VVE's / appartementen

Page 1

VVE’s / appartementen

RVICE

S SE 24-UUR


VVE’S/APPARTEMENTEN COMPLEXEN reken op de 24/7 servicedienst van Jonkers. Moderne bouw kent aanzienlijk meer leidingproblemen dan oudbouw

Nieuw! Ultradunne schoonmaakapparatuur met een minuscule camera

Jonkers weet uit ervaring, dat moderne bouwprojecten

Jonkers beschikt over ultradunne schoonmaakapparatuur

méér riool- en leidingproblematiek kennen dan oud-

met een minuscule camera. Daaraan kunnen wij hogedruk

bouw. Bij moderne complexen zijn de leidingen van 7 cm

warmwater mogelijkheden koppelen.

doorsnede verwerkt in een betonvloer van 10 cm hoogte.

Bij verstoppingen hebben wij daarom veel meer mogelijk-

Deze leiding moet het water transporteren van de keuken

heden om goed te reinigen en verstoppingen op te lossen.

naar het afgiftepunt, een lengte van soms wel tientallen meters.Zo’n leiding heeft daardoor zeer weinig verval

VVE’S: wie betaalt welke kosten?

(hoogteverschil). Dit heet een liggende leiding. Hierin

Bij een verstoppingsprobleem in de keuken, denken

hoopt zich veel sneller vuil op. Denk ook aan factoren als

bewoners vaak dat dit te wijten is aan de hoofdleiding.

verstopte leidingen door vaatwasser-water met zeepres-

Deze hoofdleiding valt onder de verantwoordelijkheid (en

ten en vetten, soft soap en alles wat we wegspoelen. De

daarmee dus ook de verzekering) van de VVE. Ook de stand-

uitdaging: met de traditionele reinigingsapparatuur kan

leiding valt onder de VVE. In 80% van de gevallen betreft het

niet meer goed worden gereinigd en ontstopt.

de binnenleiding die verantwoordelijk is voor de verstopping. Merendeels valt die binnenleiding onder de verantwoording van de bewoner zelf.

Het inspectie- en reinigings-abonnement: een aanrader Jonkers biedt bewoners én VVE’s een inspectieen reinigingsabonnement aan. Dit abonnement is flexibel met: - een jaarlijkse inspectie van de binnenleidingen

in de appartementen

- een vierjaarlijkse reiniging van de binnenleidingen

in de complexen

- een tweejaarlijkse reiniging van destandleidingen Graag maken wij voor u een offerte op maat.

ICE V R E S S 4-UUR

2

E

S SERVIC

24-UUR

Jonkers Rioleringswerken & Onderhoudsbedrijf Perosistraat 87, 5049 LA Tilburg T: 013-45 56 344 Goeseelsstraat 35, 4817 MV Breda T: 076-72 00 920 Tesselschadestraat 2, 5216 JW Den Bosch T: 073-72 00 954

WIJ STAAN 24 UUR PER DAG VOOR U KLAAR!

E: info@jonkers-bv.com | M: 06-10 78 10 77 (24/7)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.