Page 4

Reportage

Tillidsmandsmødet 2015 af Joachim Mortensen

MEDLEM AF REDAKTIONSUDVALGET LOKALFORMAND DFU NORDJYLLAND

Martofte, Fyn. Fredag aften d. 10. april ankom lokalformændene til det første formandsmøde efter konstitueringen af de nyvalgte bestyrelser. Mødet tog udgangspunkt i valget, og de mange kampagner og materialer, som skal bruges til dette. Efterfølgende lagde mange lokalforeninger planer i en hyggelig atmosfære. Lørdag morgen spiste lokalformændene morgenmad, mens de resterende lokale tillidsfolk blev indkvarteret. Efter dette bød landsformand, Peter Kofod Poulsen, velkommen. Det var en opmuntrende velkomst, hvor snakken faldt på en positiv meningsmåling for Dansk Folkeparti. Derudover forklarede han også, at det generelt går godt i DF Ungdom, da vi ikke de seneste år har haft så mange gentegnelser af medlemskab som nu. Det er et positivt udgangspunkt, da tillidsfolkene i de fleste lokalforeninger kan koncentrere sig om at hverve nye medlemmer i stedet for at skulle

4

bruge en masse energi på at få de gamle genindmeldt. Efter den fine velkomst holdt landsnæstformanden, Lucas Hultgren, et oplæg om, hvordan en lokalforening skal drives. Det var et oplæg, der omhandlede problemstillinger, som lokalforeninger står overfor. Under oplægget kom landsnæstformanden flere gange ind på det forestående valg i 2015. Han forklarede, at folketingsvalget er vigtigt for DF Ungdom, da det øgede fokus på politik blandt de unge giver gode muligheder for indmeldinger. Det spændende oplæg afsluttede med, at den talestærke Lucas Hultgren opfordrede tillidsfolkene til at lægge et stort stykke arbejde i valget. Efter oplægget blev det hovedbestyrelsesmedlemmet Tilde Borks tur til at tale. Hun forklarede om DF Ungdoms refusionsordninger til de nyere medlemmer. Efterfølgende blev tillidsfolkene delt op i tre hold, da der nu var undervisning på programmet. Ved den første station blev tilhørerne undervist i organistionsopbygning gennem tillidsfolk af

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link

Advertisement