Page 1

RAPORT Z BADANIA STRUKTURY ZALUDNIENIA POLSKI


Justyna Kurek, kl. I c

2


Polska W tym rozdziale zostaną zaprezentowane wyniki badań nad zaludnieniem Polski. Dane zostały pobrane ze strony Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwawww.fao.org.

3


Całkowite zaludnienie Polski Na podstawie danych obejmujących lata 1961-2050 został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy.

Całkowite zaludnienie Polski (w tysiącach)

Wykres 1 Całkowite zaludnienie Polski w tysiącach.

W początkowym okresie obserwujemy wzrost zaludnienia Polski, następnie po okresie równowagi następuje stopniowy spadek aż do roku 2050, w którym przewiduje się zaludnienie Polski na poziomie 35 milionów.

4

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1961

45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100 procent skumulowany.

Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski 55% 53% 51% 49% 47% 2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1961

45%

Całkowite zaludnienie- kobiety (w tysiącach) Całkowite zaludnienie- mężczyźni (w tysiącach) Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski.

Procentowy udział mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski nie przekracza 49 procent. W badanym okresie następują drobne wahania w zakresie od 48 do 49 procent.

5


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski. Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100 procent skumulowany kolumnowy.

Procentowy udział kobiet i mężczyzn 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25%

Mieszkańcy wsi (w tysiącach)

20 50

20 45

20 40

20 35

20 30

20 25

20 20

20 15

20 10

20 05

20 00

19 95

19 90

19 85

19 80

19 75

19 70

19 65

19 61

20%

Mieszkańcy miast (w tysiącach)

Wykres 3 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski.

W badanym okresie obserwujemy stopniowy spadek zaludnienia na wsi aż do roku 2050, w którym przewiduje się udział mieszkańców wsi na poziomie na około 26 procent.

6


RAPORT Z BADANIA STRUKTURY ZALUDNIENIA NORWEGII

7


Norwegia W tym rozdziale zostaną zaprezentowane wyniki badań nad zaludnieniem Norwegii. Dane zostały pobrane ze strony Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwawww.fao.org.

8


Całkowite zaludnienie Norwegii Na podstawie danych obejmujących lata 1961-2050 został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy

Całkowite zaludnienie Norwegii ( w tysiącach ) 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

20 50

20 45

20 40

20 35

20 30

20 25

20 20

20 15

20 10

20 05

20 00

19 95

19 90

19 85

19 80

19 75

19 70

19 65

19 61

0

Wykres 4 Całkowite zaludnienie Norwegii (w tysiącach)

W początkowym okresie obserwujemy wzrost zaludnienia Norwegii, następnie po okresie równowagi następuje stopniowy spadek aż do roku 2050, w którym przewiduje się zaludnienie Norwegii na poziomie 35 milionów.

9


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Norwegii Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100 procent skumulowany Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitymn zaludnieniu Norwegii 55% 53% 51% 49% 47% 45% 1961

1970

1980

1990

2000

Całkow ite zaludnienie- mężczyźni (w tysiącach)

2010

2020

2030

2040

2050

Całkow ite zaludnienie- kobiety (w tysiącach)

Wykres 5 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Norwegii.

Procentowy udział mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Norwegii nie przekracza 49 procent. W badanym okresie następują drobne wahania w zakresie od 47,5 do 48,5 procent.

10


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Norwegii. Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100 procent skumulowany kolumnowy. Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Norwegii 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

19 61 19 65 19 70 19 75 19 80 19 85 19 90 19 95 20 00 20 05 20 10 20 15 20 20 20 25 20 30 20 35 20 40 20 45 20 50

0%

Mieszkańcy wsi (w tysiącach)

Mieszkańcy miast (w tysiącach)

Wykres 6 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Norwegii.

W badanym okresie obserwujemy stopniowy spadek zaludnienia na wsi aż do roku 2050, w którym przewiduje się udział mieszkańców wsi na poziomie na około 27 procent.

11


Spis wykresów : Wykres 1 Całkowite zaludnienie Polski w tysiącach..................................................................4 Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski..................5 Wykres 3 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski...........................6 Wykres 4 Całkowite zaludnienie Norwegii (w tysiącach)..........................................................9 Wykres 5 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Norwegii...........10 Wykres 6 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Norwegii. ...................................................................................................................................................11

12


Spis treści : Polska..........................................................................................................................................3 Całkowite zaludnienie Polski..................................................................................................4 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski..................................................5 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski.......................................6 Norwegia.....................................................................................................................................8 Całkowite zaludnienie Norwegii.............................................................................................9 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Norwegii...........................................10 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Norwegii................................11

13

Population raport  

Statistisc about polish population.