Page 1


— indice —

4 diseinu grafikoa — diseño gráfico

— 10 ilustrazioa — ilustración

— 16 barne diseinua — diseño de interiores

— — Klip nº4 zkia Junio 2013 Ekaina EASD Vitoria-Gasteiz ADGE C/Cuadrilla Salvatierra S/N 01012 Vitoria-Gasteiz Tlf. 945 12 33 95 Fax. 945 12 33 94 www.easdvitoria.com Diseinua eta maketazioa: Diseinu Grafikoko Graduko 2 mailako ikasleak. Diseño y maquinación: Alumnos de 2º curso de Grado en Diseño Gráfico. Inprimaketa/Impresión: EPS

20 argazkilaritza — fotografia


— —

editoriala

editorial

Argitalpen honi jarraipena emateko ekimen honek aukera paregabea ematen digu zertan gabiltzan aditzera emateko; izan ere, elkarrekin ahaleginean eta lanean ari gara DISEINUA gure gizartearen errealitatean ordezkapena eta errespetua lortzeko.

Iniciativas como ésta de dar continuidad a esta publicación nos da la oportunidad de exponer con ilusión el esfuerzo y trabajo que venimos dedicando juntos para que el DISEÑO tenga representatividad y respeto en la realidad de nuestra sociedad.

Eskaintza akademikoa aldatzeko prozesuan murgilduta gaude, ikasketa hauek egungo premietara egokitzeko, eta, diseinuko tituluak zer izen izango duen eztabaida antzuan sartu gabe, lanean dihardugu eremu honetan teoria eta praktika muturreraino eramateko. Ez genuke azken jarrera bat sortu nahi. Aldiz, DISEINUAREN gaian eztabaida eta eskuratze-ardatz propioa bilatu/aurkitu nahi dugu. Oraindik ere badago zer egina, zer landua, zer ikertua…

Estamos inmersos en un proceso de cambio en la oferta académica para adecuar estos estudios a las necesidades actuales y sin entrar en el estéril debate de cómo se denominará el título de diseño, trabajamos para que la teoría y práctica en este campo tenga su expresión máxima. Nos gustaría no generar una última postura sino buscar/encontrar un eje propio de discusión y apropiación sobre el tema en el DISEÑO. Queda por hacer, trabajar, investigar,…

Nazioarteko beste eskola eta/edo unibertsitate batzuekiko harremanak eta atzerrian praktikak egitea aberasgarri dira guztiontzat. Pentsa dezagun prestakuntzarako toki batean, bertan ikasteko, irakasteko eta eginkizun horietan erakargarriak eta interesgarriak izateko, horri esker ulertzeko eta jarduteko hainbat moduren trukeaz goza dezagun gure ikasgela eta pasabideetan. Horretara iritsiko garelakoan gaude…

Las relaciones internacionales con otras escuelas y/o universidades, la realización de prácticas en el extranjero nos enriquece a todos. Pensemos en un lugar de formación dónde aprendamos, seamos capaces de enseñar y seamos atractivos e interesantes para que podamos disfrutar en nuestras aulas y pasillos del intercambio de distintas formas de entender y actuar. Creemos que llegará….

Pentsa dezagun Euskal Diseinuan etxe barruan eta etxetik kanpo.

Pensemos en el Diseño Vasco dentro y fuera de casa.

Eskerrik asko,

Eskerrik asko,

Ana Arranz Barnealdeen departamentua. 2013ko martxoa.

Ana Arranz Departamento de Interiores. Marzo 2013.


— —

— —

diseinu grafikoa

diseño gráfico

Hugo Ferradas-en Prespective proiektua, gaur egungo merkatu modernoan edateko berri bat sartzeko ideiarekin jaio da, ehunka vozka, ron, whisky eta ginebra markez gainezka dagoen eremu batean. kontzeptu, produktu eta marka berri baten aurrean gaude, dena 50 urtetik gorako tradizio batera loturik. Gainera, perspective-k merkatu txikiko salmenta eta eskuz landutako produkzioa eskeintzen digu konotazio moderno, atraktibo eta aktualetatik hurrunduz, dena alde positibotik begiratuz.

El proyecto de Hugo Ferradas Perspective, nace de la idea de introducir una nueva bebida espirituosa, en un mercado actual y moderno, saturado de cientos de marcas de vodka, ron, whisky y ginebra. Estamos ante un nuevo concepto de aguardiente y una nueva marca unidos a un producto con más de 50 años de tradición. Además, Perspective ofrece una producción artesanal y venta al por menor con connotaciones rurales y de todo menos modernas, actuales y atractivas, pero visto como algo positivo.

proyecto perspective

KLIP • E D I Z I O A • 2013

perspective proiektua

1

4


2

KLIP • E D I C I Ó N • 2013

1. 2. 3. 4.

3

visualización en web detalle del tapón diseño de packaging logotipo en relieve

4

5


KLIP • E D I Z I O A • 2013

1

1. etiquetas ropa 2. diseño camiseta 3. visualización en web

emerreuve proiektua

proyecto emerreuve

"Emerreuve" proiektuaren helburua, irudi erakargarri, sinple eta trinkoa lortzean datza. Ideia simpleen batzuen bitartez bere sektoreko mugimenduan kokatu, publiko jakin horrekin erlazioa sortu eta kirol konkretu batzuekin duen erlazioa transmititu nahi du.

El proyecto tiene como objetivo dotar a “emerreuve” de una imagen visual diferenciadora, sencilla, y compacta. Que sea capaz de transmitir en ideas básicas el sector en que se encuentra la empresa, la vinculación con el espíritu del publico al que se dirige y la representación del carácter de los deportes a los que esta vinculada la marca.

— 6


2

KLIP • E D I C I Ó N • 2013

3

7


— ez gelditu itsatsita

KLIP • E D I Z I O A • 2013

— Kanpaina: “Despégate” “Ez gelditu itsatsita” “Gasteizko Udalaren Gazteria Atalak" proposatutako sentsibilizazio-kanpaina, helburu hau duena: 15-25 urteko gazteak prestakuntzak garapen pertsonal eta profesionalerako bide gisa duen garrantziaz kontzientziatzea, emakumeak bereziki aintzat hartuta. Kanpaina honek eguneroko hainbat egoeratan jendearekin elkarreraginean jardutea du jomugan, eta, horretarako, murtxikatuta, botata eta hainbat gainazaletan itsatsita dagoen txikle baten irudia baliatzen du.

— despegate

— Campaña : “Despegate” “Ez gelditu etsatsita” Campaña de sensibilización, propuesta por el “Departamento de juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”, cuyo objetivo es concienciar a los jóvenes de 15 a 25 años, con especial atención a las mujeres de este colectivo, para mejorar la formación como vía de desarrollo personal y profesional. Esta campaña busca la interacción con el público en diferentes situaciones cotidianas, a través de la imagen de un chicle masticado, tirado y pegado a diferentes superficies.

8


KLIP • E D I C I Ó N • 2013

9


— —

— —

ilustrazioa

ilustración

Zamorako Arte eta Diseinuko Eskolarekin batera egindako proiektua.

Proyecto realizado en colaboración con la Escuela de Arte y Diseño de Zamora.

Historia paraleloak izeneko proiektuak Historiaren benetako istorioetan sakontzeko asmoa du abiapuntu. Proiektuak gizarte-arloaren funtsa osatzen duten bizitza umil eta anonimoak ditu ardatz,eta ez liburuetako protagonistak diren izen handiak. Proiektuaren hasierako helburua da hiri bakoitzeko pertsonaia, pasadizo eta une historiko jakin batzuk definitzea, hain zuzen ere hiriaren eta bertakoen nortasunean eta izaeran eragin nabarmena dutenak. Helburu hori lortzeko bitartekoak, berriz, objektuak eta istorioak hizkuntza bisual zuzen eta irisgarriaren bidez irudikatzea izan beharko luke; izan ere, proiektuaren emaitza bi hiriburuen hiri-ingurunean erakustea da azken helburua, bi eskoletan egiten den lanera hurbiltzeko aukera ere emango aintzat hartuta.

El proyecto Historias Paralelas, parte de la intención de profundizar en las verdaderas historias de la Historia. En las vidas humildes y anónimas que forman la esencia de lo social, por contraposición a los grandes nombres que protagonizan los libros. El propósito inicial del proyecto es definir personajes, anécdotas y momentos históricos clave de cada una de las ciudades, que perfilan la identidad y el carácter de la ciudad y sus gentes. El medio para conseguir este objetivo debería ser la implementación de la ilustración de objetos y de historias a través de un lenguaje visual directo y accesible para los habitantes de las dos ciudades, ya que el propósito final es la exposición física del resultado del proyecto en el entorno urbano de las dos capitales, también como modo de acercamiento al trabajo que se desarrolla desde las dos escuelas.

KLIP • E D I Z I O A • 2013

istorio paraleloak

10

historias paralelas


KLIP • E D I C I Ó N • 2013

11


— — dani maiz-i elkarrizketa — Easd-Adge lehenengo promozioko ikaslea eta Euskal Irudigileen Elkarte Profesionalaren sortazilea eta lehendakaria. Nola ikusten duzu ilustrazioaren gaurko egoera Euskadin?

KLIP • E D I Z I O A • 2013

Bagaude une on samarrean, gaurko krisi ekonomikoa izan arren. Normalean ilustrazioa eta editoriala sektorea elkarrekin doaz eta orain haurren eta helduen ilustratutako albumaren errekuperazio bat egon da. Ohiko sektoreez gain, egunkariak, komikia, animazioa... ilustratzaileek orain teknologia berriei eta bere aplikazioei esker, Interneti, bideojokoak... profesionalen eskari handiagoa dute. Perspektiba positiboak daude etorkizunerako. Zer funtzioa betetzen du Apie-Eiep eta zer ekintza mota egiten ditu? Elkarteak lan egiten du ilustratzaileen lanaren ezagutze soziala egon dadila eta arduratzen da egileei dagozkien eskubideak babestea eta bere betetzea bermatzea, baita ere, normalean isolatutako eran lan egiten dutenez gero, Euskadiko ilustratzaileen arteko kontaktua eta kolaborazioa erraztea. Ilustratzaile berrientzako orientazio juridikoa ere eskaintzen du lan-merkatura sartu ahal daitezela oinarrizko ezagunarekin. Jarduerei dagokienez egiten ditugu, erakusketak, ikastaroak, mintegiak, hizketaldiak... Beste leku batzuen elkarte batzuekiko erlazioa du? Zenbat bazkide-kopuru ditu elkateak? Orain badaude elkarteak Madrilen, Valentzian, Galizian eta Bartzelonan, hau da zaharrena eta bazkide kopuru gehien dituena. Andaluziakoa eta Errioxakoa sortzeko prozesuan daude. Haiekin guztiekin erlazioa dugu bagaudelako ilustratzaile profesionaleko estatu espainiarraren elkarte guztiak elkartzen duen federazioan bilduta (FADIP) eta honek nazioarteko mailan ordezkatzen ditu EIF-ean. Urteko 3 edo 4 aldiz biltzen ditugu. Euskadiaren ilustratzaile elkarteak 80 bazkide ditu gutxi gorabehera. Zer egin behar dute pertsona interesatuek elkartzeko? Ilustrazioarekin lotutako edozein pertsona elkar daiteke. Bi modalitate daude, ikasleentzat eta profesionalentzat. Bi aukeren arteko desberdintasuna ordaindu behar duten kuotaren kopuruan dago. Pertsona interesatuek gurekin

12


harremanetan jarri behar dute, bere datuak eta posta elektronikoa eman eta gu bidaltzen diegu Apie-Eiepren informazio guztia. Zure esperientzia profesionalaz hitz egin iezaguzu.

Zer argitaratze lana mota egin duzu? Nire kasuan lan gutxi egin ditut argitaratze sektorean. Behin EASD-EADG-ean ikasketak amaituta ostean, eskatu zizkidaten lehen proiektuak editorialekoak izan ziren, haurren liburuak hain zuzen. Esperientzia positiboa izan zen baina une horretan ez zen errentagarria. Egun eta lan ordu asko ziren eta ia ordaintzeak ez zituen gastuak estaltzen. Une horretan hainbat enkargu instituzionalak eta publizitate agentziakoak eskatu zizkidaten eta hasi nintzen bata beste baten ondoren egiten. Normalean marrazten dut eta gero kolorea akuarelarekin edo gouache-arekin edo zuzenean digitalean ematen dut, Photoshop-ekin, azkarragoa da eta epeak errespetatzea baimentzen dit.

— KLIP • E D I C I Ó N • 2013

Marraztean beti lan egin dut, lan txikiak editatzen nituen, baina ez nuen pentsatzen maila profesionalera helduko nintzela, ilustrazioarekin ez zegoen erlazionatuta ikasketak hasi nuen. Ikasketak Eskolan bukatu ondoren, zentratuta egon nintzen sorreran, antolaketan eta Apie-Eiep-en garapenean. Ilustrazioko lanak egiten ditut, baina batez ere elkartearen kudeaketan lan egiten dut.

zen ilustratzaileen lan-merkatuaren gainean. Lanak alor desberdinetan eginez, apur bat galduta egon nintzen. Harremanetan jarri nintzen Kataluniaren orientatu ninduen elkarteko ezagutzen nuen kide batekin eta planteatu zidan holako elkartea sortzea Euskadin. 2003an hasi ginen eta jada 10 urte egingo ditugu.

Zer arazo aurkitu dituzu? Sektorearen arazorik ohikoenen bat laneko eta erreprodukzioko eskubideetakoa da. Ilustratzaileak bere lana ez duela saltzen jakin behar du, eskubideak uzten ditu bezeroak irudi hori erabil dezala ilustratzailearen eta bezeroaren artean itundutako baldintza zehatz batzuetan, honek ez du eralbiltzerik itundu ez den beste gauzatarako. Nola gogoratzen duzu Eskolako etapa? Zer eman zuen? Zeren mira izan zenuen? Eskolako esperientzia positiboa izan zen. Oroipen onak ditut. Mira izan nuen gauzetako bat orientazioren bat izan

13


— — entrevista a dani maiz —

KLIP • E D I Z I O A • 2013

Alumno de la 1º promoción de ilustradores de la Escuela de Arte y Presidente de la Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi (Apie-Eiep). ¿Cómo ves el panorama actual de la ilustración en el País Vasco?

¿Qué tienen que hacer las personas interesadas para asociarse?

Estamos en un momento relativamente bueno, a pesar de la actual crisis económica. Normalmente la ilustración va en paralelo al sector editorial y en estos momentos se ha producido una recuperación del álbum ilustrado tanto infantil como para adultos. Además de los sectores habituales, prensa, cómic, animación… los ilustradores tienen ahora más campos en los que desarrollar su trabajo debido principalmente a las nuevas tecnologías y a sus aplicaciones, internet, videojuegos… lo que implica una mayor demanda de profesionales. Hay perspectivas positivas de cara al futuro.

Se puede asociar cualquier persona vinculada a la ilustración. Hay dos modalidades, para estudiantes y para profesionales. La diferencia entre las dos opciones está básicamente en la cuantía de la cuota que deben abonar. Las personas interesadas deben ponerse en contacto con nosotros y dejar sus datos y un correo electrónico a donde se les envía toda la información de la Apie-Eiep.

¿Qué función cumple la Apie-Eiep y qué tipo de actividades realiza? La asociación trabaja para que haya un reconocimiento social del trabajo de los ilustradores y de la profesión, se encarga de defender los derechos que corresponden a los autores y garantizar su cumplimiento, así como de facilitar el contacto y la colaboración entre los ilustradores de Euskadi, ya que normalmente trabajan de forma aislada. Se ofrece también orientación jurídica a los ilustradores noveles para que puedan incorporarse al mercado laboral con los conocimientos básicos. En cuanto a las actividades, realizamos exposiciones, cursos, seminarios, tertulias… ¿Estáis en contacto con asociaciones de otros lugares?¿Con cuantos socios cuenta? En estos momentos hay asociaciones en Madrid, Valencia, Galicia y Barcelona, que es la más antigua y la que cuenta con un mayor número de asociados. Están en proceso de formación la de Andalucía y La Rioja. Tenemos relación con todas ellas porque estamos englobados en una federación FADIP (Federación de Asociaciones De Ilustradores Profesionales), que es la entidad que agrupa a las asociaciones de ilustradores profesionales del estado español y los representa a nivel internacional en la EIF (European Illustrators Forum). Nos reunimos 3 o 4 veces al año. La asociación de ilustradores del País Vasco cuenta aproximadamente con unos 80 asociados.

14

Háblanos de tu experiencia profesional. Siempre me he dedicado a dibujar, editaba pequeños trabajos, pero no pensaba dedicarme a la ilustración a nivel profesional, de hecho empecé una carrera no relacionada con la ilustración. Después de acabar los estudios en la Escuela, estuve centrado en la creación, organización y desarrollo de la Apie-Eiep. Sigo realizando trabajos de forma habitual, pero sobre todo me dedico a la gestión de la asociación. ¿Qué tipo de trabajos editoriales o de otro tipo has realizado a lo largo de tu carrera? En mi caso he realizado pocos trabajos en el sector editorial. Una vez terminados los estudios en la EASD-ADGE los primeros proyectos que me encargaron fueron precisamente de editorial, libro infantil. La experiencia fue positiva pero en ese momento no era rentable. Eran muchos días y horas de trabajo y la remuneración casi no cubría los gastos. En ese momento me surgieron varios encargos institucionales y de agencias de publicidad y a partir de ahí empecé a realizar un encargo tras otro. Normalmente hago primero trabajo a línea, aplicándole color con acuarela o gouache o directamente en digital, con Photoshop, es más rápido y me permite respetar plazos. ¿Qué problemas te has encontrado? Uno de los problemas más habituales del sector es el de los derechos de la obra y de reproducción. El ilustrador tiene que saber que no vende su obra, cede los derechos para que el cliente utilice esa imagen en unas determinadas


condiciones pactadas entre el ilustrador y el cliente, este no puede hacer uso de ellas para otra cosa que no se haya pactado con el ilustrador. ¿Cómo recuerdas tu etapa en la Escuela? ¿Qué te aportó?¿Qué echaste de menos?

KLIP • E D I C I Ó N • 2013

La experiencia en la escuela fue positiva. Tengo buenos recuerdos. Una de las cosas que eché de menos fue alguna orientación sobre el mercado de trabajo de los ilustradores. Estuve un poco perdido, realizando trabajos en diferentes campos. Me puse en contacto con una persona que conocía de la asociación de Cataluña que me orientó y me planteó el crear una asociación de ilustradores en el País Vasco. Empezamos en el 2003 y ya vamos a hacer 10 años.

15


— —

— —

barne diseñua

diseño de interiores

Altzaria espazio-sortzaile gisa:

El mueble como generador de espacios:

Idazle baten etxeko liburutegia: Etxeko sarreratik eta estudiotik sarbidea duen bi altueratako espazio baterako pentsatuta dago eta barruko nahiz kanpoko hainbat tokitatik ikus daiteke. Eskema tradizionaletatik bereizten da kolore naturaleko zurezko plano seriatuez osatutako esfera esekien bitartez; esfera horiek jiratu egiten dute eta igo eta jaitsi egiten dira bertan  liburuak eta argiak jarri ahal izateko. Horri esker, estetikak eta funtzionaltasunak oso espazio erakargarria egitea ahalbidetzen dute.

Biblioteca en la vivienda de un escritor: Concebida en un espacio de doble altura, accesible desde el hall de entrada y desde el estudio, permite ser vista desde diversos puntos del interior y el exterior, rompe los esquemas tradicionales con esferas colgantes formadas por planos seriados en madera color natural que giran, ascienden y descienden para permitir el alojamiento de libros y luminarias; con ello lo estético y funcional proporcionan un espacio de gran atracción.

KLIP • E D I Z I O A • 2013

etxebitza liburutegia

16

biblioteca vivienda


KLIP • E D I C I Ó N • 2013

17


KLIP • E D I Z I O A • 2013

18

argi markuak

marcos de luz

Estudioa da diseinuaren ardatza. Elkarrekin komunikatutako 3 altueratan banatuta dago; horri esker, espazioa premien arabera aprobetxa daiteke, baita edozein altueratarantz zabaldu ere. Espazioen arteko lotura altzarien bidez egiten da. Gainera, altzariek leihoen baoek markoa jartzen dioten paisaiarantz bideratzen dute begirada. Hainbat premiatara egokitzen den espazio garbi eta erabilera anitzekoa lortzen saiatu gara. Sukaldea eta logela nagusiko bainugela isolatu egin daitezke irtenbide mugigarrien bitartez.

El eje del diseño es el estudio. Se distribuye en 3 alturas intercomunicadas, de modo que el espacio es aprovechable y extensible hacia cualquier altura según necesidades. Los espacios se interconectan mediante el mobiliario que, además, lleva la mirada hacia el paisaje enmarcado por los huecos de las ventanas. Se ha tratado de conseguir un espacio diáfano y multifuncional adaptable a las necesidades. La cocina y el baño del dormitorio principal se pueden aislar con soluciones móviles.


KLIP • E D I C I Ó N • 2013

19


KLIP • E D I Z I O A • 2013

— —

— —

argazkilaritza

fotografia

Zaira Ruiz-en proiektu finala “Emakumea erratratu batetik baino haratago” emakumea gizabanako bezala jorratzen du, pertsona independente bat bezala. Proiektu honen bidez, barne eta pertsonala den emakumeen erratratuak erakutsi nahi dira; haiekin enpatia puntu batera helduz.

El proyecto final de Zaira Ruiz “Ella más allá de un retrato” trata sobre la mujer como individuo, como persona independiente. A través de este proyecto se quiere mostrar un retrato interior y personal de cada una de la mujeres; llegando a un punto de empatía con ellas.

emakumea erretratu batetik

20

ella más allá de un retrato


KLIP • E D I C I Ó N • 2013

21


— —

Amaiera pozgarridun ipuinak

SINOPSIA: Proiektu honek, betidanik ezagutzen ditugun ipuinak ikuspuntu ezberdin batetatik erakustea du helburu. Batez ere, ipuinetako amaiera pozgarri nahiz zentzugabeari buruz ohartarazi nahi gaitu eta baita gizarte denuntzia bezala erabili ere. Proiektu hau, gaur egunean bizi dugun egoeraren islada dugu.

KLIP • E D I Z I O A • 2013

PASARTEAK: Aurorak, ez du ezer ere ez ulertzen. Burmuineko pentsamenduak lausotu zaizkio, beraz, mundua ulertezina bilakatu zaio. Ez du ezer ulertzen… eta logurez hiltzen hari da..

22


— Cuentos con final feliz — SINOPSIS: Este proyecto es una vuelta de tuerca a esos cuentos que todos conocemos desde niños. Una especie de denuncia social y una llamada de atención al absurdo final feliz que presentan muchos cuentos infantiles. Un retrato del claroscuro del mundo en el que vivimos. FRAGMENTOS: Aurora no comprende. Su destrozado cerebro no consigue hilar lo que ven sus ojos. No comprende nada… y tiene tanto sueño… KLIP • E D I C I Ó N • 2013

23


Klip #4 (EASD Vitoria-Gasteiz ADGE)  

Revista anual "Klip" de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vitoria-Gasteiz, por Ion Romero y Jon Ulazia.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you