Page 17

TIONER I DANMARK”, og her afslørede Nystrøm, at ”de statsløse palæstinenseres langvarige protestdemonstrationer var tæt koordineret med PLO i Beirut”. Kilden var PLOs Salah Salah, som Nystrøm have talt med. ”Salah er stolt over, at det i 1991 og 1992 lykkedes at få næsten 100.000 palæstinensere fra Libanon sikret asyl i vestlige lande som et resultat af en internationalt og arabisk planlagt genbosættelses-aftale”. I Danmark var der allerede tale om 8000 palæstinensere, så der var stærke kræfter i kulisserne til fordel for palæstinensisk indvandring. Ikke mindst fra dansk side. Hvad de 321 oprindelig afviste asylansøgere angik, var det ifølge Nystrøm ”Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp og dansk-palæstinensiske venskabsforeninger, der førte an i protesterne mod Flygtningenævnets afgørelser (dvs. de oprindelige afvisninger, GC)”. Og han føjer en interessant detalje til. ”Såvel lederen af Flygtningehjælpens juridiske afdeling, Jacob Gammelgaard, som Folkekirkens Nødhjælps informationschef, Kristian Paludan, skrev forinden rapporter, som viderebragte PLO’s synspunkter om, at ingen

17

asylansøger ville kunne sendes tilbage uden at risikere repressalier fra de libanesiske myndigheder.” De danske lobbyisters misinformation Det var tilsyneladende tunge argumenter for asyl. Men var påstanden sand? Ikke ifølge Salah. ”Salah erkender, at ingen tilbag-

Geoffrey Cain udgav i 2006 bogen “Gensyn med ondskabens ikon” omkring mediernes fremstilling af Pia Kjærsgaard under bl.a. Muhammed Krisen

Holger Danske

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link

Advertisement