Page 36

bedste bud. Vi er jo forpligtet til at stemme nej, hvis vi ikke kan træffe det valg på et ordentligt grundlag og det var jo også derfor, vi stemte nej.

af nye ting. Hvis vi prøver at bevæge os ind på Christiansborg. Hvordan har det været her op til valget? De røde har efterhånden indset, at de har tabt. De har brugt alle pengene og mere til. Både ved at love flere penge til politiet og bruge en masse flere penge på asylområdet. Langt det meste er u-finansieret og det vil man forsøge at finde penge til næste år. Det er lidt som om, at de har en strategi om, at få brugt alle pengene for så at gøre det surt for dem der skal overtage. På den anden side, hvis de vinder, så får de rigtig store problemer.

Du fik jo et kanon valg nede på Sydhavnsøerne, men I har også været et udskældt område I har blandt andet haft besøg af TV2: Hvad var det for et program de har lavet om jer - det var ikke videre populært? Nej, men jeg var også meget forarget da jeg så optakten til det - selv himlen over Nakskov var jo sort. Det var helt vildt med virkemidler de brugte, men så viste det sig jo, at der var mange flere aspekter i. Den fortæller jo også en historie, som skal fortælles. Nu er ordet dit, hvis du vil sige De problemer, som programmet noget til DFU’erne Det vil jeg rigtig gerne. Det er vigskildre findes jo mange steder. tigt at have et godt samarbejde Så I kunne godt bruge lidt mellem DF og DFU. Derfor har flere statslige arbejdspladser vi også støttet vores DFU lokadernede? lforening økonomisk her på SyDer kommer faktisk et statsfæng- dhavsøen og de støtter os. De sel med 200 nye statslige arbejd- sidder for eksempel med til bespladser og også Femern forbin- styrelsesmøderne. delsen kommer til at give noget. Vi har brug for jer og I har brug Så alt i alt er det på vej. Men vi for os. Det er enormt vigtigt at vi skal have kigget på, hvordan vi holder fokus på det. kan gøre det lettere og mindre bureaukratisk at tiltrække anlæg

36

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link