Page 1

”Kuvausten viestinnän keskiössä” Apulaisohjaajan tehtävät elokuvatuotannoissa


Apulaisohjaajan tehtävät? • Sisäisen viestinnän keskiössä • Esituotanto ja aikataulutus • Recce • Tehtävät kuvauksissa • Asiakirjat, apuvälineet ja ohjelmat • Esimerkkejä työstä • Miten apulaisohjaajaksi? Mitä on arki?


Sisäisen viestinnän keskiössä • Apulaisohjaajan lähimmät työtoverit ohjaaja ja kuvaaja • Jakaa tiedon aikataulullisista ja kuvausten käytännön asioista eteenpäin osaston johtajille (HOD) • Käytännön toteutuksen viestinnällinen lukko • Tuotantopäällikkö (tai koordinaattori) tuotannolliset asiat.


Sisäisen viestinnän keskiössä • Kaikki info ei välttämättä apulaisohjaajan kautta ( Ongelma?) • Valvoa, että sovitut asiat toteutetaan


Esituotanto ja aikataulutus • Käsiksen lukeminen ja kronologisen purun luominen (tuotantopäällikkö?)

• Ohjeet tuotantopäälliköltä (kuvauspäivät? ) • Palaverit ohjaajan ja kuvaajan kanssa. (Avustajat, aikataulutuksen toiveet erikoisuudet..)

• Ensimmäinen drafti -> palaute ( 2. versio.. ) • Kuvauspaikkakierrokset ( recce ) ja valinnat • Techrecce • Aikataulun hyväksyminen (tuottajat ) • Kuvaukset


Esituotanto ja aikataulutus • Esituotannon aikana apulaisohjaajan johdolla avustajien hankinta ja koordinointi (kommunikointi puku/maskin kanssa)

• Callsheettien esivalmistelu ja kommentit • Kick-start


Recce • Apulaisohjaajan kerättävä olennainen tieto – Missä toiminta tapahtuu? – Kuvasuunnat? – Kuvauspaikalla lopulliset avustajamäärät – Kuvauspaikan erikoisjärjestelyt (esim. liikenteenpysäytys, autojen poistot) – Mukana AD:n lisäksi kuvaaja, ohjaaja, kuvauspaikkajärjestäjä – Techreccellä (kun paikka varma) tekninen ryhmä


Tehtävät kuvauksissa • Apulaisohjaaja vastaa kuvausaikataulusta ja, että siinä pysytään ( työryhmä – AD – tuotanto) • Kommunikoi päivän kulusta muulle ryhmälle • Antaa komennot milloin kamera käy • Vastaa avustajien taustatoiminnoista • Valvoo hiljaisuutta • Ennakoi ja varmistaa kuvausten sujuvan etenemisen!


Callsheet • Callsheetistä löytyy kuvauspäivän kohtausjärjestys ja kaikki päivään liittyvä olennainen tieto • Jaetaan yleensä viikko kerrallaan –> TES • Työaika ja lepoajat


Muut asiakirjat • Reccememo • Kokonaisaikataulut ja kronot • Kuvalistat • Stobot • Työryhmälistat ja yhteystiedot


Movie magic


Apulaisohjaajan arki


Esimerkkejä työstä


Apulaisohjaajan arki


Liity liittoon ja kassaan! www.teme.fi

Apulaisohjaajaesitys  
Advertisement