Page 1

JOENK

Belgique-BelgiĂŤ P.P.- P.B. 1000 BRUSSEL BC 18537

LEDENBLAD JONG VLD

#INTERVIEW [PATRICK DEWAEL]

Over jongeren, congressen en ideologie #THEMA [L360 CONGRES]

Top down analyse van het bottom up congres

06 APRIL - MEI - JUNI - JULI 2013 erkenningsnummer

P912462

#INTERVIEW [MASTERS OF FREEDOM]

Ludwig von Mises over onze arbeidsmarkt


Jong VLD steekt de koppen bij elkaar

dus reserveer in uw agenda: 24 augustus: Jong VLD Masterclass thema: Onderwijs, inclusief BBQ

2 -3 november: Jong VLD Herfstunief Grassroots liberalisme: we bereiden het Open Vld congres inhoudelijk voor. Inclusief workshops rond publiek spreken. Ook het resultaat van de voorzittersverkiezingen zal hier bekendgemaakt worden!

15 - 16 - 17 november: Congres Open Vld Quo vadis Open Vld? Bepaal mee de verscherpte inhoudelijke koers van de moederpartij.

We hopen jullie in grote getale te mogen verwelkomen. Tot dan!

Joenk is een uitgave van Jong VLD vzw en is bestemd voor alle leden van Jong VLD. verantwoordelijke uitgever Frederick Vandeput Melsensstraat 34,1000 Brussel - afzender Jong VLD Melsensstraat 34,1000 Brussel - oplage 4 000 exemplaren - ontwerp Hands.be - eindredactie Jeroen Devriendt - redacteurs Frederick Vandeput, Jeroen Devriendt, Joris Vanlessen, Nick Bergmans, Ella De Neve, Thomas Vanwing secretariaat Nick Bergmans 02 549 00 48, info@jongvld.be - erkenningsnummer P912462


in de #wetstraat

WETSTRAAT . JOENK

Beste Jong VLD’ers Het L360°-congres op 1 mei was een succes. We stemden zowel creatieve als sterk inhoudelijke voorstellen. Het gevolgde traject zorgde voor een groot draagvlak onder onze leden. Als bestuur zijn we uitermate tevreden met de grote participatie, zowel tijdens het slotcongres als tijdens de regionale congressen. Kers op de taart was de L360-website waar maar liefst 3750 stemmen werden uitgebracht. Nu we onze eigen ideologie op punt hebben, is het tijd om te wegen op het congres van Open Vld. Dat traject is veelbelovend gestart met een sterk boek van Gwendolyn Rutten. Tijdens de eerste debatdag over vrijheid lieten de jongeren alvast hun stem horen. Liefst 3/4e van de aanwezigen waren jongeren. Dat parcours willen we verder

Ivan Van de Cloot @IvanVandeCloot #Walibilisering: het vergalopperen van aandacht voor randfenomeen waardoor debat zo gepolariseerd wordt met gezond verstand als slachtoffer Openen

Beantwoorden

Retweeten

Alexander De Croo @alexanderdecroo Landen met meest repressieve alcoholwetgeving hebben vaak ook meeste moeite om jongeren er verantwoord mee te leren omgaan. Geretweet door Hans P

Vincent Van Quickenborne @VincentVQ Debat ‘mini-jobs’ doet me denken aan debat uitzendarbeid in de jaren 80. Toen waren conservatieven ook tegen en was uitzendarbeid illegaal. Openen

Beantwoorden

Retweeten

Sam De Bruyn @sam_debruyn Als MDB 90 miljoen terug kan geven, willen alle ministers dan eens kijken of er voor hen ook niet gigantisch te veel geld begroot was? :) Geretweet door Frederick Vandeput

Voorwoord zetten. Met sterk inhoudelijke voorstellen en massale aanwezigheid kunnen we wegen op de vernieuwing van Open Vld. Dat moet de doelstelling zijn voor de komende maanden. Frederick Vandeput voorzitter Jong VLD

03


JOENK . INTERVIEW

#interview PATRICK DEWAEL

“Jongeren zijn nodig om ideologie en partij fris te houden” U stond mee aan de wieg van de vernieuwings- en verjongingsoperatie van de toenmalige PVV. Kun je toen vergelijken met nu? Eigenlijk wel. Aan het eind van de jaren 1970 bevonden we ons net zoals nu in een zware economische crisis. De overheidstekorten bereikten ongekende hoogten en de rentesneeuwbal deed onze schuldenberg haast exponentieel stijgen. Daarnaast was de slinger, na mei 1968, weer richting conservatisme aan het doorslaan. Het was dus uiterst interessant om te pogen als liberale jongerenafdeling een fris alternatief te bieden dat gericht was op de toekomst. Niet alleen die van morgen, maar ook op lange termijn. Anno 2013 zijn de uitdagingen gelijkaardig. Ik zie dus opnieuw een belangrijke rol voor Jong VLD.

Nog niet zo lang geleden werd de stempel “yuppies” geplakt op een aantal liberale jongeren. Is Patrick Dewael ook niet zo’n “yuppie” geweest? Ik zag mezelf eerder als een beeldenstormer. Als jonge liberaal heb je een onweerstaanbare drang om je stem te laten horen, om je te doen gelden. Je weet het dan ook altijd beter dan de ‘apparatjiks’.

04

Of dat denk je toch (lacht). Dat is normaal en gezond. Jongeren die bezeten zijn van de drang om de maatschappij te verbeteren zijn nodig om de ideologie en partij fris en jong te houden. Dat is de charme van studentenpolitiek.

Hebben we een nieuw burgermanifest nodig? De burgermanifesten waren de leidraad van die noodzakelijke vernieuwing op economisch, sociaal en maatschappelijk vlak. Vandaag moeten we vaststellen dat vele principes algemeen en breed aanvaard en uitgedragen worden. Tot voor kort hadden we inderdaad nood aan een nieuwe baanbrekende ideologische visietekst. Maar “De geëngageerde burger” van Gwendolyn heeft die lacune inmiddels opgevuld. Dat essay zet opnieuw de liberale bakens uit. Bovendien is het een werkdocument waar op het einde elke liberaal zijn handtekening zal kunnen onder zetten. Samen weten we en bereiken we meer, niemand heeft de waarheid in pacht.

Wat is de rol van een jongerenpartij, zowel voor je persoonlijke ontwikkeling als voor de moederpartij? De jongerenafdeling was voor mij niet alleen een ideologische, maar ook politieke


INTERVIEW . JOENK

leerschool. Je komt in contact met de uiteenlopende liberale doctrines, kan ongedwongen discussiëren en leert de basis van het politieke vak. Een enorme verrijking op persoonlijk vlak dus. De relatie met de moederpartij is belangrijk, kan soms moeilijk zijn, maar dat hoort ook zo. De jongeren moeten de luis in de pels zijn en de partij scherp houden. Dat kan met eigen voorstellen of met onverbloemde kritiek, al moeten beiden wel constructief zijn. Een partij die haar jongeren niet hoort en niet betrekt, wel, die hypothekeert haar toekomst.

Heeft u tips voor ons hoe wij ons het best kunnen voorbereiden en wegen op het aankomende congres? Vooreerst is het belangrijk te participeren aan alle maatschappelijke debatten, zowel intern als naar buiten toe. Daarnaast is het van cruciaal belang om jullie inhoudelijk zeer goed voor te bereiden. Prepareer visieteksten, amendementen,… Denk ook

op voorhand eens na over het format van het congres. Ik trok in 1978 naar een congres van de D66 in Amsterdam samen met Guy Verhofstadt. We waren zo onder de indruk van de democratische organisatie dat we deze manier van werken hebben overgenomen op het congres van Kortrijk. Dat was ongetwijfeld een van de sleutels van het succes. Tot slot moeten jullie tijdens het congres overleggen en waar nodig bijsturen. En een congres is pas geslaagd als dat wat vonken oplevert.

Wat is volgens u de kern van liberaal zijn? Mag ik verwijzen naar de gevleugelde woorden van de Franse wiskundige Henri Poincaré? “Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.”

Bedankt, Patrick!

05


JOENK JOEN JO ENK K . IN INTERVIEW INTE TERV TE RVIE RV IEW IE W

verhalen

#JONGE MANDATARISSEN

IKDOENIEMEE Melissa Dooms Schets je ‘politieke parcours’ Ik startte als medewerker bij Herman De Croo. Niet veel later sloot ik me aan bij Jong VLD Brakel – Lierde, waar ik vandaag ondervoorzitter ben. De politieke microbe is pas echt overgeslagen toen Alexander De Croo me vroeg om de campagne van de voorzittersverkiezingen voor zijn team te leiden. Sindsdien ben ik nog steeds actief als zijn persoonlijke medewerker. In 2010 werd ik bestuurslid van de lokale Open Vld-afdeling in Lierde. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar was ik direct verkozen. Ik werd aangeduid als gemeenteraadsvoorzitter en fractieleider. Wat was de rol van Jong VLD in je campagne? Dankzij de voortrekkersrol binnen Jong VLD heb ik me kenbaar kunnen maken bij de bevolking. Succesvolle activiteiten die we organiseerden, zoals de quiz en de infoavond rond inbraakpreventie zijn een onuitputtelijk bron van kennis en ervaring geweest om alle obstakels van een campagne te lijf te gaan.

10 06

Welke uitdagingen zie je in je gemeente? Het blijft steeds een uitdaging om onze plaats te vrijwaren binnen de top vijf van de laagste gemeentebelastingen (6,5%) in Oost-Vlaanderen zonder in te boeten aan de kwaliteit van de gemeentevoorzieningen/diensten. Dit kan bijvoorbeeld door een goede samenwerking te stimuleren tussen privéinitiatieven en gemeentebestuur. Welke tips kun je jonge liberalen meegeven? Kom buiten en praat met de mensen! Blijf jezelf en maak geen loze beloften. Speel in op de dagdagelijkse problemen van mensen. Hoe wil jij als politicus het verschil maken? Door mij te engageren en daarbij open, eerlijk en duidelijk te communiceren zodat iedereen in onze gemeente aangenamer kan leven, wonen en werken. www.melissadooms.be twitter: @melissadooms


INTERVIEW . JOENK

#tweet [@JONG__VLD]

Roel Van Eetvelt Schets je ‘politieke parcours’ Vanuit de ervaringen binnen mijn scoutsgroep ben ik bewust beginnen volgen wat rondom ons gebeurt. In combinatie met mijn interesse voor actualiteit kwam ik bijna vanzelfsprekend terecht bij het politieke spel. Ik ging daarbij op zoek naar de bronnen en achtergronden van het politieke denken en vond me het best terug in het ‘vrijegedachtengoed’ van de liberalen. Mijn buikgevoel heb ik daarop kunnen onderbouwen bij het LVSV in Hasselt, waar ik medeoprichter en later ook voorzitter was. Na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen kwam ik dan in de provincieraad terecht. Wat was de rol van Jong VLD in je campagne? De nationale vereniging is voor mij een inspiratie geweest om eigen standpunten te durven innemen, ook al gaan ze in tegen wat het partijstandpunt zou zijn. Zo heb ik, in afwijking van de uitgetekende provinciale verkiezingslijn, voluit campagne gevoerd vanuit de stelling dat de provincie een overbodig niveau is en afgeschaft dient te worden. Welke uitdageningen zie je in je gemeente? Mijn grootste uitdaging ligt in de bewustwording ten aanzien van de wenselijkheid van de afschaffing van de provincies bij mijn collega-raadsleden, de administratie en de burgers ingang te doen vinden. Welke tips kun je jonge liberalen meegeven? Engageer u! Steek de handen uit de mouwen in verenigingen. Kijk naar de wereld en het spontane schouwspel dat samenleven heet. Zet je hersenpan aan het denken om je eigen gedachten in vraag te stellen en uit te diepen, en de kritieken en suggesties van anderen in overweging te nemen. Laat je de mond niet snoeren als je denkt gelijk te hebben. Hoe wil jij als politicus het verschil maken? Voor een blauwe politicus, van welk niveau dan ook, moet onze rijke ideologie de toetssteen zijn en blijven bij politieke stellinginname en handelen. Ik ben dan ook vastberaden hierin te volharden. www.facebook.com/roel.vaneetvelt

Bert Van der Auwera @Bert_VdA Wil de Vlaamse regering even tweeten wat ze wél gerealiseerd hebben? 140 tekens moet ruim volstaan. Maarten De Bousser @DeBousserM De verlaging van de loonlasten moet de hoeksteen worden van de liberale oppositie in de het Vlaams parlement Jeroen Devriendt @jrdevriendt Terug van 3+1 daagse Londen expeditie @ Jongvld. Bruisende stad, heerlijke dynamiek. Geldt ook voor de groep. C U next year. Jasper Pillen @JasperPillen Straf: al meer dan 3000 x gestemd op de #L360 voorstellen van @JongVld via http://www.jongvld.be/ L360 . Congresdag op 1 mei wordt mooi. Edwin Verberght @Edwin_Verberght #l360 veel volk om de staat te ontvetten en de werkloosheid op te lossen.

11 07


in #beeld Congres L360 / Londentrip

08


IN BEELD . JOENK

09


thema L360° congres

Op de symbolische datum van 1 mei organiseerde Jong VLD haar jaarlijkse congres, dit keer in ware bottom up stijl. Eerder organiseerden we liefst 12 regionale mini-congressen waar de voorstellen van onze leden naar voor kwamen. We bundelden, bediscussieerden en stemden ze naar de tekst of naar de prullenmand. Een grote massa aan volk en aan voorstellen. Een aardige klus om in goede banen te lijnen, maar de invisble hand en de hamer van de voorzitter zorgden voor een spetterende dag.

10

In een eerder stadium kregen alle leden de kans om alle voorstellen te beoordelen via onze website. Er konden ook aanvullingen of zelfs nieuwe suggesties aangeleverd worden. We ontvingen in totaal liefst 182 voorstellen. Onze 1 mei startte - na de obligate verwelkoming met koffie - met de verdere uitwerking van de 25 top voorstellen in kleine groepjes. Daarna werd 1 spreker “voor de leeuwen” gegooid die deze stelling in de meest eloquente bewoordingen moest weten te verdedigen. Na deze eerste sessie en het tweede koffiemoment even tijd om wat kennis te tanken in 2 workshops. Laure Stuyck (woordvoerster Open Vld) kwam ons vertellen hoe we ons verhaal nog beter kunnen verkopen en hoe we nog meer de pers kunnen halen. Joost Germis (verantwoordelijke externe relaties Open Vld) kwam toelichten hoe we ons netwerk verder kunnen uitbouwen en er het maximum kunnen uit halen. De namiddag bracht een thematische bespreking van de andere voorstellen met tussendoor een gewaagd bezoek aan onze socialistische vrienden die op het nabijgelegen Sint-Katelijneplein hun jaarlijkse hoogmis aan het vieren waren. We kwamen hen hetzelfde verkopen als zij dagdagelijks doen: lege dozen. Als slot van een boeiende en leerrlijke discussiedag volgde een episode van “Mag ik U kussen”, dit keer met Gwendolyn Rutten, Jo De Ro, Willem-Frederik Schiltz en Jean-Jacques De Gucht. Het is allicht beter voor ons allen als het resultaat daarvan binnnenskamers blijft...


(JDV) #COLLUM

Topvoorstellen We lichten kort de meest gesmaakte voorstellen toe: Afschaffen van 1. de sper-periode en versoepeling van de Geef openingsuren. handelaars zelf de keuze wanneer en welke goederen ze willen afprijzen en laat ze zelf hun openingsuren bepalen. Zo kunnen ze het best op de noden van hun klanten inspelen. 2. Talen op jonge leeftijd. Leer jonge kinderen spelenderwijs omgaan met talen vanaf de kleuterschool. We pleiten voor meer aandacht voor spreken en presenteren. Onze taalvaardigheden gaan achteruit. Talenkennis moet opnieuw een troef worden. 3. Minder regels om een zaak te starten. Er is nog steeds teveel administratie of red tape nodig om een eigen zaak te starten. Waarom moet je langs een notaris passeren? Waarom kost de registratie bij de NBB 150 euro? 4. Geen stemplicht, maar stemrecht. Iedereen moet vrij kunnen beslissen of hij wil gaan stemmen.

5. Verdere flexibilisering studentenjobs Systeem uitbreiden en flexibiliseren. Maximumprestaties uitdrukken in uren. Een studentenjob is de ideale manier om ervaring op te doen. 6. Leegstaande kerken herbestemmen. Door heel het land staan talrijke kerken en oude kloosters leeg. Stimuleren van herbestemming en kosten niet langer dekken, tenzij bredere invulling van het gebouw.

Er is meer Dit is uiteraard maar een kleine greep uit alle gedane voorstellen. Via onderstaande QRcode (of op onze website) kan je de PDF downloaden met de 75 voorstellen waar liberale jongeren van wakker liggen.

Less is more Besparingen. Iedereen heeft er de mond van vol, hoewel het hart er bij weinigen van overloopt (!). Maar de centen zijn eigenlijk niet de essentie. Steeds meer beslissingen worden steeds verder boven ons hoofd genomen, maar omdat die beslisslingen “democratisch� genomen zijn, aanvaarden wij die. Het is niet omdat een beslissing democratisch genomen is dat zij rechtvaardig wordt. Democratie houdt altijd een strijd van een meerderheid tegen een minderheid in en de minderheid verliest altijd. Als we minderheden willen beschermen, moeten we ze juist beschermen door zoveel mogelijk aan het individu over te laten. De kleinste minderheid is namelijk het individu. De essentie is dus dat we maar die dingen samen moeten beslissen die we ook effectief samen moeten doen. We moeten zuinig omspringen met democratie, anders zal ook zij opgebruikt raken.

11


JOENK . INTERVIEW

LEESVOER #KRITISCHE BLIK

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Wij zorgen alvast voor uw geest. Hier vindt u een beknopte review van een boek dat een van onze leden intrigeerde. In deze tweede editie laten we Ella De Neve, 1e schepen in Merchtem, lid van het Open Vld partijbestuur en vooral Jong VLD kernbestuur lid aan het woord over een boek van haar vader. Heb je zelf een interessant of leuk boek gelezen? Aarzel niet en schrijf er een tekstje over en stuur naar info@ jongvld.be met de vermelding “joenk - leesvoer”.

Luc De Neve Mooie meisjes betalen geen belastingen Met het liberaal vernieuwingscongres voor de deur hoop ik jullie te kunnen inspireren met een boek dat mijn vader schreef in 2004. Het boek titelt “Mooie meisjes betalen geen belastingen, of nog niet?”, wat meteen een sneer is naar de manier waarop onze maatschappij met succes omgaat. Alles wat vandaag een successtory is, wordt belast. Gelukkig heft de overheid nog geen belasting op mooi zijn. Burgers en drukkingsgroepen verwachten veel van de overheid. De overheid probeert deze verwachtingen ook in te willigen. Deze bepampering betalen we allemaal door een stijgende belastingdruk. Het boek schuift op een heel toegankelijke manier methodes naar voor om de overheid anders, efficiënter en ‘back to basic’ te organiseren. Zo gaat het ondermeer in op de werkloosheidsproblematiek die volgens hem kunstmatig gecreëerd wordt door opgelegde minimumlonen, een te klein verschil tussen nettoloon en uitkering, hoge loonkost,… Andere thema’s die hij aanhaalt zijn onderwijs, migratie, sociaal zonder socialisme,… Kortom, Veel leesplezier!

10 12

A

V


AANKONDIGINGEN . JOENK

Activiteiten

Masters of freedom

Vertel ons wat je doet!

“because freedom never dies”

Jong VLD afdelingen in gans Vlaanderen organiseren de meest uiteenlopende activiteiten. Aarzel dan ook niet om je activiteiten met iedereen te delen. Zo komt er misschien volk uit alle hoeken van het land naar jullie activiteiten. Als bezoeker aan de andere kant is het de ideale gelegenheid om nieuwe mensen en concepten te leren kennen.

Veel volk op de “Liberale Apéro”, de kick-off van Jong VLD Brussel.

Als afdeling kun je je activiteit aankondigen door deze op onze nationale kalender (jongvld.be/ Activiteiten/Kalender.html) te plaatsen. Een studie toonde aan dat die kalender een van de populairste plekjes is op onze website. Dat je uiteraard ook gretig gebruik kunt maken van allerhande sociale media kanalen, hoeven we jullie niet meer te vertellen.

Op de volgende bladzijden lees je de tweede editie van Masters of Freedom. We willen jullie laten kennis maken met enkele van de grootste en meest invloedrijke denkers uit onze rijke liberale geschiedenis. Aan de hand van een fictief interview over een actueel thema, proberen we enkele hedendaagse vraagstukken, problematieken en uitdagingen te kaderen binnen een algemene liberale traditie. Aan het woord in deze aflevering is Ludwig von Mises over de uitdagingen van onze arbeidsmarkt. Mises (1881 - 1973) geldt als een van de meest vooraanstaande economen en politiek wetenschappers van de 21e eeuw. Bovendien is hij de exponent van de zogenaamde “Oostenrijkse School”, de economische school met zowat de meest vurige verdedigers van de vrije markt.

Ook de After work van Jong VLD Gent trok veel volk van overal te lande.

Lees als eerste kennismaking “Ludwig von Mises - A Primer” uitgegeven door I.E.A. en gratis verkrijgbaar op hun website. Als je durft, waag je zeker aan Mises’ magnum opus “Human Action”.

Tot op de volgende activiteit!

Veel leesplezier!

11 13


JOENK . MASTERS OF FREEDOM

#MASTERS OF FREEDOM

LUDWIG VON MISES

“The critics of the capitalistic order always seem to believe that the socialistic system of their dreams will do precisely what they think correct.” De vrije markt, het kapitalisme, wordt vandaag verguisd als de oorzaak van alle werkloosheid, armoede en ellende. Klopt dat?

dan mogelijk dat de armsten zelfs minder hebben dan voorheen. Ik lees een hele hetse over die speedy pass, maar vergeet niet dat men onder een communistisch regime moest aanschuiven voor brood...

Dit is geen crisis van het kapitalisme, maar van het interventionisme. Het is het falen van een beleid dat erop gericht is om de vrije markt te “verbeteren” waardoor ze uiteindelijk helemaal niet meer vrij is. Die drang naar “verbeteren” resulteert in een beleid dat erop gericht is om bepaalde groepen te bevoordelen tegenover anderen en dat geeft aanleiding tot een hele reeks ongewenste effecten, die dan opnieuw gecorrigeerd moeten worden. Zo creëer je een cascade van zogenaamde correcties en lijkt het alleen nog maar dat je in een vrije markt werkt, terwijl zij eigenlijk volkomen socialistisch is.

U kunt toch niet ontkennen dat de massale jeugdwerkloosheid ons met een enorm probleem opzadelt?

Zo zie ik bijvoorbeeld dat heel wat van jullie socialistische ministers maximumprijzen voor basisgoederen invoeren omdat ze te duur zouden zijn voor de zwakkeren. Een maximumprijs zorgt er waarschijnlijk voor dat meer mensen het product zullen willen , de productie ervan minder aantrekkelijk wordt en sommige producenten zelfs over de kop gaan. Met een gestegen vraag en een verlaagd aanbod, is het het nare gevolg

Zet concurrentie mensen niet tegen elkaar op?

04 14

Dat klopt en het is verschrikkelijk, maar stel je de vraag wat de oorzaak is en grijp niet naar “oplossingen” die het probleem enkel erger maken. Lees zeker daarover eens mijn werk omtrent de business cycle: centrale banken hebben met hun beleid van kunstmatig lage basisrente mensen de verkeerde signalen gegeven, waardoor een bubbel is ontstaan die nu recht in ons gezicht ontploft.

Wel, door de verwevenheid van klanten en producenten in een geglobaliseerde economie, is vrede tussen landen duurzaam. Men kan het zich niet meer veroorloven om ten oorlog te trekken met die partners waarmee men ruilt. Allerhande importtaxen,


MASTERS OF FREEDOM . JOENK

M

S handelsembargo’s en dergelijke zijn dan ook veel meer een stap weg van vrede en richting oorlog. Vergeet niet: als je “verliest” in een vrije markt wordt je minder beloond, de verliezers in een oorlog worden vermoord...

In een periode waarin multinationals monsterwinsten maken stoot het velen tegen de borst dat anderen straatarm zijn... Wat is winst? De idee dat winst “ten koste” is van iemand en dus tot een soort van uitbuiting leidt, is waanzin. De vrije markt draait enkel en alleen om de klant. Je kan enkel zelf rijk worden door producten te maken of diensten

meer stabiliseren? Economie is wat mensen doen, economie is net die human action. Het is de constante verandering dankzij nieuwe ontdekkingen en verbeterde inzichten. We evolueren niet naar een of andere eindtoestand, een evenwicht waar alles in perfecte harmonie is, bestaat niet en is zelfs niet wenselijk, het is die drang vooruit die ons drijft. Een eventueel beleid moet er niet naar streven om zaken “in evenwicht” te brengen, maar enkel het kader creëren waarin mensen ook daadwerkelijk vrije beslissing kunnen nemen. In de vorige editie van dit magazine heeft John Locke goed geschets wat dat kader

“It is not the Hollywood film corporation that pays the wages of a movie star, it is the people who pay admission to the movies.” te leveren waar ook de ander beter van wordt. Als een bakker lekker brood bakt, en veel mensen komen bij hem brood kopen, is het toch absurd om achteraf te zeggen dat hij “te succesvol” is en dan zomaar zijn winst af te nemen? De vrije markt is eigenlijk als een soort continu referendum waarin de klant iedere dag een stem uitbrengt over wat hij wil. En die klant is een harde tante die geen compromissen maakt. Ze hebben de macht om zomaar iemand “weg te stemmen” als die niet meer voldoet aan de verwachtingen. Er is geen beter systeem om mensen te geven waar ze voor kiezen en waar ze in geloven dan een vrije markt in een vrije samenleving.

Zorgt dat niet voor enorme bokkesprongen in de economie, voor chaos en onzekerheid? Moeten we een en ander niet wat

dan moet doen: het beschermen van leven, vrijheid en eigendom. Economie draait dus om inidividuen. Het ene individu reageert anders dan het andere. Het ene individu kan zelfs anders reageren op een ander moment. Iedereen hecht waarde aan iets, en die waarde is iets zeer persoonlijk. Sommigen willen nu consumeren omdat ze iets nu waardevol vinden, anderen stellen die consumptie uit en sparen omdat ze denken meer waarde te halen uit een toekomstige investering. We kunnen leren uit het verleden omdat we weten wat er gebeurd is, maar de mensen van morgen moeten vooralsnog eerst geboren worden.

Thank you, mister von Mises!

15


JOENK . GOED GEZEGD

#tweet [@Jongvld]

In de week van 1 mei lanceerden we met Jong VLD een “sixpack” waar we elke dag een voorstel lanceerden om de torenhoge jeugdwerkloosheid op een structurele manier aan te pakken. Geen lege dozen dus zoals deze waarmee onze socialistische vrienden en vakbonden steeds weer uitpakken.

1

Handicap voor jongeren wegwerken Dure ontslagregels zorgen ervoor dat elke aanwerving een risico is voor een werkgever. In tijden van crisis kiezen veel bedrijven voor zekerheid, voor ervaring. Jongeren krijgen minder kansen en het zijn zij die eerst moeten vertrekken.

2

3

4

5

Breid het stagesysteem uit Vlaanderen moet overstappen op een duaal stagesysteem naar Duits model, waar bedrijfsstages deel uitmaken van alle opleidingen, niet enkel van beroepsopleidingen. Uitbreiding systeem jobstudenten Op korte termijn kunnen we werk maken van een uitbreiding van het systeem van jobstudenten. Het is de ideale manier voor jongeren om broodnodige ervaring op te doen. Maak bedrijven opstarten eenvoudiger Innovatie en ondernemen zijn de motoren van onze welvaart: we moeten jongeren motiveren om deze stap te zetten in plaats van ze te ontmoedigen. Organiseer jobbeurzen op maat van KMO’s In Belgie zit 60% van de jobs bij KMOs, het aandeel nieuwe vacatures is zelfs nog groter. Het zijn vooral KMO’s die een bepaalde ervaring wensen om zo het risico bij een extra aanwerving te verkleinen.

6 Tewerkstellingspremie moet arbeid goedkoper maken Goedkopere arbeid zal meer jobs opleveren. Op termijn is een verlaging van de loonlasten voor iedereen, door verschuiving van belastingen én door een kleiner overheidsbeslag, de enige oplossing.

Romina Vanhooren @Romina_vh @Jongvld stelt een six-pack aan maatregelen voor om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Sterke mix om jongeren op de arbeidsmarkt te helpen! Jerry Van Echelpoel @Qlurichaun Geachte vakbonden, kijk nu naar @panoramacanvas. 40 jaar werken hoeft geen vloek te zijn. Jong Vld @Jongvld Hopelijk staat 1 mei in het teken van jongerenwerkloosheid, en vrije toegang tot de arbeidsmarkt.

TIP

tweet mee connect met @Jongvld

Joenk 2013 - 2  

apr - mei - juni - juli 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you