Page 1

Højtryk og lavtryk 22. oktober 2012 12:54

Når der er høj tryk er der kold luft - omkring Antarktis og Arktis. - højtryk er tungt på grund af koldt. Når der er lav tryk er der varm luft - omkring ækvator. - lavtryk er let på grund af varmt. Man kan sige at højt tryk er tungt fordi det koldt luft der ryger ned ad mod jorden, så der er meget nede ved jorden. Man kan sige at lavt tryk er let fordi det er varmt luft der ryger op fra jorden, så der ikke er meget ved jorden. Højtryk går til lavtryk Grunden til at det regner når der komme lavtryk til Danmark er, at det bliver varmt og vandet fortætter/fordamper, så der kommer skyer og regn. Grunden til at det er varmt, når det der er højtryk er at luften stiger ned ad, så der ikke kommer skyer, så solen kan komme frem. Nogle gange er det meget koldt om når der kommer højtryk, men mest om natten fordi skyerne ikke holder på varmen og der er ikke nogen sol.

Vigtige begreber 22. oktober 2012 13:51


Vejr: Er noget der ændre sig fra dag til dag Klima: Gennemsnittet af vejret de sidste 30 år. Man måler temperatur og nedbør. Curnulusskyer: Kaldes også tordenskyer. Når varm luft stiger til vejrs kan der dannes store sejler af curnulusskyer. Det medfører ofte kraftige byer med torden. Man kalder dem blomkålsskyer - dem har vi ofte i Danmark. Atmosfærens lag: Der er mange lag i atmosfæren. Et af lagene er kaldet ozonlaget og det er i 30 km højde. Deroppe varmes luften op, ved hjælp af vand fortætningen/dampningen, og der bliver dannet et varmeskjold til at holde jorden varm - det kaldes tropospausen. Ved tropospausen stopper skydækket. Albedo: Det er overfladens evne til at reflektere solens lys i procent. Der kan være forskellige ting der reflektere bedre en andre ting. Sne kan reflektere godt. Sort har en lille albedo det absorbere varmen fra solen. Højtryk: Når der er højt tryk er der kold luft - omkring Antarktis og Arktis. - højtryk er tungt på grund af koldt. Højtryk går til lavtryk - det vil sige det falder ned mod land. Lavtryk: Når der er lavt tryk er der varm luft - omkring ækvator. - lavtryk er let på grund af varmt. Det stiger op af. Corioliskraften: Jordens rotation der påvirker vinden. ITK : (Inter - midt i, tropisk- nær ækvator, konvegtionzone - de hvor der dannes skyer) Det sted hvor luften stiger op til tropospausen og spredes - der kan ofte dannes skyer og det regner ofte. Det er det der sætter jordens vindsystem i gang. I gang sætter sky og vind systemer. Hydrotermfigur: Ved hjælp af en hydrotermfigur kan man se hvor meget nedbør og hvor mange grader det er pr. måned. Des mere udsving grader der mellem sommer og vinter, des mere er den oppe eller nede på kloden. F. eks. i Danmark går kurven af grader op af - derfra kan man analysere at Danmark ligger på den nordlige halvkugle af kloden. Så hvis kurven for grader går op af = nordlige halvkugle. Så hvis kurven for grader går ned af = sydlige halvkugle Så hvis kurven for grader er falde = ækvator eller omkring

Hvis et land ligger i samme klimazone men Modsatte halvkugle har landet samme nedbørs mængde, som det andet land. Klimazoner og plantebælter: Zoner med forskellige klimaer og hvor de forskellige steder dyrene kan leve. Nedbørsunderskud: Er når nedbørs søjlen går under temperatur kurven. Nedbørsoverskud: Er når nedbørs søjlen går over temperatur kurven. Frontsystem: Et frontsystem dannes ved hjælp af et højtryk og lavtryk. Det dannes varm og kold luft mødes ved polarfronten

Fronter: Lavtryk igangsætter fronter. Fronterne laver vejrskift. Der skal høj luft fugtighed for at danne disse fronter. Fronterne dannes af tryk forskelle, temperatur forskelle og høj fugtighed - mest i efteråret i Danmark. Koldfront: Man signalerer koldfronten med en linje med trekanter. Koldfrontens luft er tungest og derfor bliver områdets luft presset op af ad den kolde luft. Det medfører at der kommer skyer og der dannes små


kraftige byer. Grunden til at der kommer små kraftige byer er, at koldfrontens luft overtager områdets normale luft og det går meget hurtigt -> det medfører små kraftige byer. Varmfront: Man signalerer varmfronten med en linje med halvcirkler. Varmfrontens luft er ikke særlig kold, så luften bliver presset op af, dermed bliver luften over området liggende. Det medfører at der kommer skyer (overskyet) og længer varende regn. Grunden til at det er længer varende er at den varm luft er oven over den normale luft -> det medfører længer varende skyer. Længdegrader: Graderne af længden syd og nord for kloden. Greenwich er der hvor der er 0 længdegrader. Breddegrader: Graderne af bredden øst og vest for kloden. Linjen går igennem ækvator. Vendekredse: Om sommeren er solen oppe i den nordlige vendekreds om vinteren er solen i den sydlige vendekreds. Jævndøgn: Når det er lyst dag og nat. Polarcirklen: Grænsen for midnatssol (sommer) og vintermørke (vinter). Svalbard ligger i polarcirklen. Permafrost: Når jorden er frossen. Det medfører tundra. Klimazone: Forskellige zoner med klima. Plantebælte: Fortæller hvad der vil gro, hvis naturen får lov at passe sig selv - det kaldes for naturlig plantevækst. Fastlandsklima: Når der er meget tørt inde på fastlandet, fordi der ikke er noget vand fra havet, sker der noget med klimaet så klimaet kan få meget kolde vintre og rigtig varme somre. Kystklima: Når der kommer lavtryk fra havet, så klimaet bliver fugtigt med kølige somre og lune vintre. Golfstrømmen: En stor strøm, som går igennem en masse have og medfører det stabile klima i Danmark. Hvis golfstrømmen ændre sig, kan der komme istid. Nordlige og sydlige vendekredse: Imellem det nordlige og sydlige vendekreds står solen altid i zenit. Zenit vil sige at solen er lige over hovedet på en - ingen skygger. Grunden til at det regner når der komme lavtryk til Danmark er, at det bliver varmt og vandet fortætter/fordamper, så der kommer skyer og regn. Grunden til at det er varmt, når det der er højtryk er at luften stiger ned ad, så der ikke kommer skyer, så solen kan komme frem. Nogle gange er det meget koldt når der kommer højtryk, men mest om natten fordi skyerne ikke holder på varmen og der er ikke nogen sol eller hvis der er skyer.

Atmosfærens lag. Den varierende streg fortæller graderne i de forskellige lag.


Sker ved f. eks. landmænd - og det er bare trælern hvis ens mark bliver oversvømmet...


Rusland = Fastlandsklima= Sygt kolde vintre og sygt varme somre.

geografi  

this is very funny funny funny funny funny

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you