Page 13

BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

13

Energifyllda 38 600 GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL NYHETER VARV RUNT I FOKUS LOKALT JORDEN

VINN IPAD

Jönköping Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan under 2017 motsvarar utsläppen från att köra ca 38 600 varv runt jorden med bil*. Om man ekonomiskt skulle värdera Jönköping Energis bidrag till minskad klimatpåverkan med hjälp av den svenska koldioxidskatten så motsvarar de minskade utsläpp under 2017 ett värde på ca 329 miljoner kronor.

Nu kan du få aktuella nyheter, tips och inspiration inom Energibranschen, samtidigt som du tävlar om en iPad. Signa upp dig för nyhets­ brevet och besvara fyra snabba frågor på jonkopingenergi.se/nyhetsbrev Tävlingen pågår t o m 28/2 2019. Vi utser tre vinnare bland er som svarart rätt. Vinnarna utses av representanter från Jönköping Energi. Vinnarna kontaktas via Jönköping Energis LinkedIn-sida under mars 2019. Juryns beslut kan inte överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

* Beräknat på genomsnittliga WTW-utsläppet från en personbil, samtliga drivmedel, enligt Trafikverket 2016. KÄLLA: KLIMATBOKSLUT 2017

Är du intresserad av att miljöcertifiera din byggnad? Vi har möjlighet att hjälpa dig med delarna som handlar om energins ursprung. Många fastighetsägare väljer idag att miljö­ certifiera sina byggnader. En av de vanligaste modellerna är den svenska certifieringen Miljöbyggnad. Miljöbyggnad innehåller sexton indikatorer för energianvändning, innemiljö och material i byggnaden. Beroende på i vilken grad de olika indikatorerna uppfylls går det att certifiera fastigheter på tre olika nivåer: Brons, Silver eller Guld. Som energileverantör kan vi hjälpa dig med

FOTO: JOHNÉR

MILJÖCERTIFIERA DIN BYGGNAD

Jönköping Energi stödjer de tio principerna i FN:s Global Compact om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik. Det gör vi bland annat genom att: • ställa krav på våra leverantörer att följa Jönköping Energis uppförandekod baserad på Global Compact’s principer. • arbeta dagligen med ständiga förbättringar, ny teknik och förnybara bränslen. De globala målen ska utveckla ekonomin, samhället och miljön. Med de globala målen i sikte ska vi gemensamt över hela världen skapa en hållbar väg framåt. Genom att bryta ner dem på lokal nivå så bidrar vi tillsammans till att vara en god kraft för Jönköping.

Läs me jonkoping r på ene miljocert rgi.se/ ifiering indikator 4 som handlar om energins ursprung. Är du intresserad av att certifiera din fastighet så kan vi erbjuda energi som uppnår Silver eller Guld enligt ditt önskemål för indikator 4, Andel förnybar energi. Vi kan också hjälpa dig med certiferingsmetoderna Green Building och Leed. Läs mer på jonkopingenergi.se/miljocertifiering. Där hittar du också länken till Swedish Green Building Council´s hemsida där du kan beräkna din andel förnybar energi, indikator 4.

Profile for Jönköping Energi

Blixten magasin företag  

Ett energifyllt magasin riktad till dig som företagskund från Jönköping Energi om utveckling och framtid. Med tips och inspiration för att v...

Blixten magasin företag  

Ett energifyllt magasin riktad till dig som företagskund från Jönköping Energi om utveckling och framtid. Med tips och inspiration för att v...

Advertisement