Page 1

De lijst van uw burgemeester!

Referendum editie 4

Concrete Onze vijf pijlers actiepunten

• Kandidaten • Provincie

uw mening telt.

BURGERKRANT “Samen onze gemeente verder laten evolueren” In de vorige drie edities van deze Burgerkrant kon u de resultaten van ons referendum lezen. 752 gezinnen hebben hieraan meegewerkt. Dit is 18% van de huisgezinnen en maakt het referendum statistisch heel representatief. Uw opinie is belangrijk voor onze partij want u ziet, hoort en voelt de dingen vaak veel sneller dan eender welke politicus. Uw mening was dan ook een belangrijke leidraad bij het opstellen van ons programma voor de komende zes jaar. In deze Burgerkrant vindt u de vijf pijlers van dit programma, alsook de concrete actiepunten. Het is onmogelijk

om alles te realiseren op zes jaar tijd, maar wij hebben de voorbije legislatuur wel 80% van ons programma uit 2006 uitgevoerd. Als Burgemeester heb ik de afgelopen jaren zeer vruchtbaar kunnen samenwerken met alle werknemers van onze gemeente , de schepenen, de adviesraden en de vele vrijwilligers in de verenigingen. Mijn dank daarvoor. Wij allemaal samen hebben Hoeilaart terug in beweging gezet. De voorbije zes jaar heb ik ook bewezen dat ik een Burgemeester van en voor elke inwoner van onze gemeente ben. De politieke of filosofische overtuiging van de mensen maakt mij

ONZE VIJF PIJLERS

1 Ondernemen “De heraanleg van het gemeenteplein zal de lokale horeca laten floreren”

niets uit, net zomin als hun huidskleur, nationaliteit of hun cultuur. Dat wederzijds respect tussen al onze inwoners is de enige manier om onze gemeente goed verder te laten evolueren. Die weg wil onze partij graag verderzetten, omdat dit de enige manier is om een gezonde, welvarende en sociale samenleving te behouden die zorgt voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom blijf ik graag uw Burgemeester de volgende jaren en zullen we samen onze gemeente verder laten evolueren.

Tim Vandenput, uw Burgemeester

DOEN.

Economie is de lokale motor die voor welvaart zorgt! Dat is voor een land zo, maar evenzeer voor een gemeente zoals de onze. Hoe bruisender de economie, hoe welvarender de gemeente. En hoe meer armslag we zullen krijgen voor investeringen die alle inwoners ten goede komen. De detailhandelstudie uit 2008 geeft aan dat er veel mogelijkheden zijn om hier succesvol te ondernemen, te starten met een nieuwe zaak.

Wat hebben we gedaan:

• Een inventaris van leegstaande panden gemaakt zodat nieuwe handelaars die een pand zoeken dit snel kunnen vinden • Een eerste voorontwerp van het nieuwe Gemeenteplein laten maken dat we al voorgelegd hebben aan twee adviesraden • Een reglement voor het Starterscentrum gemaakt dat zal worden voorgelegd aan de Lokale Raad voor Economie • Het gemeenteplein wordt het bruisend centrum van Hoeilaart, een echt horeca- en verblijfsplein • Samen met de horeca-sector een onderbouwd horecaplan opmaken en dit uitvoeren • Nog meer parkeermogelijkheden in het centrum voorzien zodat klanten makkelijk plaats vinden om hun boodschappen te doen in Hoeilaart • We willen meer ondernemers en handelaars in de gemeente brengen door het Starterscentrum te introduceren. Starters zijn alle handelsactiviteiten die een handelspand, opslagplaats of werkruimte nodig hebben, max. drie jaar actief zijn en max. een derde vestiging openen. Er kan beroep gedaan worden op een gemeentelijke subsidie die gedurende drie jaar loopt. V.U. John Kumps, Kasteelstraat 25A, 1560 Hoeilaart

ontwerp: nachtbrakers

Wat we nog gaan doen:


Hoeilaart is en blijft ook in de toekomst een groene en landelijke gemeente! Met plaats voor ontspanning, fijn leven en wonen. Met blijvende gemeentelijke initiatieven die voorrang geven mensen die in Hoeilaart wonen of hier gewoond hebben. Want iedereen wil graag dat haar of zijn kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders dicht in de buurt blijven wonen.

Wat hebben we gedaan:

2 Wonen “Onze gemeente blijft groen en landelijk”

• 16 betaalbare kavels toegewezen aan Hoeilaartse gezinnen in Leen 2 • 8 betaalbare woningen verkocht op het Felix Sohieplein, met voorrang aan Hoeilanders • 29 betaalbare woningen in ‘Den Travoo’ in aanbouw, met voorrang voor Hoeilanders. • 20 sociale woningen aan het ontwikkelen in “Paloker” en “Den Travoo”. • 6 betaalbare woningen aan het bouwen in de R. Lauwersstraat, met voorrang aan Hoeilanders

Wat we nog gaan doen:

Toerisme is een belangrijke pijler van de lokale economie. Evenals andere vormen van ondernemerschap moet de toeristische sector blijvend door de gemeente worden gestimuleerd. Met 56% van de totale oppervlakte groen is Hoeilaart de bosrijkste gemeente van Vlaanderen. Het Zoniënwoud en onze natuur is het meest waardevolle dat onze gemeente te bieden heeft, hier moet verstandig en met respect mee worden omgegaan.

• Ruimtelijke Uitvoeringsplannen maken om bestaande woonuitbreidingsgebieden verder te kunnen ontwikkelen voor mensen uit Hoeilaart • Minstens 34 sociale koopwoningen en 69 sociale huurwoningen realiseren tegen 2020, dit geografisch verspreid in de gemeente. • Gemeentelijke verkavelingen voor Hoeilanders blijven realiseren zoals in Leen 2 en Paloker • Bijkomende serviceflats voorzien in het centrum van de gemeente

Wat hebben we gedaan:

• Een echte serre gebouwd in het centrum van de gemeente, nl. in het nieuwe GC Felix Sohie. • Hierin wordt ook een toeristisch museum gemaakt rond de druiventeelt en zijn stichter Felix Sohie • De serresite Kelleveld ontwikkeld als teken van behoud van ons erfgoed • Gevochten voor het behoud van de oude Renbaan van Groenendaal om hiervan een Toeristische en Recreatieve site te maken. We zijn hiervoor tot bij de Raad van State gegaan, maar het Vlaams Gewest kreeg zijn zin en brak het toch af. • Fietsroutenetwerken in Hoeilaart gekoppeld aan de ons omliggende gemeenten • Verbroedering opgestart met Italiaanse gemeente Valtournenche

Wat we nog gaan doen:

• We zullen doorgaan met het bevorderen van recreatie in en rond het Zoniënwoud. Concreet zal er tegen eind 2014 een toeristisch plan klaarliggen. Vier pijlers zijn hierin belangrijk: paarden, fietsers en wandelaars en onze druiven • Het paardentoerisme verder ontwikkelen zodat manèges in de gemeente nog meer paarden en ruiters van binnen en buiten de gemeente kunnen ontvangen • De haalbaarheid van de renovatie van het station van Groenendaal afwerken en indien rendabel dit beschermd gebouw renoveren. Dit wordt het ankerpunt tussen Zoniënwoud en gemeente, met plaats voor horeca, voeding, fietsverhuur, sanitair en een grote parking voor treinreizigers en bezoekers van het woud.

3 Toerisme “Het station van Groenendaal wordt het ankerpunt tussen de gemeente en het Zoniënwoud”

Concrete Actiepunten • Meer plaatsen voorzien voor kinderopvang door onthaalouders structureel en financieel te ondersteunen

• Het structureel onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden blijven verbeteren

• Bijkomende ruimte voorzien voor beide basisscholen zodat deze onze kinderen betere infrastructuur kunnen aanbieden

• Elke inwoner nog meer aan het sporten brengen door de nodige infrastructuur te vernieuwen en uit te breiden

• Een centrale speeltuin in het gemeentepark aanleggen met een herbestemming voor het parkpaviljoen • Het Felix Sohiecentrum optimaal laten benutten door verenigingen, gemeente en commerciële organisaties

• De gemeente financieel gezond houden zonder belastingsverhoging voor de inwoners • De thuisdiensten voor ouderen die blijven thuis wonen verder ondersteunen en uitbreiden


Op aarde verplaatsen zich meer en meer mensen… omdat we met meer zijn en ook alles willen zien en doen. Dat geldt ook voor onze gemeente die zich bovendien tussen twee snelwegen bevindt. Het voorzien van basismobiliteit enerzijds voor de lokale mensen en het aanpakken van het sluipverkeer tijdens de spits zijn de zaken die een gemeente kan sturen. We kunnen dit echter niet alleen!

Wat hebben we gedaan:

• Gratis busvervoer met De Lijn door gebruik te maken van de gemeentekaart • 20% tussenkomst in BuzzyPass voor schoolgaande kinderen • Voorzien van gratis zwemvervoer voor de kinderen van de twee basisscholen • Ingestapt in het ‘Nachtbusproject’ van De Lijn tussen Groenendaal en Leuven zodat jongeren veilig thuis geraken na een avondje uit • Verkeersremmende maatregelen aangebracht in de Waversesteenweg en de Jezus-Eiksesteenweg • Verkeersveiligheid voor voetgangers verbeterd in wijk ‘t Lindeke

Wat we nog gaan doen:

• Verderzetten van implementeren van verkeersremmende maatregelen op hoofdassen en sluipverkeerroutes. • Definitieve verkeersinrichting Brusselsesteenweg, J. Biesmansstraat en E. Vandervaerenstraat implementeren. • Verderzetten van gratis busvervoer met gemeentekaart en 20% tussenkomst in ByzzyPass • Proefproject gemeentelijke wijkbus: een gemeentelijke busdienst voorzien die elke dag, behalve op zon- en feestdagen, de wijken zal verbinden met het centrum en de centrale buslijnen. Deze bus kan tussen 7u30 en 8u30 en tussen 16u en 17u ook voor schoolvervoer gebruikt worden. • De trage wegen stelselmatig herstellen en aanpassen aan de omgeving en de gebruikers • We willen meer veilige overgangen voor wandelaars, fietsers en ruiters. Er komt een lichtgeregelde overgang op de Terhulpensesteenweg aan de I. Vandammestraat. Verder willen hetzelfde doen aan de J. Velgestraat en de Meutedreef.

4 Mobiliteit “De verkeersremmende maatregelen op de JezusEiksesteenweg en Waversesteenweg zijn efficiënt”

Ons referendum toont aan dat 78% van de inwoners zich veilig voelt. Er is vandaag inderdaad meer politie op straat dan zes jaar geleden, de cijfers bewijzen dit. Een enquête gehouden door de provincie Vlaams-Brabant vertelt ons dat inbraken en overdreven snelheid de twee prioriteiten zijn waaraan de politie moet werken.

Wat hebben we gedaan:

• Het nieuwe commissariaat op het Gemeenteplein verhoogt daar ook het veiligheidsgevoel. • 40% van de politiecapaciteit wordt ingezet op recherche-activiteiten waarvan het grootste deel diefstallen en inbraken zijn. • Geïnvesteerd in een mobiele intelligente camera om nummerplaten te herkennen.

Wat we nog gaan doen:

• We zullen nog meer agenten op straat brengen met veel aandacht voor de wijkwerking en preventieve benadering van overtredingen. • We zullen de snelheidscontroles richten op straten waar er echt snel gereden wordt. Dit zijn voornamelijk de sluipverkeerroutes waar tussen 6u30 en 9u wagens rijden die hier eigenlijk niet moeten zijn. • De politie krijgt meer technische mogelijkheden om snelheidsduivels en inbrekers te vatten. Er zal een proefproject starten door op enkele hoofdwegen intelligente camera’s te plaatsen bij het buitenrijden van de gemeente en eventueel in de winkelomgeving. Deze camera’s kunnen zowel snelheidsovertredingen als nummerplaten vaststellen.

5 Veiligheid “Hoeilaart is en blijft een veilige gemeente”


STEM Lijst 1

www.hoeilaart2012.be

De lijst van uw burgemeester! 1e plaats

Tim VANDENPUT

8e plaats

Daphne GALEKOP

15e plaats

Dirk JACQUET

Leeftijd: 40 jaar Beroep: Burgemeester In de politiek: Burgemeester en Voorzitter AGB Holar

Leeftijd: 27 jaar Beroep: Juriste In de politiek: bestuurslid Open VLD en secretaris Jong VLD Hoeilaart

Leeftijd: 44 jaar Beroep: Arbeider In de politiek: bestuurslid Open VLD Hoeilaart

2e plaats

9e plaats

16e plaats

Leeftijd: 48 jaar Beroep: Bediende In de politiek: Schepen van Sociale Zaken, Toerisme en Tewerkstelling – Bestuurder AGB Holar

Leeftijd: 23 jaar Beroep: Student In de politiek: bestuurslid Open VLD en ondervoorzitter Jong VLD Hoeilaart

Leeftijd: 41 jaar Beroep: Bediende In de politiek: bestuurslid Open VLD Hoeilaart

3e plaats

10e plaats

17e plaats

Leeftijd: 47 jaar Beroep: Business Manager In de politiek: Voorzitter Gemeenteraad en Voorzitter afvalintercommunale Interrand

Leeftijd: 30 jaar Beroep: Pers- en Communicatieverantwoordelijke In de politiek: bestuurslid Open VLD en Jong VLD Hoeilaart

Leeftijd: 39 jaar Beroep: Vrachtwagenbestuurder In de politiek: bestuurslids Open VLD Hoeilaart

4e plaats

11e plaats

18e plaats

Naam: Eva De Bleeker Leeftijd: 38 jaar Beroep: Ambtenaar In de politiek: Gemeenteraadslid en Voorzitter PWA

Leeftijd: 29 jaar Beroep: Zaakvoerder van PrintGenie.be en reclamestudio Nachtbrakers; bladmanager Woef In de politiek: bestuurslid Open VLD en voorzitter Jong VLD Hoeillaart

Leeftijd: 54 jaar Beroep: Europees ambtenaar In de politiek: bestuurslid Open VLD Hoeilaart

5e plaats

12e plaats

19e plaats

Leeftijd: 63 jaar Beroep: Zaakvoerder In de politiek: Schepen van Openbare Werken, Water en Milieu

Leeftijd: 44 jaar Beroep: Directeur GITO Overijse In de politiek: bestuurslid Open VLD Hoeilaart

Leeftijd: 60 jaar Beroep: Gepensioneerde In de politiek: Ondervoorzitter Open VLD Hoeilaart

ELS UYTTERHOEVEN

MARC VANDERLINDEN

Eva DE BLEEKER

Henri VANDERLINDEN

6e plaats

Annelies VANDERLINDEN

Roby GUNS

Caroline TEUGELS

Joris PIJPEN

Marijke BELSACK

13e plaats

Wim ROWIES

Brenda DEVILLé

Luc MEGANCK

Bodil NIELSEN-BAJWA

Marcel BAETEN

20e plaats

Jenny DENAYER

Leeftijd: 55 jaar Beroep: Vrachtwagenbestuurder In de politiek: OCMW-raadslid

Leeftijd: 42 jaar Beroep: Bediende In de politiek: bestuurslid Open VLD Hoeilaart en bestuurder PWA Hoeilaart

7e plaats

14e plaats

21e plaats

Leeftijd: 36 jaar Beroep: Ambtenaar In de politiek: OCMW-raadslid

Leeftijd: 65 jaar Beroep: Gepensioneerde In de politiek: bestuurslid Open VLD Hoeilaart

Leeftijd: 36 jaar Beroep: Ambtenaar In de politiek: OCMW-raadslid

Steven COPPENS

Jaak Pijpen is advocaat, sinds 2000 provincieraadslid en ook hoofdredacteur van het hondenmagazine ‘Woef’. Met zijn ervaring en expertise wil hij onze regio de volgende jaren nog veel diensten bewijzen.

LIJSTDUWER PROVINCIE

Jaak PIJPEN

Jonge moeder, woont in Hoeilaart en werkt in Overijse. Is sinds 12 jaar OCMW-raadslid. Kinderopvang en wonen in de regio zijn de thema’s waar zij voor gaat.

11e PLAATS PROVINCIE

Annelies VANDERLINDEN

Claudine SINGULé

DE PROVINCIE? Wat deden wij al specifiek voor Hoeilaart?

> Belangrijke financiële steun bij bouw Felix Sohiecentrum > Hulp bij opzetten project ‘Trage Wegen’ > Subsidie van 1.500 euro voor elke startende zelfstandige samen met project ‘Starterscentrum’ > Aanleggen van het ‘Fiestroutenetwerk’ > Onderhoud van voet- en fietspaden > De provincie verlengde de mileuvergunning voor het containerpark met 20 jaar

Jean-Paul VAN HORENBEKE Leeftijd: 68 jaar Beroep: Zaakvoerder In de politiek: Schepen van Mobiliteit en Lokale Economie

“Op 14 oktober gaat het over Hoeilaart, niet over de Wetstraat.”

Waar gaan wij voor de volgende zes jaar?

> Aanleg fietspaden zonder tussenkomst gemeente > Ontwikkeling veilige schoolomgevingen > Economische streekontwikkeling door optimalisatie bestaande bedrijvenzones > Ondersteuning bij renovatie oude stationsomgevingen > Betere ontwikkeling van het openbaar vervoer > Steun om landelijk karakter te behouden > Bouwgronden ontwikkelen om wonen in Hoeilaart betaalbaar te maken

Stem op onze partij door 20 kandidaten aan te stippen die uw voorkeur wegdragen. Op die manier heeft uw stem de maximum waarde en steunt u zoveel mogelijk kandidaten.

Burgerkrant, referendumeditie 4  
Burgerkrant, referendumeditie 4  

Verkiezingskrant 4

Advertisement