Page 1

СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Троян

Прием в V клас

Ние предлагаме:  Целодневна организация на учебния процес  Индивидуални шкафчета за всеки ученик  Занимания по интереси  Удобен училищен транспорт  Електронен дневник  Богата училищна библиотека  Работа в Детски парламент  Физкултурен салон и закрит плувен басейн  Здравословно хранене в стола на училището  Свободен достъп до интернет Тел. 0670 62556, 0670 64649 email: skobg@abv.bg www.svetikliment.com


СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Троян

Прием в V клас

Разпределение на избираемите учебни часове:  1 час седмично български език и литература  1 час седмично математика  0,5 часа седмично английски език Документи, които трябва да се приложат към заявлението:  Заявление за записване по образец на училището  Удостоверение за завършен начален етап на основно образование  Удостоверение за преместване на ученика – за учениците, идващи от други училища  Характеристика на ученика График:  Подаване на документите за записване – от 3.06.2019 г. до 12.06.2019 г.  Обявяване на първоначалните списъци – на 14.06.2019 г.  Обявяване на списъците със записани ученици и незаетите места в новосформираните паралелки – до 18.06.2019 г.  Попълване на незаетите места – от 18.06.2019 г. до 13.09.2019 г.  Родителски срещи – 24.06.2019 г. – 28.06.2019 г. – 09.09.2019 г. – 13.09.2019 г.

Profile for jonka rabacheva

Прием 5 клас учебна 2019/2020 г.  

Прием 5 клас учебна 2019/2020 г.

Прием 5 клас учебна 2019/2020 г.  

Прием 5 клас учебна 2019/2020 г.

Profile for jonka_r
Advertisement