Page 27

ind i Dansk Folkeparti, det gjorde jeg jo også selv. Det var alle dem, der havde taget et valg om at være aktive i Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis Ungdom. Bekymringer var der egentlig ikke i forhold til Fremskridtspartiets Ungdom, vi kløede bare på. Vi var vel omkring en 50 stykker, som samlede sig og arbejdede i starten og havde en flot og god start, synes jeg selv.

eralforsamling i juni 1996 og det var for at man havde nået at samle underskrifterne inden man formelt stiftede partiet. Grunden til at vi var så tidligt ude med DFU, det var for at få formalia på plads, for at være en godkendt forening også i forhold til DUF, da man jo skal have eksisteret i et helt regnskabsår og derfor var der gået yderligere et år, altså først i 1997, inden DFU var blevet godkendt. Så det hele gik med at Er der nogen af dem tilbage, blive godkendt og samle undersom var med til at starte det skrifter. Så ja, det var mere prakdengang? tisk end politisk. Ja det er et godt spørgsmål. Spørgsmålet er, om jeg kan Så man kan faktisk sige, at DFU huske så langt tilbage, det er jo er ældre end DF? også 20 år siden nu. Haha. Nej, Ja, det kan man godt sige. Man Både Peter Skaarup og Kristian kan jo altid diskutere, hvad der Thulesen Dahl var med til jule- kom først, da DF jo selvfølgelig frokosten dengang. Så der er en eksisterer fra vi får liste O af indel af dem, der var medlemmer denrigsministeriet i 1995, men dengang, som stadig er det i dag. selve vedtægterne blev først vedtaget på partiets årsmøde i juni Hvad brugte I så den første tid 1996, hvor ungdomsafdelingen på. Altså, hvad var det vigtigste blev stiftet et halvt år før ting for jer at få styr på og klaret. Der var sikkert meget prak- Skægt, det vidste jeg faktisk tisk der skulle på plads, når ikke! Hvad gjorde I så med man begynder helt fra start af? kampagner og for at komme Jeg skal være helt ærlig. Vi tog ini- ud over rampen og være syntiativet til at stifte DFU et halvt år lige i medierne? før partiet DF officielt blev dan- Det første vi startede med, det net. Hos DF var der først en gen- var at lave et nyt principprogram

27

Holger Danske

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link

Advertisement