Page 1

Festival 14 oktober 2014 Louis Hartlooper Complex Utrecht naar een idee van: Vrienden van HOVO Utrecht


Geachte Lezer,

Colofon Fotografie: Mathee Velaton Fotobewerking: Joop Ross Teksten: Engelien Verhoeff en Joop Ross Fotoboek: Joop Ross

Hierbij een verslag in (weinig) woord en (veel) beeld van het mini documentaire-festival, georganiseerd door de Vrienden van HOVO Utrecht. Het programma bestond uit het vertonen van drie documentaires. Waarom noemden wij dit een mini documentaire- festival? Niemand durft te schatten hoeveel documentaires er in de wereld bestaan of zelfs maar in Europa, maar het zal voor ieder duidelijk zijn dat de keuze voor (slechts) drie documentaires heel select was! Waarom dan deze drie? Wij maakten een keuze op twee gronden: de onderlinge variatie in de vorm van de documentaires en het thema dat interessant genoeg moet zijn om u op één dag een fors aantal uren in uw bioscoopstoel te houden. (Natuurlijk hebben ook overwegingen van praktische aard een rol gespeeld: rechten niet verkrijgbaar of te hoog, te recent op tv geweest, te lang, te kort, enz.). Wij nodigden voor onze filmdag Janine Prins uit, die sommigen van u al kenden als docent van de HOVO-cursus Documentaire Cinema (najaar 2012). Janine Prins is visueel antropoloog en documentairemaker, wij vroegen haar de documentaires voor u te begeleiden (ook is één van de drie titels van haar hand, A Velha, 1992). Wij vertrouwden haar het bespreken van de vormelijke en meer technische aspecten van de documentaires toe in korte in- of uitleidingen. Achteraf een zeer juiste keuze! Het thema dat de drie documentaires verbond is: ‘de keuzes die mensen maken in hun leven’. In geen van de documentaires wordt dit thema expliciet verwoord, maar het is voortdurend en op heel verschillende wijze aan de orde. Documentaires staan er in het algemeen om bekend dat ze geen aanleiding geven tot luid schaterlachen, maar wij hebben ons best gedaan een programma samen te stellen waarbij u op zijn minst toch zult kunnen glimlachen! Dit is de eerste keer dat wij ons op het pad van het organiseren van een mini documentaire-festival begaven. Uw enthousiasme voor onze Vriendenmiddag in januari en de jaarlijkse excursie in het voorjaar hebben ons doen denken dat er ruimte zou zijn voor een derde activiteit van een heel andere aard: met z’n allen film kijken, ons iets laten vertellen over film en natuurlijk: napraten!


Plaats van handeling: het Louis Hartlooper Complex in Utrecht, Toilsteegbrug. Het LHC is gehuisvest in een oud politiebureau. Louis Hartlooper was een bekend figuur in de Utrechtse filmwereld. In het LHC worden art-house films vertoond.


Dagvoorzitter: mevr. Engelien Verhoeff


Mevr. Janine Prins (midden), antropoloog en documentairemaker, verzorgde de toelichtingen.


‘Autumn Gold’

Regisseur Jan Tenhaven 2010 Duitsland

In deze documentaire kiezen een aantal ouderen (leeftijden tussen 82 en 100) uit vijf verschillende landen er nadrukkelijk voor niet achter de geraniums te gaan zitten (of welke planten men ook in de vensterbank zet in hun landen), soms op heel extreme wijze. We zien hen wanneer ze zich voorbereiden op belangrijke athletiek kampioenschappen in Finland. We volgen hen bij hun dagelijkse bezigheden en bij hun trainingen en tenslotte bij de wedstrijden. De regisseur zet hen in hun sociale omgeving maar laat hen vooral zien als mensen die voor een manier van leven gekozen hebben die de dagelijkse gang van zaken grotendeels bepaalt en die respect afdwingt. Op het IDFA 2010 won deze documentaire de Doc U Award, de prijs voor de jongerenjury!


A Velha Regisseur Janine Prins 1992 Nederland/Engeland

In deze documentaire zien we een portret van Maria do Carmo Gago, op het Portugese platteland. In de vorige eeuw werd dit gebied gekenmerkt door economische migratie van echtgenoten en stervende zoons als militairen in koloniale oorlogen. De vrouwen bleven moederziel alleen achter met kleine lapjes grond die ze bewerkten, ze woonden in huizen zonder stromend water, maar wel met schilderachtige waterputten. Brood moesten ze zelf aan huis bakken. Maria heeft zich gedeeltelijk moeten aanpassen aan het moderne leven, maar we zien hoe zij haar eigen keuze maakt en het agrarische leven dat ze altijd geleid heeft verkiest boven de luxe van een leven in de stad waar haar dochter woont. De filmer laat ons zien waar Maria zich mee bezig houdt en geeft ons toegang tot haar gedachten in een zeer persoonlijke documentaire. De regisseur ontving voor deze documentaire de JVC studentprize RAI 1992


Grizzly Man Regisseur Werner Herzog 2005 Duitsland/VS De documentaire volgt Timothy Treadwell, een jonge Amerikaan die ervoor kiest dertien zomers ongewapend tussen grizzly beren in Alaska te leven, als ecoloog en beschermer. De film gaat veel verder dan de gebruikelijke natuurfilm waarin de cameraman in het algemeen goed beschermd is. Hij leeft met de beren in hun natuurlijke habitat en gaat een bijzondere relatie aan met hen en hun omgeving. Hij ziet zichzelf als iemand die ‘het hart van een wild dier’ heeft. In de perioden dat hij niet in Alaska is, houdt hij lezingen over deze dieren en over de bescherming die ze verdienen. Herzog laat ons deze figuur zien vanuit een aantal invalshoeken door interviews met mensen die Treadwell gekend hebben en door een gedeelte van het filmmateriaal van Treadwell zelf te tonen. Tenslotte worden hij en zijn vriendin in 2003 gedood door een beer, het geluidsmateriaal van deze scene is ook in de film opgenomen. Werner Herzog’s documentaire heeft veel stof doen opwaaien in de filmwereld, zeker niet alleen door het onderwerp. Vanaf het begin is er discussie ontstaan over de objectiviteit van de maker, hij is beschuldigd van subjectivisme en opportunisme. Hoe moeten wij als toeschouwer Timothy Treadwell zien, als ecoloog, idealist en filmmaker? Moeten wij zijn keuze voor het leven dat hij leidde in de wildernis zien als een positieve daad of was hij een vluchteling voor de eisen die het leven aan ons stelt? De documentaire heeft een aantal prestigieuze prijzen gewonnen.


ADVERTENTIE

Vrienden De Stichting Vrienden van HOVO Utrecht ondersteunt het werk van HOVO Utrecht en behartigt de belangen van de cursisten door o.a.: • Vertegenwoordiging in het bestuur van HOVO Utrecht; • Deelname aan het coördinatorenoverleg; • Deelname aan de programmacommissies; • Eindredactie en vormgeving van het HOVO Utrecht E-MAGAZINE;

Beelden excursie Hombroich 2013

Activiteiten: • In het voorjaar een (dag)excursie voor Vrienden en introducés; gewoonlijk per toeringcar naar een belangwekkende tentoonstelling of activiteit in Nederland, Duitsland of België; • De Vriendenmiddag voor donateurs en vrijwilligers: een of meerdere lezingen over een wetenschappelijk of cultureel-historisch onderwerp, gevolgd door een borrel. U kunt donateur (Vriend) worden voor € 10,00 (of meer) per kalenderjaar. Als Vriend van HOVO Utrecht kunt u deelnemen aan de activiteiten die de Stichting organiseert. Aanmelding nieuwe donateurs en hernieuwing bestaande donateurs: Bij voorkeur via de website www.vriendenhovoutrecht.nl Desgewenst kunt u ook een bijdrage overmaken op rekening NL77 RABO 0136 1112 03 t.n.v. Vrienden HOVO Utrecht. Vermeld daarbij uw naam, het doel en het jaar. Op de website treft u ook alle actuele informatie aan over de Stichting en de komende activiteiten.

Mini Documentaire Festival  

Fotoverslag van het minidocfest van de Vrienden van HOVO Utrecht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you