Jong VLD Hoeilaart

Hoeilaart, BE

Jong Vld Hoeilaart is de jongeren afdeling van Open Vld Hoeilaart. We willen mee inzetten op jeugdinitiatieven en willen jonge mensen meer bij de lokale politiek betrekken door ze boeiender te maken. We willen tonen dat je door middel van politiek dingen kàn veranderen naar iets beter. We geloven dat iemand die in de politiek stapt beslissingen moet nemen in het belang van iedere inwoner van ons dorp en niet voor een specifieke groep mensen. Jong Vld Hoeilaart bestaat omdat we meer geloven in samenwerken dan in ruziemaken. Wat we doen, dat doen we om Hoeilaart beter en aangenamer maken om leven.

https://www.jongvldhoeilaart.be