Page 30

Interviews

Bag om næstformanden i starten af 00’erne, at den eneste grund til at Anders Fogh og Bendt Bendtsen ville lave stramninger Hvad var din motivation for at på udlændingeområdet, var fordi gå ind i politik og hvad gik din de ville være ministre. overvejelserne på, i forhold til Det stod klart for mig, at de i bund at det skulle være DF(U) og grund var uenige med Pia K, Min interesse for politik kom alog endda ikke ville fotograferes lerede ved valget i 2005, det var offentlig med hende. lidt atypisk, at jeg allerede i 9 – 10 års alderen begyndte at inter- Vi ved alle, at du store politiske essere mig for politik. Det var idol er Margaret Thatcher, først da jeg blev 14, at jeg fandt hvad er det, der er så imponerud af, hvilket parti jeg egentlig til- ende ved hende? hørte. Jeg brugte tid på at læse de Det kom egentlig ved at tilfælde, forskellige partiprogrammer ig- at Margaret Thatcher blev mit ennem, for at danne mig et over- politiske forbillede. Da jeg fyldte blik over hvilke partier der reelt 16, fik jeg en biografi med hende havde sammen holdning som jeg som hed ”The iron lady”. selv. Jeg fandt hurtig ud af, at det Det går så op for mig, at hun besidvar DF der havde min interesse der denne fædrelandskærlighed, og derfor meldte jeg mig ind. som jeg ikke mener at man har set lignende i verdenshistorien I og med at dine forældre er før. Hun havde nogle holdninger iværksættere og i dag har et til den økonomiske politik, som stort firma, vil det vil ligge jeg ikke er enig med hende i, mest til højrebenet, at du valmen den kamp hun kæmpede get De Konservative og KU? for fædrelandet, er noget jeg Nej, de var aldrig med i mine værdsætter meget højt. overvejelser. Det var især deres Ét af de mest berømte citater der leflen for over for EU der gjorde, er fra Thatcher, kommer fra, da at de ikke var interessant. hun til EU-topmøde forklarede, Der tegnede sig også et billede af af Henrik Munk Jeppesen

MEDLEM AF REDAKTIONSUDVALGET LOKALFORMAND DFU SØNDERJYLLAND

30

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link

Advertisement