Page 33

været så mange DFU’ere som er aktive som nu, og det ligger selvfølgelig i lokalformændenes aktive arbejde for, at gøre deres lokalforening mere aktive og at de har været bedre til at aktivere de nye medlemmer mere. DFU har på nuværende en del folkevalgte, hvad er det DFU gør så godt i forhold til talentudvikling? Vi har brugt mange penge og ressourcer på at komme dertil hvor vi er i dag. Først og fremmest har vi vha. tillidsmandskurset forsøgt at give bestyrelsesmedlemmerne i de enkelte lokalforeninger bedre styr på, hvad DFU er for en organisation, for der er den politiske del, men denne del fungere bare ikke, hvis der ikke er en struktureret forretningsgang i partiet, så kan man have nok så gode holdninger. Men vi arbejder bl.a. også på i det politiske udvalg, hvor jeg selv er formand, at videreudvikle talentkursets format, hvor der vil være niveauopdeling. Det er ikke for at sige, at nogen er dårligere end andre, men simpelthen for at sige, at nogen har mere erfaring end andre. Der vil være flere kurser over flere weekender, hvor vi kan arbejde intenst med talentudviklingen, og i sid-

33

ste ende vil de mest hårdarbejdende og mest talentfulde blive inviteret med på et ”endeligt” talentkursus, hvor vi finpudser retoriske evner, kropssprog og simpelthen løfter dem fagligt og klæder dem bedre på i forhold til debatter, læserbreve etc. Talentkurset har vi haft stor succes med, men vi bringer det op på et højere niveau, hvor vi får det skarpeste og bedste DFU’ere – vi tænker stort, men vi skal tænke på, at det kan være landets fremtid der ligger i hænderne på de ambitiøse DFU’ere derved skal de også have en god ballast. Lige nu har vi en række folkevalgte som gør det utrolig godt, og vi kan nævne Peter som et godt eksempel. Han er et produkt af det talentarbejde der bliver lavet i DFU, og som nu har gode muligheder for at komme i Folketinget. Det vil være historist at et ungdomsparti får valgt sin landsformand ind i folketinget, og noget hvor vi bagefter kan fortælle vore politiske modstandere at vi har formået. Det vil selvfølgelig også gøre, at DFU bliver mere attraktivt at melde sig ind i – vi kæmper for hinanden. Det gjorde vi, da vi fik Anders ind i Europaparlamentet og vi prøver igen med Peter. Holger Danske

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link

Advertisement