Page 1

SJN MAGAZINE samenwerken doe je niet alleen

editie 1 - 2013

in dit nummer: SJN Verbindt Interview: JR Roosendaal Lieve redactie

1


be heard & win

Weet jij wat we kunnen doen op het gebied van het vergroten jongereninspraak? Of misschien weet jij hoe jongeren een grotere stem in onze samenleving kunnen krijgen. Oftewel: Heb jij een enorm tof idee voor een project dat je niet alleen kunt opzetten? SJN schiet te hulp! Het plan is als volgt: Jij vertelt ons jouw idee en het beste idee helpen wij werkelijkheid te maken. Daarbij krijg je een brainstormsessie en training met de mensen SJN, twee pagina’s om je idee te presenteren in het SJN Magazine, promotie van je idee via onze social media en de mogelijkheid om je idee te presenteren op ons eerstkomende congres. Borrelen de ideeën al op? Doe nu mee en Be Heard! Ga naar http://link.sjn.nl/beheard en kom maar op met je ideeën. Op 1 oktober maken wij hier op de website de winnaar bekend.

colofon REDACTIEADRES Mail de redactie: redactie@sjnmagazine.nl. SJN Magazine, Hyacinthlaan 32, 5551 AT Valkenswaard www.sjnmagazine.nl HOOFDREDACTIE Rob van den Dungen EINDREDACTIE Meike Willems REDACTIE Grieke Gosselink, Claire Jansen, Heleen Wesselius COVERFOTO Rik Lomas UITGEVER Stichting Samenwerkende Jongerenraden Nederland, KvK 54387000 VORMGEVING Rob van den Dungen

KLANTENSERVICE Voor vragen: SJN Magazine, Afdeling klantenservice, Hyacinthlaan 32, 5551 AT Valkenwaard of service@sjnmagazine.nl. NABESTELLEN De edities zijn allemaal in digitale vorm terug te vinden op www.sjnmagazine.nl. ADVERTEREN Voor informatie over adverteren in SJN Magazine neemt u contact op via adverteren@sjnmagazine.nl.

COPYRIGHT NOTICE & AUTEURSRECHTVOORBEHOUD © 2013 SJN Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk de makers van de foto’s te achterhalen. Mocht je aanspraak maken op een foto, dan vernemen wij dat graag. LEESPORTEFEUILLE Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet geoorloofd SJN Magazine op te nemen in of ter beschikking te stellen aan een leesportefeuille.

VERANTWOORDING Omslagfoto: Rik Lomas. Foto column burgemeester Ederveen, p. 6: Heidi Wils Fotografie www.heidiwilsfotografie.nl

samenwerken doe je niet alleen 2


inhoud hoofdredacteur

4 Hoofdredactioneel

sjn

5 SJN verbindt

column

6 Jongeren betrekken

interview

8 Interview: Marissa van Loon

muziek

9 De smaak van celebs

opstartgids

10 Belangrijk voor jongerenraden

zoektocht

11 Wat is dat nu eigenlijk?

column

12 Ben je wel in mij ge誰nteresseerd?

wist je dat...

12 Weetjes

lieve

13 Wie is lief?

muziek

14 Werken op een festival

voorzittersvraag 15 Voorzitters ondervraagd sjn

15 Over ons

ontspanning

16 R.E.L.A.X.

column

17 16 jaar

3


hoofdredacteur

hoofdredactioneel Door Rob van den Dungen

Hallo en welkom bij de eerste editie van SJN Magazine, een magazine voor jongeren in Nederland. Hoewel het magazine onderdeel is van SJN, Samenwerkende Jongerenraden Nederland, dé Nederlandse organisatie voor jongerenraden en jongerenparticipatie in Nederland, zal de inhoud zeker niet alleen over politiek en jongeren gaan. Juist niet. SJN Magazine is een breed georiënteerd blad, over lifestyle, over muziek, over filosofie en alle andere dingen die interessant (kunnen) zijn voor jongeren. En natuurlijk ook over jongerenparticipatie en de SJN. Door de brede opzet hopen we ook een brede(re) doelgroep

aan te spreken en niet alleen jongeren die actief zijn binnen jongerenparticipatie. In het afgelopen jaar hebben we met een klein groepje vrijwilligers gewerkt aan dit eerste nummer. Het heeft wat langer geduurd dan we hadden verwacht, want we willen na-tuurlijk wel een kwaliteitsproduct neerzetten waar we met recht trots op kunnen zijn. En dat zijn we. Onze redactie bestaat op dit moment uit Meike Willems (eindredacteur), Grieke Gosselink (redacteur), Claire Jansen (redacteur), Heleen Wesselius (redacteur), en ondergetekende. Diverse mensen met hun eigen diverse achtergrond en kennis, van 16

tot en met 32 jaar, van middelbare school tot werkend. Ik ben trots op zo’n team, dat volop met passie werkt aan het ontwikkelen van het magazine. Voor nu wens ik je veel leesplezier in dit magazine. Namens de redactie van SJN Magazine, Rob van den Dungen Hoofdredacteur P.S. Wil je me iets vragen of laten weten? Mail dan naar hoofdredactie@sjnmagazine.nl. 4


sjn

sjn verbindt Door Rob van den Dungen Ongeveer een driekwart jaar geleden had ik een gesprek met iemand over SJN en dat we al zoveel mensen kennen via SJN. Sterker nog, voorheen kende ze SJN helemaal niet, maar nu kent ze dus veel mensen juist via SJN. Dat vind ik leuke verhalen om te horen. En dat is een van de mooie neveneffecten van een organisatie als SJN: we verbinden mensen. SJN organiseert steeds meer activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze samenwerken, waar ze samen leren. In een ontspannen en open sfeer. Ik vind dat mensen juist van elkaar kunnen leren en niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Dat geldt niet alleen binnen

jongerenparticipatie, maar in alle situaties. Of je nu op school zit, of aan het werk bent. Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. Uit samenwerkingen kunnen mooie dingen voortkomen. Eigenlijk is SJN ook zo ontstaan: uit een samenwerking tussen twee jongerenraadvoorzitters. Een gesprek bijna drie jaar geleden op een weekend voor jongerenraden onder het genot van een biertje en een wijntje (zorgt ook voor creativiteit als het met mate is) zorgde voor de aanzet naar SJN. Het idee: om jongerenraden te laten samenwerken, kennis te laten uitwisselen en gemeentegrensoverstijgend te laten werken. Want samen kunnen we zoveel meer doen voor jongerenparticipatie.

De afgelopen 1,5 jaar is de organisatie gegroeid, waarbij mensen elkaar ontmoeten op trainingsdagen, maar ook in de commissies van SJN. Mensen leren nog volop van elkaar, maar ook met elkaar. Met nieuwe dingen, leuke ideeĂŤn en projecten. SJN is een organisatie om trots op te zijn. Heb jij mensen wat je dan

nog leuke verhalen over hoe je hebt leren kennen via SJN en van elkaar geleerd hebt? Mail naar redactie@sjnmagazine.nl.

5


column

6


jongeren betrekken in valkenswaard Graag geef ik gehoor aan het verzoek om als eerste een column te schrijven voor dit nieuwe digitale magazine: SJN magazine. Ik ben namelijk niet voor niets burgemeester van een gemeente die jongerenparticipatie hoog in het vaandel heeft staan.

Zo hebben we onlangs met geïnteresseerde jongeren uit de buurt een fietscrossbaan opgeknapt die weer aan alle wensen van de tijd voldoet. Ook zijn er, mede op initiatief van jongeren, straatvoetbal- en pannatoernooien georganiseerd.

Wij hebben in Valkenswaard al een aantal jaren een jongerenraad, die geheel zelfstandig een aantal activiteiten uitvoert, met én voor jongeren in onze gemeente. Deze jongerenraad heeft een enthousiast en jong bestuur; een bestuur dat op verschillende fronten hard aan de weg timmert.

Jongeren enthousiast maken en houden om mee te denken en te doen aan het verbeteren van hun eigen gemeente, dát is naar mijn mening de grote uitdaging voor de toekomst. Want de jongeren van tegenwoordig hebben het druk. Ze hebben wel wensen en ideeën over wat beter kan en moet binnen een gemeente, maar vaak te weinig tijd om er zelf aan mee te werken. Het is voor een gemeente echter wel belangrijk om te weten wat er leeft onder jongeren, zodat de plannen die we maken, daar zo goed mogelijk op worden afge-

Hoewel we merken dat het ook steeds moeilijker wordt om jongeren te betrekken bij de onderwerpen die hen aangaan, blijven we uiteraard ons best doen.

stemd. En daar blijven we ons voor inzetten! De jongeren van nu zijn de toekomst van onze gemeente. Zij zijn de bestuurders, trainers, vrijwilligers en ga zo maar door voor de komende jaren. Jongeren hebben en zijn de toekomst; een toekomst die we samen moeten maken. Actieve jongeren die willen meedenken, meepraten en meedoen aan het vormgeven van die toekomst, die hebben we nodig! Heb je een goed idee, of vind je dat er iets beter kan in je gemeente, meld het dan of dien een plan of verzoek in. Want niet geschoten is altijd mis!

Drs. A.B.A.M. Ederveen Burgemeester van Valkenswaard

7


interview

voorzitter van de uitgave Door Grieke Gosselink

n a v sa

n o lo

s i r ma Je bent voorzitter én oprichter van een nieuwe jongerenraad: JONG Roosendaal. Hoe is het idee van een jongerenraad oprichten tot stand gekomen? Ha, nou, goeie. Heb je even? Ergens in augustus kreeg ik het idee dat er hier ook wel eens een jongerenraad moest komen. Omdat jongeren óók in Roosendaal de toekomst zijn en er wordt, naar mijn mening, te weinig naar ons geluisterd. Toen heb ik de krant opgebeld en zei ik: “Hey, jongens! Ik wil een jongerenraad.” Zij hebben daar een artikel over geschreven en toen is het balletje gaan rollen. Niet veel later zat ik met de verantwoordelijke wethouder om tafel en via Facebook benaderde ik mensen waarvan ik dacht “Ja, die zijn interessant voor de JR”. Na vele koppen koffie en cola hadden we een kerngroep en vanuit daar is het bestuur ontstaan. Interesse was er dus genoeg voor een jongerenraad. Opvallend, aangezien veel jongerenraden juist kampen met een ledenprobleem. Uit hoeveel leden bestaat jullie jongerenraad en wat voor mensen zou je daar aan kunnen treffen? Inderdaad, er is genoeg interesse voor de Jongerenraad. Wij hebben nu, inclusief bestuur, 14 leden en we groeien nog steeds. Het sterke punt van onze jongerenraad is dat wij allemaal heel anders zijn. Om het even aan te geven: we hebben bijvoorbeeld een lid van pas veertien dat net naar de middelbare school gaat, en een ander lid van vijfentwintig heeft zijn eerste huis gekocht. De één wil het leger in, de ander studeert Bedrijfseconomie. We zijn een heel diverse groep.

Dat is inderdaad een mengelmoes. Het lijkt mij dat een lid van veertien en één van vijfentwintig een andere drijfveer hebben om bij een jongerenraad te stappen. Wat denk je dat jouw jongerenraad zo aantrekkelijk maakt voor leden? Het is niet mijn jongerenraad hoor, haha, het is ónze jongerenraad. Ik denk dat dat ‘t is. Wat het bestuur uit wil stralen is dat iedereen, ongeacht wat je studeert en hoe oud je bent, welkom is. En alles moet gezegd kunnen worden. Iedereen mag zijn/haar mening geven. Bij onze jongerenraad kun je zo actief zijn als je zelf wil, we verwachten alleen dat je er bij de vergaderingen bent. Daarnaast kun je zitting nemen in de verschillende werkgroepen of commissies en zo kun je meer doen. Praktisch puntje: waar houden jullie werkgroepen en commissies zich nu mee bezig? Met de nieuwe drank- en horecawet en met de communicatie en promotie van de JR zelf. De nieuwe wet houdt o.a. in dat zestienjarigen niet meer mogen drinken, en de gemeente krijgt hier de volledige verantwoordelijkheid over. Wat doe je zoal als voorzitter, en ben je er erg druk mee? Als voorzitter ben ik eigenlijk het gezicht van de JR naar buiten toe. Ik heb veel contact met onze ambtenaren en met bepaalde stichtingen/(maatschappelijke) ondernemingen. De grootste en meest belangrijke taak van een voorzitter is natuurlijk de leden bij elkaar houden en de vergaderingen voorzitten. Of ik er druk mee ben.. Poeh.. Ben er per week wel een paar uur aan kwijt, gok ik.

En waarom vindt jij de jongerenraad zo leuk? Uit welke interesse ben je betrokken? Zoals ik eerder zei, ik vind dat jongeren óók in Roosendaal de toekomst zijn en hebben en daar wordt in mijn ogen te weinig naar gekeken en geluisterd. Politiek trekt me sowieso, dat vind ik schitterend, maar het wordt nog mooier als ze nu ook écht naar ons gaan luisteren. Hoe zie je de toekomst van de Jongerenraad voor je? Als een serieuze gesprekspartner voor de gemeente en de maatschappelijke instellingen. Ik hoop echt dat we serieus worden genomen. Dat de knelpunten van jongeren bespreekbaar worden gemaakt en snel en adequaat kunnen worden opgelost. Stroperig- en langdradigheid past nu eenmaal niet bij jongeren.

l a da

r g jon

n e s oo

8


muziek

Barack Obama heeft als favoriete muziek: The Fugees met Ready or Not

George Clooney gaat voor: Dinah Washington met Destination Moon

Daniel Radcliffe kiest: Weezer met Buddy Holly

9


opstartgids

werving van jongeren Een van de belangrijkste zaken voor een jongerenraad is het hebben van jongeren die zich actief in willen zetten voor de jongerenraad. Nu is dat natuurlijk makkelijk gezegd en soms is het ook snel geregeld, bijvoorbeeld als een groep vrienden een jongerenraad opzet, maar dat is niet altijd het geval. En ook na de oprichting zul je jongeren moeten blijven werven om het voortbestaan te blijven waarborgen. En dan is er natuurlijk altijd de vraag, hoe werf je jongeren? Dit is zo’n vraag die niet 1-2-3 te beantwoorden is. Elke jongere is anders, maar ook elke jongerenraad is anders. In dit artikel proberen we je een aantal tips te geven die je zou kunnen gebruiken. Door Rob van den Dungen

tip 1 Wat doen jullie? Een goede vraag om mee te beginnen is de vraag wat jullie doen en dus wat jullie jongerenraad doet. Geeft de jongerenraad alleen advies, of denken jullie ook actief mee? Houdt de jongerenraad toezicht op de uitvoering van bijvoorbeeld het jeugdbeleid in de gemeente? Organiseert de jongerenraad zelf ook projecten? Allemaal vragen die definiëren wat voor soort jongerenraad het is. Is de jongerenraad vooral een meedenkende raad, of ook een uitvoerende raad? Als je dat weet, dan kun je daarop ook je wervingsacties aanpassen.

tip 2 Ludieke actie Een belangrijk punt is opvallen. Als je opvalt trek je de aandacht, maar ook de interesse. Bedenk bijvoorbeeld eens een ludieke actie. Op YouTube zijn genoeg voorbeelden te vinden. Bijvoorbeeld pay with a smile (www.youtube.com/watch?v=-cRXRxepsKo). Het effect is duidelijk. Mensen zullen je naam onthouden of in ieder geval je actie. En wat leuk is wordt sowieo beter onthouden.

tip 3 Nodig vrienden uit Want zeg nou zelf, wie hebben er invloed op jou? Meestal zijn dat toch je vrienden waar je veel mee optrekt. Zorg dat je goed weet wat je jongerenraad doet en sluit dat praatje aan op het karakter van je vriend(in). Is iemand een doener, leg dan de nadruk op activiteiten en vraag of ze eens mee willen helpen. Is iemand een denker, dan kun je uitleggen waarover de jongerenraad meedenkt. Misschien heeft je vriend(in) wel een goed idee. Neem ze dan mee naar een vergadering en betrek ze meteen.

tip 4 Betrek de doelgroep Geeft je jongerenraad een advies over jongeren op straat of over sport? Vraag dan aan jongeren waar het over gaat om mee te denken. Ze weten meer van het onderwerp en jongeren vinden het altijd fijn als er naar hen geluisterd wordt.

Heb je naar aanleiding van deze opstartgids nog vragen of meer ideeën voor jongerenwerving? Laat het dan weten via redactie@sjnmagazine.nl of via www.sjnmagazine.nl.

10


zoektocht

het mysterie van jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie, wat is dat eigenlijk? Nou logisch zou je zeggen: jongeren die participeren. Maar waar participeren ze? Welk doel hebben die jongeren? En participeert niet iedereen vanzelf wel ergens in? Ik ging op zoek naar het hoe en waarom van jongeren participatieraden. En natuurlijk deed ik dat op de meest voor de hand liggende manier: door lekker te surfen. Door Claire Jansen

Aanvang Ik begin mijn zoektocht, logisch, met een zoekopdracht in Google. Maar waar zal ik eens op zoeken? Op jongeren? Dat is een begin. Ik typ gewoon ‘jongeren’ in mijn zoekbalk. Want zonder jongeren geen jongerenparticipatie denk ik zo. Mijn eerste hit is de startpagina voor jongeren, het eerste wat ik zie is: “treinflirt” en “versier de meisjes van je dromen”, waarschijnlijk niet echt relevante info. Want ondanks dat jongeren (en ouderen stiekem ook) veel bezig zijn met flirten en versierd worden, is dat waarschijnlijk niet waar het jongeren in participatieraden om draait. Al zal er wel wat af versierd worden in die raden, maar dat gebeurt in de supermarkt ook, besluit ik. Jeugdigen De tweede hit is jongerenwerk Utrecht. Leuk zo’n gepersonaliseerde zoekmachine, ik wist niet eens dat Utrecht (mijn woonplaats) werd meegenomen in de opdracht. Maar vooruit, dit ziet er uit alsof het iets meer in de goede richting is. De site laat weten: “Over JoU. Jongeren zijn de toekomst. Het is dus belangrijk dat ze voldoende kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Niet iedere jongere slaagt erin om deze kansen te pakken. Ongeveer 20 procent heeft daarbij in meer of mindere mate hulp nodig. JoU biedt hen een steuntje in de rug.” Een organisatie die jongeren helpt. Jeugdigen zijn mensen tussen de 0 en de 27 leert Wikipedia mij intussen. Ik zou zelf eerder zeggen tussen de 15 en de 27, vanaf 15 heb je recht op een salaris, dan kan je dus bijdragen aan onze samenleving (als je dat wil dan hè). Jongeren (tussen 15 en de 27) zijn blijkbaar de toekomst. Ouderen niet, althans zo lijkt het. En jongeren hebben soms hulp nodig om kansen te pakken. Zouden jongerenraden dat doen? Ik besluit verder te zoeken en tik mijn volgende zoekterm in. Dit keer typ ik “participatie” in de zoekbalk. Moeilijk begrip vind ik dat, participatie. Jongeren, daar heb ik nog wel een beeld van, maar participatie? Deelname zou je misschien ook kunnen zeggen, maar waaraan dan? Je neemt altijd wel ergens deel aan toch? Aan school, of aan je vriendengroep. Eens kijken wat m’n zoekmachine zegt. Mijn eerste link verwijst naar wikipedia. Gek, iets wat bij mijn jongeren zoekopdracht ontbrak. Blijkbaar denkt internet dat ik niet weet wat participatie is en dat ik wel weet wat jongeren zijn, nouja, dat is misschien ook wel een beetje waar.

Wikipedia Wikipedia zegt: “Participatie betekent actieve deelname. Het is afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen). Wanneer over participatie wordt gesproken, is er altijd sprake van een subject en een object, ook als dat niet expliciet wordt gemaakt: een persoon of een groep die deelneemt (het subject) en datgene waaraan zij deelnemen (het object). Participatie kan in beginsel betrekking hebben op allerlei subjecten (bijvoorbeeld jongeren, burgers, vrouwen) en op allerlei objecten (bijvoorbeeld politiek, arbeid, kunst). Het woord participatie heeft een sterk maatschappelijke, vaak politieke connotatie. Als die connotatie er niet is, wordt meestal eerder van deelname gesproken. Typische verschijningsvormen van het concept participatie zijn “arbeidsparticipatie” (deelname van een bepaalde groep aan de arbeidsmarkt) en “sociaal-culturele participatie” (deelname van een bepaalde groep aan sociaal-culturele activiteiten).” Best een moeilijke tekst vind ik. Maar tja, op Wikipedia mag dan ook iedere gek schrijven wat hij/zij wil. Gek eigenlijk, bij arbeidsparticipatie gaat het om de deelname van een groep aan een arbeidsmarkt. Maar bij jongerenparticipatie ligt het anders. Het is geen deelname van een groep aan jongeren, nee die jongeren participeren zelf. Zij nemen actief deel. Maar waar nemen zij dan deel aan? Dat weet ik nu nog steeds niet. Ze nemen vast deel aan een arbeidsmarkt, maar daar hebben we dus al arbeidsparticipatie voor, en ze nemen ook vast wel deel aan sociaal culturele activiteiten, maar ook daar staat al een andere term voor. Of zou jongerenparticipatie iets algemener zijn? Dus de deelname aan de arbeidsmarkt, aan culturele activiteiten, aan de samenleving. Dat kan, besluit ik, maar waarom moet je daarom in een jongeren participatieraad? Ik bedenk alweer een volgende zoekterm, lekker dat surfen. Raad dus, wat is een raad. Raad geef je, of krijg je, maar ik heb niet het gevoel dat dat in dit geval de hele betekenis van het woord is. Want dan zou jongerenparticipatieraad gewoon de raad zijn die door mensen gegeven wordt aan anderen als het gaat over deelname van jongeren. En dan hebben de jongeren zelf daar niet per se veel mee te maken. De eerste hit is dit keer van een of ander

bedrijf. Het ziet er saai uit en ik besluit dat het niks te maken heeft met wat ik wil weten. De tweede site die ik vind is wel interessant. Gemeenteraad Utrecht, ja dat is natuurlijk ook een raad. Raad is dus een politiek iets. En de politiek beslist over het wel en wee van de burgers in het land. Daar komen mensen samen om na te denken over hoe het moet. Jongerenparticipatieraden Nu kan ik deze termen gaan samenvoegen. Jongeren (flirtend of niet) zijn jonge mensen tussen de 15 en 27. Zij zijn deel van onze samenleving. Net als alle anderen hebben ze ook iets over die samenleving te zeggen. Jongeren zijn denk ik veel meer betrokken bij onze samenleving dan dat veel (oudere) mensen denken. Daarom willen jongeren ook participeren. Actief mee doen aan de samenleving, gehoord worden door de oude van dagen die gewoonlijk besluiten nemen. Daarom richten zij raden op. In een raad organiseer je, kom je samen om besluiten te nemen over de omgeving waarin je leeft. Je land, je gemeente of zelfs je wijk. Supergoed eigenlijk, zo’n raad. Het laat zien dat jongeren er voor elkaar en anderen zijn, en dat ze ook besluiten kunnen nemen. En misschien zelfs invloed kunnen uitoefenen op besluiten die gemaakt worden. Nu is de laatste vraag voor mij; heb ik dat nu goed begrepen? Ik zelf heb nooit zo’n raad gezien, geen jongeren gesproken die in raden zitten of besluiten die genomen zijn door zo’n raad meegemaakt. Ik heb weet van de politiek, ik weet dat de meeste politieke partijen een jongeren afdeling hebben, maar is dat hetzelfde als een echte jongerenraad? Wat zijn de acties die jongerenraden ondernemen? En wie zijn die jongeren dan die in zo’n raad zitten, en hoe komen ze erbij om in zo’n raad te zitten of een raad op te richtten? Oproep! Bij deze wil ik ondanks mijn kleine online zoektocht dus een oproep plaatsen: Ben je lid van of heb je te maken met een jongerenparticipatieraad, en denk je dat je goed kan uitleggen wat je daar doet en mogelijk maakt. Stuur dan een email naar claire@sjnmagazine.nl. Uit de beste inzendingen zal ik dan de meest verhelderende verhalen plaatsen in de volgende editie van ons magazine.

11


column

oprechte interesse of gewoon standaard openingszin “Alles goed?” “Hoe is het?” Kreten die je vaak door de kroeg hoort schallen. Maar in welk geval wordt deze vraag uit oprechte interesse gesteld en in welk geval is het gewoon het begin van een gesprek? Door Meike Willems Moeilijk om daar onderscheid in te maken, maar vaak zie je het aan het gezicht of de vraag gemeend is of niet. Het gezicht wordt halverwege het antwoord weggedraaid wanneer men de vraag alleen gebruikte als openingszin. Wanneer het echter oprechte interesse is wordt er intensief geluisterd. Natuurlijk is er bij deze vraag ook sprake van de welbekende non-verbale communicatie. Het hoofd wegdraaien is hier een voorbeeld van. Maar hoe lachwekkend is het om te kijken hoe mensen geïnteresseerd willen doen door wat verder naar je toe te buigen. In de kroeg is het van groot belang dat je je verstaanbaar maakt aan de ander, maar liever niet door te schreeuwen, dus kruip je maar in de oorschelp van iemand. Dit gebaar wordt

vaak nog extra ondersteund door een hand op de schouder, rug of (ja, het komt voor) de kont. Of wanneer je aan een tafel zit, neigen mensen standaard wat meer naar voren. Niet echt prettig wanneer degene die bij jou aan de tafel zit uit z’n mond ruikt. Maar wanneer het wel degelijk een vriendelijke persoon is in wie je ook wel oprecht geïnteresseerd bent is het zo lullig en moeilijk om je hoofd weg te draaien. Mensen die achter de bar werken zijn natuurlijk altijd geïnteresseerd, oprecht of niet oprecht. Dus ook zij buigen voorover, leggen een hand op de schouder als er iets is waar ze mee meeleven en stellen aan Jan en alleman de vraag “Hoe is het?” Moeilijk om onderscheid te maken tussen

vrienden die de vraag vanachter de bar stellen en gewoon barpersoneel is het niet. Vrienden blijven je aan kijken en wachten op je antwoord. Maar barpersoneel is anders. Barpersoneel gaat terwijl jij je verhaal doet iemand anders aan zijn/haar drankje helpen. Zo onthoudt het barpersoneel het antwoord op de vraag natuurlijk van niemand. Tenzij barman of barvrouw geïnteresseerd is in de persoon aan de andere kant van de bar. Maar stoor ik me hier aan? Nee, aan mensen die je niet oprecht de vraag stellen geef je toch ook niet altijd eerlijk antwoord. Meestal is het antwoord dan ook “Goed!” Hoe het daadwerkelijk met je gaat vertel je aan de mensen van wie je weet dat je van ze op aan kunt en die oprecht in je geïnteresseerd zijn.

wist je dat... Heb jij van de zomer ook heerlijk in de zon liggen bakken maar ben je daarmee gestopt na een vervelende ervaring ná het douchen? Logisch. Wist je namelijk dat een hele warme douche na het zonnen de pijn juist verergert? Je kunt dus na een dag in de zon beter een verkoelende douche nemen, dit vermindert de pijn. Daarom is after sun ook zo fijn en helpen plakjes komkommer echt om je huid af te koelen. Over komkommers gesproken, in de zomer is er altijd sprake van komkommertijd. Groot nieuws uit de politiek is er niet, want in Den Haag zijn ze met reces en ook lijkt de rest van Nederland vakantie te vieren. Al het kleine nieuws lijkt groot te worden uitgemeten in de media. Maar waar komt de term komkommertijd nou vandaan? Er gaan verschillende verhalen op over komkommertijd, een van de meest logische verklaringen ligt toch wel bij de komkommerkwekers. De zomer was voorheen altijd het komkommerseizoen, voor de kwekers een drukke tijd terwijl er voor de rest van Nederland niks te doen leek. Zodoende werden beide met elkaar geassocieerd.

Vond jij het water ook na de warme dagen in juli nog heel koud aanvoelen terwijl je het op het strand heel warm had? Dat kan kloppen. Water van 30 graden voelt koeler omdat water je lichaamswarmte beter geleid. De lucht geleid de lichaamswarmte aanzienlijk minder. Korte weetjes • als mens slik je zo’n 580 keer per dag. Ga jij ze tellen? • als je broer, zus, vader of moeder gaapt gaap je sneller mee dan wanneer je een wildvreemde ziet gapen. • astronauten in de ruimte niet kunnen huilen als ze heimwee hebben? De tranen worden nu eenmaal niet uit de ogen gehaald zoals dat wel op aarde gebeurt. • muggen door de regen(druppels) kunnen vliegen zonder geraakt te worden? De hoop die je had op dat die vervelende beesten die je ’s nachts wakker houden in een flinke regenbui wel zouden omkomen is dus ijdele hoop. • de letter ‘R’ staat links op het toetsenbord en de letter ‘L’ staat rechts op het toetsenbord. Je keek meteen he?!

12 12


lieve

lieve grieke Ik denk na over het opstarten van een jongerenraad en loop nu al tegen de nodige vragen aan, die ik je graag wil stellen. Vanaf welke leeftijd moeten jongeren eigenlijk in de jongerenraad kunnen? Ik wil dat iedereen zijn stem kan laten horen, maar ik vraag me af of een marge van een jaar of tien wel werkt. Daarnaast, tot hoe oud natuurlijk: totdat ze in de gemeenteraad kunnen? En hoe zorg je dat een gemeente naar je luistert? Schijnt een heel dilemma voor jongerenraden te zijn. Nog zoiets: is een jongerenraad politiek gekleurd, of moeten jongeren een politieke kleur vertegenwoordigen? Narita Door Grieke Gosselink

Beste Narita, Super dat je misschien een jongerenraad wilt opstarten! Daarvoor hebben wij een gids samengesteld, die ook in dit nummer te vinden is. Daar zal je vast veel aan hebben. Ik zal zelf de vragen beantwoorden die je me hebt gesteld. Ten eerste: het leeftijdsprobleem. Dit is nergens vastgesteld, maar over het algemeen is vijftien tot vijfentwintig de leeftijdsrichtlijn voor de meeste jongerenraden. De meeste actieve leden zitten zo tussen de zestien en drieëntwintig jaar, dus dat lijkt erop. Ikzelf ben van mening dat je hier niet al te streng in moet zijn. Als een jongere wat te zeggen heeft en mee wilt helpen, waarom zou hij of zij dan afgewezen worden op zijn of haar leeftijd? Een jongerenraad moet wel een toegankelijk orgaan zijn. De meeste jongerenraden hebben overigens als maximale leeftijd 25. Niet omdat je dan de gemeenteraad in kunt gaan, dat kan je praktisch gezien op je achttiende al. Die leeftijd wordt over het algemeen gekozen omdat je na de vijfentwintig niet echt meer een ‘jongere’ bent en niet meer tegen jongerenzaken aanloopt. Een gemeente naar je laten luisteren is een klus op zich. Heel veel jongerenraden weten niet echt wat ze ermee aan moeten. Ik vind daarentegen dat dit in mijn eigen gemeente erg goed gaat, dus kan ik je advies geven op dat gebied. Om serieus te worden genomen moet je als eerst professionaliteit uitstralen. Vergader regelmatig en laat veel van je horen. Een website met daarop alle updates en dingen die jullie hebben ondernomen en bereikt doet het goed. Wees duidelijk in de communicatie. Laat weten over welke jongerenzaken jullie inzitten en waar jullie mee bezig zijn. Die professionaliteit en actualiteit weegt zwaar mee, maar voor de finishing touch heb je nog één ingrediënt nodig; goed onderling contact. Stuur regelmatig leden naar raadsvergaderingen en politieke avonden en laat ze het gesprek aangaan met raads- en collegeleden. Zo krijgt men een gezicht bij de jongerenraad en wordt er sneller naar je geluisterd. Heb een duidelijke mening: loop niet met de politiek mee, maar probeer er ook niet alleen maar tegenaan te trappen. Dan zien mensen je al snel als irritant en bereik je niet eens wat je eigelijk wilt. Dan het laatste punt: een politieke kleur uitdragen. Dit moet je nóóit met je jongerenraad doen. Je wilt geen jongerenraad met een politieke kleur! Een kleine delegatie of vertegenwoordigingspersoon van een politieke partij, is wel een optie. Dit doet een klein gedeelte van de jongerenraden, het grootste gedeelte is politiek onafhankelijk. Daar gaat mijn persoonlijke voorkeur ook naar uit. Je zit er namens de jongeren en moet samen beslissingen maken. Door er namens een partij te zitten maak je snel een debat van iets waar jullie het eigenlijk allemaal over eens zijn. Door samen een soort ‘partij voor de jongeren’ te vormen, sta je sterker. Ik hoop dat je wat aan mijn antwoorden hebt! Groet, Grieke 13


muziek

werken op een festival “Wat een gave oorbellen heb jij! Net Transformers”, roept de jongen die bij me aan de bar staat enthousiast terwijl hij een dronken vriend overeind probeert te houden en drie whisky-cola bestelt. “Ja mooi he?”, antwoord ik gevleid. Door Claire Jansen Geboeid staart de jongen naar mijn oorbellen, hij merkt niet dat ons barhoofd zijn drankjes stiekem omwisselt voor gewone cola (soms moet je festivalgangers een beetje tegen zichzelf beschermen). “Kan jij dan ook veranderen in een auto?” vraagt de jongen zonder zijn ogen van mijn oorbellen af te houden. “Nee dat niet”, antwoord ik. “Maar ik kan wel voor je in een vrachtwagen veranderen.” “Ja echt?! Wauw, dat wil ik zien. Hans! Ze gaat veranderen in een vrachtwagen!” roept hij tegen zijn vriend, die op de bar ligt te snurken. “Let op he”, zeg ik. Ik frons mijn wenkbrauwen, steek mijn armen vooruit, en spring dan in een gekke houding. Gebiologeerd staart de jongen mij aan. “Wauw”, fluistert hij. “Je veranderde bijna echt in een vrachtwagen.” Ik loop lachend naar een andere gast, die vijf bier wil bestellen met drie muntjes. De dronken jongens staan nog uren aan de bar. Zij zien geen optredens meer. Het enige wat de vriend van Hans doet is opgewonden springen en roepen; “Man ik heb nog nooit iemand zo bijna in een vrachtwagen zien veranderen. Het scheelde echt niks!”. Vriend Hans snurkt ondertussen rustig door.

eindigde om twee uur ‘s nachts. Best wel lang. Toch was het leuk. We kregen iedere dag een heerlijke lunch en goed avondeten in de personeelstent. Omdat het eten zo lekker was gaf het niet dat we maar 20 minuten hadden om het op te eten. En ik zag grote bands. Alt-J en Portishead. Jammer genoeg moesten we ook tijdens de optredens gewoon doorwerken. Tijd om even bij een ander podium te kijken was er niet. In heel mijn leven heb ik nog nooit zoveel bier getapt. De tweede dag moest ik twaalf uur achter elkaar werken en heb ik liters bier voorbij zien komen. Die avond was ik zo moe dat ik op de camping meteen in slaap viel. Om me heen werd er door anderen nog flink op los gefeest, maar ik kreeg het niet meer opgebracht. Het leuke aan werken op een festival is dus niet echt de muziek. Want meestal was er te veel te doen om echt te luisteren. En niet het feesten, want daar was ik veel te moe voor na

een dag werken. Al stonden we bij Alt-J wel met zijn allen op de bar te dansen. Een fantastisch moment. Het leukste was het publiek. Festivalgangers zijn lief en ongehaast. Ze wachten best even op hun biertje. En als ze de weg een beetje kwijt zijn denken ze dat je in een vrachtwagen kan veranderen. Al met al was het vooral het avontuur dat Best Kept Secret zo leuk maakte. Met zijn allen keihard werken schept een band. Op een gegeven moment hebben we met zijn allen een meisje over de bar heen getild omdat ze flauw viel. De muziek was even onbelangrijk, we waren een team. Iedereen snelde toe met banaantjes en water. En dan voel je waar het echt om gaat. Wij maakten een goed festival mogelijk voor anderen. We zorgden voor de zieke mensen, gaven bier aan de feestende massa. Gaven informatie aan mensen die verdwaald waren. Door ons was het festival een succes. Uiteindelijk blijkt dat soms zelfs belangrijker te zijn dan de muziek.

Afgelopen winter zag ik voor het eerst de lineup van Best Kept Secret festival. En ik wist meteen dat ik dat niet kon missen. Alt-J, Arctic Monkeys, Portishead, Damien Rice, allemaal namen die ik al jaren graag wilde zien. Ik begon meteen met sparen zodat ik dit zomer festival kon meemaken. Jammer genoeg lopen de dingen niet altijd zoals ze moeten lopen. Een maand voor het festival realiseerde me dat ik nooit genoeg geld bij elkaar zou krijgen om mijn favoriete bands live te zien. Verslagen gaf ik het op. Geen festival voor mij dit jaar. Een vrij beteuterde week later werd ik opeens gebeld door een vriend van me. Hij vroeg zich af of ik binnenkort een keer voor hem wilde werken. Aangezien ik geld nodig had zei ik meteen ja. En wat bleek? Hij organiseerde het barpersoneel voor Best Kept Secret! Ik kon dus toch nog mijn favoriete bands zien en ondertussen nog geld verdienen ook. Ik trommelde wat vrienden en mijn zusje op en voor we het wisten zaten we in een pendelbus naar het festival. Een gewone lijnbus die tot de nok toe zat gevuld met jongeren, tentjes en alcohol. De sfeer was meteen uitgelaten, een echte festivalsfeer. Drie dagen feesten! Hoera! Ik moet toegeven, achteraf was dat misschien een beetje positief gedacht. Want werk moet ten slotte altijd ook serieus genomen worden (vind ik). De sfeer sloeg om nadat we de tent hadden opgezet. We beseften opeens dat we drie dagen lang keihard moesten werken. Onze eerste shift begon om twee uur ’s middags. En

14


voorzittersvraag

spannend Iedere editie stelt SJN Magazine een vraag aan voorzitters van jongerenraden. Deze editie vroegen wij Reinoud van Eerden, en Frank Reijbroek, voorzitters van Jongerenraad Utrechse Heuvelrug en Jongerenraad Wageningen. Door Claire Jansen

Wat is het spannendste dat je ooit als voorzitter van jouw jongerenraad hebt meegemaakt? Reinoud: Het is lastig om één spannendste gebeurtenis te noemen. Het meest spannende van het leiden van een jongerenraad is naar mijn mening dat je je continu op een weg bevindt waarvan je maar heel globaal kunt weten waar die heen leidt en waarop je obstakels meestal niet van tevoren ziet aankomen. Als jongere bewandel je een dergelijke weg namelijk voor de eerste keer en de weg van een JR is nog allerminst uitgekauwd. Overigens zie ik dit meer als uitdagend, dan als spannend.

om te spreken tijdens de volgende gemeenteraadsvergadering, aangezien er tijdens die vergadering opnieuw zou worden gestemd. Gelukkig voor de Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug liep dit goed af: een meerderheid, die één stem creëerde, nam de motie aan.

Om toch één spannende gebeurtenis te noemen: het pleiten voor een budget van 2500 euro in de gemeenteraad eind 2012. Tijdens de op één na laatste gemeenteraadsvergadering van 2012 staakte de stemming over de motie over het budget. Politieke voorstanders van het budget vroegen me Frank: Afgelopen mei hebben we als jongerenraad een advies uitgebracht aan een van de Wageningse wethouders omtrent de decentralisatie van de jeugdzorg. We hadden voor dit advies meerdere jongeren die in aanraking waren (geweest) met jeugdzorg geïnterviewd over hun ervaringen. Hieruit hebben we acht standpunten geformuleerd en die in een kort en bondig advies aan de wethouder aangeboden. Dit was erg spannend, omdat we benieuwd waren hoe het ontvangen zou worden. Gelukkig werd het zeer goed ontvangen en we zien er nu op toe dat het goed meegenomen wordt in het verdere proces van decentralisatie.

sjn Wat is SJN? SJN, Samenwerkende Jongerenraden Nederland, is sinds 2012 dé Nederlandse organisatie voor jongerenparticipatie. De organisatie heeft tot doel het initiëren, bevorderen en instandhouden van jongerenparticipatieraden. Daarnaast wil de organisatie de kennisdeling tussen jongerenraden faciliteren en overheden en organisaties adviseren over jongeren en zaken waarmee zij te maken krijgen.

Driemaandelijks organiseren wij gratis trainingsdagen voor jongeren, over fondsenwerving, ledenwerving etcetera. De trainingen worden gegeven door leden van jongerenraden, maar ook door professionals. Daarnaast geven wij ondersteuning wanneer een jongerenraad daarom vraagt.

Met een bestuur van zes mensen en een dertiental medewerkers dragen wij jongerenparticipatie een warm hart toe. Wil je dit samen met ons doen, kijk dan eens op www.werkenbijsjn.nl voor openstaande vacatures. We zijn ook te vinden op: • twitter (@jongerenraden), • op facebook (www.facebook.com/jongerenraden) • en natuurlijk op internet (www.sjn.nl)

15


ontspanning

Zoals een bedrijf, stichting of bepaalde auto een slogan heeft is het ook leuk om een slogan te hebben die perfect bij jou past. Vind je het moeilijk om een slogan te kiezen? Laat je dan inspireren door quotes van deze bekende personen. Albert Einstein “Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.” Johan Cruijf “Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd.” Mahatma Ghandi “Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.” Toon Hermans “De dag is een appelboom maar je moet de appels zelf plukken.” En voor de schrijvers onder ons: Raoul Heertje “Alles wat je ters, het gaat

nodig alleen

hebt zijn die 26 letom de juiste combinaties.”

Heb je een saai weekend voor de boeg? Maak er dan voor jezelf wat leuks van. Ga bijvoorbeeld series die je in je jeugd keek, terugkijken. Verwonder je over wat de hoofdpersonen droegen of bedenk of zo’n zelfde serie weer zou aanslaan als ‘ie nu op televisie zou verschijnen. Keek je vroeger weinig televisie maar luisterde je des te meer naar radio? Luister dan eens je ‘oude’ favorieten terug. Laat je meeslepen door de muziek en verbaas je erover dat je een groot deel van de tekst nog gewoon mee kan zingen!

De vraag van dit kwartaal: Welke cabaretier vind jij het allerleukste? a. Bert Visscher b. Claudia de Breij c. Ik hou niet van humor d. Javier Guzman e. Guido Weijers (reageren kan naar: redactie@sjnmagazine.nl)

Wist je dat mannenhumor en vrouwenhumor al jaren onderwerp van onderzoek zijn voor verschillende wetenschappers? Sociologen en communicatiewetenschappers vinden het een heel interessant onderwerp en het is dan ook niet zo gek dat er verschillende meningen over bestaan. Maar waarom verschilt de humor? En wat is het doel van humor eigenlijk? Mannen en vrouwen zijn nu eenmaal andere wezens en het is daarmee logisch dat ook de humor verschilt. Waar mannen het bijvoorbeeld leuk vinden om grapjes in het openbaar te maken om het groepsgevoel te versterken, maken vrouwen juist grapjes over zichzelf of ter verdediging van zichzelf. Dit is een korte uitleg, er schuilt een veel groter onderzoek achter het hele verhaal. Zowel mannen als vrouwen gebruiken humor om relaties op te bouwen. Een grapje is snel gemaakt en daarmee is vaak het zogenaamde ijs gebroken. Ook om verveling tegen te gaan is humor voor beide groepen een perfect middel. Voor vrouwen is humor een belangrijk middel om eigen zwakheden te ‘verlichten’ en daarmee meer gelijkheid te creëren. Voor mannen is humor de perfecte manier om grenzen te ontdekken én verleggen. Daarnaast is humor voor mannen een goede manier om machtsrelaties aan te geven. Komt een en ander je bekend voor? Of ga je je humor nu slimmer gebruiken? Een grapje op z’n tijd kan in ieder geval nooit kwaad toch?!

16 16


column

de zestienjarige voorzitter Ik nam de laatste slok thee en zette de laatste punt achter mijn sollicitatiebrief. Een gescande handtekening eronder, inclusief mijn naam. Met zwetende en trillende handjes voegde ik het bestand toe aan mijn mail. Ik was net zestien jaar en solliciteerde voor de functie van voorzitter. Door Grieke Gosselink De verzendknop indrukken was één van de beste besluiten die ik ooit heb genomen. Al snel werd ik uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, dat werd gehouden door bekende gezichten; het bestuur waar ik al deel van uit maakte, als secretaris weliswaar. Daan wilde zo snel mogelijk aftreden als voorzitter en ik zag het wel zitten om het secretariaat in te wisselen voor Daans functie. Ik was zenuwachtig voor het gesprek, enorm zenuwachtig, terwijl ik dat eigenlijk nooit ben. In de algemene vergadering vond een stemming plaats. Unaniem werd ik verkozen tot de nieuwe voorzitter. In een razendsnel tempo veranderde ik van het stille, hardwerkende meisje in een communicatief vaardige, consequente en zelfs ietwat strenge voorzitter. De periode eind 2012 tot begin 2013 waren ontzettend leerzaam voor mij. Voorheen had ik alleen de verantwoordelijkheid voor mijn schoolwerk en schrijfdeadlines, maar nu was ik plotseling eindverantwoordelijk voor een politiek adviesorgaan. En indirect voor alle jongeren uit Rhenen.

Toen ik voor de eerste keer in de krant had gestaan, begonnen mensen buiten de politiek me op te merken. Op straat spraken mensen me aan, kennissen van mijn ouders spraken me aan en zelfs in een winkel waar ik een panty kocht sprak iemand me aan. Nu is het voorzitterschap van een Jongerenraad natuurlijk geen hoge topfunctie, maar men had al snel door hoe serieus ik het nam. Ik kreeg à la minute nieuwe bijnamen aangemeten, waaronder ‘Politieke’, ‘mevrouw de voorzitter’, ‘madam Thatcher’ (naar de vrouwelijke oud-premier van Groot-Brittannië) en Birgitte (naar de politica uit de televisieserie Borgen). Op dit moment kan ik vieren dat ik een half jaar voorzitter ben. De tijd vliegt! Nog steeds ben ik even enthousiast als aan het begin. Ik heb er nog steeds geen moeite mee om nachten door te werken om dossiers uit 2006 te lezen, de livestream van de raadsvergadering gaat nog altijd aan tijdens het chatten, in mijn tussenuurtjes vind ik het niet erg om aan een advies te schrijven of met een lid te bellen. De functie is me op mijn lijf

geschreven en geeft een perfecte beeld van wat voor baan ik later zou willen: veelzijdig, politiek-geëngageerd, sociaal, een mooie mix van bureauwerk en ondernemen, theorie en praktijk. Een gemotiveerd en getalenteerd team leiden, het heft in eigen handen nemen en werken met het slogan: ‘Alles is mogelijk’. Want zo heb ik de Jongerenraad ook beleefd. In twee weken een advies uit de grond stampen? Het kan. De krant halen met mijn bescheiden meninkje? Het kan. Een muziekavond organiseren voor honderd jongeren en zelf ook een Amy Winehouse-act weggeven? Het kan. En dat allemaal tezamen met de gratis chocolademelk van de gemeente, de meest toffe jongeren om mee te werken, een coach waar ik telkens weer wat van leer, gezellige en nuttige vergaderingen en een omgeving waar ik mij helemaal kan ontplooien en waar niks vreemd is: ik ben om. En ik hoop dat ik het komende bestuursjaar weer voorzitter mag zijn!

17

SJN Magazine editie 1 - 2013  

SJN Magazine is het blad van SJN, dé Nederlandse organisatie voor jongerenparticipatie.

SJN Magazine editie 1 - 2013  

SJN Magazine is het blad van SJN, dé Nederlandse organisatie voor jongerenparticipatie.

Advertisement