Page 1

СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Троян

Подготвителна група

Подготвителната група  целодневна организация  занимания и отдих в уютна игрова обстановка  лесно адаптиране към училищната среда  отделен блок със самостоятелен вход, столова и стая за спорт  безплатна храна и медицинско обслужване  закрит плувен басейн и самостоятелен двор за игри Учители: Снежана Нанкова и Христина Кожухарова  Подаване на заявления за прием и записване в ПГ – до 01.07.2019 г.  Изнасяне на списъците със записаните за ПГ деца и обявяване на свободните места - на 02.07.2019 г.  Родителска среща – до 12.07.2019 г. Тел. 0670 62556, 0670 64649 email: skobg@abv.bg www.svetikliment.com


СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Троян

Прием I-ви клас

Класни ръководители: Юлияна Дзимбова и Даниел Андреев

Разпределение на избираемите учебни часове:  1 час седмично български език и литература  1 час седмично математика  1 час седмично информационни технологии

Документи за прием:     

Заявление за прием в I-ви клас по образец Декларация за постоянен/настоящ адрес Декларация за съгласие за предоставяне и обработка на лични данни Удостоверение за раждане на детето /копие/ Удостоверение за завършена подготвителна група

График:  Подаване на документите за записване – до 07.06.2019 г.  Обявяване на списъците с класираните ученици – до 14.06.2019 г.  Записване на класираните ученици – до 24.06.2019 г.  Обявяване на списъците със записани ученици и незаетите места в новосформираните паралелки – на 25.06.2019 г.  Попълване на незаетите места – от 25.06.2019 г. до 13.09.2019 г.  Родителски срещи – 24.06.2019 г. – 28.06.2019 г. – 09.09.2019 г. – 13.09.2019 г.

Profile for jonka rabacheva

Прием подготвителна група и първи клас 2019/20120 учебна година  

Прием подготвителна група и първи клас 2019/20120 учебна година

Прием подготвителна група и първи клас 2019/20120 учебна година  

Прием подготвителна група и първи клас 2019/20120 учебна година

Profile for jonka_r
Advertisement