a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Nä idi

s

Tallinn 2 019

2018 / 2019

Tallinna Kassisaba rĂźhmaraamat


Tallinna Kassisaba rĂźhmaraamat RĂź h m i m i an

2018 / 2019


1

Nr Soovitame siia lisada Ăźldvaate lasteaia hoonest, hoovist vms.

2


See on tsitaat raamatust „Karupoeg Puhh”. Selle asemele võiksite teie kirjutada rühmaraamatu sissejuhatava teksti. Soovitav tekstimaht on 700–1000 tähemärki (koos tühikutega).

K

ui sa oled juhtunud lugema üht teist raa­ matut Christopher Robinist, siis kind­lasti mäletad, et Christopher Robinil oli kord luik (või oli asi hoopiski nii, et luigel oli Chris­ topher Robin – ei ole mul enam meeles, kuidas see lugu õieti oli) ja et ta armas­tas seda luike Puhhiks kutsuda.

Ja kui siis meie kaisukaru ükskord tea­tas, et tema tahaks endale kah mõnd põne vat nime, mis oleks kohe päriselt tema oma, siis kuulutas Christopher Robin ilma pikemalt mõtlemata, et nüüdsest on tema nimi Winnie Puhh. Ja Winnie Puhhiks ta saigi. Sooh, nüüd sai see Puhhiosa ära seletatud ja jääb vaid üle veel sellest rääkida, kust tuli nime teine pool. [Selle teksti pikkus on 800 tähemärki k.t.]

Aga aasta läks aasta järel ja kui tuli aeg hüvasti jätta, me võtsime selle nime liht­salt kaa­sa, sest arvasime, et ega seda luigel enam vaja ei lähe.

3


2

Nr Üle kahe lehe fotoga sissejuhatavat lehepaari soovitame kasutada sobiva foto olemasolul. Arvestada tuleb, et tüüpformaadis fotost (15x10) läheb antud lehepaaril ülemine või alumine osa kaduma.

4

AT

RA

FO

AM

AT AM

RA

10

TO

15


K

ui sa oled juhtunud lugema üht teist raa­ matut Christopher Robinist, siis kind­lasti mäletad, et Christopher Robinil oli kord luik (või oli asi hoopiski nii, et luigel oli Chris­ topher Robin – ei ole mul enam meeles, kuidas see lugu õieti oli) ja et ta armas­tas seda luike Puhhiks kutsuda. Aga aasta läks aasta järel ja kui tuli aeg hüvasti jätta, me võtsime selle nime liht­salt kaa­sa, sest arvasime, et ega seda luigel enam vaja ei lähe. Ja kui siis meie kaisukaru ükskord tea­tas, et tema tahaks endale kah mõnd põne vat nime, mis oleks kohe päriselt tema oma. [Selle teksti pikkus on 550 tähemärki k.t.]

Sissejuhatava teksti soovitav maht on 500–700 tähemärki (koos tühikutega).

5


3

Nr Suure hoovi- või ruumi­ vaadetega lehepaare võib vabalt kasutada ka raamatu kesk- või tagaosas.

6


Erinevaid graafilisi elemente leiab igalt lehepaarilt. Nende värv ning paigutus varieerub läbi kogu raamatu.

7


Agu Sihvka

SÜNNIPÄEV: 26. OKTOOBER

KELLEKS TAHAKSID SAADA? Tahan saada laevade kapteniks või suure auto juhiks.

4

Tavaliselt on lapsed raamatus reastatud tähes­ tikulises järjekorras.

Nr

See on rühmaraamatu klassikaline küsimustega üksikleht. Ühele lehe­ küljele paigu­tub 1 lapse nimi, foto, küsi­mus­tik.

MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? Jooksmine ja jalgpall. Ja puu otsas ronimine. MIS SULLE EI MEELDI? Ei meeldi, et lõuna ajal magama peab. MIS SULLE MEELDIB? Mulle meeldib õues õhukulli mängida. Legodega mängida ja rulaga sõita. SOOVITUS SÕPRADELE? Teisi ei tohi narrida. Peab viisakas olema ja tere ütlema. MIDA TAHAKSID ROHKEM? Õues mängida ja rohkem magustoitu süüa.

8


SÜNNIPÄEV: 22. JUULI

KELLEKS TAHAKSID SAADA? Aitäh küsimast! Tahaksin saada presidendiks.

4

Need on näidisküsimused. Lisame siia teie enda poolt koostatud küsimused.

Nr

Eva Lotta Lärmisepp

MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? Maalimine ja laulmine. Kasvataja ütles, et ma oskan teisi hästi õpetada. MIS SULLE EI MEELDI? Küsimused võiksid mah­ Külm ilm. Ühepajatoit jatuda piima-aedvilja ühele reale, st olla supp. kuni 35 tähemärki (koos tühikutega). Soovitame

MIS SULLE MEELDIB? lisada 5 kuni 7 küsimust. Meeldib kevad ja koer Muki. Vastused võiksid mahtuda kahele reale, st olla kuni 90 tähemärki (koos tühikutega). Vastused võivad olla pikemad, kui küsimusi on vähem, või küsimuste alla ei lisata teksti.

SOOVITUS SÕPRADELE? Soovitan kõigile õppida lugemist ja arvutamist, siis on koolis kergem. MIDA TAHAKSID ROHKEM? Sõpradega mängida.

9


Nr

Agu Sihvka

SÜNNIPÄEV: 26. OKTOOBER

4

KELLEKS TAHAKSID SAADA? Tahan saada laevade kapteniks või suure auto juhiks.

MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? Jooksmine ja jalgpall. Ja puu otsas ronimine. MIS SULLE EI MEELDI? Ei meeldi, et lõuna ajal magama peab. MIS SULLE MEELDIB? Mulle meeldib õues õhukulli mängida. Legodega mängida ja rulaga sõita. SOOVITUS SÕPRADELE? Teisi ei tohi narrida. Peab viisakas olema ja tere ütlema. MIDA TAHAKSID ROHKEM? Õues mängida ja rohkem magustoitu süüa.

10


KELLEKS TAHAKSID SAADA? Aitäh küsimast! Tahaksin saada presidendiks.

4

SÜNNIPÄEV: 22. JUULI

Nr

Eva Lotta Lärmisepp

MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? Maalimine ja laulmine. Kasvataja ütles, et ma oskan teisi hästi õpetada. MIS SULLE EI MEELDI? Külm ilm. Ühepajatoit ja piima-aedvilja supp. MIS SULLE MEELDIB? Meeldib kevad ja koer Muki. SOOVITUS SÕPRADELE? Soovitan kõigile õppida lugemist ja arvutamist, siis on koolis kergem. MIDA TAHAKSID ROHKEM? Sõpradega mängida.

11


Nr

Lapse nimi 1

SÜNNIPÄEV: 26. OKTOOBER

4

KÜSIMUS NUMBER 1 (kuni 35 tähemärki)? Vastus küsimusele nr 1 (kuni 90 tähemärki). KÜSIMUS NUMBER 2? Vastus küsimusele number 2. KÜSIMUS NUMBER 3? Vastus küsimusele number 3.

FOTO 1

KÜSIMUS NUMBER 4? Vastus küsimusele number 4. KÜSIMUS NUMBER 5? Vastus küsimusele number 5. KÜSIMUS NUMBER 6? Vastus küsimusele number 6. KÜSIMUS NUMBER 7? Vastus küsimusele number 7.

12


Nr

Lapse nimi 2

4

KÜSIMUS NUMBER 1 (kuni 35 tähemärki)? Vastus küsimusele nr 1 (kuni 90 tähemärki).

SÜNNIPÄEV: 22. JUULI

KÜSIMUS NUMBER 2? Vastus küsimusele number 2. KÜSIMUS NUMBER 3? Vastus küsimusele number 3.

FOTO 2

KÜSIMUS NUMBER 4? Vastus küsimusele number 4. KÜSIMUS NUMBER 5? Vastus küsimusele number 5. KÜSIMUS NUMBER 6? Vastus küsimusele number 6. KÜSIMUS NUMBER 7? Vastus küsimusele number 7.

13


Nr

Lapse nimi 3

SÜNNIPÄEV: 26. OKTOOBER

4

KÜSIMUS NUMBER 1 (kuni 35 tähemärki)? Vastus küsimusele nr 1 (kuni 90 tähemärki). KÜSIMUS NUMBER 2? Vastus küsimusele number 2. KÜSIMUS NUMBER 3? Vastus küsimusele number 3.

FOTO 3

KÜSIMUS NUMBER 4? Vastus küsimusele number 4. KÜSIMUS NUMBER 5? Vastus küsimusele number 5. KÜSIMUS NUMBER 6? Vastus küsimusele number 6. KÜSIMUS NUMBER 7? Vastus küsimusele number 7.

14


Nr

Lapse nimi 4

4

KÜSIMUS NUMBER 1 (kuni 35 tähemärki)? Vastus küsimusele nr 1 (kuni 90 tähemärki).

SÜNNIPÄEV: 22. JUULI

KÜSIMUS NUMBER 2? Vastus küsimusele number 2. KÜSIMUS NUMBER 3? Vastus küsimusele number 3.

FOTO 4

KÜSIMUS NUMBER 4? Vastus küsimusele number 4. KÜSIMUS NUMBER 5? Vastus küsimusele number 5. KÜSIMUS NUMBER 6? Vastus küsimusele number 6. KÜSIMUS NUMBER 7? Vastus küsimusele number 7.

15


5 SÜNNIPÄEV: 26. OKTOOBER

Nr

Agu Sihvka

Need on näidisküsimused. Lisame siia teie enda poolt koostatud küsimused.

KELLEKS TAHAKSID SAADA? Tahan saada laevade kapteniks või suure auto juhiks. MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? Jooksmine ja jalgpall. Ja puu otsas ronimine. MIS SULLE EI MEELDI?Küsimused võiksid mah­ tuda ühele reale, st olla Ei meeldi, et lõuna ajal magama peab.

kuni 35 tähemärki (koos tühikutega). Soovitame MIS SULLE MEELDIB? lisada 5 kuni 7 küsimust. Vastused võiksid mahtuda kahele reale, st olla kuni 90 tähemärki (koos tühikutega). Vastused võivad olla pikemad, kui küsimusi on vähem, või küsimuste alla ei lisata teksti.

Mulle meeldib õues õhukulli mängida. Legodega mängida ja rulaga sõita.

SOOVITUS SÕPRADELE? Teisi ei tohi narrida. Peab viisakas olema ja tere ütlema. MIDA TAHAKSID ROHKEM? Õues mängida ja rohkem magustoitu süüa.

16


See on klassikaline pildiga lehepaar. Vasakule lehe­ küljele lisatakse lapse foto koos nime ja küsi­ mus­tikuga ning pare­male leheküljele sama lapse 1 joonistus.

Kõigi joonistuste nurgad tulevad üht­ moodi ümarad. Sellest tulenevalt võib pisike osa joonistusest peitu jääda.

17


5 SÜNNIPÄEV: 26. OKTOOBER

Nr

Lapse nimi 1 KELLEKS TAHAKSID SAADA? Tahan saada laevade kapteniks või suure auto juhiks. MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? Jooksmine ja jalgpall. Ja puu otsas ronimine. MIS SULLE EI MEELDI? Ei meeldi, et lõuna ajal magama peab.

FOTO 1

MIS SULLE MEELDIB? Mulle meeldib õues õhukulli mängida. Legodega mängida ja rulaga sõita. SOOVITUS SÕPRADELE? Teisi ei tohi narrida. Peab viisakas olema ja tere ütlema. MIDA TAHAKSID ROHKEM? Õues mängida ja rohkem magustoitu süüa.

18


JOONISTUS 1

19


5 SÜNNIPÄEV: 26. OKTOOBER

Nr

Lapse nimi 2 KELLEKS TAHAKSID SAADA? Tahan saada laevade kapteniks või suure auto juhiks. MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? Jooksmine ja jalgpall. Ja puu otsas ronimine. MIS SULLE EI MEELDI? Ei meeldi, et lõuna ajal magama peab.

FOTO 2

MIS SULLE MEELDIB? Mulle meeldib õues õhukulli mängida. Legodega mängida ja rulaga sõita. SOOVITUS SÕPRADELE? Teisi ei tohi narrida. Peab viisakas olema ja tere ütlema. MIDA TAHAKSID ROHKEM? Õues mängida ja rohkem magustoitu süüa.

20


JOONISTUS 2

21


Peeter Paan

Nr

See on kõige lihtsamat tüüpi üksikleht. Ühele leheküljele paigutub ainult lapse nimi ja pilt.

6

22


Nr

Arabella Mere

6 23


Nr

Lapse nimi 1

6

FOTO 1

24


Nr

Lapse nimi 2

6

FOTO 2

25


Nr

Lapse nimi 3

6

FOTO 3

26


Nr

Lapse nimi 4

6

FOTO 4

27


7

Nr 28

Kalle Blomkvist


See on kõige lihtsamat tüüpi lehepaar. Vasakule leheküljele lisatakse lapse foto koos nimega ning paremale leheküljele sama lapse 1 joonistus.

Kõigi joonistuste nurgad tulevad üht­ moodi ümarad. Sellest tulenevalt võib pisike osa joonistusest peitu jääda.

29


7

Nr

Lapse nimi 1

FOTO 1

30


JOONISTUS 1

31


7

Nr

Lapse nimi 2

FOTO 2

32


JOONISTUS 2

33


Nr

Sellist 2 fotoga lehe­ külge või lehepaari võib kasutada nt lasteaia kasvatajate piltide lisa­ miseks.

8

FOTO 1

34

FOTO 2


Nimi 2

FOTO 1

8

Fotode juurde võib soovi korral lisada nime või lühipealkirja.

Nr

Nimi 1

FOTO 2

35


Nr 8

FOTO 1

36

FOTO 2


Nr 8

FOTO 1

FOTO 2

37


Nr

1 püstise ja 1 rõhtsa fotoga üksikleht.

9

FOTO 1

38

FOTO 2


Nr 9

FOTO 1

FOTO 2

39


Nr 9

FOTO 1

40

FOTO 2


Nr 9

FOTO 1

FOTO 2

41


Nr

1 püstise ja 2 rõhtsa fotoga üksikleht.

10 FOTO 2 FOTO 1

FOTO 3

42


Nr 10 FOTO 2 FOTO 1

Erineva arvu fotodega üksik­ lehti võib kasutada milleks tahes. Raamatusse võib lisada jäädvustusi nii lasteaia igapäevatoimetustest, üritus­ test, kui pidulikematest sünd­ mustest nagu lõpupidu vms.

FOTO 3

43


Nr 10 FOTO 2 FOTO 1

FOTO 3

44


Nr 10 FOTO 2 FOTO 1

FOTO 3

45


Nr

1 püstise ja 2 rõhtsa fotoga üksikleht.

11

FOTO 1 FOTO 3

FOTO 2 46


Nr

11

Erineva arvu fotodega üksik­ lehti võib kasutada milleks tahes. Raamatusse võib lisada jäädvustusi nii lasteaia igapäevatoimetustest, üritus­ test, kui pidulikematest sünd­ mustest nagu lõpupidu vms.

FOTO 1

FOTO 3

FOTO 2 47


Nr 11

FOTO 1 FOTO 3

FOTO 2 48


Nr

11 FOTO 1 FOTO 3

FOTO 2 49


Pealkiri 1

Nr

1 rõhtsa fotoga üksikleht sobib nt grupifoto jaoks.

FOTO 1 Grupifoto juurde võib soovi korral lisada pildiallkirja nimedega.

EES: Boka, Csele, Csonakos, Weiz, Gereb, Barbaras, Nemecsek, Feri Ats. TAGAREAS: Lasse, Bosse, Britta, Anna, Olle, Kerstin, Lisa ja Inga.

50

12

Fotodele võib lisada lühipealkirja – nt „Kevadel 2019” vms.


Nr 12

FOTO 1

51


Nr

Pealkiri 1

12

FOTO 1

52


Nr 12

FOTO 1

53


KONTAKTID

54


55

MINU SÕBRAD


Raamat valmib kiiresti ja lihtsalt!

1

Valige raamatu formaat, maht ja kaanepind ning esitage päring: raamat@joon.eu

2 Foto- ja tekstimaterjalide loomine, koondamine ja saatmine. Soovi korral FOTOSESSIOON.

Trükime ja köidame raamatud.

A ... J

R

A

AM

56

AT

UD

M O N G I VA L

IS

!

5

4

Saadame teile kinnitamiseks raamatu ülevaatusfaili (PDF).

joon.eu/raamat

3

Meie kujundame ja küljendame raamatu.


Juhend tellijale

VALIGE RAAMAT JA ESITAGE PÄRING Tutvuge 3 erineva rühmaraamatu näidi­ sega. Nende lehekülgedele on lisatud kujun­dus­­­­la­ hen­dusi selgitavad kommentaarid ning mater­­­­ja­­ lide koondamiseks vajalikud näpu­­­näi­­­­ted. Valige 3 raa­­matu seast enda lemmik (vt lk 60) ja saatke meile päring raamat@joon.eu

1

ETTEVALMISTUS (TEIE) Tutvuge näidisraamatutega ning valige endale meelepärane küljenduslahendus ehk eri lehe­tüübid (vt lk 58–59). Raamat valmib kii­resti ja mure­tult, kui teiepoolt kujundamiseks üle­ antavad mater­­­jalid on toimeta­tud korrapära­ selt. Soovitame kõik raamatusse lisata­vad teks­ ti­­osad koondada ühte teksti­fai­li ja pil­di­fai­li­dele lisada laste nimed.

2

FOTOSESSIOON. Raamatu hea tervikilme garan­­­ teerib kvaliteetne fotomaterjal! Selle­pä­rast soo­ vi­tame kaa­sata meie koos­töö­part­ne­reid, kelle läbi­vii­dav foto­sessiooni sisal­­dab nii laste, kui las­tea­ia­­hoo­­ne pil­dis­ta­mist, samuti fai­lide tööt­ lust ning nende kor­rekt­­­set vor­mis­ta­mist ja esi­ta­ mist meile (vt lk 61). TEIE FOTOD. Kui teete fotod ise, siis piltide reso­­lutsiooni ning muude spetsiifiliste näita­ jate pärast ärge muretsege. Anname teile teada, kui failid trükkimiseks ei sobi.

Juhend jätkub pöördel...

57


Juhend tellijale

Lehetüübid (12 tk)

KUJUNDAMINE (MEIE) Kui fotod ja tekstid on jõudnud meieni, laiab aset kujundus- ja küljendustöö. Pildid ja teks­tid leiavad raamatutes õige koha ning nende ümber teki­vad erinevad rõõmsavärvili­ sed kujun­did.

Näidiseid sirvides näete lehekülje nurka­dele lisa­­tud numb­reid „Nr 1”, „Nr 2” jne. Need numb­­­­ rid viita­vad erinevatele lehe­tüü­pi­­dele, mil­le­de seast palume teil teha valik. Näi­di­­­ses on ka üksi­kud lehe­kül­jed, millelt numb­rit ei leia (sisse­­­ ju­ha­­tus, kontak­tid jm). Need lehe­kül­jed on trükise lahuta­ma­tuks osaks ning lisame need raa­ma­tu­tesse igal juhul. RÕHTNE for­maa­dis raa­matu jaoks on eri lehe­tüüpe valikus 12.

TOOTMINE JA TRANSPORT Kui fail on kinnitatud, algab toot­­mine. Raamatute tootmine kestab 3–5 tööpäeva. Kui raamatud on valmis, saate neile järgi tulla trükikotta J. Kunderi 8a või tellide need siht­ kohta 5€ eest.

5

58

Paarislehekülje lehetüübi numbrid on lehe vasakul nurgal. 7

KINNITAMINE Kujundatud faili ei trükita enne teiepool­ set heaks­kiitu. Saadame kinnitusfaili (PDF) teile ülevaatamiseks e-posti teel.

4

Kalle Blomkvist

Nr

3

pisike osa joonistusest peitu jääda.

32

33


Lehetüübid (12 tk) Nr

Agu Sihvka

SÜNNIPÄEV: 26. OKTOOBER

4

KELLEKS TAHAKSID SAADA? Tahan saada laevade kapteniks või suure auto juhiks.

MIS SUL KÕIGE PAREMINI VÄLJA TULEB? Jooksmine ja jalgpall. Ja puu otsas ronimine. MIS SULLE EI MEELDI? Ei meeldi, et lõuna ajal magama peab. MIS SULLE MEELDIB? Mulle meeldib õues õhukulli mängida. Legodega mängida ja rulaga sõita. SOOVITUS SÕPRADELE? Teisi ei tohi narrida. Peab viisakas olema ja tere ütlema. MIDA TAHAKSID ROHKEM? Õues mängida ja rohkem magustoitu süüa.

10

Üksiklehe lehetüübi numbrid on lehe paremal nurgal.

Nr 6

Üksikleht lapsega. Nimi + foto [1 lk].

Nr 7

Paarislehekülg lapsega. Foto vasakul + joonistus paremal lehel [2 lk].

Nr 1

Paarislehekülg sissejuhatusega. Lasteaia foto vasakul + tekst paremal [2 lk].

Nr 8

Üksikleht laste või kasvatajatega. 2 püstist fotot + (2 nime) [1 lk].

Nr 2

Paarislehekülg sissejuhatusega. Foto üle kahe lehe ja tekstilõik paremal ülal [2 lk].

Nr 9

Üksikleht laste või kasvatajatega. 1 püstine + 1 rõhtne foto [1 lk].

Nr 3

Paarislehekülg üle kahe lehe ulatuva suure fotoga [2 lk].

Nr 10

Üksikleht 3 fotoga. 1 püstine + 2 rõhtsat fotot [1 lk].

Nr 4

Üksikleht lapsega. Foto + küsimustik [1 lk].

Nr 11

Üksikleht 3 fotoga. 2 püstist + 1 rõhtne foto [1 lk].

Nr 5

Paarislehekülg lapsega. Foto vasakul + küsi­mustik + joonistus paremal lehel [2 lk].

Nr 12

Üksikleht 1 fotoga. 1 rõhtne foto + (pildi pealkiri) + (pildiallkiri all) [1 lk].

59


Hinnakiri

RUUT

RÕHTNE

PÜSTINE

21 x 21 cm

21 x 14,8 cm

14,8x 21 cm

S - 15€

S - 13€

S - 13€

M - 19€ (>80 lk) L - 23€ (>120 lk)

M - 17€ (>80 lk) L - 21€ (>120 lk)

M - 17€ (>80 lk) L - 21€ (>120 lk)

kuni 60 lk

kuni 60 lk

kuni 60 lk

KAANEPIND: SAMET / LÄIKIV / MATT Pehmekaaneline liimköide.

60

*Hinnad 2019. aasta seisuga.


Pildistamine Soovi korral korraldame teile fotosessiooni meie koostööpartnerite abiga, kes on hästi kursis rühma­raamatute lahendustega. Fotosessioon sisaldab ka lasteaiahoone pildistamist ja selle koguhind on 150€–200€. Piltilus OÜ, tel 5280586, piltilus@piltilus.ee Kristi Sits Photography OÜ, tel 56918331

61


See on raamatu impressum, mille olemas­olu trükises, tagab tellijale sisumater­ jalide osas autoriõigused. TALLINNA KASSISABA LASTEAED, KOOL VMS KONTAKT kassisaba@asutus.ee tel +372 777 777 Kassisaba 7, Tallinn 10777 TRÜKISE KOOSTAJAD Ees- ja perekonnanimi, ees- ja perekonnanimi KUJUNDUS / TRÜKK JOON OÜ

© 2019. Lasteaia / kooli vms nimetus Kõik õigused kaitstud. Tallinn 2019


He ad k oolitee d!

Toodetud trĂźkikojas Joon

Profile for Trükikoda JOON

RÕHTNE  

Rühmaraamat. RÕHTNE (21 x 14,8cm).

RÕHTNE  

Rühmaraamat. RÕHTNE (21 x 14,8cm).

Profile for joon.eu
Advertisement