Page 1

Ние предлагаме още

СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Троян

Прием в VIII клас

 Добронамерена и развиваща среда, в която всяка личност е важна  Удобен училищен транспорт  Голям и облагороден двор, слънчеви класни стаи, закрит плувен басейн, физкултурен салон и фитнес зала  Wi-Fi покритие в цялото училище  Културни пространства: библиотека, актова зала, изложбена зала, картинна галерия

Профил „Математически“ с интензивно изучаване на английски език

 Електронен дневник  Здравословно хранене в стола на училището  Допълнителни възможности: o

извънкласни дейности и занимания по интереси

o

концерти и състезания „Климентови

Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на английски език

дни“ o

училищна електронна медия

o

Зелено и Синьо училище, училищни екскурзии и излети

o

благотворителни събития

o

работа в Детски парламент

o

възможност за ученически обмен с

Професия „Оператор информационно осигуряване“, специалност „Икономическо информационно осигуряване“ с разширено изучаване на английски език

гимназия „Хариолф“ - Елванген, Германия o

клуб „Дебати“

тел. 0670 62556, 0670 64649 email: skobg@abv.bg www.svetikliment.com


Профил „Математически“

Професия „Оператор информационно осигуряване“, специалност „Икономическо информационно

Профил „Хуманитарни науки“

с интензивно изучаване на английски език

осигуряване“ с разширено изучаване

с интензивно изучаване на английски език

Балообразуване - сбор от:

Балообразуване – сбор от:

 оценката в точки от теста по български език и литература  утроената оценка в точки от теста по математика  оценката по математика от свидетелството за основно образование,

на английски език

български език и литература  удвоената оценка в точки от изпита по математика  оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование  оценката по информационни технологии от свидетелството за основно

преобразувана в точки

образование, преобразувана в точки

 оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, преобразувана в точки

 математика Какви знания и умения ще получите?  английски език  Отлична подготовка по математика от висококвалифицирани преподаватели  Знания и умения по информатика, информационни технологии, езици за програмиране, приложни програми, интернет  Високо ниво на владеене на английски език  Висока успеваемост на зрелостни и конкурсни изпити

Балообразуване – сбор от:

 удвоената оценка в точки от изпита по

 утроената оценка в точки от теста по български език и литература  оценката в точки от теста по математика  оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование, преобразувана в точки  оценката по история и цивилизации от свидетелството за основно образование,

Завършилите професионално образование получават:  Диплома за средно образование  Свидетелство за втора степен на професионална квалификация

преобразувана в точки

Какви знания и умения ще получите?  Отлична подготовка по български език,

Какви знания и умения ще получите?  Работа в среда на WINDOWS 

Инсталиране и настройване на приложен софтуер

 Компютърна графика и презентации  Компютърно счетоводство  Маркетинг и счетоводна отчетност  Работа с база данни  Работа с електронен подпис и интернет  Делово общуване и работа в екип

литература, история и география от висококвалифицирани преподаватели  Индивидуален стил на говорене и висока писмена култура  Логичност и аргументираност при общуването  Високо ниво на владеене на английски език  Висока успеваемост на зрелостни и конкурсни изпити

Profile for jonka rabacheva

Прием 8 клас - учебна 2019/2020 г.  

Прием 8 клас - учебна 2019/2020 г.

Прием 8 клас - учебна 2019/2020 г.  

Прием 8 клас - учебна 2019/2020 г.

Profile for jonka_r
Advertisement