Page 1

P O RT F O L I O

Undergraduate 2016-d.d. Aarhus School of Architecture

Jon Martin Seternes


CV Utdannelse 2016-2019:

Aarhus School of Architecture Unit 2/3D: Habitation

2015-2016:

Den Skandinaviske Designhøjskole Arkitektur og bydesign

2011-2014:

Kongsbakken Videregående Skole Realfag, IT og Engelsk

2010-2011:

Breivika Videregående Skole Resturant og matfag

Verv/Prosjekter

Info Jon Martin Seternes 07.12.1994 +45 50694700 jm.seternes@gmail.com Grønnegade 52 1 Sal 8000 Aarhus

2018:

RÅT Udstilling Oppbygning av utstilling og guide

2016:

FDF Landslejr Lekeplass Planlegging og oppbygning av lekeplass

Om meg

2016:

Graceland Distortion Planlegging og oppbygning av festival

2013-2014:

Elevrådet Kongsbakken Elevrådsrepresentant

Liker trening, ski og fjell Energisk Sosial Venner og familie

Referanser

Arbeid 2017-d.d.:

Omsorgstjenesten Sentrum Hjelpepleier

2016:

Ulf Lien Snekkerassistent

2014-2015:

Isrenna Storkiosk Butikkmedarbeider

2

Jakob Nørregård Rektor dsdh jakob.noerregaard@gmail.com Stefan Darlan Boris Professor aarch sdb@aarch.dk Ann Aloy Kilpatrick Professor aarch aak@aarch.dk


Innhold

Arkitektskolen Aarhus - 2 år Vandrehjem - Kajakkpadler

4-5

Arkitektskolen Aarhus - 2 år Casestudies - Villa Savoye Studenbolig - Bevegelse og forankring

6-7 8-11

Den Skandinaviske Højskole Lekeplass - Krattet Klappstol

12-13 14

Annet Studierejse app RÅT - Avgangsutstilling

15 16-17

3


Va n d r e h j e m - K a j a k k p a d l e r

Vandrehjem Et vandrehjem for 9 personer i Århus Ådal. Mitt fokus er transformatsjon fra land til vann. Jeg valgte derfor at mitt vandrehjem skulle tilegnes folk som ønsker å flykte fra et stressende byliv. Prosjektet tilbyr fasiliteter i inspirerende naturomgivelser hvor folk kan padle kano og bo primitive boliger. Planet og snittet viser ankomst og avgang både til fots og i kajakk. Det var også viktig at vandrehjemmet skulle baserer seg på naturlige materialer. Derfor ble husene laget i behandlet træpaneler. Bygningsanlegget består av en utsiktspost, vandrehjem og kajakkstasjon. Nivåforskjellene i bygningsanlegget er basert på høydekurvene på stedet.

4


0

50

100

1:200

snitt som viser transformationen fra vandrer til padler 1:400

5


C a s e s t u d i e s - Vi l l a S a v o y e

gipsmodell visualisering av bevegelsen i villa savoye

Arkitektoniske promenade Ulike tolkninger av Villa Savoye etter å ha besøkt bygningen i Paris. Vi fikk i oppgave å omsette vår opplevelse til en snittmodell og rendering. Ovenfor er snittmodell av bevegelsesforløpet til Villa Savoye. På den andre side er en rendering som viser vårs tolkning av bygget og hvordan Le Corbusier ønsket å masseprodusere sin bygning vha. prefabrikerte elementer.

6


rendering tolkning av le corbusier’s plan ü masseprodusere arkitektur

7


Studentbolig - Bevegelse og forankring

Bevegelse og forankring Gjentenkt studiebolig på Hans Broges Gade 31. Prosjektet ble utviklet i mitt 3. semester, sentrert omkring forankring og bevegelse. Vårt fokus var å skape et spennende trappeforløp som løsrive dette fra bygningens rammer. Vi valgte videre å fokusere på lys og detaljene til trappen. I grasshopper har vi skapt en funksjon som gir samme konstruksjon og gelender på krumme og rette trapper. Vi var også inspirert av bygningens kontekst, mursteinsbygninger som blir finere over tid. Vi valgte å jobbe med betong blandet jernsulfat som vil ruste og gi en lik karakter som rød murstein. Du kan lese mere om prosjektet her: https://issuu.com/jonmartinseternes/docs/ boken_40050694

8


aksonometri 1:100

9


Te g n i n g e r

rendering som viser overgangen fra den krumme til den vertikale trappen.

10


vinduskarm, møte mellom isolasjon og vindu

møte mellom ytre vinduskarm og vindusramme

metalplate/ytre vinduskarm holder vann vekk fra isolering og indre vegg

metalstolpe samler de ytre betongpanelene

Detaljetegning av overflatestrukturen 1:20

grasshopper funksjonen baserer seg pĂĽ en kurve i Rhino som er gelenderet til en vindeltrapp, en rett trapp og flere terasser.

11


L ekeplass - Krattet

Lekeplass Et prosjekt vi hadde med FDF-Landslejr hvor vi fikk i oppgave å lage en lekeplass for speidere. Krattet er en av 7 lekestatsjoner som stod plassert på leiren i 2016. Prosjektet er laget i samarbeid med klassen på DSDH. Vi startet med å lage konseptuelle modeller og tegninger for lekestasjoner. Videre ble mange av modellene fravalgt pga. sikkerhet, pris og tid. Deretter startet vi med å bygge lekeplassen, hvor jeg hadde ansvar for sklitårnet (ses ovenfor), hvor de ble utviklet tegninger og mål hvor en spejder skulle kunne krype inn og skli ut av.

12


1:1

13


Klappstol

Stol Et forsøk på å gjenoppfinne klappstolen. Både for å undersøke hvordan en klappstolen fungerer mekanisk og konstruktivt. Men også for å prøve å gjøre den mer estetisk basert på billige materialer. Laget av gevindstang, mutter, furutræ og sort mdf.

14


Studierejse - app

Studierejsekompendiet Jeg og 5 andre ble valgt til redaktionsgruppe for studierejsekompendiet for første året ved arkitektskolen. Redaktionsgruppen stod for layout, kvalitetssikring, styring og evaluering av alt det elevene produserte. Vi fikk i oppgave å prøve noe nytt, så istedenfor å printe på papir ville lærerne at vi skulle optimere studiereisekompendiet til mobile enheter. Vi valgte derfor å lage en interaktiv PDF som brukte knapper og sider til å bevege seg rundt i kompendiet.

15


R ÅT - Av g a n g s u t s t i l l i n g

Utstilling - Avgangsprosjekt Vært med å planlegge og bygge RÅT - Avgangsutstilling for Arkitektskolen Århus. Utstillingen er en 60 meter lang trekonstruksjon i gran, som strekker seg ut over Den Rå Hal. Den Rå Hal var tidligere en stasjon for godsbanetransporten i Århus og er nå et tomt lokalet som kan leies ut.

16


17


Takk! Jon Martin Seternes 18

Portfolio  
Portfolio  
Advertisement