Legionella

Page 1

Legionella

RVICE

S SE 24-UUR


VOORKOM GEVAARLIJKE SITUATIES reken op de 24/7 servicedienst van Jonkers. Binnenwaterleiding, cv en riolering aanpassen en verleggen voorkom gevaarlijke situaties in het waterleidingnet Sinds enkele jaren worden bedrijven gecontroleerd door watermaatschappijen. De controles richten zich op de kwaliteit van het water en de vorming van gevreesde bacteriĂŤn waaronder Legionella. In de installatie wordt geĂŻnspecteerd op: keerkleppen, brandhaspels, terugstroomleidingen en alle punten waar water stil kan komen te staan.

Heeft u aanpassingspunten? Jonkers heeft veel ervaring met het aanpassen van installaties, het monteren van keerkleppen en het uitvoeren van alle andere aanbevelingen om uw installatie 100% goedkeuring te laten krijgen.

Jonkers helpt u met aanpassingen/verleggen/reinigen. Na het bezoek van de controlerende instantie, ontvangt u een onderzoeksrapport met daarop mogelijk aanbevelingen inzake aanpassingen van de installatie.

Legionella Pneumophila is een bacterie die de ziekte legionellose veroorzaakt (veteranenziekte, een chronische longaandoening met mogelijk dodelijke afloop). De bacterie wordt ingeademd via microscopisch kleine waterdruppeltjes. Risicogroepen: mensen met een verminderde weerstand, ouderen en rokers. Legionella woekert in water dat te lang stilstaat in warmwater-systemen (drinkwaterleidingen, zwembaden, douche enz.).

ICE V R E S S 4-UUR

2

E

S SERVIC

24-UUR

Jonkers Rioleringswerken & Onderhoudsbedrijf Perosistraat 87, 5049 LA Tilburg T: 013-45 56 344 Goeseelsstraat 35, 4817 MV Breda T: 076-72 00 920 Tesselschadestraat 2, 5216 JW Den Bosch T: 073-72 00 954

WIJ STAAN 24 UUR PER DAG VOOR U KLAAR!

E: info@jonkers-bv.com | M: 06-10 78 10 77 (24/7)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.