Page 8

Reportage

Introarrangement i Hjordkær af Henrik Munk Jeppesen

MEDLEM AF REDAKTIONSUDVALGET LOKALFORMAND DFU SØNDERJYLLAND

Hjordkær. Den 18.-19. april blev der afholdt introarrangement for både nye og ”gamle” DFU’ere i Sønderjylland. Arrangementet blev afholdt i Hjordkær i en hyggelig spejderhytte. Hytten var godt placeret, lidt afsides fra vejen og med et stort udendørs areal. Da deltagerne var samlet, blev vi præsenteret for arrangementet af Henrik Jeppesen. Vi blev delt op i to hold; et hos Henrik og et hos Peter Kofod Poulsen. Hos Peter blev vi introduceret for det kommende folketingsvalg, og hvad der kommer til at ske, når det bliver udskrevet. Vi fik en god forståelse for folketingsvalget, og hvad man selv kan gøre for at hjælpe til. Hos Henrik lærte vi, hvordan man skriver læserbreve, og hvordan man generelt udtaler sig i offentligheden og på de sociale medier. Vi fik hjælp til at skrive vores egne læserbreve og læste dem senere op for hinanden. Senere på dagen fik vi besøg af viceborgmesteren i Aabenraa, Ejler

8

Schütt, som informerede os om hans post som viceborgmester, og hvordan det står til i Aabenraa. Deltagerne kunne efterfølgende komme med spørgsmål. Ejler gik i dybden med vores spørgsmål og kom med nogle gode svar. Han delte derudover også hans gode råd og erfaringer med os DFU’ere. Der blev efterfølgende serveret bl.a. frikadeller, medister, salat og kartoffelsalat. Efter en god og hyggelig dag, sluttede vi af med et par øl, nogle gode og ikke mindst underholdende timer. Næste morgen blev der spist morgenmad og ryddet op. Vi fik talt med hinanden om, hvordan det hele var gået, og hvad vi har lært i løbet af weekenden. Arrangementet var alt i alt godt gennemført. Det har været nogle gode, sjove, hyggelige og lærerige dage, og jeg lærte utrolig meget og er glad for, at jeg deltog. Alle taler med hinanden, og jeg fornemmede et godt og solidt sammenhold. Jeg vil klart anbefale alle både nye og ”gamle” medlemmer at deltage i disse arrangementer, da det har været en rigtig god oplevelse.

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link

Advertisement