Page 1

JOENK

Belgique-België P.P.- P.B. 1000 BRUSSEL BC 18537

LEDENBLAD JONG VLD

#I NTERVI EW [STEPAHNI ED’ HOSE,JASPER PI LLEN]

Jong VLD voorzitters worden gemeenteraadslid

04 DEC 2012 - JAN 2013 erkenningsnummer P912462

#THEMA [RED VLAANDEREN]

Ons congres voor een liberaal Vlaanderen


Zaterdag 26 januari 14u30 @ Bozar, Brussel Themadag

“Wij willen winnen”

Gastsprekers:

Roland Duchâtelet prof. Marc De Vos Joenk is een uitgave van Jong VLD vzw en is bestemd voor alle leden van Jong VLD. verantwoordelijke uitgever Frederick Vandeput Melsensstraat 34,1000 Brussel - afzender Jong VLD Melsensstraat 34,1000 Brussel - oplage 4 000 exemplaren - ontwerp Hands.be - eindredactie Jeroen Devriendt - redacteurs Frederick Vandeput, Jeroen Devriendt, Nick Bergmans - secretariaat Nick Bergmans 02 549 00 48, info@jongvld.be erkenningsnummer P912462 met de steun van


in de #wetstraat Beste Jong VLD’ers Jong VLD heeft drukke maanden achter de rug. Ons congres in Gent trok veel geïnteresseerden, en we slaagden erin een sterk inhoudelijk verhaal af te lijnen. Je vindt de samenvatting in deze Joenk. De afgelopen weken mochten veel jonge liberalen de eed a!eggen als gemeente- of ocmwraadslid. Twee lokale Jong VLD voorzitters zetten we extra in de kijker. Ze staken de afgelopen jaren veel energie in het opbouwen van een goed draaiende afdeling en werden hiervoor beloond met een sterke verkiezingsuitslag. Geen toeval als je het mij vraagt! Hopelijk vormt hun verhaal een inspirerend voorbeeld...

WETSTRAAT . JOENK

Gwendolyn Rutten @RuttenGwendolyn Ik wens een optimistisch 2013! “You’ll never "nd a rainbow if you’re looking down” (Charles Chaplin) #2013andersbekijken Openen

Beantwoorden

Retweeten

Carl Devos @devoscarl Er komt nog eerder een Klara-cd ‘best of dubstep op de markt dan dat de Wetstraat het beest van de politieke benoemingen kan bedwingen. Openen

Beantwoorden

Retweeten

Marc De Vos @devosmarc Elektriciteitsfactuur is aanslagbiljet voor energiebeleid. Einde prijzencontrole = begin transparante energieprijzen? itinerainstitute.org/nl/ Openen

Beantwoorden

Retweeten

Johan van Overtveldt @jvanovertveld Een Arabische lente met als hoofdkenmerk intense vermenging vn staat en kerk heeft veel meer ve Arabische Herst. Openen

Beantwoorden

Retweeten

De Tijd @tijd Jong VLD herlanceert discussie koopzondagen bit.ly/Wf8iix Geretweet door Jong VLD

voorwoord Jong VLD schiet ook in 2013 sterk uit de startblokken. Kom zeker naar onze themadag “Wij Willen Winnen” op zaterdag 26 januari.

03


JOENK . INTERVIEW

#interview

Voorzitters van Jong VLD Gent en Brugge geven de fakkel door en worden gemeenteraadslid.

Stephanie D’Hose “Down to earth” Beschrijf je politiek parcours. Op mijn zestiende kreeg ik de politieke microbe te pakken en niet veel later werd ik verkozen als voorzitter van Jong VLD Roeselare. Na mijn studies Pol & Soc bleef ik net als veel WestVlamingen plakken in Gent, en werd voorzitter van de jongerenafdeling. Professioneel werk ik voor Sas van Rouveroij, tot op vandaag ben ik nog steeds zijn rechterhand. Tijdens mijn zes jaar voorzitterschap groeide Jong VLD Gent uit tot de grootste afdeling in Vlaanderen. In oktober werd ik rechtstreeks verkozen in de gemeenteraad met 1773 stemmen.

W at was de rol van Jong VLD in je campagne? Die was groot! Vooreerst zaten er veel bestuursleden in mijn campagneteam. Het valt ook niet te ontkennen dat je als Jong VLD voorzitter veel exposure hebt. De afgelopen jaren hebben wij veel acties in Gent op touw gezet, waardoor ik meerdere keren pers heb gehaald. Daarenboven stonden maar liefst 10 jongeren uit Jong VLD Gent op de gemeente- en provincieraadslijst. Dus volk genoeg om samen campagne te voeren. Door onze succesvolle werking

04

de afgelopen jaren, hadden we ook een serieuze ‘oorlogskas’ opgebouwd. Met onze kas hebben we de folders en per kandidaat een promo"lm betaald.

W elke uitdagingen zie je voor jezelf en je stad? Maandenlang ging ik van deur tot deur in mijn buurt. Ik kreeg enorm veel suggesties en vragen van bewoners. Ik speelde deze vragen dan door aan de bevoegde schepen en later bezorgde ik het antwoord aan de bewoner. Ik heb mij voorgenomen om van deur tot deur te blijven gaan. Binnen zes jaar wil ik aan elke bel in Gent hebben gerinkeld. Want wat een muze kan zijn voor een kunstenaar, dat zijn de huisbezoeken voor mij als politicus.

W elke tips kun je jonge liberalen meegeven? Eerste tip: vrolijke vrienden! Jong VLD Gent is alleen maar de grootste geworden omdat onze bende enorm goed aan elkaar hangt. Tweede tip: probeer een gezonde mix te vinden tussen politieke en niet-politieke activiteiten. Derde tip: blijf down to earth! Maak van Jong VLD geen elitair clubje.


INTERVIEW . JOENK

Jasper Pillen

“Positief en constructief” Beschrijf je politiek parcours. Het actief-liberalisme begon bij mij in 2003 in het LVSV in Kortrijk en al snel kwam ik zo in contact met de Brugse Jong VLD afdeling. Daarna ging het snel: in 2005 werd ik unaniem verkozen tot de Brugse Jong VLD voorzitter. Ik ben dat tot vorige maand gebleven en combineer dit sinds 2007 met het nationale ondervoorzitterschap. Op 14 oktober haalde ik 1143 stemmen vanop de 6de plaats, meteen het 2de beste resultaat op de lijst. Waarom het liberalisme? Omdat zelfbeschikking voor iedere individu volgens mij het hoogste goed is: over eigendom, over je lichaam en over de keuzes die je maakt. Het bevoogdende karakter van religie en van de verzuiling heeft me altijd afgeschrikt.

W at was de rol van Jong VLD in je campagne? In 2006 en 2012 hadden we een Jong VLD campagne: een eigen folder, een eigenzinnige ‘touch’ aan de af"ches, … deden ons opvallen binnen de groep. De afgelopen jaren sponsorden we onze ‘oorlogskas’ via de opbrengsten van de events die we organiseerden. Ook legden we een uitgebreide, collectieve hout-verzameling aan voor het zetten

van borden. Jong VLD werd zo een echt campagneteam voor de kandidaten.

W elke uitdagingen zie je voor jezelf en je stad? Brugge dreigt een erg grijze centrumstad te worden. Om dit betaalbaar te houden, moeten we jonge mensen naar Brugge aantrekken en vooral houden. Ik ben daarom erg begaan met het concept ‘Brugge Studentenstad’. Voldoende werk, een goeie mobiliteit, een levendige stad, een klantvriendelijke overheid en een aantrekkelijk belastingsregime moeten de speerpunten van het beleid zijn.

W elke tips kun je jonge liberalen meegeven? Denk niet alleen politiek! Jong VLD is ook op kroegentocht gaan of gaan bowlen. Jong VLD Brugge organiseert bijvoorbeeld elk jaar een reis voor de leden. Organiseer acties en ga de straat op. De Brugse afdeling haalde zeker om de 2 weken de krant. Let daarbij op niet altijd te kritisch of te offensief te zijn, zelfs niet als je in de oppositie zit. Als jonge politicus is die positiviteit en constructieve houding een geducht wapen!

05


N ieuwjaarsbrief AAN DEKONI NG

Sire Er is verandering nodig in Uw koninkrijk of vroeg of laat valt uit iedere kast een lijk. U bent ongetwijfeld ook die wantoestanden moe, daarom wensen wij U in deze brief volgende veranderingen toe. Wat dacht U van een goedkoper politiek systeem? Voor onze buurlanden blijkt dat geen probleem. Voor uw burgers lagere lasten, Laat de overheid maar wat vasten, Justitie en politie die zorgen voor veiligheid efficiĂŤnte mobiliteit en treinen voortaan op tijd. Bankiers die niet meer kiezen voor bonussen maar voor mensen en vakbonden die jobs in plaats van ontslagbonussen wensen. CreĂŤren van jobs opnieuw als doel van de vakbonden, in plaats van dat die jobs door brugpensioenen worden verslonden. Laat de relance niet afhangen van corporatisme en vriendjespolitiek, enkel vrijheid en ondernemerschap geeft de juiste dynamiek. Een performant onderwijs waarbij we het beste uit elk kind halen, zal samen met bovenstaande hervormingen, nodig zijn om in de toekomst uw dotatie en ons pensioen te betalen. Brussel, 1 januari 2013

06


#tweet [@JONG__VLD]

Project 10.000 Jong VLD telt momenteel ongeveer 3000 leden. Als we een voedingsbodem willen blijven voor jong talent en nog meer willen wegen op de besluitvoering moeten we ook blijven groeien.

Daarom starten we “Project 10.000” en we hebben jullie hulp nodig. De vraag is simpel: welke 5 stappen kunnen ons naar 10.000 geëngageerde en gemotiveerde leden leiden? Stuur jouw stappenplan naar info@jongvld.be. Elke inzender wordt uitgenodigd voor een werkgroepmeeting. Bovendien wordt iedere inzending ook besproken. Aarzel niet, en help ons mee Jong VLD uit te bouwen tot niet alleen de meest dynamische, maar ook de grootste politieke jongerenafdeling van het land!

Klaas Soens @KlaasSoens #koopzondagen: in zweden waar ik vorige zomer was 2 sluitingsdagen per jaar. Laat wie wil werken, werken. Nu vloeien mio euro nr buurlanden. Openen Hendrik Waegeman @hendrikwaegeman Pamperstaat aanpakken en sociale mobiliteit verhogen. Loon naar werken voor middenklasse, dat is de uitdaging. #redvlaanderen #redvlaanderen Geretweet door Jong VLD Hans Pijpelinck @hans9000 Lang leve de extra werkdag: zaterdag... Openen Bob van der Vleuten @bobvdv @hautekiet onze economie zou beter draaien als we het idee van #ancienniteit volledig lieten varen en er een vrije loonvorming was. Retweeted by Frederick Vandeput

07


in #beeld

[CONGRES RED VLAANDEREN, ALGEMENEVERGADERI NG W-VL]

08


in #beeld IN BEELD . JOENK

[JONG VLD’ ERS LEGGEN EED AF]

Francesco Vanderjeugd (l)

Caroline Penders

Joris Pijpen

Hina Bhatti

Els Ampe

Bram de Raeve

Bert Schelfout

Tom Sap

Jill Rollier

Bart Van Den Neste

Wies Herpol

Matthias Vanneste

So"e Vandeweerd

09


thema Red Vlaanderen

Het Liberaal Archief in Gent was het toneel van interessante discussies en dito resolutieteksten.

Jong VLD organiseerde begin december een congres rond de nieuwe bevoegdheden die Vlaanderen krijgt naar aanleiding van de 6e staatshervorming. Jong VLD vindt dat Vlaanderen vandaag vanuit liberaal standpunt te weinig doet met haar bevoegdheden. Hetgeen ze dan weer wel doet,valt moeilijk te beschouwen als een liberaal beleid, integendeel. Onder de noemer Red Vlaanderen werden de woonmarkt, arbeidsmarkt, kinder"scaliteit en sociale mobiliteit onder de loep genomen. Eindelijk een kans om een coherent liberaal beleid uit te schrijven voor deze domeinen. In een land dat geobsedeerd is door staatshervormingen en communautair gekrakeel, pleit Jong VLD nadrukkelijk voor een kerntakendebat. We stellen ons te snel de vraag welke bestuurslaag bevoegd is, terwijl de vraag eigenlijk moet zijn of de overheid een rol moet spelen of niet. Indien ze een rol moet spelen, stelt zich bovendien de vraag of ze dat rechtstreeks moet doen, of dat ze enkel een kader moet scheppen. Jong VLD pleit voor een parlementaire toetsingscommissie die alle uitgaven onderzoekt in het kader van dit kerntakendebat.

10

Een coherent liberale aanpak moet komaf maken met "scale maatregelen die ooit genomen zijn uit corporatistische overwegingen of uit electoraal gewin. Jong VLD wil deze vervangen door lastenverlagingen of maatregelen die daadwerkelijk problemen oplossen.


W oonmarkt Woningschaarste is een probleem geworden. Extra aanbod kan er komen door de hypothecaire aftrek te vervangen door een BTW-verlaging op nieuwbouw. Dit kan door een bouwkorting te geven. Daarnaast oordeelt Jong VLD dat het huidige sociale woningbeleid van Vlaanderen eigenlijk asociaal is. Sociale koopwoningen bevoordelen vandaag slechts een kleine groep van gelukkigen. Wij pleiten daarom tegen het systeem van sociale koopwoningen en voor een ef"ciënter systeem van huursubsidies, zonder wachtlijsten.

Arbeidsmarkt KMO’s zorgen in België voor 65% van de jobs. Het is dus noodzakelijk dat ondernemers en starters goede ondersteuning en de nodige vrijheid krijgen. Vereenvoudig en versnel het vergunningsbeleid en sta ondernemingen toe hun zaak te openen op zondag, als zij dat willen. Sensibilisering voor ondernemerschap kan bovendien niet vroeg genoeg beginnen. Het onderwijs moet hier een sleutelrol

in spelen. Zorg daarnaast voor een vermindering van de administratieve mallemolen door te snijden in de subsidies en de banenplannen (momenteel 124).

(#COL JDV) LUM

Sociale mobiliteit Jong VLD wil elk kind de best mogelijke start bieden. Daarom willen we de huidige middelen van kinderbijslag ef"ciënter besteden. Er werd ook te lang gefocust op inkomstenherverdeling als katalysator voor sociale mobiliteit. Dit pakt de problemen niet bij de wortel aan. We moeten kinderen van jongs af aan ondersteunen want dit is de beste manier om de intergenerationele armoede te doorbreken. Sociale mobiliteit moet bovendien gestimuleerd worden door een toegankelijker ondernemerschap. Jong VLD pleit daarnaast ook voor een vouchersysteem voor buitenschoolse educatieve activiteiten en een verplicht aantal uren kleuteronderwijs.

De volledige congrestekst kun je nalezen op www.jongvld.be/ Liberalismus/Congres

Een bescheiden oproep Feit 1: liberalen zijn vrijdenkers en vrijsprekers. Feit 2: de rangen sluiten is geen slecht plan. Laat daarom eerst een forse liberale wind door de rangen razen om het stof wat weg te blazen. Het volgende ballonnetje kan dan misschien ook door die wind gedragen worden: als wij als liberalen het fundamenteel oneens zijn over iets, moeten wij bij uitstek dan niet besluiten dat dat iets misschien geen politieke beslissing moet zijn? Er is immers zo veel meer dat ons bindt dan ons verdeelt: Ons vrije woord is klaar te horen waar d’anderen in verdeeldheid zijn. Krachtig is onze strijd, zowel voor enkeling als maatschappij. (uit “De Vlag”)

11


JOENK . GOED GEZEGD

#tweet [@Jongvld]

Uittreksels uit de persteksten van Jong VLD, de volledige versies vind je op onze website www.jongvld.be

31 Jong VLD wil het debat over koopzondagen opnieuw 12 openen. Recente studies tonen aan dat !exibelere openingsuren wel degelijk meer omzet genereren en tot 15.000 extra banen kunnen creeëren in België. Ook consumenten zijn vragende partij. Onze aanbevelingen zijn drieledig. 1. Vrij ondernemerschap faciliteren. 2. Flexibele uren en de mogelijkheid om zondag open te zijn. 3. De burger de keuze laten maken over werktijdstippen.

03 01

10 01

Yves Desmet pleitte op 2 januari in De Morgen voor een welvaartverhogende rijkentaks. Jong VLD is van oordeel dat het probleem in België niet is dat de rijken te weinig belasting betalen. Het probleem is eerder dat de middenklasse teveel belasting betaalt. Hij vergeet ook dat kapitaal mobiel is en dat er met de roerende en onroerende voorhef"ngen al aanzienlijke vermogenswinstbelastingen bestaan. Naar aanleiding van het verkiezingsdebacle in Denderleeuw legt Jong VLD de rechtstreekse burgemeesterverkiezing terug op tafel. Nu is het immers mogelijk dat één of ander voorakkoord de populairste kandidaat-burgemeester aan de kant duwt. Met een rechtstreekse verkiezing van een burgemeester die daarna een coalitie bouwt, is dat niet langer mogelijk en krijgt de burger altijd het bestuur dat hij wenst.

Bart Bostoen @Bartbostoen En hup, weg zijn we naar #Knokke voor de AV + Eindejaarsreceptie van #JongVLD WVL in aanwezigheid van @PatrickDewael @FrederickVdp Openen Francesco Vanderjeugd @FrancescoFV Installatievergadering kan beginnen. Nog 5 minuten... #nieuwe legislatuur Openen

TI P

tweet mee connect met @Jongvld

Joenk 2012 - 4  

dec 2012 - jan 2012