Page 20

20

BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

När gasolpannan som skapar processvärme till Kinnarps fabrik på Hedenstorp i Jönköping började bli till åren tittade man på nya lösningar. – Planerna på en ny gasolpanna fanns med ganska långt i processen, men så fick vi upp ögonen för fjärrvärme. De miljömässiga fördelarna var överlägsna . Sedan i våras är anläggningen igång, säger Anders Hermansson, tf COO på Kinnarps AB.

Fjärrvärme istället för gasol

KINNARPS HALVERAR KOLDIOXIDUTSLÄPPEN Kinnarps har haft verksamhet på Hedenstorp sedan år 2000. Här tillverkas metallkomponenter, underreden, ramar och mekanismer till kontorsstolar och skrivbord. – Vi har allt från pressutrustning och laserskärning till lackering, berättar Patrik Burgstaler, arbetsledare service och underhåll vid Hedenstorpsfabriken. Det är framförallt i lackeringsarbetet som processvärmen blir avgörande. – Vi värmer vattenbad till minst 60 grader. Alla delar som ska lackeras sänks ner i baden för att tvättas från smuts och fett. Om inte det steget fungerar fäster inte lacken, berättar Anders Hermansson. JÄMNARE VÄRME De 60 graderna i baden är kritisk punkt. – Det får inte understiga det, då förlorar tvättmedlet som vi använder sina egenskaper och smuts löses inte upp. En viss oro fanns för värmenivån sommartid när fjärrvärmesystemet går på sparlåga. – Den varma sommaren blev det ultimata testet och det har fungerat väl hela perioden. Vi har nu en jämnare värmenivå. Tidigare värmde vi upp gasolpannan och så fick den svalna av. Med fjärrvärmen blir det inte de variationerna, berättar Patrik Burgstaler. UNDERHÅLLSFRITT Den stora vinnaren på fjärrvärmesatsningen är miljön: – Koldioxidutsläppen från gasolen är en av de faktorer vi tittat mest på i vårt miljöarbete. Vi räknar med att halvera fabrikens koldioxidutsläpp.

Även en säkerhet i driften framhålls: – Gasolpannan var vårt ansvar och vi behövde ha jour. Fjärrvärmesystemet servas och ombesörjs av Jönköping Energi så det blir ju underhållsfritt för oss. Vi har stärkt driften i vår uppvärmning och framtidssäkrat den.

I fabriken utmed riksväg 40 på Hedenstorp tillverkas metallkomponenter till Kinnarps skrivbordsstolar och skrivbord.

”Vi har stärkt driften i vår upp­ värmning och framtidssäkrat den.”

ÖKA LASTBILSKAPACITETEN Förutom processvärmen värms nu också lokalerna vintertid av fjärrvärme. – Vi använde tidigare gasol till detta ändamål, så detta blev också plusfaktor. Nu går vi mot första vintern med fjärrvärme och vi räknar med en jämnare temperatur även när det gäller lokaluppvärmningen, säger Patrik Burgstaler. De färdiga metalldetaljerna i fabriken lastas på lastbil för transport antingen till fabriken i Kinnarp eller i Skillingaryd. – Fabrikerna ligger som på ett snöre och vi har ett effektivt logistikflöde. Nu håller vi dessutom på med ett försöksprojekt, Projekt DUO, tillsammans med Volvo för att öka kapaciteten i lastbilarna. Lastbilar med dubbla kärror som vi nu har fått klartecken att testa på vissa sträckor. OEMBALLERAT När det kommer till transporter har Kinnarps länge haft hållbarhet som ledstjärna. – Vi packar alla våra produkter oemballerat och vi använder endast filtar och papp som vi återanvänder. Med det får vi plats med ungefär 50 procent mer volym än jämfört med branschkollegor som packar i kartong, berättar Anders Hermansson. – I hållbarhetsarbetet gäller det att se på alla faktorer som kan bidra. En helhet genom transport, materialval, produktion och uppvärmning, säger han. n

Profile for Jönköping Energi

Blixten magasin företag  

Ett energifyllt magasin riktad till dig som företagskund från Jönköping Energi om utveckling och framtid. Med tips och inspiration för att v...

Blixten magasin företag  

Ett energifyllt magasin riktad till dig som företagskund från Jönköping Energi om utveckling och framtid. Med tips och inspiration för att v...

Advertisement