Page 5

Julie Gottschalk og Tilde Bork. Ved den anden undervisningsstation stod Nick Zimmermann og Lucas Hultgren, der skulle undervise i afholdelse af et godt arrangement. Som en del af undervisningen planlagde de tilhørende deres eget arrangement. Den tredje station bestod af landsformanden Peter Kofod og Chris Bjerknæs, som forklarede om mediernes rolle i det politiske spil. Peter Kofod forklarede, hvordan han havde brugt medierne i sin kamp imod moskeer i Sønderjylland, hvorefter Chris Bjerknæs underviste i, hvordan man skriver et godt læserbrev. Han udpenslede det ved at tage fat i konkrete eksempler. I frokostpausen blev der snakket på kryds og tværs imellem lokalforeningerne. Efter den velfortjente pause skulle undervisningen sættes i gang igen. Nick Zimmermann og Lucas Hultgren forklarede, hvordan man hverver medlemmer. De forklarede, at man ikke kun skal tænke over, hvad man siger, men også hvordan man beklæder sig og bruger sit kropssprog. Efter dette skulle der en rygepause til i det eneste rigtige rygerparti i Danmark. Efterfølgende delte Peter Ko-

5

fod og Lucas Hultgren deres forudsigelser og tanker om det forestående folketingsvalg. Det faglige indhold afsluttedes ved aftensmaden, hvor der blev serveret svinemørbrad med sovs og kartofler. Aftenen benyttede STED Spejderhytte på det Nordøstlige Fyn, Martofte DATO 11.-12. april 2015

mange medlemmer til at hygge sig med hinanden. Kl. 09.00 søndag morgen startede sidste dagens program. Det var hovedbestyrelsesmedlemmet Tobias Weische, der indledte dagen med en orientering omkring det internationale samarbejde, som han arbejder med. Det var et godt oplæg, der blev en del debat ud af. Efter at tillidsfolkene havde spurgt Tobias om samarbejdet med andre ungdomspartier, fortsatte programmet med en opdatering fra de forskellige udvalgsformænd i DF Ungdom. Der blev her forklaret for alle, hvad de forskellige udvalg står for, og hvordan de skal fungere det kommende år. Det var en god måde at in-

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link

Advertisement