naar New York tot all-out over het Stratumseind.

Tijden, ze werken verslavend. Net als persoonlijke records. In

zeker aan de start van een wedstrijdje staan. Ik blijf twee of

het eerste jaar van mijn carrière liep ik ze bij de vleet. Elke keer

drie keer per week lopen in plaats van zeven keer. Lekker een

als ik aan een wedstrijd meedeed, werd ik naar een snellere

kilometertje of 30 per week. Gewoon, omdat het kan. En omdat

tijd gezogen. Het eerste koersje zal ik nooit vergeten. De tien

het leuk is. Maar het leuke is ook dat het niet langer hoeft.

kilometer van Hapert in 2002. Na vijf kilometer kwam ik door in 18 minuten. Van indelen had ik nog nooit gehoord, dus de laatste vijf kilometer ging in dik 20 minuten. Maar toch, die 38:20 stond maar mooi. Later kwam er een 37’er, een 36’er en begin 2006 stokte het bij een 32’er. Lekkere afstand, die tien kilometer. Volgens mij de basis voor alle lange afstanden.

54

COLUMN

in Best. Dat ik in mijn laatste echt serieuze wedstrijd ook nog tot Zware woorden om een verhaal mee te beginnen. Daarmee wordt

55


2x

Twice as much energy return.

30%

Improvement in cushioning.

With maximum force applied. DNA requires much less energy than traditional cushioning systems.

Compared to standard gel or EVA materials at baseline impact.


Foto’s: Joop Bruurs Michelle Peeters www.deuxbleus.nl

Eindhoven Atletiek:

“Van wastobbe naar cruiseschip” In het recente verleden was het voor de atletiekverenigingen

bovengenoemde verenigingen liep al best goed, maar nu, nu zijn we

PSV en Olympia geen pretje mensen te ontvangen. Samen

toch echt één vereniging met één huis, waar iedereen zich goed bij

verreweg de grootste vereniging van de regio, maar tevens

voelt en één naam, Eindhoven Atletiek.

ook verreweg de slechtste behuizing. En nu?

Kom gerust eens binnen wandelen en laat je verrassen, zowel door het gebouw, maar ook door de inrichting, door het geweldige uit-

Een feest om mensen te mogen ontvangen in wat in mijn ogen toch

zicht en door ons voortreffelijk barpersoneel dat met liefde u van

wel de mooiste accommodatie van de regio en misschien wel van het

een drankje zal voorzien. U bent van harte welkom!

land is. Een gebouw wat gericht is op functionaliteit, maar ook een

58

warm gebouw, een gebouw wat atletiek ademt, een gebouw waar

Patrick Stassen

onze leden zich meer en meer gaan thuis voelen. De integratie van

Voorzitter Eindhoven Atletiek 59


Your professional sportshop for: hockey - running - wintersport - tennis - badkleding - voetbal

runnersplaza voorjaar 2011  
runnersplaza voorjaar 2011  

Hardloopmagazine regio Eindhoven de Kempen

Advertisement