Page 16

Debat

Verdens blinde øje Tekst er skrevet af forfatteren bag bogen Ondskabens Ikon. Geoffrey Cain er cand. mag. et art. og medlem af Demografisk Tænketank.

Kirke, hvor sognepræst Lisbeth Søe inviterede dem indenfor. Herefter var det godhedsindustrien, der kørte løbet, idet hele 600 danske præster skrev under på en støtteskrivelse til fordel for Drukenedøden i Middelhavet Mennesker drukner i tusindvis i de afviste, vel vidende at flere af Middelhavet, og europæerne ved dem havde været på ferie i de ikke rigtigt, hvad de skal mene lande, de angiveligt var flygtet om det. De ved heller ikke, hvad fra. de skal gøre ved det, og som ”Folkeligt” pres sædvanlig har godhedsindus- Derefter bredte idéen sig som trien et svar parat; det hele er eu- ringe i vandet, og næste aktører ropæernes egen skyld! Og derfor i spillet var BZ’erne, der besatte europæernes eget ansvar. Det Direktoratet for Udlændinge og hedder udskamning, og det er Justitsministeriet. De fik straks blevet prøvet før, ofte med tem- opbakning fra de Radikales Bermelig katastrofale konsekvenser. nhard Baunsgaard, SF’eren Ebba Et godt eksempel på udskamnin- Strange og kulturpersonlighedgens effektivitet er den berygt- er som Savage Rose, Kim Larsede palæstinenserlov af 3. marts en, Anne Marie Helger og Lone 1992, der gav kollektivt asyl til Hertz, og sagen endte med, at 321 afviste palæstinensere, der, et flertal i Folketinget bevilgede som det senere viste sig, over- samtlige 321 palæstinensere hovedet ikke var i fare for over- asyl. Men sagen om palæstinengreb i de lande, de udvandrede serloven ender ikke dér. Ifølge en fra. Men takket være en skræd- artikel i Jyllands-Posten året efter dersyet særlov kom de alligevel (21.3.1993) var der meget, offenind. Og tingene gik stærkt. Det tligheden ikke fik at vide. Jourstartede med palæstinensernes nalisten hed Kristian Nystrøm, besættelse af først Enghave Kirke og overskriften i hans artikel var og kort derefter også Blågårds ”PLO STOD BAG DEMONSTRA-

16

Holger Danske, nr. 2, 2015  

Download og printklarversion på http://dfu.link

Advertisement