Jaargang 15 - Editie 2

Page 1

DEN

JRG. 15 - NR.2

BORLUUT

Bart de wever

‘N-VA moet de leidende formatie blijven’ 1


2


In dit nummer 04 06 08

VoorwoorD

12

macron versus le pen

14

BUCKETLIST

16 24 26

Bart De Wever

28

Ex Libris

Door praeses Robbe Cognie.

Editoriaal

Door scriptor Bjarne Castelein.

lokale opinie: fusies

Zedelgemnaar Sam Vandoorne (Jong N-VA Brugse Vrije) analyseert de zin en onzin van gemeentefusies van vroeger, nu en de toekomst.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe maakt de analyse van vijf jaar Macron in het Elysée en blikt terug op de Franse presidentsverkiezingen.

Culturele must-sees in je favoriete studentenstad. Deze editie bekijken we de geschiedenis van ‘Het Wintercircus’, door scriptor Bjarne Castelein.

Interview met nationaal voorzitter, burgemeester van Antwerpen en Vlaams parlementslid Bart De Wever.

Boekentips

Door oud-lid Nemo Goethals.

Afsluiter

Voorstelling aftredend en nieuw praesidium en bestuur. Bedanking van de (ere)leden.

Karel V en de stropdragers: hoe de Gentenaren dachten en denken over hun keizer.


Beste leden en sympathisanten

H

tot winnaar van onze tweede editie van “Jong N-VA UGent quizt ze”. Eind april vierden we ons 15-jarig bestaan met een verkenning van Gent te water, waarbij we voorzien waren van gevulde cavaglazen. Ook hielden we café-avonden, gespreksavonden en – al zeg ik het zelf – een legendarische karaokeavond.

et academiejaar is bijna neergelegd.

Tot slot een woord van dank. Twee keer kreeg ik van onze

Een academiejaar dat begon en eindigt zonder al te

leden het vertrouwen om praeses te zijn. Ik ben dan ook zeer

veel beperkingen, maar waartussen de herwonnen

dankbaar dat ik twee jaar dit voorzitterschap op mij mocht

vrijheden toch weer even op de helling stonden. Ook de

nemen. Jong N-VA UGent is een vereniging met prachtige

politiek focust zich terug op de vraagstukken die op de lange

mensen. De vriendschappen die er ontstaan en standhoud-

baan werden geschoven. Vivaldi (en dan heb ik het niet over

en, zorgen voor een buitengewoon goede samenwerking,

de componist) blinkt uit in de stilstand en dit resulteert in

ook binnen ons praesidium.

dramatische peilingen (zonder rekening te houden met een BV-uitzondering). De N-VA daarentegen klimt uit het

Nu wacht voor mij een nieuwe uitdaging en zwaai ik af met

dal richting marktleiderschap, maar er is nog werk aan de

een gerust hart: de toekomst is verzekerd.

winkel. De strijd is nog lang, maar zo essentieel. In 2024 moet de confederale ommezwaai gebeuren om de stilstand achter

Het was me een voorrecht. Bedankt!

ons te laten en het pad van de vooruitgang op te gaan. Onze vereniging is alleszins goed op dreef. We mogen te-

Vlaamse en studentikoze groeten,

vreden terugblikken op het voorbije semester. We konden

Robbe Cognie

onder meer Vlaams minister Ben Weyts strikken voor een

Praeses Jong N-VA UGent

lezing over onderwijs. Bovendien kon ons traditiegetrouw weekendje opnieuw doorgaan waarbij we met z’n allen de (taal)grens overstaken. Daarnaast kroonde ‘Team Lars’ zich

4


5


Editoriaal

bjarne castelein

6


Jong N-va ugent te midden van haar pubertijd Het jaar 2007: Guy Verhofstadt is nog een vaste waarde in het nieuws, de film ‘Ratatouille’ zorgt voor de verheerlijking van ongedierte en de mensheid wist nog wie Mika was zonder hem van onder het stof te halen op het Eurovisiesongfestival. In Gent gebeurt intussen iets moois: Jong N-VA UGent wordt opgericht. Op dat moment was ikzelf nog half getraumatiseerd na het onthoofden van het ijslammetje op mijn communiefeest, 15 jaar later kruip ik in de pen om onze verjaardag een mooie afsluiter te bieden. U leest het goed, mijn trouwe lezer,

op de taart, onze lustrumactiviteit: een

De culturele rubriek brengt ons naar

bij de oprichting ’s werelds mooiste

rondvaart door onze mooie studenten-

een unieke, doch door weinig gekende

studenten­ vereniging was ik net oud

stad, mét bubbels!

locatie in hartje Gent: het Wintercircus.

standig te schrijven. Het begin van

Allemaal hebben we genoten en

De crème de la crème, het neusje van

mijn carrière. Zoveel jaar later krijg ik

gelachen, gezongen en gedronken op

de zalm en de kers op de taart: het

de eer om het lustrumsemester af te

onze verjaardag. Afsluiten deden we

interview met een N-VA-mandataris.

sluiten met een unieke editie van Den

met ons traditioneel eindetentje, al-

En wat voor een. Voorzitter van onze

Borluut, groter en grootser dan ooit!

waar het nieuw praesidium en bestuur

moederpartij Bart De Wever vertelt

Mijn vingertoppen bloeden en branden

verkozen werd.

ons zijn visie over de toekomst van

genoeg om mijn eerste woordjes zelf-

alweer van het getokkel op mijn klavier, ik zou zeggen: veel leesgenot toege-

onze partij en het land, de oorlog in Mag het een beetje meer zijn?

wenst terwijl ik vlug even de Flamigel in mijn kast opzoek!

Oekraïne en de welvaart in zijn stad, Antwerpen.

Speciaal voor de gelegenheid heb ik

Lustrum En of we gevierd hebben! De verjaar­

alles van de bovenste plank gehaald

Tot slot brengt oud-lid Nemo Goethals

om er een unieke editie van te maken.

zijn vijf boekentips en sluiten we af

Zoals gewoonlijk, werd ik geassisteerd

met een wereldberoemd Gents figuur:

door enkele andere schrijvers.

Karel. Dan heb ik het niet over onze

dag van Jong N-VA UGent was zonder

Karel, maar die van 500 jaar geleden.

twijfel een om nooit te vergeten.

Sam Vandoorne, ondervoorzitter van

Afgelopen

organiseerden

Jong N-VA Brugse Vrije, analyseert in

we tal van activiteiten, groot en klein,

onze lokale rubriek de zin en onzin van

om niet alleen onze verjaardag, maar

gemeentefusies in heden en verleden,

Beminde lezer, tot slot wil ik traditiege­

ook het studentenleven te vieren (want

inclusief tussenstop in zijn geliefde

trouw nog een toost uitbrengen.

ook dat hebben we twee jaar moeten

Zedelgem. Zoals eerder vermeld, werd

Vijftien jaren en evenveel besturen

missen). Het voorzittersdebat van Jong

in Frankrijk een “nieuwe” president

later staan we weer stevig in de

N-VA, de discussie- en café-avonden, de

gekozen. Brusselaar Karl Vanlouwe

schoenen. De vereniging groeit en de

gespreksavond met Vlaams minister

volgde dit nauwlettend op en analyseert

vriendschap bloeit, we klinken op nog

Ben Weyts, de quiz, de karaoke-avond,

vijf jaar Macron als president van het

eens vijftien jaar voorspoed en geluk!

het memorabele weekend in het hol

invloedrijke Frankrijk, alsook de strijd

Dat we nog veel mogen mogen en nog

van de leeuw (of de haan) en als kers

tegen de extreemrechtse Le Pen.

lang kunnen kunnen!

semester

Een toost (met zalm)

7


8


Ik laat jullie dit bericht over de zin en de onzin van gemeentefusies. Ik had de eer om in de pen te kruipen voor deze “lokale uitsmijter” over dit wereldschokkende thema. De examens zijn in aantocht, de blok, de woestijn van het studentenleven. Hopelijk kan deze uitsmijter voor u, trouwe lezer, een lichtpuntje zijn. Nu tot de kern van de zaak. Ze hadden iemand van Brugge nodig en kwamen bij mij terecht. Het klopt, ik ben afkomstig van Brugge, er geboren en getogen. Maar de laatste jaren vertoef ik in Zedelgem. Ik hoor jullie al denken, waar ligt dat “boerenhol”… Goh, tussen Brugge en Torhout (het stadje van Hilde, die madam met de roze blazer). Al durft onze burgemeester ook wel eens een roze blazer aan te trekken. Zo, waarom fuseren? Voor Brugge is dat niet aan de orde. Alhoewel het opslorpen van ‘dwerggemeentes’ voor Brugge altijd een optie kan zijn. Ook Zedelgem ligt in het vizier. Dat hebben we te danken aan de atlaskaarten. Zedelgem wordt daar tegenwoordig gecatalogeerd als “suburb”. Dit

is misschien niet de weg die onze inwoners willen

inslaan, geannexeerd worden door de grote stad. Ik hoor jullie opnieuw denken… Ja, Brugge is echt nog een grote stad (in Vlaanderen), de vierde stad van Vlaanderen. En wereldberoemd. Al denken sommige toeristen dat er geen mensen meer wonen. Terug tot de kern van de zaak: fusies. Daarbij speelt steeds de perceptie van het dilemma tussen de loser en de meeloper. De meeloper wordt geannexeerd door een andere gemeente, meestal een grotere gemeente. Dit zorgt ervoor

lokale opinie

dat de meeloper wordt opgeslorpt in het geheel. Zijn naam gaat verloren, en daarmee ook zijn eigenheid en grip op

De zin en onzin van fusies: waarom we er beter zo vroeg mogelijk aan beginnen

het beleid. Het is daarbij van belang dat dé rekening wordt gemaakt. Is de meeloper beter af na de annexatie? De bittere realiteit speelt echter dat grotere gemeentes vaak fuseren met kleinere gemeentes, maar dat die grotere gemeentes vaak wel in slechtere papieren zitten. Denk maar aan de gemeentelijke overheidsschuld en de gemeentelijke opdeciemen. Het speelt niet in de kaarten van kleinere gemeenten, en als er geen druk op de ketel zit is een dergelijk scenario nu ook niet zo aantrekkelijk.

De

lokale

democratie

moet

ingezet

worden

ter

Want iedereen weet dat na de fusie, de inwoners van de

ondersteuning van en als facilitator van het bestaande

kleine gemeente zullen meebetalen aan de schuld van de

lokale netwerk, zodat een lokaal bestuur ook ten dienste

grotere gemeente, en de kleinere gemeente ook de hogere

kan staan van een coherente lokale gemeenschap,

gemeentebelasting te verduren zal krijgen. Maar, wat is het

zonder nood te hebben aan ondoorzichtige substructuren

alternatief? De loser zijn?

zonder directe democratische controle. Opschalen of downgraden? Met de afschaffing van de provincies in

Het zij zo. De losers zullen ingesloten en verlamd worden.

het vooruitzicht, is dit meer dan ooit een fundamentele

De ingeslotenheid speelt als alle omringende gemeenten

keuze die gemaakt moet worden (ook voor onze partij).

zich reeds hebben geclusterd tot grotere gemeenten en de loser alleen achterblijft. Uiteindelijk zal de keuze naar

SAM VANDOORNE

partnerschap veel beperkter zijn en zullen de condities er ook

9


anders voor staan. In de huidige situatie

daarbij de ondergrens te zijn.

bestaat er vanuit de Vlaamse regering

We kunnen hierbij ook buiten de lijntjes

immers ook een impuls voor vrijwillige

kleuren. Letterlijk. De ene deelgemeente

fusering, die impuls komt binnenkort

kan misschien beter uit de boot vallen, de

(31 december 2022) dan ook te vervallen

andere kan dan weer ergens anders een

(weetje!). Ten tweede treedt verlamming

meerwaarde betekenen.

op omdat gemeenten die onvoldoende

De verplichte fusiegolf van 1976 was

schaal hebben op termijn niet meer in

immers niet perfect. Ook de bestaande

staat zullen zijn om hun burgers in een

gemeentegrenzen moeten dus in vraag

behoorlijke dienstverlening te voorzien.

gesteld kunnen worden. Wensen we dit niet - dus geen opschaling - dan moeten

Vele gemeenten krijgen het op vandaag

er bevoegdheden van de lokale besturen

al zwaar te verduren: de loonkosten

terug sneuvelen en naar het Vlaamse

swingen de pan uit, nu nog de stijgende

versluisd worden.

energieprijzen en de inflatie erbovenop.

Met de afschaffing van de provincies in

De gemeentelijke begrotingen zijn ook

het vooruitzicht, is dit meer dan ooit een

aan een woestijnkuur toe.

fundamentele keuze die gemaakt moet worden (ook voor onze partij).

De bal ligt in het kamp van de volgende Vlaamse regering: worden de fusies

Welke kant moet Zedelgem nu op, al

opgedrongen of komen de losers aan het

liggen er hier waarschijnlijk niet veel

subsidie-infuus van de Vlaamse regering?

lezers van wakker. Ik denk dat ons

De luide kreet naar meer lokale autonomie

gemeentebestuur op stap moet voor een

lijkt verder weg dan ooit,

tocht door de woestijn. Om te bezinnen, ze moeten toch iets over hebben voor die absolute meerderheid. Het is verstandig dat ons lokaal bestuur zelf stappen zet

De verplichte fusiegolf van 1976 was immers niet perfect. Ook de bestaande gemeentegrenzen moeten in vraag gesteld kunnen worden.

naar de omliggende gemeenten. Gemeenten die een aantrekkingskracht hebben naar onze gemeente toe. En gemeenten waarmee een zekere verwevenheid

bestaat

naar

woon-

werkverkeer, handels- en schoolverkeer. Het zijn elementen die de inwoners direct raken, ook diegene die zich niet wagen aan lokale politiek. Vandaar dat het ook

nu blijkt dat de gemeentes toch moeilijk

nuttig is om hiermee rekening te houden

in staat zijn om al hun bevoegdheden ten

bij het concipiëren van de nieuwe lokale

volle en kwalitatief in te vullen.

democratie. De lokale democratie moet ingezet worden ter ondersteuning van

Daarmee komen we écht bij de kern

en als facilitator van het bestaande lokale

van de zaak. Derde keer, goede keer.

netwerk, zodat een lokaal bestuur ook

De fundamentele keuze die gemaakt

ten dienste kan staan van een coherente

moet worden is duidelijk. Als we de

lokale gemeenschap, zonder nood te

lokale

hebben aan ondoorzichtige substructuren

autonomie,

bevoegdheden

10

willen

met

bijhorende

behouden

dan

zonder directe democratische controle.

is een opschaling van de gemeentes

Een belangrijke stap tegen de strijd

een noodzakelijk goed. Evolueren naar

van het lokale democratisch deficit,

gemeentes van ongeveer 45.000 lijkt

ook al zijn er weinigen bereikbaar of


bereidt gevonden om op de toeschouwersbanken van de maandelijkse gemeenteraad te gaan zitten. De examens zijn in aantocht, dat kan een reden zijn. En anders, zal er zich altijd wel een andere reden aandienen… Reactie van de redactie ‘De eerste West-Vlaamse fusie sinds 1976 zit eraan te komen. In mijn eigenste Wingene-Zwevezele dan nog wel. Volgens de fusieplannen zullen de gemeentes Wingene en Ruiselede in 2025 één gemeente vormen van ongeveer 20.000 inwoners (met Ruiselede inclusief zo’n 5.000 meer dan het inwonersaantal in Wingene vandaag). Een verrassing van formaat. De vraag blijft echter: in hoeverre is zo’n fusie de juiste schaal voor de uitdaging van de 21e eeuw? De N-VA-

Wie is Sam Vandoorne? Sam kreeg recent 25 jaren op de teller. Een goed jaar geleden liet hij het studentenleven achter zich en werd hij advocaat aan de balie van Kortrijk in het omgevingsrecht en het administratief recht. Van jongsaf is hij lid van onze partij en zette hij zich lokaal in als bestuurslid van N-VA Zedelgem. Sinds 2019 is hij ondervoorzitter van Jong N-VA Brugse Vrije en een paar jaar later zette hij zich ten volle in voor de Brugse regio als regiocoördinator voor Jong N-VA. Sam was ook een trekkende kracht van het ‘Eigen Koers’-congres in 2021 als commissievoorzitter Justitie en Veiligheid.

fractie in Wingene stelt zich alvast constructief maar kritisch op tegenover de fusieplannen.’ - Bjarne Castelein

11


VOLKSVERTEGENWOORDIGER KARL VANLOUWE

‘ macron versus le pen’ La Douce France, waar men in het noorden nog Vlaamse kost serveert en men zich in het zuiden met factor 50 insmeert. Eens om de vijf jaar richt men de ogen naar het hart van het land, want in het achtste arrondissement van Parijs staat een bureaustoel waar ieder Frans politicus ooit op wil zitten. Ook dit jaar was het weer zover, al is het scenario een heropvoering van de vorige verkiezingen. Blijft Emmanuel Macron president van Frankrijk of zal Marine Le Pen voortaan de touwtjes in handen nemen? Karl Vanlouwe volgde de presidentsverkiezingen nauwlettend op. De West-Vlaamse Brusselaar zetelt als Vlaams volksvertegenwoordiger in het parlement en richt zich voornamelijk op thema’s die onze hoofdstad aangaan. Hij wil van Brussel een tweetalige en veilige

Over de Franse verkiezingen is al heel wat inkt gevloeid. Voor velen

stad maken waar economie hand in hand gaat

was het daarbij onmogelijk om niet in platitudes te vervallen als “de

met een lage werkloosheidsgraad. Daarnaast

democratie heeft van de autocratie gewonnen” of “de republiek is

is hij voorzitter van de senaatscommissie

gered”. Het is jammer dat er geen plek is voor nuchtere analyses.

Buitenlandse Zaken en verdiept zich ook in

Zeker aangezien Frankrijk een fundamentele bouwsteen van de

buitenlandse politiek, waaronder de Franse.

Europese constructie is.

12


De recente verkiezingen werden terecht met

En het lijkt alvast dat het aantal strategische

argus­ ogen gevolgd. En laat ons wel wezen: het

stemmen voor Macron aanzienlijk was.

is een goede zaak dat radicaalrechts het niet

Die dubbele analyse – met name het gebrek aan

voor het zeggen krijgt in Frankrijk. Het is nu echt

concrete verwezenlijkingen en het verdampen van

niet het moment voor een anti-Europees en anti-

zijn verbindende kracht – maakt dat zijn tweede

NAVO experiment. Het is dat in alle eerlijkheid trouwens nooit. Maar het gebrek aan een volwaardige tegen­ stander ontslaat Macron natuurlijk niet van kritiek. Zo verklaarde de nu als leider van het Vrije Westen omschreven Franse president in 2019 nog dat de NAVO hersendood was. Als geopolitieke misvatting kan die uitspraak

Het bilan van vijf jaar Macron is geenszins positief. Wie kan in alle eerlijkheid stellen dat hij het leven van de gemiddelde Fransman of Europeaan heeft verbeterd?

zeker tellen. Een hersendode NAVO betekende voor Macron dat het tijd was voor “open strategische autonomie”

ambtstermijn een grote uitdaging wordt voor hem

in Europa. Die magische formule is intussen een

en tegelijk ook een gevaarlijke cocktail voor de rest

vast onderdeel geworden van het EU-jargon, maar

van Europa.

op een duidelijke definitie, laat staan beleidsver­ taling blijft het tot nog toe wachten. Eerlijk gezegd

Hij zal in de eerste plaats moeten inspelen op de

lijkt het dat de strategische autonomie vooral de

vaak terechte besognes van gewone Fransmannen

belangen van Frankrijk (en de Franse defensie-

en -vrouwen. Dat is geen eenvoudige opdracht

industrie) moet dienen. En het aspect openheid lijkt

voor een president die zelf het product is van een

een verborgen protectionisme te verhullen.

maatschappelijke consensus die bepaalde groepen

Enkele klassieke handelsgezinde lidstaten vrezen

kiezers beschouwt als deplorables.

daar alvast voor.

Het beleid moet niet alleen gericht zijn op het kosmo­politische Parijs, maar moet ook de brede

Het bilan van vijf jaar Macron is dus geenszins

middenklasse die in heel Europa onder druk staat

positief. Wie kan in alle eerlijkheid stellen dat hij het

te hulp schieten. Zij ver­wachten moedige sociaal­

leven van de gemiddelde Fransman of Europeaan

economische

heeft verbeterd? Hoe zit het met de koopkracht

veiligheidsbeleid en bestuurlijke geborgenheid in

van de werkende bevolking of de veiligheid in de

een veranderende wereld.

hervormingen,

een

doortastend

stedelijke buitenwijken? Of met de torenhoge werkloosheid, de leegstaande

Daarnaast moet hij de schijnbaar onoverbrugbare

handelspanden

karakterloze

kloof tussen het Frankrijk van Macron en dat van

baanwinkels, de verpauperde banlieues of de

Le Pen zien te overbruggen. Uiteraard is er in een

sputterende economie?

democratie (veel) ruimte voor meningsverschillen,

vervangen

door

maar het huidige gebrek aan geloof in maatschapInderdaad, niet zo goed.

pelijke vooruitgang is alarmerend.

Wat kunnen we dan wel op zijn conto schrijven?

Ik hoop oprecht dat Macron verder kan gaan dan

Wel, hij is een bruggenbouwer, als we de Vlaamse

“we moeten luisteren naar de proteststemmen”.

media en opiniemakers mogen geloven.

Want de ervaring in eigen land leert dat zogenaam-

Zijn persoonlijk project is er immers in geslaagd om

de proteststemmen vaak hun oorsprong vinden

het hele politieke centrum te verenigen, zo luiden

in heel tastbare bezorgdheden en frustraties. Er is

de lofbetuigingen. Iets wat Bart De Wever (of een

geen ruimte meer voor getalm. En avant, marche!

ander Vlaams politicus) nooit zou kunnen. De vraag is echter: klopt dat wel? De cijfers lijken alleszins te suggereren dat zijn project weinig verbindend of begeesterend is. Nog nooit bleven zoveel Fransen thuis. Nog nooit kozen zoveel Fransen voor radicaalrechts.

13


Het wintercircus van gent: een vergane glorie Gent Zuid, hart van shopping en gastronomie op een boogscheut van de studentenbuurt. De invulling van vele architecturale gebouwen verschillen mettertijd, zo had je bijvoorbeeld het Station Gent-Zuid (waar nu de stadsbibliotheek ligt), het Urbiscomplex, de Vooruit en de verdwenen dierentuin aan het huidige Muinkpark. Diep verscholen in de schaduw van Bibliotheek De Krook schuilt nog een parel: het Wintercircus. BJARNE CASTELEIN

14

Waar precies, zegt u?

Het circus

De blok. De lezende student krijgt alvast na

We schrijven 1894. Ruitersmaatschappij ‘Cercle

het lezen van dit woord de neiging om aan te

Equestre Gantois’, toen nog gelegen aan het

schuiven voor de ingang van De Krook om toch

Sint-Pietersplein, zoekt een nieuwe locatie met

maar een plekje te bemachtigen. Graag wil ik u

een groter gebouw. In de toenmalige stations-

verzoeken om komende dagen uw hoofd lichtjes

buurt met vlakbij de Minardschouwburg stond

naar voor te buigen en te zoeken naar een

katoenfabriek Vandekerkhove, waar na een

reuzachtige koepel, verscholen achter de gevels

brand veel vrije ruimte kwam om een stenen

van boetieken en vegetarische restaurants. Want

circus te bouwen. Het was de ideale locatie om

achter die gevels schuilt een rijke geschiedenis,

dergelijk entertainment te huisvesten. Een jaar

die door weinigen gekend is.

later volgt de grote opening, wat meteen een


te verwezelijken. Zijn droom om het Gravensteen te gebruiken als garage gaat niet door, maar vindt een alternatief in het leegstaande Nieuw Circus van Gent. Na enkele aanpassingen wordt het gebouw omgevormd tot een – voor die tijd – hypermoderne autogarage. Automobilisten reden binnen langs de Sint-Pietersnieuwstraat en wierpen hun ogen meteen op de blikvanger in de middenzaal: een zwevend vliegtuig dat dienst deed als luster met TL-lampen. De gigantische zalen maken plaats voor honderden wagens en vormen ook een stockage voor oldtimers. De oliecrisis van 1973 en een discussie met de hoofdzetel van Fiat zorgen ervoor dat de garage in 1977 moest sluiten, enkel de oldtimers bleven staan tot de verkoop van het gebouw twintig jaar later, toen deze werden overgebracht naar een museum in Leuze-en-Haunait. Het Circus van de 21e eeuw Sinds 1997 is het gebouw in een staat van verval geraakt. Wie het circus van weleer “dichtbij” wilgroot succes werd. Naast circusvoorstellingen

de herbeleven moest naar het Cirque Jules Verne

gingen er ook variété, revue, operette en cinema­

in het Franse Amiens trekken. Aldaar worden

voorstellingen door.

vandaag nog steeds opvoeringen gedaan zoals dat te Gent gebeurde, 100 jaar geleden.

Na een grote brand in 1920 werden enkel de buitengevels bewaard gebleven en werd het

In 2005 is het pand eigendom geworden van

vernieuw­de gebouw nog imposanter. Het wordt

Sogent en sinds 2017 werd er stevig gerenoveerd

door de wereldwijde pers geprezen als “Mooiste

in en rond het Gentse Wintercircus.

Circus van Europa” en lokte vele internationale

In de toekomst komen er kantoren, een overdekt

artiesten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog

middenplein voor allerlei activiteiten en een

verkommert het gebouw, tot in 1944 de laatste

rockzaal. Waar in de kelders vroeger paarden

voorstelling wordt gespeeld.

en oldtimers werden gestald zal in de toekomst ruimte zijn voor vergaderzalen. Met de bedoeling

De autogarage

om het circus “terug te geven aan de Gentenaars” worden heel wat attributen hergebruikt en wordt

De oorlog loopt ten einde en de Duitsers druipen

vooral het gebouw steviger gemaakt.

af richting thuisland. Het is tijd voor een nieuw

Wegens vergunningsproblemen loop het project

naoorlogs tijdperk en de auto wordt meer en

wat vertraging op. Om het gebouw opnieuw te

meer in het Gentse straatbeeld gebracht. Ook

kunnen bezichtigen is het dus nog even wachten,

voor Ghislain Mahy draaien de zaken goed en

intussen zullen we het moeten stellen met een

gaat op zoek naar een groter pand om zijn passie

ander circus, dat van het Gentse stadsbestuur.

15


16


Interview

Bart de wever Bart De Wever is een man die weinig introductie nodig heeft. Sinds 2004 is hij het gezicht van N-VA en ging de partij van een jonge Vlaams-nationalistische wind naar de grootste partij van het land. Hij zetelt al even lang als parlementslid in afwisselend het Vlaams en Federaal Parlement en is nu voor het negende jaar burgervader van maar liefst een half miljoen Antwerpenaren. Tussen corona- en oorlogscrises door kunnen we de partijvoorzitter strikken voor een meer dan boeiend interview in de lustrumeditie van Den Borluut. BJARNE CASTELEIN

U was zelf ook actief in verschillende

en licentiaat (het huidige bachelor en

elke generatie een eigen invulling geeft

studentenverenigingen?

master). In die tijd kon je je licentiaat als

naargelang de behoeften en noden van

geschiedenisstudent niet in Antwerpen

de tijd waarin zij leefden.

‘Klopt. Ik was onder meer actief bij de

behalen, waardoor je ergens anders

Het maatschappelijk en ideologisch

studentenkring van geschiedenis en

heen moest. Je kon dan kiezen tussen

engagement was dus altijd al aanwezig,

het KVHV. Bij het KVHV moet wel de

Brussel, Gent en Leuven. Gent was

partijpolitiek nog niet zozeer.

kanttekening gemaakt worden dat

al uitgesloten dus Leuven was een

Waar er gezinnen in Vlaanderen zijn die

deze studentenvereniging generatie

evidente keuze.’

’s zondags over voetbal praten, werd

per generatie kan verschillen, zowel ideologisch

als

de

afdelingen

in

studentensteden. Het huidige KVHV van

bij ons over politiek en geschiedenis Had u toen al een duidelijke visie

gedebatteerd.’

over uw politiek standpunt?

Gent heeft bijvoorbeeld een volledig

Na de breuk van de Volksunie was

andere betekenis dan het KVHV van

‘Ik ben met een politiek standpunt

u één van de oprichters van N-VA.

Leuven in mijn studententijd.’

geboren, zoals dat heet. Ik kom uit

Wat was uw motivatie om een

een familie van geëngageerden sinds

volledig nieuwe partij op te richten

U studeerde in Antwerpen en

generaties waarbij dat engagement van

tegenover de grote traditionele

Leuven, waarom niet in onze mooie

generatie op generatie doorgegeven

reuzen van weleer?

studentenstad, Gent?

wordt. Daaruit wordt gemakkelijk de conclusie gemaakt dat het engagement

‘Ik was een van de oprichters van de

‘Dat is heel eenvoudig. Mijn tien jaar

van vorige generaties wordt verder­

N-VA lang vóór de breuk van de VU.

oudere broer (Bruno De Wever, red.)

gezet. Niets is minder waar, ik denk dat

Ik heb me in de VU geëngageerd in de

was me voor. Hij doceerde toen al

iedere generatie (en ik persoonlijk) een

wetenschap dat die partij ideologisch

‘geschiedenis van de nieuwste tijd’,

eigen synthese maakt en meeneemt

toen al op was. In mijn ogen had de VU

wat ik toevallig ook wou studeren.

wat hij of zij waardevol vindt. Ookal

niets meer te bieden aan de volgende

Om niet “de broer van” te zijn was de

zal niet per se hetgeen zijn wat mijn

generaties en moest die omgevormd

keuze snel gemaakt om niet in Gent

vader daarvan vond, laat staan mijn

worden tot een partij die een coherente

te studeren. Ik ben al wat ouder, in de

grootvader. Er is een stuk continuïteit

visie rond mens en maatschappij kon

prehistorie spraken we over kandidaat

in onze familiegeschiedenis waarbij

aanbieden.’

17


‘Het

klassiek

vlaams-nationalisme

gebaseerd

losgezongen is in een postmodernistisch ideaal

op culturele vernedering is sinds 1968 zijn

van de agenda die de bevolking belangrijk vindt.

aantrekkingskracht kwijt.

Heel veel mensen hebben vervolgens het gevoel

Je kan jongere generaties niet meer overtuigen

dat ze worden uitgelachen en hun behoeftes

met het idee dat Vlamingen een verknecht volk

niet ernstig worden genomen. Ook in de

zijn, wat wij gewoonweg niet zijn. Mijn analyse

klimaattransitie worden ze ge­culpabiliseerd. Je ziet

was: als dat het enige bindmiddel is en we zijn

als gevolg een opstoot van electorale woede die

het over andere thema’s ook niet eens met elkaar,

zich overal in Europa uit. Voor een conservatieve

dan heeft de Volksunie geen toekomst meer.

volkspartij als N-VA zit je dan met een grote

De partij moest een volledig aanbod hebben, ze

bedreiging langs rechtse kant. Als de kiezer boos

moet kiezen voor Vlaanderen en uitleggen aan

wordt, stemt die niet meer met het hoofd, maar

de Vlaming waarom die keuze voor hen relevant

met het hart, waardoor die bij extreme partijen

is. Sociaal, economisch en democratisch. De top

uitkomt. De komende jaren moeten we trachten

van de toenmalige Volksunie stond daar niet voor

de mensen te overtuigen om rationeel te stemmen

open (de groep rond Bert Anciaux) waardoor het

op een partij die een anti-postmodernistische

uiteindelijk tot een splitsing is gekomen. Ik vond

cultuuromslag kan realiseren en intitutioneel de

dan wat gelijkgezinden in de VU die een groepje

orde op zaken kan stellen.’

vormden rond Geert Bourgeois, die dan voorzitter is geworden en zijn voorzitterschap had gewonnen

‘Anderzijds

van de basis. De top van de VU schikte dat echter

centrumpartijen (Open VLD en CD&V) af te

niet. Veel parlementsleden werden gerecruteerd

straffen die verder gestalte geven aan een bestuur

bij Bert Anciaux en aanvaarden die wending niet.

dat absoluut niet in het voordeel werkt van de

Dat heeft de aanzet gegeven tot het vormen van

Vlaamse middenklasse. N-VA moet de leidende

de Nieuw-Vlaamse Alliantie. In het prille begin

formatie blijven. Als we dat kunnen realiseren en

werd dat door de media als kansloos beschouwd.

marktleider blijven in 2024, is het spel gespeeld.’

moeten

we

trachten

om

de

Ik heb er altijd in geloofd dat een partij die een Vlaams standpunt verbindt aan een sociaal-

Indien dezelfde situatie zich voordoet als in de

economische agenda van de middenklasse in

vorige regeringsformatie, ligt een coalitie met

Vlaanderen de grootste partij van Vlaanderen zal

PS dan opnieuw op tafel?

en zou moeten zijn. Ookal stonden we toen met 3 procent in de peilingen.’

‘Een confederale omslag is nu aan de orde. De opgebouwde welvaart van Vlaanderen sinds de jaren 1960 staan op het spel. Inflatie is torenhoog

De N-VA moet de leidende formatie blijven. Als we dat kunnen realiseren en marktleider blijven in 2024, is het spel gespeeld.

en het spaargeld van de Vlaming smelt weg. De komende jaren moeten we de omslag maken, anders gaat die welvaart verloren. “It’s a time for choosing”, we moeten dat ook aan de Vlaamse kiezer duidelijk maken. Ofwel ga je verder op de Vivalditrein die richting de afgrond rijdt, ofwel kies je voor N-VA.’ Waarom is PS een mogelijke keuze om mee samen te werken? Niet om België te gaan besturen, voor alle duidelijkheid, maar net omdat daar de

Twintig jaar later is uw partij (volgens

geesten het verst zijn gerijpt om er een einde aan

de laatste peilingen) de grootste. Wat is

te maken.’

essentieel om op deze koers te blijven richting volgende verkiezingen?

‘In Frankrijk zie je dat klassiek-links ten onder gaat en daar niets van overblijft. Als linkse partijen

18

‘Vandaag hebben we een grote bedreiging

in Wallonië relevant willen blijven is het meest

uit rechtse hoek. Ik denk dat in heel Europa

logische dat ze kunnen doen, het heft in eigen

veel mensen uit de bescheiden middenklasse

handen nemen. Ik hoop dat in 2024 de tijd in het

zich verraden voelt door de elite die helemaal

noorden en zuiden van het land rijp is.’


Hoe viel het verlies van Lorin als uw rechterhand en

hun billen bloot. We hebben geopolitiek gezien 20 jaar blind

ondervoorzitter?

rondgelopen. We hebben niet goed gepercipieerd wat er in de islamitische landen is gebeurd, niet goed gepercipieerd

‘Niet meteen een vraag waar ik vrolijk van wordt. We zijn een

wat in China is gebeurd en aan het gebeuren is en dus ook

partij die niet gebonden is aan grote organisaties en zuilen,

de ogen gesloten in Rusland na de Koude Oorlog. We zijn

wat we in zekere zin van de Volksunie hebben geërfd.

door de ecologische politiek van de laatste tien jaar meer dan

N-VA is dus een collectief van mensen en individuën die kiezen

ooit afhankelijk geworden van gas en olie uit Rusland. Als je

om zich partijpolitiek in te zetten.

de groenen laat doen zal dat alleen maar toenemen. Zo heeft

Ik denk dat ik mag zeggen dat we daar heel sterke mensen

Poetin kunnen doen wat hij wilde in de veronderstelling dat

kunnen recruteren. Het nadeel daarvan is dat heel sterke

Europa veel te zwak is. Hij heeft geïnvesteerd in defensie,

mensen snel gegeerd zijn in de samenleving en vroeg of laat

Rusland weerbaar gemaakt, geopolitiek niet bezig geweest

ook andere engagementen kiezen naast partij­ politiek, wat

met strategische autonomie en energetisch zich onafhankelijk

altijd een verlies is. Ik vrees dat ons dat nog zal overkomen,

gemaakt. We hebben de Russen in een zetel gezet.’

dat mensen van N-VA puur op menselijke kwaliteiten worden aangezocht om elders in de samenleving zich in te zetten.

‘We moeten onze militaire verantwoordelijkheid in Oekraïne

Als men die keuze maakt kan je ze natuurlijk niet tegenhouden,

nemen zover we kunnen, wat niet eenvoudig is als je het

hoe jammer het verlies ook is.’

tegen een kernmacht opneemt. Ook op vlak van vluchtelingen en economische sancties tegen Rusland nemen we onze

Oekraïne. De sancties die Rusland werden opgelegd

verantwoordelijkheid op. Het verwachtingspatroon van heel

voelen we ook hard bij ons. Hoe denkt u daarover?

veel mensen is dat je onmiddellijk toeslaat – met alle beelden

Vindt u dat er sancties moeten bijkomen?

van gruwelijkheden in het achterhoofd – maar een politicus moet altijd de ethiek hebben van zijn verantwoordelijkheid.’

‘Het is een oorlog in ons continent, dus moeten we onze verantwoordelijkheid daarin opnemen. De postmodernisten

‘Dat is niet zo eenvoudig en zal tijd vergen. Een sanctie die

die eind jaren 1980, begin jaren 1990 het einde van de

70% pijn doet in Rusland en 30% in Europa is een heel goede

geschiedenis hebben afgekondigd staan nu helemaal met

sanctie, maar daarvan zul je er niet veel vinden.’

19


‘Ook als het fifty-fifty is lijkt het mij

daarna zal het een urgente kwestie

retailers weigeren Russische diamanten

moreel om die sanctie te nemen. Er zijn

worden waar we nog jaren - zij het niet

waardoor de consumenteneconomie

ook sancties waar de schade groter is

decennia - mee zullen worstelen.’

uiteindelijk het krachtigste wapen in

bij ons dan bij de Russen. Ook Rusland dreigt

met

tegensancties

en

het

handen heeft. Wederom geldt bij deze Zelenski gaf kritiek op de beslissing

sanctie

toedraaien van de gaskraan.

dat Rusland gespaard bleef van

sancties die meer pijn doen in het

We zijn totaal niet voorbereid op dit

sancties die de diamantindustrie in

Westen dan in Rusland, nutteloos zijn.

conflict. Als dit conflict ertoe leidt dat

uw stad steken kunnen toebrengen.

In tegenstelling tot olie en gas zijn

er een wake-upcall is weg van het postmodernistisch

diamanten

geen

principe

waarbij

levensnoodzakelijk

en

‘Ik vind dit vanuit het perspectief van

en essentieel product. Waar we wel

waarbij men de eigen identiteit terug

Zelenski perfect normaal dat hij vraagt

mee rekening moeten houden is dat

durft te koesteren, waarbij een cultuur

om geen diamanten meer te kopen

de diamantindustrie slechts enkele

van weerbaarheid wordt gekoppeld

van Rusland en met name van Alrosa,

spelers heeft, waaronder Antwerpen

en

een

waandenken

hetzelfde

economische

van

een Russisch bedrijf dat dicht bij het

als sterkste, gevolgd door andere

ontstaat,

regime staat. Hetzelfde kan je zeggen

concurrenten zoals Mumbai en Dubai.

dan hebben we er nog iets goed aan

van Gazprom en de oliemaatschappijen

Hun normen en waarden stemmen

gehad. Maar ook dat zal jaren duren.

die ook dicht bij dat regime staan en

niet gelijk met de onze en trekken zich

Het is moeilijk om op korte termijn in te

de Russische kas dagelijks spijzen met

van dit conflict weinig aan. Als Europa

schatten hoe het conflict zal verlopen.

miljoenen euro’s.

die sanctie zou doorvoeren zal Rusland

Ik ben er alvast heel pessimistisch over.

Ik begrijp dat Zelenski dit standpunt

simpelweg steentjes naar Mumbai en

Het zal waarschijnlijk langer duren dan

inneemt en zou mij ook niet verzetten

Dubai brengen en knijpen ze gelijk de

we hoopten en misschien zelfs nog

tegen een Europese sanctie. Er wordt

Antwerpse diamantindustrie dood.

verschrikkelijke vormen aannemen en

trouwens vanuit de sector gezegd dat

Het blijft een moeilijke kwestie, maar

zal de Ruslandkwestie een acute kwestie

het vanzelf zal stoppen omdat niemand

indien die sanctie er zou komen, steun

blijven tot het einde van het conflict,

die diamanten nog wil kopen. Alle grote

ik die moreel.’

strategische

20

politiek

autonomie


‘Russische diamanten zullen dan wel via andere landen op de markt komen, toch rest er ons de vraag of de consument nog steeds bereid zal zijn om Russische diamanten te kopen.’ Zweden en Finland bekijken het toetreden van de NAVO. Provocatie of een goede beslissing? ‘Dit zijn allebei landen die een speciale geschiedenis delen met Rusland, vooral de Finnen. Finland heeft al oorlog gevoerd met de Russen en hebben ook grond moeten afstaan, zij weten dus hoe het is om Russische troepen onverhoeds over hun grens te zien denderen. Ze trachten al decennia lang een delicaat evenwicht te bewaren om de boze buur op afstand te houden. Met de inval in Oekraïne heeft Putin zichzelf in de voet geschoten. Bijgevolg is dit conflict terug heel tastbaar geworden in Baltische en Scandinavische staten. Men probeert onder de paraplu van de

Uzelf voert ook een oorlog. Hoe is het gesteld met de war on drugs in Antwerpen? ‘In Antwerpen nog niet zo slecht. We zetten behoorlijk in op arrestaties en werken steeds beter en nauwer samen met de gerechtelijke diensten waardoor we ook goede resultaten boeken. Het drugsprobleem in Antwerpen kan je als burgemeester trachten aan te pakken, er is echter een wereldprobleem wat betreft synthetische drugs. Bij coke zijn de havens van de Lage Landen

NAVO te kruipen en mee te genieten van artikels 5 en 6, waarbij een gewapende aanval tegen één of meerdere lidstaten wordt aanschouwd als een gewapende aanval tegen hen allen. Dat nu ook Finland en Zweden willen aansluiten is een logische reactie. Ik zou daar alleszins pleiten voor snelheid zodat ze niet dezelfde fout begaan als in de NAVOtop van 2008 in Boekarest. Er werd toen beslist dat Oekraïne en Georgië lid zullen worden van de NAVO

Mijn raad aan Finland en Zweden: neem de beslissing snel. Aan de NAVO: indien ja, laat ze onmiddellijk toetreden.

maar wanneer dat was “zouden ze nog wel eens bekijken”. Een erger compromis kan je eigenlijk niet krijgen. Je hebt als Oekraïne zijnde geen beveiliging en je krijgt daarbovenop een provocatie van Moskou die denkt “ze zijn er nog niet, morgen misschien wel, het is dus nu het moment om toe te slaan”. Mijn raad aan Finland en Zweden: neem de beslissing snel. Aan de NAVO: indien ja, laat ze onmiddellijk toetreden.’

de draaischijven voor heel Europa. Antwerpen is een belangrijke containerhaven voor schepen uit ZuidAmerika én dus de logistieke hub bij uitstek voor georganiseerde misdaad die zich focust op coke. Als burgemeester kan je dit niet alleen aanpakken. Je moet samenwerken met gerechtelijke diensten van eigen land, Nederland, Europa en zelfs de bronlanden. Ik voel me heel verantwoordelijk en ik probeer er alles aan te doen om iedereen wakker te schudden en trachten die samenwerking op poten te zetten. Met de gerechtelijke diensten en procureurs verloopt alles zeer aardig, doch stroef gezien de beperkte middelen die ze hebben. Als België de gerechtelijke tak fatsoenlijke middelen zou geven zouden ze de drugsproblematiek behoorlijk kunnen toetakelen. Je kan die oorlog niet winnen, je moet ze voeren. Ik heb gezworen de wet te doen handhaven en ga daarbij mijn uiterste best doen, punt.’

21


Als burgemeester van een grootstad heeft u de handen

‘Ik hoop dat ik dit in mijn politieke loopbaan nog kan realiseren,

vol met vernieuwing in uw stad. Bij welk project onder

zodat we ook de vruchten kunnen plukken van wat zo’n stad

uw burgemeesterschap bent u het fierst?

kan opbrengen. Het is wellicht nog een grote uitdaging die ons te wachten staat om de kloof te verkleinen tussen wat een

‘Als het gaat over vernieuwing durf ik heel concreet te

stedelijke economie van de toekomst van jobs en potentiële

zeggen: de economische dynamiek die afgelopen tien jaar in

rijkdom uitspuwt en de kracht en kennis van de lokale

Antwerpen is ontstaan. Wij duiken in alle mogelijke lijstjes op,

bevolking om dit op te nemen. Om even een voorbeeld te

zoals de top 10 van The Financial Times als ‘stad waar het goed

geven: er is nog 11% werkloosheid in Antwerpen. Minder dan

is om te investeren’. Je ziet een enorme groei in investeringen,

ooit, maar nog steeds behoorlijk veel. Er zijn op dit moment

niet enkel in de haven maar ook in de stad.

meer vacatures die open staan dan werklozen in onze stad. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. An sich is dat iets

We hebben een vibe door de stad gejaagd die uitstraalt dat

positief, het bewijst het economisch potentieel, maar het

we “open for business” zijn. Iedereen is hier welkom, kom als

bewijst ook het drama dat ons te wachten staat. De economie

ondernemer met voorstellen en we zullen als partner trachten

van morgen kan enkel maar gedragen worden door mensen

dit te realiseren. We hebben ons investeringsritme sinds de

die opgeleid zijn om deze vacatures in te vullen.’

start van mijn burgemeesterschap ook bijna verdubbeld. Na miljoenen te investeren in projecten krijgen we prachtige resultaten. De vernieuwing van de Scheldekaaien zorgt er

Jong N-VA UGent viert haar 15e verjaardag. Wat wenst u

bijvoorbeeld voor dat de stad terug met het gezicht naar

de Gentse studenten nog?

het water wordt gekeerd. Het is mijn doel om Antwerpen te transformeren tot een aantrekkelijke grootstad qua

‘Wat moet je een student toewensen, hé? (lacht) Ikzelf ben

stadsvernieuwing en economisch potentieel en ben bijzonder

al de vijftig voorbij, een behoorlijke dinosaurus dus als ik

fier op de resultaten die we reeds geboekt hebben.’

aan mijn eigen studententijd terugdenk. Ik mag natuurlijk niet hypocriet zijn om jullie nu enkel succes te wensen met

Heeft u nog dromen voor uw stad? Toekomstige

je studies, maatschappelijk engagement en carrière, wel

realisaties of fusies (met Borsbeek)?

wetende dat het studentenleven iets meer is dan dat. Het is een heel bijzondere periode in je leven waarbij je je kan

‘Fusies zijn wat mij betreft welgekomen, al weet ik dat het in

permitteren om heel wat stommiteiten te begaan zonder dat

Vlaanderen een vloek in de kerk is. De Vlaming is nogal gehecht

deze voor eeuwig en altijd op je kerfstok blijven staan. Ik nodig

aan zijn gemeente en ook in mijn eigen partij ben ik misschien

jullie niet uit om het te doen, maar het kan wel gebeuren.

voor sommigen de boeman als ik zeg dat fusies noodzakelijk

Ik heb liever dat je dat doet, dan passief te zijn.’

zijn. Het is geen partijstandpunt per se, wel een persoonlijke overtuiging. Voor de economische toekomst en vooral in

‘Je studententijd komt nooit meer terug, nu is het moment

stedelijke regio’s is deze schaalvergroting enorm belangrijk.

om te experimenteren en te genieten van je jonge leven, je

De textuur van de wereld draait meer en meer rond stedelijke

beseft het pas als het voorbij is. Vergeet zeker niet je diploma

metropolen. Die worden even relevant als natiestaten en die

te behalen aan het einde van de rit en vergeet ook niet om af

trein mag je dus niet missen.’

en toe tegen onze schenen te schoppen!’

22


23


Boekentips Johannes Gutenberg, een naam voor velen onbekend doch bemind door iedereen die wel eens een boek kan smaken. Deze uitvinder van de boekdrukkunst is een van de redenen waarom we dit rubriekje nog steeds kunnen brengen. De examens zijn in aantocht, een warme zomer lacht ons tegemoet, wat betekent dat ook deze keer vijf boekentips voor jou klaarliggen. De eer en het genoegen is aan Nemo Goethals, oud-lid van Jong N-VA UGent.

Terroristenjager - Annemie Bulté en Normal People - Sally Rooney

Dierentalen - Eva Meijer

Connell Waldron en Marianne Sheridan

Met

wordt

België 15 januari 2015. In Verviers

zijn twee Ierse adolescenten die elkaar

onderzocht hoe dieren taal hanteren,

vallen leden van de Speciale Eenheden

vinden in het volledig verloren lopen.

en hoe die zich verhoudt tot de taal die

binnen in een rijtjeshuis waar drie IS-

De overtuigd marxistische schrijfster

wij toepassen. Zo goed als het complete

terroristen broeden op een aanslag.

Sally

Rooney

voorbeelden

deze

dierenrijk wordt afgegaan waar ook de

Het vuurgevecht komt een week na de

meest complexe structuren van onze

dodelijke aanslag op de redactie van

band

afwisselend

in

van

gerenommeerde roman de intieme die

beschrijft

tal

Lionel D.

opgebouwd

taal terug te vinden zijn. Het gaat van

Charlie Hebdo en is het begin van een

en afgebroken wordt tussen de twee

de bonobo Kanzi die meer dan 200

terreurgolf in België en Frankrijk.

protagonisten. Zowel Marianne als

lexigrammen beheerste, tot de functie

Connell excelleren in hun studies, maar

van kreeften hun urinebuizen in de

Ex-operator

worstelen met hun relaties, emoties

paringsdans.

dit boek hulde aan onze helden die

en zichzelf. De roman illustreert op

Lionel

D

brengt

met

dienden en dienen in de speciale

een meeslepende manier hoe twee

De Nederlandse schrijfster Eva Meijer

eenheden van de federale politie.

mensen die ogenschijnlijk perfect zijn

publiceerde dit werk op basis van

Samen met senior journalist Annemie

voor elkaar, gesaboteerd worden door

wetenschappelijk onderzoek en maakt

Bulté krijgen we een inkijk in de

hun gebreken.

als filosofe meermaals de oefening hoe

loodzware opleiding en hoe zwaar

communicatie van dieren zich verhoudt

banditisme aangepakt wordt.

tot de onze.

De persoonlijke getuigenis van Lio toont

‘Normal People’ leest als een trein, vlak na de verschijningsdatum werd

hoe de elite-eenheid (soms letterlijk) in

het overigens verkozen tot “Beste

“Met sommige dieren kun je hechte

de frontlinie stond in de terreurjaren.

Ierse roman van 2018”. Ondanks de

relaties aangaan. Zo’n relatie kan je

De interventies worden gedetailleerd

jonge leeftijd van de auteur is het erg

niet alleen veel over het dier in kwestie

beschreven waardoor je na het lezen

volwassen geschreven en grijpt het je

leren, maar ook over taal, en over

met een onmetelijk respect achterblijft

aandacht vanaf de eerste pagina.

jezelf.” Zo begint Eva Meijer haar boek

voor dit korps. Het boek vormt Tegelijk

Dierentalen. Hoewel op het eerste

ook een striemende aanklacht tegen

boekenallergie

gezicht haar doel lijkt te zijn ons meer

de

hebben geluk, want het verhaal werd

over taal te leren, blijkt het boek al

en het gebrek aan erkenning en

in 2020 vertolkt door Daisy Edgar-Jones

snel meer dan dat: het is eigenlijk een

psychologische begeleiding voor de

en Paul Mescal in een twaalfdelige serie,

ontkrachting van de aanname ‘dieren

mannen die elke dag hun leven op het

die ook heel wat prijzen binnenhaalde.

zijn dom, want ze hebben geen taal.’

spel zetten voor onze veiligheid.

Mensen

24

met

een

structurele

onderfinanciering


Instagram- entrepreneur, maar niettemin een inspirerende keizer met een berg wijsheid. Het boek is een schatkist aan waardevolle inzichten en verhalen, dat keer op keer kan worden gelezen door iedereen die op zoek is naar inspiratie uit het verleden. Het werd beloond met literaire prijzen zoals die van The Wall Street Journal en The New York Times.

Hoe hoort het eigenlijk? – Reinildis van Ditzhuyzen Naar het klassieke boek van Amy Groskamp-ten Have worden we wegwijs gemaakt in de kunst van etiquette. Niet enkel het nut van de helaas vervlogen omgangsvormen wordt beargumenteerd, maar handvaten voor het dagelijks leven Lives of the Stoics (Engels) - Ryan Holiday en Stephen

worden besproken met legio historische referenties. Na het

Hanselman

lezen van dit boek zult u weten dat u beter niet ‘smakelijk’ zegt wanneer u uitgenodigd wordt bij een adellijke familie

Een overzichtelijke page-turner die chronologisch de

en waarom een man voorop dient te lopen in een restaurant.

meest invloedrijkste figuren van het stoïcisme beschrijft.

Daarnaast beantwoord de auteur ook veelgestelde vragen

Er wordt geopend met de grondlegger van de filosofie

omtrent schriftelijk en mondelinge communicatie, kleding,

genaamd Zeno, een handelaar die door een storm al zijn

gastvrijheid en uiteraard tafelmanieren.

bezittingen verloor, besloot om naar Athene te trekken en er de stoïcijnse leer te ontwikkelen. Holiday en Hanselman

Dit boek is al even oud als onze vereniging, toch is het

eindigen met wellicht de bekendste stoïcijn, Marcus

vandaag nog steeds een leidraad dat gericht is op de

Aurelius. Tegenwoordig vooral gequoot door menig

hedendaagse maatschappij.

25


AFTREDEND PRAESIDIUM Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Samen met het aftredend praesidium sluiten we een meer dan geslaagd academiejaar en lustrumsemester af. Twee jaar lang leidde Robbe als praeses met succes onze studentenvereniging, samen met de andere aanblijvende en aftredende praesidiumleden. Via deze weg wil ik iedereen nogmaals bedanken voor de vriendschappen en samenwerking die we afgelopen jaren uitbouwden. Van links naar rechts: Bjarne Castelein (scriptor), Elke De Grande (ab actis), Lars De Coster (webmaster), Robbe Cognie (praeses), Michael Ally (quaestor), Arnout Verstraete (vice-praeses), Dylan Volckaert (organisatieverantwoordelijke) en Tom Van Damme (ledenverantwoordelijke).

NIEUW PRAESIDIUM EN BESTUUR Praesidium 2022 - 2023 Praeses - Arnout Verstraete - Vice-praeses - Arno Clauwaert - Ab Actis Lars De Coster - Quaestor - Emma Casteleyn - Webmaster - Julie De Vuyst - Keizerscriptor - Bjarne Castelein - Ledenverantwoordelijke - Adeline De Clercq - Organisatieverantwoordelijken - Julie Vandenbossche en Karel Legrand - AR - Arnout Verstraete en Arno Clauwaert Bestuur - Elke De Grande, Vince Leeman, Aelön Messiaen, Guus Maebe, Mathieu Cockhuyt, Jonathan Goossens, Timon Michaux en Nicolaas Vandenabeele

26


ERELEDEN Graag bedanken we ook onze ereleden. We zetten ze even in de kijker!

Anneleen Van Bossuyt

Elke Sleurs

Johan Van Damme

Thomas Lansens

Pieter-Jan Verhoye

Steven Durnez

Viktor Rooseleer

Adhemar Stijn Vandamme

Eveneens bedankt aan alle aanblijvende en uittredende bestuursleden van Jong N-VA UGent voor hun enthousiaste bijdrage aan onze studentenvereniging! Wil je zelf ook (ere)lid worden? Stuur ons een mail naar ugent@jongnva.be, neem contact met ons op via sociale media of met ledenverantwoordelijke Adeline De Clercq (adeline.declercq@n-va.be).

COLOFON Den Borluut - ledenmagazine van Jong N-VA UGent, is gemaakt voor en door (ere)leden, sympathisanten en geïnteresseerden. V.U. Bjarne Castelein bjarne.castelein@n-va.be Dit nummer werd afgesloten op dinsdag 24 mei 2022.

Vormgeving - Bjarne Castelein Beelden - Johannes Vande Voorde (cover), Bjarne Castelein (p. 2, 11), Elke De Grande (p. 5-6), MJGraphics (p. 8), Emy Elleboog (p. 12), onbekend, publiek domein (p. 14), Jeroen Hanselaer (p. 16), Алесь Усцінаў (p.19), Chuko Cribb (p. 20), Zoë Gayah Jonker (p. 23), Nemo Goethals (p. 25), Titiaan, publiek domein (p. 24)

Facebook - Jong N-VA UGent Instagram / Twitter - @jongnvaugent Website - www.ugent.jongnva.be E-mail - ugent@jongnva.be Wil je zelf ook (ere)lid worden? Stuur een mail naar ugent@jongnva.be of een bericht of mail naar onze ledenverantwoordelijke Adeline De Clercq (adeline.declercq@n-va.be).

27


keizer karel De naem van keizer Karel klinkt aerdig in het oor van een Gentenaer; spreek enkel dien naem uit, en gy zult hem het oog zien wyd opentrekken, u aenstarende gelyk een orkestmeester den muziekant die een valschen toon laet hooren. Straks zal hy zich herinneren dat hy aen dien burger van Gent den schoonen eertitel van Stropdrager te wyten heeft, welken men hem aenstonds toewerpt, als hy in het hem eigen gekscheeren, eens een Bruggeling maetje of een Mechelaer maneblusscher noemt. Doch zyne misnoegdheid zal al spoedig verdwynen, omdat hy het beeld van keizer Karel uit zyne gedachte zal verdryven, om op den tyd te denken, op den goeden ouden tyd, dien de naem van keizer Karel ook het volk herinneren doet. Het is waerlyk de moeite waerd om hooren, hoe het volk droevig zucht, als het van den goeden ouden tyd spreekt of hoort spreken. Naar: Pieter Geiregat, Verhalen uit den Ouden Tyd. 1854 28