Page 28

og så fik vi struktureret hele organisationen - det var for eksempel at lave lokalforeninger. Derefter så startede vi også vores medlemsblad. Der var meget praktisk at gøre med at få styr på medlemmerne. Og sidst var den allervigtigsteopgave, at få samlet underskrifter til DF, for vi vidste jo godt, at vores organisation ikke var noget værd, hvis partiet ikke kunne stille op. Så der gik faktisk en del tid før vi beskæftiget os med medierne. I dag kan man være synlig på de sociale medier med det samme, det kunne man ikke dengang.

jeg nåede at være det. Konflikten var der ikke i ungdomsorganisationen fordi roden til problemet var, at der var to retninger dengang både i Fremskridtspartiet og Fremskridtspartiets Ungdom. Den ene side ville bare sige sin mening og stemme imod alt, hvor den anden, som var den overbevisning jeg havde, nemlig at det vigtigste var at søge indflydelse. Så det var en forskellig holdning til, hvordan man skulle køre det og ikke en personlig konflikt. Fremskridtspartiets Ungdom fortsatte jo og fik en ny formand, men det døde hurtigt hen.

Hvordan var kemien dengang mellem DFU og Fremskridtspartiets Ungdom, var der nogen der var sure. Der blev jo smækket lidt med dørene til det berømte årsmøde med Kresten Poulsgaars berømte citat: Tøsedrenge - så de også sådan på jer i ungdommen? Nej, altså den konflikt der var i Fremskridtspartiet den var ikke gennemgribende i ungdomsorganisationen. Jeg ser egentlig mig selv som en pragmatisk politiker og mente også at jeg var det, da jeg var formand for Fremskridtspartiets Ungdom, det halve år, som

Det kan man jo så sige er blevet DF’s DNA, at søge indflydelse i stedet for at råbe op på sidelinjen, men hvad betød samarbejdet mellem DF og DFU dengang? For det har jo betydet meget for os at have DF og støtte os op af og sparre med i dag. Det var helt afgørende. Det var indiskutabelt, at formålet med DFU var at bakke moderpartiet op og for at sikre at de unge mennesker der var i partiet havde et netværk, et sted og være sociale og tale om politik. Man havde nogen ligesindede og så kunne vi

28

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link

Advertisement