Page 35

Jeg tror, at det bliver svært. Vi kan allerede se det nu med mobiltelefoni. Der er rigtig mange der oplever, at der ikke er forbindelse på deres telefoner. Og hvorfor er der ikke det? Det er fordi man har droppet at sætte master op så det dækker hele landet og det giver så en masse huller. Det kan være et stort problem for mange specielt i yderområderne og hvis man så vil starte en virksomhed. Hvad glemmer vi ofte i debatten omkring udliciteringen af DSB, vi har jo mange unge der benytter sig meget af den offentlige transport? Det er ofte enkeltstrækninger der bliver udliciteret og det gør det private i de fleste tilfælde bedre end DSB. Det er for eksempel ofte lettere, at komme på nettet på lokalbanerne. Problemet er bare, at DSB får penge for at køre og det private får penge, der hvor der er kunder og det er derfor vi ofte har en udfordring med det private. Det er ikke sådan at det private er det gode og det statslige er det dårlige eller omvendt. Hvad så med Dong sagen, hvad er op og ned der? Det er jo en lang historie. Der skete det, at fra starten man-

35

glede Dong noget kapital og der var alle med på forsøge at finde en løsning, bortset fra Enhedslisten. Vi er alle med på, at forsøge at starte noget privat kapital for også at få nogle andre ind i bestyrelsen. For hvis Dong mangler 7 mia. kr., så er det nok ikke de rigtige, der sidder i bestyrelsen. Derefter får vi et bud fra Goldman Sachs og det arbejder vi videre med. Da så aktstykket kommer ud, er jeg den første der spørger til det. Hvor vi spørger, hvad det er for nogle mindretalsbeskyttelser de har fået. Men ministeren siger, at det er det bedste bud vi havde fået. Derefter begynder pressen at svare på spørgsmål frem for finansministeren. Ministeren svarer, at det er det bedste bud for Danmark, men det er jo måske ikke sandt. Fordi pensionsselskaberne også har budt og det vil vi selvfølgelig gerne vide noget om. Og der er massere af ting, som er meget lidt fordelagtige for Dong men meget fordelagtige for Goldman Sachs. Så kan man sige i bagklogskabens lys, at vi skulle have stillet flere kritiske spørgsmål. Vi har stadig ikke fået af vide, hvad de andre bød. Han har bare sagt at Goldman Sachs var det Holger Danske

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link