Page 38

Organisation

Baggrunden for erhvervsudvalget af Henrik Jeppesen

MEDLEM AF REDAKTIONSUDVALGET

Erhvervsudvalget blev stiftet til årsmødet 2015 efter en resolution stillet af Nick Zimmermann, fordi han så det nødvendigt, at der blev bragt et større fokus på de tekniske skoler og de folk med en teknisk baggrund. Danmark har i siden 90’erne øget ambitionerne for, hvor mange procent af en ungdomsgeneration, der skal have en videregående uddannelse og en lang videregående uddannelse, og dette har resulteret i uddannelsessnobberi, hvor kun gymnasierne og universiteterne dur – den tankegang skulle der gøres op med, da Nick valgte at stille resolutionen om et erhvervsudvalg. Nick ville ikke finde sig i, at de tekniske skoler blev underprioriteret frem for fx gymnasierne. Der skulle laves et opgør, og Nick ville have, at DF Ungdom skulle gå forrest.

mmer, som alle arbejder med et håndværk i hverdagen. Vi strækker os helt fra en tømmer til en maskinmesterlærling. Medlemmerne i udvalget er også geografisk spredt ud i hele landet. Noget af det, vi bestræber os på, er at øge DFU’s tilstedeværelse ude på de tekniske skoler, for de er stærkt underrepræsenteret i den politiske debat, hvilket jeg synes er for dårligt, da de tekni-

Vi kan ikke alle leve af at være hinandens psykologer

Nick Zimmermann

ske skoler er en vigtig del af det danske samfund, og der vil de kommende år være stor mangel på erhvervsuddannede unge. Derfor er det vigtigt, at vi sætter større fokus på disse skoler. ”Vi kan ikke alle leve af at være hinandens psykologer” – Nick Zimmermann

Hvor har udvalget været? Udvalget er allerede kommet rigUdvalget i dag tig godt fra start, og det skyldes, Udvalget består i dag af 9 medle- at udvalget allerede har været

38

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link

Advertisement