Buitenterreinen

Page 1

Buitenterreinen

RVICE

S SE 24-UUR


LOSWALLEN / BUITENTERREINEN

reken op de 24/7 servicedienst van Jonkers. Loswallen en buitenterreinen hebben onderhoud nodig om gevaarlijke situaties voor de chauffeurs en laad/los medewerkers te voorkomen (onderdeel ARBO).

JONKERS Infratechniek staat garant voor periodieke controle en adequate oplossingen/preventieve maatregelen om de kans op schades bij loswallen/buitenterreinen tot een minimum te beperken.

Door goed onderhoud vermindert u de kans op: Wateroverlast, resultaat: aangroei mos met als gevolg uitglijden en letsel door vallen plus materiĂŤle schade aan producten (claims, continuĂŻteitsproblemen, ziektekosten, verhoging verzekeringspremie enz) Opvriezen, mogelijk resultaat bij lage temperaturen: ijsvorming en als gevolg daarvan valpartijen, persoonlijk letsel en productschade Verstoppingen van de kolken, vastlopen van de pompen, verzakkingen in het terrein.

ur per dag, Wij staan 24 u k voor u klaar. wee 7 dagen in de

Ook belijning, ting, herstel bestra en/ drempels mak verwijderen.

Onze diensten en services: - Reiniging loswallen van algen/mos/olie/vet. Indien de loswal aangetast is door onkruid/algen, hebben wij de juiste middelen om dit te verwijderen en de aangroei er van te verminderen - Loswallen: losliggende delen verwijderen Lijngoten, kolken en afvoeren naar de kolken toe: reinigen en leegzuigen - Pompput: reinigen en leegzuigen, controle op de werking - Pompen/pompinstallaties: levering en montage complete systemen van vooraanstaande merken als DAP, KSB of Grundfoss.

ICE V R E S S 4-UUR

2

E

S SERVIC

24-UUR

Jonkers Rioleringswerken & Onderhoudsbedrijf Perosistraat 87, 5049 LA Tilburg T: 013-45 56 344 Goeseelsstraat 35, 4817 MV Breda T: 076-72 00 920 Tesselschadestraat 2, 5216 JW Den Bosch T: 073-72 00 954

WIJ STAAN 24 UUR PER DAG VOOR U KLAAR!

E: info@jonkers-bv.com | M: 06-10 78 10 77 (24/7)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.