a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Tallinna Kassisaba rĂźhmaraamat

Tallinn 2019

2018 / 2019

s i d i Nä


Tallinna Kassisaba rĂźhmaraamat RĂź h manimi

2018 / 2019


1

Nr Soovitame siia lisada Ăźldvaate lasteaia hoonest, hoovist vms.

2


K

ui sa oled juhtunud lugema üht teist raa­ matut Christopher Robinist, siis kind­lasti mäletad, et Christopher Robinil oli kord luik (või oli asi hoopiski nii, et luigel oli Chris­ topher Robin – ei ole mul enam meeles, kuidas see lugu õieti oli) ja et ta armas­tas seda luike Puhhiks kutsuda. Aga aasta läks aasta järel ja kui tuli aeg hüvasti jätta, me võtsime selle nime liht­salt kaa­sa, sest arvasime, et ega seda luigel enam vaja ei lähe. Ja kui siis meie kaisukaru ükskord tea­tas, et tema tahaks endale kah mõnd põne vat nime, mis oleks kohe päriselt tema oma, siis kuulutas Christopher Robin ilma pikemalt mõtlemata, et nüüdsest on tema nimi Winnie Puhh. Ja Winnie Puhhiks ta saigi. Sooh, nüüd sai see Puhhi-osa ära seletatud ja jääb vaid üle veel sellest rää­ kida, kust tuli nime teine pool.

See on tsitaat raamatust „Karupoeg Puhh”. Selle asemele võiksite teie kirjutada rühmaraamatu sissejuhatava teksti. Soovitav tekstimaht on 1000–2000 tähemärki (koos tühikutega).

Võimatu on pikemat aega Londonis viibida, ilma et ei käidaks ära looma aias. On neid, kes loo­maaeda minnes alustavad päris algu­sest – sealt, kus on silt SISSEPÄÄS – ja tormavad tulist­ jalu ühe puuri juurest teise juurde, kuni vii­maks jõuavad sinnapaika, kus oota­mas silt VÄLJA­ PÄÄS; kuid leidub ka niisuguseid armastus­ väär­­­­­­seid huvi­lisi, kes tõttavad otsejoo­nes selle loo­ma juurde, kellest nad kõige enam pea­­­vad ja kelle juurde nad võivad kas või tunniks-paa­riks jää­da. Nii on lugu ka Christopher Robiniga – nii­­pea kui ta looma­­aeda jõuab, lip­pab ta kohe jää­­karude puuri juurde ja sosis­tab seal valvu­­rile (kolmandale valvurile vasakult) midagi kõrva, ja lukud tehakse lahti ning me rändame piki pime­­ d­aid kori­dore ja ronime mööda järske treppe, kuni viimaks jõuame ühe erilise puuri juurde. [Selle teksti pikkus on 1600 tähemärki k.t.]

3


2

Nr Üle kahe lehe fotoga sissejuhatavat lehepaari soovitame kasutada sobiva foto olemasolul. Arvestada tuleb, et tüüpformaadis fotost (15x10) läheb antud lehepaaril ülemine või alumine osa kaduma.

AT

AM

RA

10

F OAMAT T RA O

15

4


K

ui sa oled juhtunud lugema üht teist raa­ ma­tut Christopher Robinist, siis kindlasti mäletad, et Christopher Robinil oli kord luik (või oli asi hoopiski nii, et luigel oli Chris­ topher Robin – ei ole mul enam meeles, kuidas see lugu õieti oli) ja et ta armastas seda luike Puhhiks kutsuda. Aga aasta läks aasta järel ja kui tuli aeg hüvasti jätta, me võtsime selle nime lihtsalt kaasa, sest arvasime, et ega seda luigel enam vaja ei lähe. Ja kui siis meie kaisukaru ükskord teatas, et tema tahaks endale kah mõnd põnevat nime, mis oleks kohe päriselt tema oma ... [Selle teksti pikkus on 560 tähemärki k.t.]

Sissejuhatava teksti soovitav maht on 750 tähemärki (koos tühikutega).

5


3

Nr Suure hoovi- või ruumi­ vaadetega lehepaare võib vabalt kasutada ka raamatu kesk- või tagaosas.

6


Erinevaid graafilisi elemente leiab igalt lehepaarilt. Nende värv ning paigutus varieerub läbi kogu raamatu.

7


KELLEKS TAHAKSID SAADA? Tahan saada laevade kapteniks või suure Küsimused võiksid mah­ auto juhiks.

tuda ühele reale, st olla kuni 35TULEB? tähemärki (koos MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA tühikutega). Soovitame Jooksmine ja jalgpall. Ja puulisada otsas 5 kuni 7 küsimust.

ronimine.

MIS SULLE EI MEELDI? Ei meeldi, et lõuna ajal magama peab. MIS SULLE MEELDIB? Mulle meeldib õues õhukulli mängida. Legodega mängida ja rulaga sõita. SOOVITUS SÕPRADELE? Teisi ei tohi narrida. Peab viisakas olema ja tere ütlema. MIDA TAHAKSID ROHKEM? Õues mängida ja rohkem magustoitu süüa. Hea südamega väga aktiivne poiss, kelle energilisus ka teisi rühmalapsi sütitab. Tema plaanid ja teod toovad teinekord kaasa ka mõningaid sekeldusi. Nagu see tihtilugu poistega ikka on.

8

Vastused võiksid mahtuda SÜNNIPÄEV: 26. OKTOOBER kahele reale, st olla kuni 90 tähemärki (koos tühikutega). Vastused võivad olla pikemad, kui küsimusi on vähem, või küsimuste alla ei lisata teksti.

4

Need on näidisküsimused. Lisame siia teie enda poolt koostatud küsimused.

Nr

Agu Sihvka


4

KELLEKS TAHAKSID SAADA? Aitäh küsimast! Tahaksin saada presidendiks.

Nr

Eva Lotta Lärmisepp

See on rühmaraamatu klassikaline küsimustega üksikleht. Ühele leheküljele pai­gu­tub 1 lapse nimi, foto, küsi­mus­tik ja iseloomustus. Tavaliselt on lapsed raa­ matus reastatud tähes­tiku­ lises järjekorras.

MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? Maalimine ja laulmine. Kasvataja ütles, et ma oskan teisi hästi õpetada. MIS SULLE EI MEELDI? Külm ilm. Ühepajatoit ja piima-aedvilja supp. MIS SULLE MEELDIB? Meeldib kevad ja koer Muki. SOOVITUS SÕPRADELE? Soovitan kõigile õppida lugemist ja arvutamist, siis on koolis kergem. MIDA TAHAKSID ROHKEM? Sõpradega mängida.

SÜNNIPÄEV: 22. JUULI

Viisakas ja lõbus tüdruk, kes väga hästi joonistab ja maalib. Hakkaja loomuga ning alati teisi märkav ja abistav laps. Peaaegu alati rõõmus.

Siia võib lisada kasvataja poolse ise­­ loomustuse lapsele või muu lühida tekstilõigu. Selle pikkus võiks olla 100 kuni 200 tähemärki (koos tühikutega).

9


Nr

Agu Sihvka

4

KELLEKS TAHAKSID SAADA? Tahan saada laevade kapteniks või suure auto juhiks. MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? Jooksmine ja jalgpall. Ja puu otsas ronimine. MIS SULLE EI MEELDI? Ei meeldi, et lõuna ajal magama peab. MIS SULLE MEELDIB? Mulle meeldib õues õhukulli mängida. Legodega mängida ja rulaga sõita. SOOVITUS SÕPRADELE? Teisi ei tohi narrida. Peab viisakas olema ja tere ütlema. MIDA TAHAKSID ROHKEM? Õues mängida ja rohkem magustoitu süüa. Hea südamega väga aktiivne poiss, kelle energilisus ka teisi rühmalapsi sütitab. Tema plaanid ja teod toovad teinekord kaasa ka mõningaid sekeldusi. Nagu see tihtilugu poistega ikka on.

10

SÜNNIPÄEV: 26. OKTOOBER


Nr 4

Eva Lotta Lärmisepp KELLEKS TAHAKSID SAADA? Aitäh küsimast! Tahaksin saada presidendiks. MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? Maalimine ja laulmine. Kasvataja ütles, et ma oskan teisi hästi õpetada. MIS SULLE EI MEELDI? Külm ilm. Ühepajatoit ja piima-aedvilja supp. MIS SULLE MEELDIB? Meeldib kevad ja koer Muki. SOOVITUS SÕPRADELE? Soovitan kõigile õppida lugemist ja arvutamist, siis on koolis kergem. MIDA TAHAKSID ROHKEM? Sõpradega mängida.

SÜNNIPÄEV: 22. JUULI

Viisakas ja lõbus tüdruk, kes väga hästi joonistab ja maalib. Hakkaja loomuga ning alati teisi märkav ja abistav laps. Peaaegu alati rõõmus.

11


Nr

Lapse nimi 1

4

KÜSIMUS NUMBER 1 (kuni 35 tähemärki)? Vastus küsimusele nr 1 (kuni 90 tähemärki). KÜSIMUS NUMBER 2? Vastus küsimusele number 2. KÜSIMUS NUMBER 3? Vastus küsimusele number 3. KÜSIMUS NUMBER 4? Vastus küsimusele number 4.

FOTO 1

KÜSIMUS NUMBER 5? Vastus küsimusele number 5. KÜSIMUS NUMBER 6? Vastus küsimusele number 6. KÜSIMUS NUMBER 7? Vastus küsimusele number 7. Siia võib lisada kasvataja poolse iseloomustuse lapsele või muu lühida tekstilõigu. Selle pikkus võiks olla 100 kuni 200 tähemärki (koos tühikutega).

12

SÜNNIPÄEV: 26. OKTOOBER


Nr

Lapse nimi 2

4

KÜSIMUS NUMBER 1 (kuni 35 tähemärki)? Vastus küsimusele nr 1 (kuni 90 tähemärki). KÜSIMUS NUMBER 2? Vastus küsimusele number 2. KÜSIMUS NUMBER 3? Vastus küsimusele number 3. KÜSIMUS NUMBER 4? Vastus küsimusele number 4.

FOTO 2

KÜSIMUS NUMBER 5? Vastus küsimusele number 5. KÜSIMUS NUMBER 6? Vastus küsimusele number 6. KÜSIMUS NUMBER 7? Vastus küsimusele number 7. Siia võib lisada kasvataja poolse iseloomustuse lapsele või muu lühida tekstilõigu. Selle pikkus võiks olla 100 kuni 200 tähemärki (koos tühikutega).

SÜNNIPÄEV: 22. JUULI

13


Nr

Lapse nimi 3

4

KÜSIMUS NUMBER 1 (kuni 35 tähemärki)? Vastus küsimusele nr 1 (kuni 90 tähemärki). KÜSIMUS NUMBER 2? Vastus küsimusele number 2. KÜSIMUS NUMBER 3? Vastus küsimusele number 3. KÜSIMUS NUMBER 4? Vastus küsimusele number 4.

FOTO 3

KÜSIMUS NUMBER 5? Vastus küsimusele number 5. KÜSIMUS NUMBER 6? Vastus küsimusele number 6. KÜSIMUS NUMBER 7? Vastus küsimusele number 7. Siia võib lisada kasvataja poolse iseloomustuse lapsele või muu lühida tekstilõigu. Selle pikkus võiks olla 100 kuni 200 tähemärki (koos tühikutega).

14

SÜNNIPÄEV: 26. OKTOOBER


Nr

Lapse nimi 4

4

KÜSIMUS NUMBER 1 (kuni 35 tähemärki)? Vastus küsimusele nr 1 (kuni 90 tähemärki). KÜSIMUS NUMBER 2? Vastus küsimusele number 2. KÜSIMUS NUMBER 3? Vastus küsimusele number 3. KÜSIMUS NUMBER 4? Vastus küsimusele number 4.

FOTO 4

KÜSIMUS NUMBER 5? Vastus küsimusele number 5. KÜSIMUS NUMBER 6? Vastus küsimusele number 6. KÜSIMUS NUMBER 7? Vastus küsimusele number 7. Siia võib lisada kasvataja poolse iseloomustuse lapsele või muu lühida tekstilõigu. Selle pikkus võiks olla 100 kuni 200 tähemärki (koos tühikutega).

SÜNNIPÄEV: 22. JUULI

15


Nr

Need on näidisküsimused. Lisame siia teie enda poolt koostatud küsimused.

5

Kalle Blomkvist

KELLEKS TAHAKSID SAADA? Tahan saada laevade kapteniks või suure Küsimused võiksid mah­ auto juhiks.

tuda ühele reale, st olla kuni 35 tähemärki (koos MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? tühikutega). Soovitame Jooksmine ja jalgpall. Ja puulisada otsas 5 kuni 7 küsimust.

ronimine.

MIS SULLE EI MEELDI? Ei meeldi, et lõuna ajal magama peab. MIS SULLE MEELDIB? Mulle meeldib õues õhukulli mängida. Legodega mängida ja rulaga sõita. SOOVITUS SÕPRADELE? Teisi ei tohi narrida. Peab viisakas olema ja tere ütlema. MIDA TAHAKSID ROHKEM? Õues mängida ja rohkem magustoitu süüa. Hea südamega väga aktiivne poiss, kelle energilisus ka teisi rühmalapsi sütitab. Tema plaanid ja teod toovad teinekord kaasa ka mõningaid sekeldusi. Nagu see tihtilugu poistega ikka on.

16

Sünnipäev: 12. aprill Vastused võiksid mahtuda kahele reale, st olla kuni 90 tähemärki (koos tühikutega). Vastused võivad olla pikemad, kui küsimusi on vähem, või küsimuste alla ei lisata teksti.


Nr

Arabella Mere

5

See on rühmaraamatu joonistuste ja küsimustega üksik leht. Leheküljele paigutub 1 lapse nimi, foto, küsi­mustik, iseloo­ mustus ja joonistus.

KELLEKS TAHAKSID SAADA? Aitäh küsimast! Tahaksin saada presidendiks. MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? Maalimine ja laulmine. Kasvataja ütles, et ma oskan teisi hästi õpetada. MIS SULLE EI MEELDI? Külm ilm. Ühepajatoit ja piima-aedvilja supp. MIS SULLE MEELDIB? Meeldib kevad ja koer Muki. SOOVITUS SÕPRADELE? Soovitan kõigile õppida lugemist ja Joonistuse lisa­mine küsi­ arvutamist, siis on koolis kergem. mustiku juurde muudab

Sünnipäev: 3. august

lehekülje ja raamatu ter­vi­

MIDA TAHAKSID ROHKEM? kuna atraktiivsemaks. Sõpradega mängida. Viisakas ja lõbus tüdruk, kes väga hästi joonistab ja maalib.

Kõigi joonistuste nurgad tulevad üht­

Hakkaja loomuga ningmoodi alati teisi märkav ümarad. Sellest tulenevalt võib ja abistav laps. Peaaegu alati rõõmus. pisike osa joonistusest peitu jääda.

17


Nr 5

Kalle Blomkvist KELLEKS TAHAKSID SAADA? Tahan saada laevade kapteniks või suure auto juhiks. MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? Jooksmine ja jalgpall. Ja puu otsas ronimine. MIS SULLE EI MEELDI? Ei meeldi, et lõuna ajal magama peab. MIS SULLE MEELDIB? Mulle meeldib õues õhukulli mängida. Legodega mängida ja rulaga sõita. SOOVITUS SÕPRADELE? Teisi ei tohi narrida. Peab viisakas olema ja tere ütlema. MIDA TAHAKSID ROHKEM? Õues mängida ja rohkem magustoitu süüa. Hea südamega väga aktiivne poiss, kelle energilisus ka teisi rühmalapsi sütitab. Tema plaanid ja teod toovad teinekord kaasa ka mõningaid sekeldusi. Nagu see tihtilugu poistega ikka on.

18

Sünnipäev: 12. aprill


Nr

Arabella Mere

5

KELLEKS TAHAKSID SAADA? Aitäh küsimast! Tahaksin saada presidendiks. MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? Maalimine ja laulmine. Kasvataja ütles, et ma oskan teisi hästi õpetada. MIS SULLE EI MEELDI? Külm ilm. Ühepajatoit ja piima-aedvilja supp. MIS SULLE MEELDIB? Meeldib kevad ja koer Muki. SOOVITUS SÕPRADELE? Soovitan kõigile õppida lugemist ja arvutamist, siis on koolis kergem.

Sünnipäev: 3. august

MIDA TAHAKSID ROHKEM? Sõpradega mängida. Viisakas ja lõbus tüdruk, kes väga hästi joonistab ja maalib. Hakkaja loomuga ning alati teisi märkav ja abistav laps. Peaaegu alati rõõmus.

19


Nr

Lapse Nimi 1

5

KÜSIMUS NUMBER 1 (kuni 35 tähemärki)? Vastus küsimusele nr 1 (kuni 90 tähemärki). KÜSIMUS NUMBER 2? Vastus küsimusele number 2.

FOTO 1

KÜSIMUS NUMBER 3? Vastus küsimusele number 3. KÜSIMUS NUMBER 4? Vastus küsimusele number 4. KÜSIMUS NUMBER 5? Vastus küsimusele number 5. KÜSIMUS NUMBER 6? Vastus küsimusele number 6.

Sünnipäev: 12. aprill

KÜSIMUS NUMBER 7? Vastus küsimusele number 7. Siia võib lisada kasvataja poolse iseloomustuse lapsele või muu lühida tekstilõigu. Selle pikkus võiks olla 100 kuni 200 tähemärki (koos tühikutega).

20

JOONISTUS 1


Nr

Lapse Nimi 2

5

KÜSIMUS NUMBER 1 (kuni 35 tähemärki)? Vastus küsimusele nr 1 (kuni 90 tähemärki). KÜSIMUS NUMBER 2? Vastus küsimusele number 2.

FOTO 2

KÜSIMUS NUMBER 3? Vastus küsimusele number 3. KÜSIMUS NUMBER 4? Vastus küsimusele number 4. KÜSIMUS NUMBER 5? Vastus küsimusele number 5. KÜSIMUS NUMBER 6? Vastus küsimusele number 6.

Sünnipäev: 3. august

KÜSIMUS NUMBER 7? Vastus küsimusele number 7. Siia võib lisada kasvataja poolse iseloomustuse lapsele või muu lühida tekstilõigu. Selle pikkus võiks olla 100 kuni 200 tähemärki (koos tühikutega).

JOONISTUS 2

21


Nr

Lapse nimi 3

5

KÜSIMUS NUMBER 1 (kuni 35 tähemärki)? Vastus küsimusele nr 1 (kuni 90 tähemärki). KÜSIMUS NUMBER 2? Vastus küsimusele number 2. KÜSIMUS NUMBER 3? Vastus küsimusele number 3.

FOTO 3

KÜSIMUS NUMBER 4? Vastus küsimusele number 4. KÜSIMUS NUMBER 5? Vastus küsimusele number 5. KÜSIMUS NUMBER 6? Vastus küsimusele number 6.

Sünnipäev: 12. aprill

KÜSIMUS NUMBER 7? Vastus küsimusele number 7. Siia võib lisada kasvataja poolse iseloomustuse lapsele või muu lühida tekstilõigu. Selle pikkus võiks olla 100 kuni 200 tähemärki (koos tühikutega).

22

JOONISTUS 3


Nr

Lapse nimi 4

5

KÜSIMUS NUMBER 1 (kuni 35 tähemärki)? Vastus küsimusele nr 1 (kuni 90 tähemärki). KÜSIMUS NUMBER 2? Vastus küsimusele number 2. KÜSIMUS NUMBER 3? Vastus küsimusele number 3.

FOTO 4

KÜSIMUS NUMBER 4? Vastus küsimusele number 4. KÜSIMUS NUMBER 5? Vastus küsimusele number 5. KÜSIMUS NUMBER 6? Vastus küsimusele number 6.

Sünnipäev: 3. august

KÜSIMUS NUMBER 7? Vastus küsimusele number 7. Siia võib lisada kasvataja poolse iseloomustuse lapsele või muu lühida tekstilõigu. Selle pikkus võiks olla 100 kuni 200 tähemärki (koos tühikutega).

JOONISTUS 4

23


Arabella Mere

Nr

See on kõige lihtsamat tüüpi üksikleht. Ühele leheküljele paigutub ainult lapse nimi ja pilt.

6

24


Nr

Agu Sihvka

6 25


Nr

Lapse nimi 1

6

FOTO 1

26


Nr

Lapse nimi 2

6

FOTO 2

27


Nr

Lapse nimi 3

6

FOTO 3

28


Nr

Lapse nimi 4

6

FOTO 4

29


7

Nr 30

Teele Raja


See on kõige lihtsamat tüüpi lehepaar. Vasakule leheküljele lisatakse lapse foto koos nimega ning paremale leheküljele sama lapse 1 joonistus.

Kõigi joonistuste nurgad tulevad üht­ moodi ümarad. Sellest tulenevalt võib pisike osa joonistusest peitu jääda.

31


7

Nr

Lapse nimi 1

FOTO 1

32


JOONISTUS 1

33


7

Nr

Lapse nimi 2

FOTO 2

34


JOONISTUS 2

35


36

8

FOTO 1

Nr

Sellist 2 fotoga lehe­ külge või lehepaari võib kasutada nt lasteaia kasvatajate piltide lisa­ miseks.

FOTO 2


FOTO 1

Nimi 2

8

Nimi 1

Nr

Fotode juurde võib soovi korral lisada nime või lühipealkirja.

FOTO 2

37


Nr 8

FOTO 1

38

FOTO 2


Nr 8

FOTO 1

FOTO 2

39


Nr

1 püstise ja 1 rõhtsa fotoga üksikleht.

9

FOTO 1

40

FOTO 2


Nr 9

FOTO 1

FOTO 2

41


Nr 9

FOTO 1

42

FOTO 2


Nr 9

FOTO 1

FOTO 2

43


Nr

1 püstise ja 2 rõhtsa fotoga üksikleht.

10

FOTO 1

FOTO 2

Erineva arvu fotodega üksik­ lehti võib kasutada milleks tahes. Raamatusse võib lisada jäädvustusi nii lasteaia igapäevatoimetustest, üritus­ test, kui pidulikematest sünd­ mustest nagu lõpupidu vms.

FOTO 3

44


Nr 10

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

45


Nr 10

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

46


Nr 10

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

47


Nr

1 püstise ja 2 rõhtsa fotoga üksikleht.

11

FOTO 1

FOTO 3

FOTO 2

48


Nr

11

Erineva arvu fotodega üksik­ lehti võib kasutada milleks tahes. Raamatusse võib lisada jäädvustusi nii lasteaia igapäevatoimetustest, üritus­ test, kui pidulikematest sünd­ mustest nagu lõpupidu vms.

FOTO 2

FOTO 1

FOTO 3

49


Nr 11

FOTO 1

FOTO 3

FOTO 2

50


Nr

11 FOTO 2

FOTO 1

FOTO 3

51


12

Pealkiri 1

Nr

1 rõhtsa fotoga üksikleht sobib nt grupifoto jaoks.

Fotodele võib lisada lühipealkirja – nt „Kevadel 2019” vms.

FOTO 1

Grupifoto juurde võib soovi korral lisada pildiallkirja nimedega.

EES: Boka, Csele, Csonakos, Weiz, Gereb, Barbaras, Nemecsek, Feri Ats. TAGAREAS: Lasse, Bosse, Britta, Anna, Olle, Kerstin, Lisa ja Inga.

52


Nr 12

FOTO 1

53


Nr 12

FOTO 1

54


Nr 12

FOTO 1

55


56

MINU SÕBRAD


KONTAKTID

Nendele lehekülgedele võivad kõik raamatu­ omanikud koguda ja kirjutada mistahes märkmeid.

57


Raamat valmib kiiresti ja lihtsalt!

1

Valige raamatu formaat, maht ja kaanepind ning esitage päring: raamat@joon.eu

Foto- ja tekstimaterjalide loomine, koondamine ja saatmine. Soovi korral FOTOSESSIOON.

Meie kujundame ja küljendame raamatu.

A .. . J A R A

M

4

Saadame teile kinnitamiseks raamatu ülevaatusfaili (PDF).

Trükime ja köidame raamatud.

AT

S!

3

2

UD

LM O N G I VA

I

joon.eu/raamat 58

5


Juhend tellijale VALIGE RAAMAT JA ESITAGE PÄRING Tutvuge 3 erineva rühmaraamatu näidi­ sega. Nende lehekülgedele on lisatud kujun­ dus­­­lahen­dusi selgitavad kommentaarid ning mater­­­jalide koondamiseks vajalikud näpu­­näi­­ted. Valige 3 raa­matu seast enda lemmik (vt lk 61) ja saatke meile päring raamat@joon.eu

1

ETTEVALMISTUS (TEIE) Tutvuge näidisraamatutega ning valige endale meelepärane küljenduslahendus ehk eri lehe­tüübid (vt lk 60). Raamat valmib kii­resti ja mure­tult, kui teiepoolt kujundamiseks üle­ antavad mater­­­jalid on toimeta­tud korrapära­selt. Soovitame kõik raamatusse lisatavad teks­ti­­­­ osad koondada ühte tekstifaili ja pil­di­fai­li­­dele lisada laste nimed.

2

FOTOSESSIOON. Raamatu hea tervikilme garan­­­­ teerib kvaliteetne fotomaterjal! Selle­pä­rast soo­ vi­tame kaa­sata meie koos­töö­part­ne­reid, kelle läbi­vii­dav foto­sessiooni sisal­­­dab nii laste, kui lastea­ia­­­hoo­­ne pildis­ta­mist, samuti fai­lide tööt­ lust ning nende kor­rekt­­­set vor­mis­ta­mist ja esi­ ta­mist meile (vt lk 61). TEIE FOTOD. Kui teete fotod ise, siis piltide reso­­ lutsiooni ning muude spetsiifiliste näita­jate pärast ärge muretsege. Anname teile tea­da, kui failid trükkimiseks ei sobi.

FAILIDE SAATMINE. Ettevalmistatud failid (fotod ja tekst) suunake meile wetransfer.com, Google Drive vms kaudu. Vajadusel võite failid meie trükikotta tuua ka mälu­pulgaga peal. KUJUNDAMINE (MEIE) Kui fotod ja tekstid on jõudnud meieni, laiab aset kujundus- ja küljendustöö. Pildid ja teks­tid leiavad raamatutes õige koha ning nende ümber teki­vad erinevad rõõmsavärvili­sed kujundid.

3

KINNITAMINE Kujundatud faili ei trükita enne teiepool­ set heakskiitu. Saadame kinnitusfaili (PDF) teile ülevaatamiseks e-posti teel.

4

TOOTMINE JA TRANSPORT Kui fail on kinnitatud, algab toot­­mine. Raamatute tootmine kestab 3–5 tööpäeva. Kui raamatud on valmis, saate neile järgi tulla trükikotta J. Kunderi 8a või tellida need siht­ kohta 5€ eest.

5

is m l . . . j a o n g i va

!

59


Lehetüübid (12 tk) Näidiseid sirvides näete lehekülje nurkadele lisa­­tud numb­reid „Nr 1”, „Nr 2” jne. Need numb­­­­ rid viita­­vad erineva­tele lehe­tüüpi­­dele, mil­lede seast palume teil teha valik. Näidi­­­ses on ka üksi­­kud lehe­­kül­­jed, millelt numb­rit ei leia (sisse­­­­ ju­ha­­­tus, kontak­­tid jm). Need lehe­kül­jed on trü­ kise lahutamatuks osaks ning lisame need raa­ ma­­tu­tesse igal juhul. RUUT formaa­dis raa­matu jaoks on eri lehetüüpe valikus 12. Nr

Agu Sihvka

Paarislehekülg sissejuhatusega. Lasteaia foto vasakul + tekst paremal [2 lk].

Nr 2

Paarislehekülg sissejuhatusega. Foto üle kahe lehe ja tekstilõik paremal ülal [2 lk].

Nr 3

Paarislehekülg üle kahe lehe ulatuva suure fotoga [2 lk].

Nr 4

Üksikleht lapsega. Foto + küsimustik + iseloomustus [1 lk].

Nr 5

Üksikleht lapsega. Foto + küsimustik + iseloomustus + joonistus [1 lk].

Nr 6

Üksikleht lapsega. Nimi + foto [1 lk].

Nr 7

Paarislehekülg lapsega. Foto vasakul + küsi­mustik + joonistus paremal lehel [2 lk].

Nr 8

Üksikleht laste või kasvatajatega. 2 püstist fotot + (2 nime) [1 lk].

Nr 9

Üksikleht 2 fotoga. 1 püstine + 1 rõhtne foto [1 lk].

Nr 10

Üksikleht 3 fotoga. 1 püstine + 2 rõhtsat fotot [1 lk].

Nr 11

Üksikleht 3 fotoga. 2 püstist + 1 rõhtne foto [1 lk].

Nr 12

Üksikleht 1 fotoga. 1 rõhtne foto + (pildi pealkiri) + (pildiallkiri all) [1 lk].

4

Nr 1

Üksiklehe lehetüübi numbrid on lehe paremal nurgal.

KELLEKS TAHAKSID SAADA? Tahan saada laevade kapteniks või suure auto juhiks. MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? Jooksmine ja jalgpall. Ja puu otsas ronimine. MIS SULLE EI MEELDI? Ei meeldi, et lõuna ajal magama peab. MIS SULLE MEELDIB? Mulle meeldib õues õhukulli mängida. Legodega mängida ja rulaga sõita. SOOVITUS SÕPRADELE? Teisi ei tohi narrida. Peab viisakas olema ja tere ütlema. MIDA TAHAKSID ROHKEM? Õues mängida ja rohkem magustoitu süüa.

SÜNNIPÄEV: 26. OKTOOBER

Hea südamega väga aktiivne poiss, kelle energilisus ka teisi rühmalapsi sütitab. Agu plaanid ja teod toovad teinekord kaasa ka mõningaid sekeldusi. Nagu see tihtilugu poistega ikka on.

Nr

7

10

Arabella Mere

42

Paarislehekülje lehetüübi numbrid on lehe vasakul nurgal.

60

43


Hinnakiri

RUUT

RÕHTNE

PÜSTINE

21 x 21 cm

21 x 14,8 cm

14,8x 21 cm

S - 15€

S - 13€

S - 13€

M - 19€ (>80 lk) L - 23€ (>120 lk)

M - 17€ (>80 lk) L - 21€ (>120 lk)

M - 17€ (>80 lk) L - 21€ (>120 lk)

kuni 60 lk

kuni 60 lk

kuni 60 lk

KAANEPIND: SAMET / LÄIKIV / MATT Pehmekaaneline liimköide.

*Hinnad 2019. aasta seisuga.

PILDISTAMINE Soovi korral korraldame teile fotosessiooni meie koostööpartnerite abiga, kes on hästi kursis rühma­raamatute lahendustega. Fotosessioon sisaldab ka lasteaiahoone pildistamist ja selle koguhind on 150€–200€. Piltilus OÜ, tel 5280586, piltilus@piltilus.ee Kristi Sits Photography OÜ, tel 56918331

61


See on raamatu impressum, mille olemas­olu trükises, tagab tellijale sisumater­ jalide osas autoriõigused. TALLINNA KASSISABA LASTEAED / KOOL VMS KONTAKT kassisaba@asutus.ee tel +372 777 777 Kassisaba 7, Tallinn 10777 TRÜKISE KOOSTAJAD Ees- ja perekonnanimi, ees- ja perekonnanimi KUJUNDUS / TRÜKK JOON OÜ

© 2019. Lasteaia / kooli vms nimetus Kõik õigused kaitstud. Tallinn 2019


He ad k oolitee d!

Toodetud trĂźkikojas Joon

Profile for Trükikoda JOON

RUUT  

Rühmaraamat. RUUT (21 x 21cm).

RUUT  

Rühmaraamat. RUUT (21 x 21cm).

Profile for joon.eu
Advertisement