Rioolstank/stankdetectie

Page 1

Rioolstank/ stankdetectie

RVICE

S SE 24-UUR


RIOOLSTANK/STANKDETECTIE

reken op de 24/7 servicedienst van Jonkers. HERKENT U DIT?

Waar stank is, zijn meestal ook rioolvliegjes.

Als het regenachtig weer is of mistig, dan is een stank

Tijd voor een snelle en adequate oplossing! Veelal is stank een

waarneembaar. Bij droog weer is er niets aan de hand.

gevolg van lekkage ergens in het riool.

Probleem opgelost? Nee, het probleem is er dan nog steeds alleen even niet ‘ruikbaar’. Door lage atmosferische

OPSPOREN

omstandigheden is rioolstank sneller waar te

Als er ondergronds iets stuk is gegaan, is moeilijk te bepalen

nemen. Ongeacht wanneer u het ruikt, er dient

waar de oorzaak van het lek zit. Jonkers detecteert, adviseert

altijd actie op te worden ondernomen.

en lost het probleem op. Met een rookmachine blazen we (onschuldige) rook in de leiding. We kunnen dan zien waar

Stank is niet nodig en gevaarlijk. Jonkers detecteert en repareert

de rook naar buiten komt. Een nóg nauwkeuriger onderzoek

Als u een ruimte binnenkomt en er hangt een rioollucht, dan

detectieapparatuur.

kunnen we uitvoeren met traceergas en hypergevoelige

dient dit snel opgelost te worden. Bij oude gebouwen wordt vaak gezegd ‘dat dit zo is omdat het pand oud is’. Dit is onzin, geen enkel onroerend goed hoort naar riool te stinken.

ur per dag, Wij staan 24 u k voor u klaar. wee 7 dagen in de

Dit gas komt door gaatjes naar buiten waar (dikke) rook niet altijd doorheen komt. Wij sporen ieder lek op! Aansluitend geven wij u een advies hoe wij de problematiek willen oplossen, meestal na een camera-inspectie van het riool waarbij we alles in kaart hebben kunnen brengen.

Waar komt die stinklucht toch vandaan? Jonkers spoort de oorzaak op! Bel direct 013-455 63 44.

ICE V R E S S 4-UUR

2

E

S SERVIC

24-UUR

Jonkers Rioleringswerken & Onderhoudsbedrijf Perosistraat 87, 5049 LA Tilburg T: 013-45 56 344 Goeseelsstraat 35, 4817 MV Breda T: 076-72 00 920 Tesselschadestraat 2, 5216 JW Den Bosch T: 073-72 00 954

WIJ STAAN 24 UUR PER DAG VOOR U KLAAR!

E: info@jonkers-bv.com | M: 06-10 78 10 77 (24/7)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.