Page 6

formere de forskellige tillidsfolk om, hvad der bliver arbejdet på i DF Ungdom, og hvem der står for de forskellige interesseområder, som de tilhørende måtte have. Efter disse forklarende oplæg afholdtes endnu et, som handlede om at afholde en debat. Her blev der lagt ud med gode råd fra Lucas Hultgren, hvorefter der skulle spændende debatter op at køre mellem tillidsfolkene. Der blev drøftet, hvad der virkede godt for de debatterende. I frokostpausen udvekslede mange lokale tillidsfolk telefonnumre med henblik på mange fremtidige sa-

marbejder. Sidste ting på dagsorden var udvalgsmøder. Her gik de forskellige udvalgsmedlemmer hver til sit, mens den resterende folk gjorde rent i hytten. Udvalgene skulle planlægge den fremtidige arbejdsplan, som skulle udarbejdes frem mod det næste møde. Efter oprydningen og udvalgsmøderne takkede vores landsformand Peter Kofod af for denne gang. Det gode og lærerige arrangement efterlod deltagerne med en optimistisk tiltro til, at det kommende folketingsvalg vil sikre et godt og sikkert Danmark.

Se videoen på

 dfungdom

instagr.am/dfungdom

6

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link