Page 1

JOENK

Belgique-België P.P.- P.B. 1000 BRUSSEL BC 18537

LEDENBLAD JONG VLD

SPECI AL BESTUURSVERKI EZI NGEN #INTERVIEW

Egbert Lachaert en Gwendolyn Rutten

03 NOV - DEC 2012

erkenningsnummer P912462

#IN BEELD

20 Jong VLD kandidaten voor het partijbureau


Joenk is een uitgave van Jong VLD vzw en is bestemd voor alle leden van Jong VLD. verantwoordelijke uitgever Frederick Vandeput Melsensstraat 34,1000 Brussel - afzender Jong VLD Melsensstraat 34,1000 Brussel - oplage 4 000 exemplaren - ontwerp Hands.be - eindredactie Jeroen Devriendt - redacteurs Frederick Vandeput, Jeroen Devriendt, Joris Vanlessen, Nick Bergmans - secretariaat Nick Bergmans 02 549 00 48, info@jongvld.be - erkenningsnummer P912462 met de steun van


in de #wetstraat Beste Jong VLD’ers, De verjonging van het liberale middenveld is succesvol ingezet. Liefst 184 jongeren worden gemeenteraadslid, beduidend meer dan in 2006. Ook inhoudelijk krijgen we de kans om onze stempel te drukken. Jong VLD organiseert op 1 december een congres over de Vlaamse thema’s, en wil stevig wegen op de inhoudelijke vernieuwing binnen Open Vld. Enerzijds door onze ideeën te laten doorstromen in de werkgroepen van het ideologisch congres. Anderzijds door een grotere vertegenwoordiging in het Open Vldpartijbestuur. Liefst 20 jongeren stelden zich hiervoor kandidaat, een record. Elk lid krijgt 20 stemmen, gebruik deze allemaal en wie weet eindigt onze jongerentrein met enkele wagonnetjes in het partijbestuur.

WETSTRAAT . JOENK

Gwendolyn Rutten @Jongvld Succes @egbertlachaert! Op naar een positieve campagne #klaarvoormorgen Openen

Beantwoorden

Retweeten

Egbert Lachaert @devoscarl “Als u voorzitter wordt ga ik terug overwegen op op #openvld te stemmen”. Veel gehoord maar blijft deugd doen. Openen

Beantwoorden

Retweeten

Geert Noels @GeertNoels Als er meer krekels dan mieren zijn, zal je een meerderheid vinden om mieren meer te belasten. 144 retweets, 19 favorites Van Cauwelaert @cauwelaert Alexander De Croo kan maar beter in de buurt van de stekker blijven #begov Openen

Beantwoorden

Retweeten

Guy Verhofstadt @VerhofstadtGuy @Jongvld -wie yin zegt, moet ook yang zeggen - verwacht tegen zaterdag de naam van de chinese vrijwillgr van de jonge liberalen Openen

Beantwoorden

Retweeten

03


thema

voorzittersverkiezingen Toen A lexander De Croo het partijvoorzitterschap inruilde voor zijn functie als minister,riep Jong VLD om twee dingen.M eer dan één kandidaat én een type W ilmots als nieuwe voorzitter.

U kan deelnemen aan de verkiezingen van 1 tot 8 december. Alle leden van Open Vld zullen daartoe nog een brief in de bus zien vallen.

Het eerste, daar mogen we al zeker van zijn. Met Gwendolyn Rutten en Egbert Lachaert hebben we namelijk twee kandidaten én een debat. Welke richting slaan we met Open Vld in? Gaan we beter ‘back to the roots’? We geven in Joenk de kans aan beide kandidaten om ons te vertellen hoe het verder moet met onze partij en waarom we voor hen moeten stemmen. Jong VLD is tevreden dat de verjonging van de partij wordt verdergezet. Beide kandidaten hebben ook een Jong VLD verleden. Gwendolyn Rutten is al enkele jaren actief lid in Aarschot, haar broer was er zelfs afdelingsvoorzitter. Egbert Lachaert was zelfs jarenlang actief als Jong VLD voorzitter in Merelbeke. Beide kandidaat-voorzitters zijn nog steeds lid van Jong VLD. Eén ding is dus zeker: na Guy Verhofstadt en Alexander De Croo levert Jong VLD voor de 3e maal een actief lid af als voorzitter van de liberale partij. Jong VLD hoopt alvast op een mooie, open en vooral inhoudelijk goed onderbouwde strijd tussen de twee kandidaten die onze leden opnieuw met volle overtuiging zal laten mee bouwen aan een liberaal Vlaanderen, België en Europa. Get out and vote!

04


(#COLLUM JDV)

Rutten Is Gwendolyn Rutten (37) het ‘Kampfschwein’ dat we zoeken? Bij de vorige voorzittersverkiezingen wist ze indruk te maken bij het grote publiek. Achter de schermen had ze als medewerker van toenmalig partijvoorzitter Karel Degucht en als kabinetschef van Ministers Fientje Moerman en Dirk Van Mechelen al geïmponeerd. In 2010 was ze lijsttrekker in het arrondissement Leuven en kwam ze in het parlement terecht. Van dag één kenmerkte ze zich daar als harde werker en sterke debater met dossierkennis. Geen wonder dat ze steeds in de media prijkt als één van de kandidaat-ministers én in de media neergezet werd als de gedoodverfde kandidaat om Alexander De Croo op te volgen.

Lachaert

Of is Egbert Lachaert (35) misschien onze “Wilmots”? In zijn studententijd leerde hij het klappen van de zweep kennen bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV), in de afdeling Gent én als nationaal voorzitter. Na zijn

studententijd ging zijn liberaal engagement verder via Liberales, een liberale denktank die hij mee oprichtte. Ook nam hij als kandidaat voor Open Vld deel aan de Vlaamse én Federale verkiezingen in OostVlaanderen en een dikke maand terug was hij lijsttrekker in Merelbeke, steeds met een puik resultaat. Deze advocaat is ook ondervoorzitter van het Liberaal Vlaams Verbond en kent dan ook alle gelederen van de ‘liberale zuil’.

Interview We laten ze zelf aan het woord om ons van hun kwaliteiten te overtuigen. Gentlemen als we zijn, laten we dames voorgaan en beginnen we met Gwendolyn Rutten aan de tand te voelen (p 8-9), daarna komt Egbert Lachaert (p10-11).

W hat’s in a name? De naam van dit magazine is niet geheel ontoevallig Joenk. Het is de referentie aan een standvastige strijd van een nieuwe generatie tegen een verroest apparaat, tegen een blind en doof establishment. Het is het bewijs dat je geen populistisch beleid moet voeren om populair te zijn. Het is het geloof in eigen kracht en kunnen dat de voorzitter van de enige liberale politieke partij in Vlaanderen moet uitstralen en uitdragen. Als we dan ijskonijn, boskabouter of da joenk genoemd worden, dan weten we dat we goed bezig zijn.

05


in #beeld

[JONG VLD KANDI DATEN PARTI JBUREAU ]

Steun de jongerentrein! Had de jongerentrein in jouw gemeente ook zoveel succes? Overal in Vlaanderen hebben jonge liberalen samen campagne gevoerd en samen mooie resultaten behaald. Jong VLD vraagt nadrukkelijk om als jongere het volledige jongerentreintje te kleuren bij de aankomende Open Vld bestuursverkiezingen. Elk lid heeft 20 stemmen. Gebruik ze allemaal en geef het partijbureau een drastische verjongingskuur!

06


IN BEELD . JOENK

Frederick Vandeput Voorzitter

Ellla De Neve Dageliijks bestuur

Gert-jan Sterckx Dagelijks bestuur

Hans Pijpelijnk Dagelijks bestuur

Elke Carette

Philippe Claes

Matthias De Clercq

Jean Jacques De Gucht

Pieter Debou

Valtin Demunck

Thijs Descamps

Kris Gijsels

Laurence Libert

Stijn Pluym

Willem-Frederik Schiltz

Emily Talpe

Sabine Van Dooren

Dirk Vanderquaden

Sylvain Vandersteen

Bart Voordeckers

07


#interview

JOENK . INTERVIEW

[JORI S]

Gwendolyn Rutten “Klaar voor morgen”

Gwendolyn,leg eens in het kort uit waarom onze leden voor jou moeten stemmen? Ik wil Open Vld laten groeien met een authentiek liberaal verhaal. Hierbij moeten we ons niet blind staren op andere partijen, maar naar onszelf kijken. Verder wil ik ook werk maken van de partijstructuur. We moeten hierin orde op zaken zetten, zodat onze partij klaar is voor morgen.

Jij wordt naar voor geschoven als de consensuskandidaat van de O pen Vld-top.Kan jij je met dat etiket vinden? Geen schrik dat men jouw eventuele overwinning aan de steun van de partijtop zal toeschrijven? Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik vind dat de partij verder moet op het

04 08

elan van vernieuwing en verjonging. Dat is mede mijn motivatie om voorzitter te worden. Niemand heeft mij gevraagd of gepusht om mij kandidaat te stellen, dit is iets dat ik zelf wou en waar ik vervolgens zoveel mogelijk mensen van overtuigd heb. Ik denk en beslis zelf, en ben - zoals in de song van Anouk - “Nobody’s wife”. Wel vind ik het belangrijk dat er eensgezindheid is in een politieke partij. Dat we intern discussiëren, maar eendrachtig naar buiten komen. Een café waar geruzied wordt, daar komt geen volk meer. We moeten onze energie niet steken in het bekampen van elkaar, wel in het verkondigen van ons verhaal.

Hoe zie jij de rol van Jong VLD? Ik ben zelf nog maar net geen Jong VLD’er meer, dus ik weet maar al te goed wat het is. Ook nadien stond ik steeds klaar voor Jong VLD en dat zal ik ook blijven doen. Het is voor mij ook belangrijk om de onafhankelijkheid van


INTERVIEW . JOENK

W elke filosoof heeft jou het meest beïnvloed?

Voorzitter die zijn afdelingen bezoekt of voorzitter die door goede contacten met andere partijen liberale punten kan verwezenlijken

Daniel Kahneman, de winnaar van de Nobelprijs Economie in 2002.

Zweeppartij of regeringspartij?

Jong VLD te behouden, zodat Jong VLD ongenuanceerd op een constructieve manier zijn mening kan geven.

Klassiek liberalisme of liberalisme dat een zo groot mogelijk publiek bereikt? Het liberalisme van het Manifest van Oxford.

Je móet de twee zijn.

Beleidspartij.

Links of rechts? Rechtsprogressief.

De naam moet O pen Vld blijven of de naam moet dringend veranderen? Men moet terug over ons spreken als ‘de liberalen’.

Bedankt Gwendolyn!

09


#interview

JOENK . INTERVIEW

[JORI S]

Egbert Lachaert

“Ik kan mijn schouders pas onder iets zetten als ik er ook echt in geloof”

Egbert,leg eens in het kort uit waarom onze leden voor jou moeten stemmen? Ik ben zelf heel actief geweest bij Jong VLD, 10 jaar in Gent en daarna in Merelbeke. Daardoor weet ik hoe moeilijk jongeren het hebben om zich in de politiek te ontwikkelen. Ik vind ook dat er respect moet zijn voor de onafhankelijkheid van Jong VLD en er een dialoog moet zijn tussen de jongeren en de partij om zo de partij te verstevigen.

In een interview verklaarde je dat jij het gezicht van de vernieuwing wilde worden. Schuilt hierachter persoonlijke ambitie om een nationaal mandaat te bekleden? Voor mij is het voornaamste dat het

10

verhaal van de partij terug aanlokkelijk is. Aanlokkelijk voor de leden, de kiezers én voor mij. Ik kan mijn schouders pas onder iets zetten als ik er ook in geloof. Dus het is zeker niet zo dat het gaat om persoonlijke ambitie, wel om een ambitie om onze partij terug op de kaart te zetten.

W at moet de volgende voorzitter verwezenlijken om een goed voorzitter te zijn? De nieuwe voorzitter heeft 3 grote uitdagingen. De inhoudelijke uitdaging, waarbij een inhoudelijk congres absoluut noodzakelijk is. Ik hoop ook dat Jong VLD hier een rol in wil spelen. We moeten terug naar de roots van het liberaal denken voor ons verhaal om zo de klassieke vraagstukken te benaderen, maar ook modernere thema’s te benaderen zoals bijvoorbeeld ecologie. Een andere uitdaging is het consequent handelen


INTERVIEW . JOENK

naar ons verhaal. En last but not least, de interne structuur herbekijken en een betere coaching van de lokale afdelingen uitwerken.

W elke filosoof heeft jou het meest be誰nvloed? Ik heb het wel voor het kritisch rationalisme van Karl Popper. Het verhindert groter onheil van een dictatoriale heerser of staat.

Klassiek liberalisme of liberalisme dat een zo groot mogelijk publiek bereikt? Een liberalisme dat alle liberalen verenigt.

De naam moet O pen Vld blijven of de naam moet dringend veranderen?

Op termijn een naamsverandering.

Voorzitter die zijn afdelingen bezoekt of voorzitter die door goede contacten met andere partijen liberale punten kan verwezenlijken? Je bent niets met een voorzitter die beiden niet doet.

Zweeppartij of regeringspartij? Regeringspartij die kan wegen op het beleid.

Links of rechts? Voorbijgestreefde termen. Liberaal!

Bedankt Egbert!

11


JOENK . GOED GEZEGD

#tweet [@Jongvld]

Uittreksels uit de congresteksten van Jong VLD voor het volgende congres, 1 december in het Liberaal Archief, Kramersplein 23, Gent. Meer info op de website of op Facebook. Schrijf je in via info@jongvld.be.

W ONEN

Stelling 2.5. Hypothecaire aftrek Die maakt het gemakkelijker voor kopers om geld te lenen, maar de keerzijde van de medaille is dat verkopers hierdoor uiteraard hogere prijzen kunnen vragen. Er moet worden onderzocht of de aftrek nog wel nuttig is.

ARBEI D

Stelling 3.6. Een streng activeringsbeleid Activeringsbeleid is een Vlaamse bevoegdheid. Onze arbeidsmarkt heeft meer actieve mensen nodig. Jong VLD pleit ervoor om alle leeftijden gelijk te behandelen. Concreet moet de RVA even streng optreden voor een 20-jarige als voor een 58-jarige. Wachtuitkeringen worden beperkt in de tijd en gekoppeld aan individuele verantwoordelijkheid.

JEUGD

Stelling 4.2. Geen geboortepremie Jong VLD is tegen het invoeren van een geboortepremie. De overheid moet “het krijgen van een kind� niet belonen om volksnationalistische of conservatieve doelstellingen als het opvoeren van het geboortecijfer

Jasper Pillen @Jasper Pillen Beneliberales: vijfde keer dat jonge liberalen uit Benelux samen vergaderen. Thema: Quid EU na crisis? Gereteweet door Philippe Debacker Hannelore Vanderveen @MssLorie Au Bruxelles avec les BeNeLiberales! @JongeDemocraten Geretweet door Jong Vld Frederick Vandeput @FrederickVdp #beneliberales LWeerts: Employment policies cannot create jobs, can only support job creation. Openen

TI P

tweet mee connect met @Jongvld

Joenk 2012 - 3  

nov - dec (special: bestuursverkiezingen)